DISC test: uitleg van de gedragsstijlen en toepassing

DISC test / DISC model uitleg William M. Marston - ToolsHero

DISC test: in dit artikel wordt het DISC test van William Moulton Marston praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van de DISC test, gevolgd door een uitleg over de verschillende persoonlijkheidstypes en de toepassing van deze methode. Veel leesplezier!

Wat is de DISC test?

Waarom vinden sommige mensen veranderingen vervelend en waarom zoeken anderen dit juist op? Waarom nemen bepaalde mensen de leiding en willen anderen juist veel liever volgen? Zomaar een aantal vragen, die met behulp van het DISC test beantwoord kunnen worden.

De DISC test is een persoonlijkheidsanalyse. Deze gedragstest is ontwikkeld door psycholoog William Moulton Marston. Met de DISC test krijgen mensen diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC test werd op verschillende universiteiten, onafhankelijk van elkaar onderzocht en behaalde 90% betrouwbaarheidsscore.

DISC test: gedragsstijlen

De letters DISC vertegenwoordigen vier persoonlijkheidsstijlen, die ook wel temperamenten worden genoemd: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. De DISC test geeft inzicht in gedrag en de verschillen tussen mensen. Een hoge D uit het DISC profiel wil bijvoorbeeld graag winnen. Toch heeft de stijl die iemand heeft niks te maken met goed of fout. Er wordt enkel onderscheid gemaakt tussen verschillende persoonlijke stijlen.

Ook komt naar voren hoe hun behoeftes invloed op hun gedrag hebben. Elk persoon heeft een voorkeur voor één temperament, maar ook andere stijlen kunnen wel degelijk aan de orde komen. De DISC test zet twee lijnen recht tegenover elkaar. Enerzijds is dit Indirect versus Direct en anderzijds is dit Taakgericht versus Mensgericht.

DISC test / DISC model van William M. Marston - toolshero

Figuur 1 – DISC model quadranten

Direct – Indirect

In drie stappen wordt gekeken wat voor temperament iemand heeft. In stap 1 wordt bepaald of iemand indirect of direct is.

Direct gedrag wordt gekenmerkt doordat iemand graag zelf het woord neemt, duidelijk en luid praat, initiatief vol is, onrustig kan bewegen en aanwezig is. Indirect gedrag wordt gekenmerkt door bedachtzaamheid, goed luisteren, wachten tot een ander initiatief neemt, rustig praten en bewegen en bescheiden opstelling.

Taakgericht – Mensgericht

In stap 2 wordt onderzocht of iemand taakgericht of juist mensgericht is. Taakgericht gedrag wordt gekenmerkt door doelgericht werken aan taken en processen. Een dergelijk persoon heeft sterk behoefte aan kennis, feiten en argumenten en gaat graag de discussie aan. Hij neemt beslissingen op basis van feiten. Mensgericht gedrag daarentegen wordt gekenmerkt doordat iemand goed contact met anderen wil hebben, harmonieus is en de discussie of het conflict uit de weg gaat. Hij zal op basis van emoties beslissingen nemen.

Temperamenten

Daarna volgt stap 3, waarin de uitkomsten van stap 1 en 2 gecombineerd worden. Vervolgens komt daar één van de DISC test temperamenten uit.

Direct + Taakgericht = Dominant

Dominant wordt gekenmerkt door assertief gedrag, resultaatgerichtheid, op luide toon praten, het nemen van risico´s en een ongeduldige uitstraling.

Direct + Mensgericht = Interactief

Interactief betekent dat iemand enthousiast, positief en optimistisch is, altijd in is voor nieuwe ideeën en zeer trendgevoelig is. Hij heeft een hoog (werk)tempo en heeft een intense manier van praten. Bij het nemen van beslissingen zal hij zijn gevoel laten mee beslissen.

Indirect + Mensgericht = Stabiel

Deze persoon is een luisteraar, heeft een vriendelijke uitstraling, is beleefd, attent en servicegevoelig en een treedt bescheiden op. Hij is loyaal en zal een besluit nog even uitstellen.

Indirect + Taakgericht = Consciëntieus

Consciëntieus houdt in dat iemand gericht is op feiten, ietwat afstandelijk en formeel is, behoefte heeft aan uitgebreide informatie en lang niet altijd even expressief is. Hij wil echt garanties en zekerheden en neemt beslissingen op basis van feiten en resultaten. Het zijn vaak analytische denkers.

Toepassing van de DISC test

De DISC test kan om verschillende redenen gebruikt worden; van persoonlijke ontwikkeling en leiderschapstraining tot werving & selectie en profielrapportage.

Met de verkregen kennis uit de DISC test krijgt men beter inzicht in het eigen handelen, dat van medewerkers, collega´s en eventueel klanten, waardoor men elkaar beter zal begrijpen.

Daarmee kan men beter aansluiten op elkaars persoonlijke behoefte, kunnen conflicten voorkomen worden of verminderen en is er beter begrip voor elkaar. Dit levert een goede basis voor vertrouwen en een effectievere manier van samenwerking.

Regenboog wiel (DISC) - toolshero

Figuur 2 – Regenboogwiel

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij het DISC test toe? Herken je de 4 stappen voor een goede uitwerking of zijn er meer / anderen? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of factoren die kunnen bijdragen aan een goede toepassing van het DISC test?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Slowikowski, M. K. (2005). Using the DISC behavioral instrument to guide leadership and communication. AORN journal, 82(5), 835-843.
  2. De Jonge, J., & Dormann, C. (2003). The DISC model: Demand-induced strain compensation mechanisms in job stress. Occupational stress in the service professions, 43-74.
  3. Merloni, A., Fabian, A. C., & Ross, R. R. (2000). On the interpretation of the multicolour disc model for black hole candidates. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 313(1), 193-197.
  4. Marston, W. M. (2013). Emotions of Normal People. Cooper Press.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2016). DISC test: uitleg van de gedragsstijlen en toepassing. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/disc-test/

Gepubliceerd op: 22/03/2016 | Laatste update: 07/12/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/disc-test/”>Toolshero: DISC test: uitleg van de gedragsstijlen en toepassing</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Tags:

Geef een antwoord