ERG theorie van Clayton Alderfer

ERG theorie - Toolshero

ERG theorie: in dit artikel wordt ERG theorie van Clayton Alderfer praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van de ERG-theorie, gevolgd door een uitwerking van de drie niveaus van motivatie zoals beschreven door Alderfer. Ook wordt beschreven hoe de motivatie van mensen achteruit kan gaan in plaats van vooruit. Veel plezier met lezen!

Inleiding

Veel wetenschappers hebben zich al gebogen over verschillende theorieën betreffende behoeftebevrediging en motivatie.

De Amerikaanse psycholoog Clayton Alderfer heeft daarbij de behoeftepiramide van Maslow als basis genomen en verder ontwikkeld te weten de ERG theorie.

Gratis e-book bij Toolshero

In tegenstelling tot Abraham Maslow is het volgens Clayton Alderfer wel degelijk mogelijk, dat mensen terugvallen naar een behoeftecategorie in een lager niveau, ook al was dit niveau eerder al bevredigd. Van daaruit kunnen mensen weer verder opklimmen naar een hoger gelegen niveau.

Wat is de ERG theorie?

De vijf menselijke behoeften zoals Abraham Maslow in zijn piramide benoemt, reduceert Clayton Alderfer tot drie categorieën: Existence Needs, Relatedness Needs en Growth Needs.

Kortweg de ERG theorie genoemd:

ERG theorie van Clayton Alderfer - toolshero

Figuur 1 – ERG Theorie (Alderfer)

Overlevingsbehoeften

De overlevingsbehoeften (Existence Needs) zijn volgens Clayton Alderfer de overlevingsbehoeften die overeenkomen met de fysiologische en veiligheidsbehoeften van Abraham Maslow.

Ieder mens heeft voor zijn voortbestaan behoefte aan extrinsieke waarden als eten, drinken, warmte en liefde. Volgens Clayton Alderfer zijn deze overlevingsbehoeften een vanzelfsprekendheid en vormen zij de basis voor het menselijk bestaan.

Verwantschapsbehoeften

Deze behoeften richten zich op de verwantschapsbehoeften (Relatedness Needs). Mensen zijn sociale dieren en hebben behoefte aan waardering van direct betrokkenen zoals familie, vrienden, collega´s en werkgevers.

De verwantschapsbehoeften komen overeen met de sociale behoefte en de waarderingsbehoefte van Abraham Maslow. Intermenselijke relaties zijn belangrijk voor de sociale status van de mens en zijn omgang met anderen.

Behoefte om te groeien

Deze behoefte richt Clayton Alderfer zich op de behoefte van mensen om zich te ontwikkelen en te ontplooien (Growth Needs).

De behoefte om te groeien komt overeen met het vijfde niveau van de behoeftepiramide van Maslow, dat zich richt op zelfrealisatie. Het is voor de intrinsieke eigenwaarde belangrijk dat mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

ERG theorie: gelijktijdig

In tegenstelling tot de behoeftepiramide van Maslow, kunnen volgens Alderfer´s ERG theorie verschillende behoeftecategorieën tegelijkertijd bevredigd worden.

Daarmee komt de noodzakelijke volgorde zoals Abraham Maslow stelt, te vervallen. Zo moeten leidinggevenden in de motivatie van hun medewerkers, volgens Alderfer rekening houden met verschillende behoeften en deze gelijktijdig tevreden stellen.

ERG theorie en regressie

Binnen de ERG theorie spreekt Clayton Alderfer van een ´frustratie-regressie-hypothese´.

Behalve dat mensen een groei doormaken (progressie), kunnen zij wel degelijk terugvallen (regressie) naar een lagere behoeftecategorie die al eerder grotendeels bevredigd was.

Wanneer de behoeften in een hogere categorie door iemand niet bevredigd kan worden, zal hij zich volgens Alderfer juist meer gaat focussen op de behoefte uit een lagere categorie.

Lukt het niet om de behoefte om te groeien door middel van zelfverrijking te realiseren, dan zal deze persoon er alles aan doen om nog meer zijn verwantschapsbehoeften te bevredigen.

Daardoor zal hij zich volop inzetten om de banden met alle mensen uit zijn omgeving aan te scherpen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken je de motivatie theorie (ERG Theorie) van Clayton Alderfer of heb je aanvullingen? Welke tips kan je meegeven aan anderen als het gaat om persoonlijke behoeften ontwikkeling en motivatie?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Alderfer, C. P. (1969). An empirical test of a new theory of human needs. Organizational behavior and human performance, 4(2), 142-175.
  2. Alderfer, C. P. (1977). A critique of Salancik and Pfeffer’s examination of need-satisfaction theories. Administrative Science Quarterly, 658-669.
  3. Ivancevich, J. M., Matteson, M. T., & Konopaske, R. (1990). Organizational behavior and management. Bpi/Irwin.
  4. Schneider, B., & Alderfer, C. P. (1973). Three studies of measures of need satisfaction in organizations. Administrative Science Quarterly, 489-505.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2013). ERG theorie (Alderfer). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/erg-theorie/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 15/12/2013 | Laatste update: 04/06/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/erg-theorie/”>Toolshero: ERG theorie (Alderfer)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie