× Close
Home » Psychologie (Pagina 2)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Psychotherapie: de betekenis, uitleg en soorten

februari 15th, 2024

Psychotherapie: in dit artikel wordt psychotherapie praktisch uitgelegd. Het artikel omvat de betekenis van dit concept, gevolgd door informatie over de oorsprong ervan en de verschillende vormen die vandaag de dag gebruikt worden. Veel leesplezier!

Wat is psychotherapie? De uitleg

Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan: de uitleg

februari 15th, 2024

Zelfdeterminatietheorie: in dit artikel wordt de zelfdeterminatietheorie of Self Determination Theory, ontwikkeld door Edward L. Deci en Richard Ryan op een praktische manier. Naast wat het is, belicht dit artikel ook het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke factoren, het …

PERMA model van Martin Seligman: de uitleg

februari 15th, 2024

PERMA Model: in dit artikel wordt het PERMA Model, ontwikkeld door Martin Seligman praktisch uitgelegd. Naast wat het model is, belicht dit artikel de drie bouwstenen van welzijn en geluk en een korte samenvatting. Na het lezen begrijp je …

Piramide van Maslow: de uitleg

februari 14th, 2024

Piramide van Maslow: in dit artikel wordt de Piramide van Maslow oftewel of de behoeftepiramide van Maslow, ontwikkeld door Abraham Maslow praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, belicht dit artikel ook de deficiëntiebehoeften en groeibehoeften, de vijf …

Schematherapie: de uitleg en modi

februari 14th, 2024

Schematherapie: in dit artikel wordt schematherapie praktisch uitgelegd. Naast de uitleg over wat is schematherapie, beschrijft dit artikel wat schema’s zijn, de fundamentele emotionele behoeften, de modi, soorten copingstijlen en waarom het nodig is. Veel leesplezier!

Wat is schematherapie?

Schematherapie …

Convergent denken: de uitleg en betekenis

februari 14th, 2024

Convergent denken: in dit artikel wordt convergent denken en divergent denken praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze manier van denken die wordt gebruikt voor probleemoplossing. Covergent denken is ontwikkeld door de psycholoog Joy Paul Guilford

Enneagram types: de uitleg en test

februari 7th, 2024

Enneagram: in dit artikel wordt het concept Enneagram praktisch uitgelegd. Dit artikel omvat de betekenis van dit eeuwenoude model, de verschillende types, de vleugels en inzicht. Na het lezen begrijp je de basis van deze zelfanalyse tool en persoonlijkheidstypen model. …

Archetypen van Jung: betekenis en voorbeelden

januari 31st, 2024

Archetypen van Jung: in dit artikel worden de Archetypen van Jung, ontwikkeld door Carl Jung praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene betekenis van de Archetypen van Jung. Daarna vind je een beschrijving van de 5 basistypen archetypen, …

Gestaltpsychologie: de uitleg en betekenis

december 29th, 2023

Gestaltpsychologie: dit artikel geeft een praktische uitleg van de Gestaltpsychologie door Max Wertheimer, Kurt Koffka en Wolfgang Köhler. Dit artikel bevat ook de algemene definitie van de Gestaltpsychologie, de principes ervan en een praktisch voorbeeld. Na het …

Social Skills Improvement System (SSIS)

december 15th, 2023

Social Skills Improvement System (SSIS): in dit artikel wordt het Social Skills Improvement System (SSIS), ontwikkeld door Frank Gresham en Stephen Elliott praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van deze term, gevolgd door informatie over de herkomst …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress