× Close
Home » Psychologie (Pagina 3)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Cognitieve herstructurering

juli 27th, 2023

Cognitieve herstructurering: in dit artikel wordt het concept van cognitieve herstructurering praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige stress management tool. In dit artikel bevat tevens een Cognitieve herstructurering werkblad om met jezelf aan de …

Gestalt theorie: de uitleg

juli 27th, 2023

Gestalt theorie: de Gestalt theorie van leren is een psychologische theorie die beschrijft hoe mensen leren. Naast wat het is, belicht dit artikel ook voorbeelden van Gestalt-leertheorie, hoe te gebruiken en principes, de nadelen, opvattingen over deze theorie en een …

Confabulatie: de uitleg

juli 26th, 2023

Confabulatie: in dit artikel wordt confabulatie praktisch uitgelegd. Het behandelt de betekenis en definitie van confabulatie. Na het lezen begrijp je de basis van dit concept uit de neuropsychologie. Veel plezier met lezen!

Wat is confabulatie?

De betekenis van confabulatie

PANAS scale test

juli 19th, 2023

PANAS scale test: in dit artikel wordt de PANAS scale test, ontwikkeld door David Watson, Lee Anna Clark en Auke Tellegen praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijk geluk en motivatie gedachtegoed. …

Sigmund Freud theorie

juli 4th, 2023

Sigmund Freud theorie: in dit artikel wordt de Sigmund Freud theorie, de theorie over de psychoanalyse en psychoanalytische persoonlijkheidsontwikkeling praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze veelomvattende persoonlijkheidstheorie. Veel leesplezier!

Wat is de Sigmund

Psychologisch kapitaal: de uitleg

juli 3rd, 2023

Psychologisch kapitaal: in dit artikel wordt het concept psychologisch kapitaal praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de definitie van de term, gevolgd door een detailleerde uitleg van de componenten van dit concept en tips om te werken aan je eigen geluk. …

Mandela effect: de uitleg met voorbeelden

juli 3rd, 2023

Mandela effect: in dit artikel wordt het Mandela effect praktisch uitgelegd. Naast wat het is (de betekenis), licht dit artikel ook het ontstaan van een valse herinnering toe, het onderzoek naar valse herinneringen en enkele mandela Effect voorbeelden uit de …

Stress kwetsbaarheidsmodel

juni 24th, 2023

Stress kwetsbaarheidsmodel: in dit artikel wordt het stress kwetsbaarheidsmodel praktisch uitgelegd. Het artikel behandelt een definitie van het model, evenals een uitleg van het gebruik ervan in de psychologie, samen met voorbeelden. Ook geeft het tips om met stress om …

Psychoanalyse van Freud

juni 21st, 2023

Psychoanalyse van Freud: in dit artikel wordt de behandelingsmethode psychoanalyse praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van de betekenis, wordt de oorsprong van deze theorie / onderzoek, de invloeden, de relatie met gedragstherapie en een uitgebreid voorbeeld toegelicht. Na het lezen …

Social defeat (sociale nederlaag)

juni 12th, 2023

Social Defeat: in de psychologie is Social Defeat (sociale nederlaag) een vorm van stress. Het kan worden veroorzaakt door pesten of andere vormen van misbruik door leeftijdsgenoten, familieleden of leidinggevenden op de werkplek.

Social defeat is net zo schadelijk voor …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)