× Close
Home » Psychologie (Pagina 2)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Convergent denken: de uitleg

september 1st, 2023

Convergent denken: in dit artikel wordt convergent denken en divergent denken praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze manier van denken die wordt gebruikt voor probleemoplossing. Covergent denken is ontwikkeld door de psycholoog Joy Paul Guilford

Fowler geloofsontwikkeling model

augustus 26th, 2023

Fowler geloofsontwikkeling model: in dit artikel wordt het Fowler geloofsontwikkeling model praktisch uitgelegd. Naast wat deze theorie is, bevat dit artikel ook een vergelijking van andere ontwikkelmodellen, de uitleg van de zeven fasen / stadia inclusief voorbeelden. Na het lezen …

Barrett model: de uitleg

augustus 26th, 2023

Het Barrett model bestaat uit zeven niveaus van bewustwording en is toepasbaar op individuen, maar ook op gestructureerde groepen mensen zoals organisaties, samenlevingen en naties. In dit artikel wordt het Barrett model praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zul je …

Clifton Strengths Test (Gallup)

augustus 24th, 2023

Clifton Strengths Test: in dit artikel wordt de Gallup Clifton Strengths Test praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zul je begrijpen waar de methode uit bestaat en hoe je kunt profiteren van dit krachtig ontwikkelingsinstrument.

Wat is de Clifton Strengths

Herrmann Whole Brain Model

augustus 24th, 2023

Herrmann Whole Brain Model: in dit artikel wordt het Herrmann Whole Brain Model® ontwikkeld door Ned Herrmann praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit model van denkvoorkeuren.

Wat is het Herrmann Whole Brain Model?

De …

DISC test: uitleg en vragenlijst

augustus 23rd, 2023

DISC test: in dit artikel wordt het DISC test van William Moulton Marston praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van de DISC test, gevolgd door een uitleg over de verschillende persoonlijkheidstypes en de toepassing van …

Premack principe: de uitleg en betekenis

augustus 21st, 2023

Premack principle: in dit artikel wordt het Premack principe praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat het is en de betekenis, licht het artikel ook de oorsprong van deze theorie, het onderdeel Theory of Mind (ToM), een korte samenvatting van …

Wheel of Life: de uitleg

augustus 20th, 2023

Wheel of Life: in dit artikel wordt het Wheel of Life praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit coaching concept welke helpt balans in het leven te vinden. In dit artikel vindt je tevens een Wheel …

Sociale leertheorie (Bandura)

augustus 18th, 2023

Sociale leertheorie: in dit artikel wordt de sociale leertheorie, ontwikkeld door Albert Bandura praktisch uitgelegd. Na het lezen van dit artikel begrijp je de basis van dit krachtige proces om vaardigheden eigen te maken.

Wat is de sociale leertheorie?

Schematherapie: de uitleg en modi

augustus 18th, 2023

Schematherapie: in dit artikel wordt schematherapie praktisch uitgelegd. Naast de uitleg over wat is schematherapie, beschrijft dit artikel wat schema’s zijn, de fundamentele emotionele behoeften, de modi, soorten copingstijlen en waarom het nodig is. Veel leesplezier!

Wat is schematherapie?

Schematherapie …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)