Reflectiemodel van Atkins en Murphy

Reflectiemodel van Atkins en Murphy uitleg - toolshero

Reflectiemodel: in dit artikel wordt het reflectiemodel van Atkins en Murphy op een praktische manier uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze management- en zelfreflectietool.

Wat is het reflectiemodel van Atkins en Murphy?

Het reflectiemodel van Atkins en Murphy is in 1994 gecreëerd door, zoals de naam al suggereert, S. Atkins en K. Murphy. Het model is gecreëerd met de bedoeling om de ervaring van een individu te onderzoeken om verbeterpunten te identificeren, ook wel reflectieve praktijk genoemd. Het wordt vaak gebruikt door professionals die continu willen blijven leren.

Er wordt aangenomen dat een proactieve houding ten opzichte van reflectieve praktijk zal helpen bij het verbeteren van professionele competenties en vaardigheden omdat het mensen dwingt om naar onbehaaglijke gevoelens te kijken en vervolgens van deze ervaringen te leren.

Gratis e-book bij Toolshero

Volgens het reflectiemodel van Atkins en Murphy zijn onbehaaglijke gevoelens essentieel om verbeteringen te kunnen realiseren. Individuen hebben echter eerder de neiging de confrontatie met eerdere gedragingen en acties te vermijden omdat het als een onbehaaglijke situatie kan worden gezien.

Het vereist een proactieve houding om dingen die niet goed gingen te evalueren en daarom wordt reflectieve praktijk liever vermeden. Verschillende onderzoekers die reflectiemodellen hebben bestudeerd, suggereren dat het voor individuen makkelijker wordt om reflectieve praktijk uit te voeren als ze constant aan onbehaaglijke gevoelens denken.

Het gebruik van dit model heeft aangetoond dat er door het uitvoeren van reflectieve praktijk een leereffect optreedt. Dit betekent dat het voor deelnemers aan reflectieve praktijk makkelijker zal worden om te reflecteren op onbehaaglijke gevoelens uit het verleden.

Omdat het reflectiemodel van Atkins en Murphy een model is dat gebruikt kan worden om te leren van ervaringen uit het verleden, wordt het vaak gebruikt voor kritische en diepgaande reflecties. Daarom wordt het ook gebruikt om de langetermijndoelen van individuen te evalueren.

Componenten van het reflectiemodel van Atkins en Murphy

Het reflectiemodel van Atkins en Murphy heeft vastgesteld dat de volgende elementen essentieel zijn voor een diepgaande reflectie. De componenten zijn gerangschikt in een cirkelvormige cyclus die met de klok mee gaat. Het begint bij bewustzijn en gaat naar beschrijven, analyseren, evalueren en identificeren. Alle elementen van het reflectiemodel van Atkins en Murphy worden hieronder nader toegelicht.
Reflectiemodel van Atkins en Murphy componenten - toolshero

1. Bewustzijn

Bij de eerste stap van het reflectiemodel van Atkins en Murphy is het belangrijk om kennis te krijgen over of bewust te worden van de triggers die onbehaaglijke gevoelens hebben veroorzaakt. Deze stap heeft nog geen betrekking op de hele situatie, omdat dit beschreven zal worden in de volgende paragraaf.

Het is nu belangrijk om in plaats daarvan vast te stellen welke gedachten en emoties het gevolg zijn van de ervaring. Dit betekent dat een individu open moet zijn en zichzelf kwetsbaar moet opstellen om de onbehaaglijke gevoelens te identificeren.

Volgens het reflectiemodel van Atkins en Murphy verbetert het analyseren van persoonlijke gevoelens en gedachten op deze manier ontwikkelingen. Daarnaast kan een onbehaaglijk gevoel ook een resultaat zijn van nieuwe ervaringen. Dit kan een oncomfortabel gevoel zijn dat veroorzaakt wordt door een verandering van functie als er een nieuwe taak moet worden geleerd.
Belangrijke vragen die je bij deze stap kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is er gebeurd?
 • Wat had invloed op mijn emoties?
 • Wat waren mijn emoties nadat de situatie zich voordeed?
 • Wat dacht ik?
 • Wat denk ik nu ik terugblik op de situatie?

2. Beschrijven

Nu de persoonlijke emoties en gedachten zijn geanalyseerd, is het volgens het reflectiemodel van Atkins en Murphy tijd om de situatie te beschrijven. Bij deze stap moet een individu de situatie en belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden kritisch analyseren.

Een bepaalde omgeving kan voor een individu bijvoorbeeld een trigger zijn geweest om een onbehaaglijk gevoel te ervaren, maar het kan zijn dat een andere omgeving heeft voorkomen dat er een onbehaaglijk gevoel ontstond. Daarom is het belangrijk om de situatie te analyseren en beschrijven. Op deze manier ontstaat er een beter inzicht in waarom er een onbehaaglijk gevoel optrad en zal het makkelijker zijn om van dit onbehaaglijke gevoel te leren.

De volgende vraag kan als voorbeeld dienen om de situatie te analyseren:

 • Wat was de gebeurtenis?
 • Waar vond de gebeurtenis plaats?
 • Wanneer gebeurde het?
 • Wat was mijn bijdrage aan de gebeurtenis?
 • Wat deden andere mensen?
 • Wat waren de belangrijkste observaties?

3. Analyseren

Bij deze stap van het reflectiemodel van Atkins en Murphy moet het individu de aannames die hij of zij heeft gedaan analyseren, ook wel de kennis van de deelnemer aan reflectieve praktijk genoemd. Voordat zich bijvoorbeeld een situatie voordeed, had het individu misschien gedachten over de gebeurtenis.

Het is bij deze stap belangrijk om te bepalen of de aannames juist of onjuist waren. Wat nog belangrijker is, is dat het reflectiemodel van Atkins en Murphy stelt dat de deelnemer aan reflectieve praktijk aanvullend alternatieven moet verkennen. Dit betekent dat hij of zij moet analyseren hoe het gedrag in een andere omgeving anders zou zijn geweest.

Er kunnen verschillende vragen gesteld worden om dit deel van het reflectiemodel van Atkins en Murphy te analyseren, zoals:

 • Wat wist ik al over de situatie?
 • Wat waren mijn aannames over de situatie?
 • Hoe weerspiegelde de realiteit mijn aannames?
 • Wat waren de verschillen?
 • Hoe zou ik reageren als er iets anders gebeurde?
 • In welk soort scenario’s zou het onbehaaglijke gevoel niet optreden?

4. Evalueren

Deze stap van het reflectiemodel van Atkins en Murphy kan per persoon verschillen. Het gaat erom dat je persoonlijk beoordeelt op welke manier de kennis van de vorige stap relevant is voor verbeteringen.

Bij de relevantie van kennis is het daarom belangrijk dat er bepaald wordt of het helpt bij het verklaren van het probleem of onbehaaglijke gevoel. Daarnaast wordt bekeken hoe het probleem zou kunnen worden opgelost. Voor een deelnemer aan reflectieve praktijk kan het helpen om verschillende scenario’s en potentieel gedrag te analyseren, maar de positieve effecten van deze manier van reflectie kunnen per persoon verschillen.

De volgende vragen kunnen gesteld worden om de relevantie van kennis te beoordelen:

 • Hoe helpt het om de situatie uit te leggen?
 • Hoe beïnvloedt het analyseren van verschillende scenario’s je gedachten?
 • Hoe volledig was je gebruik van kennis?
 • Hoe kan je kennis de volgende keer nuttig zijn?

5. Identificeren

Op basis van de eerder beschreven stappen van het reflectiemodel van Atkins en Murphy, is het nu mogelijk om de bevindingen te identificeren. Bij deze stap aangekomen, heeft het model de emoties, situaties, veronderstellingen en kennis van deelnemer aan reflectieve praktijk beoordeeld. Door alle elementen te integreren, kan de deelnemer aan reflectieve praktijk gemakkelijk aangeven wat hij of zij geleerd heeft en dit in toekomstige situaties gebruiken.

Mogelijke vragen die je bij deze stap kunt stellen:

 • Wat heb ik geleerd?
 • Hoe kan dat wat ik heb geleerd gebruikt worden in toekomstige situaties?

Hoe gebruik je het reflectiemodel van Atkins en Murphy?

Het reflectiemodel van Atkins en Murphy is net als andere reflectiemodellen een model dat kan worden gebruikt om reflecties te structureren. Reflectieve praktijk wordt vaak gebruikt voor professionele ontwikkeling in uiteenlopende bedrijven, maar andere individuen met verschillende doeleinden kunnen het ook gebruiken.

Door gebruik te maken van theorieën en modellen met betrekking tot reflectieve praktijk zoals het reflectiemodel van Atkins en Murphy, creëren deelnemers aan reflectieve praktijk zelfbewustzijn en voeren ze een kritische analyse uit van situaties en de bijbehorende persoonlijke emoties en gedragingen.

Het reflectiemodel van Atkins en Murphy veronderstelt echter dat ontwikkeling wordt gerealiseerd door de onbehaaglijke gevoelens onder ogen te zien. Er kan enige oefening nodig zijn voor het analyseren van onbehaaglijke gevoelens omdat het eerlijkheid, motivatie en toewijding vereist. Men moet leren om zich comfortabel te voelen bij het analyseren van onbehaaglijke gevoelens.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat zijn jouw ervaringen met het reflectiemodel van Atkins en Murphy? Wat vind jij van het analyseren van je onbehaaglijke gevoelens? Hoe kun je iemand stimuleren om na te denken over ervaringen uit het verleden? Gebruik je het reflectiemodel van Atkins en Murphy in je werk en heb je tips en trucs, of wil je iets toevoegen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Atkins, S., & Murphy, K. (1993). Reflection: a review of the literature. Journal of advanced nursing, 18(8), 1188-1192.
 2. Atkins, S., & Murphy, K. (1995). Reflective practice. Nursing Standard, 9(45), 31-37.
 3. Bannigan, K., & Moores, A. (2009). A model of professional thinking: Integrating reflective practice and evidence based practice. Canadian Journal of Occupational Therapy, 76(5), 342-350.
 4. Bolton, G. (2010). Reflective practice: Writing and professional development. Sage publications.
 5. Brookfield, S. (1998). Critically reflective practice. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 18(4), 197-205.
 6. Jarvis, P. (1992). Reflective practice and nursing. Nurse education today, 12(3), 174-181.
 7. Osterman, K. F., & Kottkamp, R. B. (1993). Reflective practice for educators: Improving schooling through professional development. Corwin Press, Inc., 2455 Teller Road, Newbury Park CA 91320.
 8. Sergiovanni, T. J. (1987). The principalship: A reflective practice perspective. Publication Sales, Allyn and Bacon, Longwood Division, 7 Wells Avenue, Newton, MA 02159

Citatie voor dit artikel:
Zeeman, A. (2019). Reflectiemodel van Atkins en Murphy. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/reflectiemodel-atkins-murphy/

Published on: 06/02/2019 | Last update: 04/02/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/reflectiemodel-atkins-murphy/”>Toolshero: Reflectiemodel van Atkins en Murphy</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Tags:

Geef een reactie