Veldonderzoek: de uitleg en betekenis

Veldonderzoek - Toolshero

Veldonderzoek: in dit artikel wordt het concept veldonderzoek, ook bekend als field research praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze term, gevolgd door een algemene uitleg een aantal praktische voorbeelden van veldonderzoek. Ook vind je een uiteenzetting van de verschillende methoden voor veldwerk en een stappenplan voor het uitvoeren van veldwerk. Veel leesplezier!

Wat is veldonderzoek?

Veldonderzoek, ook bekend als field research, is een methode om ruwe gegevens te verzamelen buiten het laboratorium, de bibliotheek of de gebruikelijke werkplek.

Het houdt in dat mensen, dieren of fenomenen worden geobserveerd en geïnteracteerd in hun natuurlijke omgeving om een dieper inzicht te krijgen in hun gedrag, sociale interacties en de dynamiek van hun omgeving. Lees meer over experimenteel onderzoek.

Gratis e-book bij Toolshero

Veldonderzoekmethoden verschillen per vakgebied. Biologen observeren dieren bijvoorbeeld in hun natuurlijke habitat en sociale wetenschappers houden interviews en voeren observaties uit om menselijke samenlevingen te bestuderen.

Betekenis en definitie

Veldonderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode die zich richt op het observeren en begrijpen van individuen, groepen, gemeenschappen of de samenleving als geheel. Het heeft als doel om authentieke en contextuele gegevens vast te leggen door onderzoekers onder te dompelen in de omgevingen die zij bestuderen.

Door directe observatie en interactie met onderwerpen, krijgen veldwerkers uit de eerste hand inzicht in hun gedrag, overtuigingen, culturele praktijken en sociale structuren.

Het omvat een breed scala aan goed gedefinieerde methoden, waaronder:

 • Formele interviews
 • Informele interviews
 • Directe observatie
 • Participerende observatie
 • Collectieve discussies
 • Analyse van persoonlijke documenten
 • Zelfanalyse
 • Offline en online activiteiten

Hoewel veldonderzoek voornamelijk kwalitatief is, kan het ook kwantitatieve aspecten bevatten, afhankelijk van de onderzoeksdoelen en toegepaste methodologieën.

Geschiedenis

Veldonderzoek heeft een lange geschiedenis, met name binnen de culturele antropologie. Antropologen hebben uitgebreid gebruik gemaakt van veldwerk om verschillende culturen te bestuderen, vaak gericht op zogenaamde primitieve culturen of culturele verschillen op basis van factoren zoals klasse.

Het begrip “veld” verwijst naar afgebakende onderzoeksgebieden, zoals onderwijs, industriële omgevingen of Amazone-regenwouden, waar sociaal onderzoek wordt uitgevoerd.

Invloedrijke figuren in de vroege ontwikkeling van deze onderzoekmethode zijn onder meer Alfred Radcliffe-Brown en Bronisław Malinowski, die de basis legden voor toekomstig werk in de antropologie.

Veldonderzoek versus laboratoriumonderzoek

Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek verschillen in hun benadering van gegevensverzameling. Veldwerk vindt plaats in natuurlijke omgevingen, waar onderzoekers directe observaties doen en interacties aangaan. Het biedt contextuele gegevens en inzicht in complexe processen, maar kan beperkt zijn in het vaststellen van causale verbanden.

Aan de andere kant vindt laboratoriumonderzoek plaats in gecontroleerde omgevingen, waar variabelen worden gemanipuleerd en herhaalbaarheid wordt gewaarborgd.

Het is zeer geschikt voor het testen van hypotheses en het verkrijgen van nauwkeurige metingen, maar kan de complexiteit van natuurlijke omgevingen missen. Beide benaderingen vullen elkaar aan en de keuze hangt af van de onderzoeksvragen en beschikbare middelen.

Methoden voor het uitvoeren van veldonderzoek

Veldwerk omvat het gebruik van verschillende methoden om waardevolle gegevens te verzamelen en inzicht te krijgen in de onderzochte fenomenen.

Hier zijn enkele veelgebruikte methoden die worden toegepast in veldwerk:

Directe observatie door veldonderzoek

Deze methode omvat het zorgvuldig observeren van mensen, dieren of gebeurtenissen in hun natuurlijke omgeving. Door nauwlettend te kijken, kunnen onderzoekers gedrag, interacties en reacties op specifieke situaties bestuderen zonder actief deel te nemen.

Participerende observatie

Bij deze methode neemt de onderzoeker actief deel aan de groep, gemeenschap of omgeving die wordt bestudeerd. Door deel te nemen aan activiteiten, gesprekken te voeren en betrokken te zijn bij de dagelijkse routines, kunnen onderzoekers een diepgaand begrip ontwikkelen van de sociale structuren, normen en waarden, en de betekenis die aan bepaalde handelingen wordt gehecht.

Kwalitatieve interviews

Dit omvat het afnemen van interviews met individuen of groepen om hun perspectieven, ervaringen en meningen te achterhalen. Door open vragen te stellen en dieper in te gaan op onderwerpen, kunnen onderzoekers inzicht krijgen in de gedachten en gevoelens van de deelnemers.

Gegevensanalyse van documenten

Bij deze methode worden documenten, zoals brieven, dagboeken, rapporten of andere schriftelijke materialen geanalyseerd om informatie en inzichten te verkrijgen.

Deze documenten kunnen waardevolle context bieden en een historisch perspectief bieden op de onderzochte kwesties.

Informele gesprekken

Soms kan het voeren van informele gesprekken met mensen in de onderzoeksomgeving nuttige informatie opleveren. Dit kunnen informele chats zijn tijdens pauzes of informele bijeenkomsten waarbij mensen vrijuit praten over hun ervaringen en perspectieven.

Het gebruik van deze verschillende methoden stelt onderzoekers in staat om een breed scala aan gegevens te verzamelen en een diepgaand begrip te ontwikkelen van de sociale, culturele en gedragsmatige aspecten van de onderzochte fenomenen.

Case studies

Case studies zijn een nuttige benadering binnen veldwerk om diepgaande inzichten te verkrijgen in specifieke situaties, groepen of fenomenen.

Online cursus onderzoeksmethoden voor business studenten  

Stappenplan voor het uitvoeren van veldonderzoek

Volg de stappen hieronder om zelf aan de slag te gaan met het uitvoeren van veldonderzoek.

Stap 1: definieer je onderzoeksdoel

Bepaal het specifieke doel van je veldonderzoek. Wat wil je ontdekken, begrijpen of observeren? Formuleer duidelijk je onderzoeksvraag(en) en doelstelling(en).

Stap 2: ontwerp je onderzoeksplan

Bedenk welke methoden en benaderingen het meest geschikt zijn voor je onderzoeksvraag. Denk na over de locatie, deelnemers/populatie, dataverzamelingsmethoden en tijdsbestek.

Stap 3: verkrijg toestemming

Vraag, indien nodig, toestemming aan relevante instanties, organisaties of individuen om toegang te krijgen tot de onderzoekslocatie en om gegevens te verzamelen. Zorg ervoor dat je ethische richtlijnen en procedures naleeft.

Stap 4: verzamel gegevens

Ga naar de onderzoekslocatie en begin met het verzamelen van gegevens volgens je onderzoeksplan. Dit kan onder andere directe observatie, interviews, enquêtes, participerende observatie of het verzamelen van documentatie omvatten.

Stap 5: analyseer en interpreteer je gegevens

Evalueer en analyseer de verzamelde gegevens. Identificeer patronen, thema’s of trends die relevant zijn voor je onderzoeksvraag. Interpretatie van de gegevens moet gebaseerd zijn op nauwkeurige en systematische analyse, mogelijk met behulp van kruistabellen.

Stap 6: trek conclusies en formuleer resultaten

Op basis van je analyse en interpretatie kom je tot conclusies die antwoord geven op je onderzoeksvraag. Formuleer duidelijke resultaten en presenteer deze op een gestructureerde manier.

Stap 7: rapporteer en deel je bevindingen

Schrijf een onderzoeksrapport waarin je de methodologie, bevindingen en conclusies beschrijft. Deel je resultaten met de wetenschappelijke gemeenschap, belanghebbenden of het bredere publiek via publicaties, presentaties of andere geschikte kanalen.

Stap 8: reflecteer en evalueer jouw veldonderzoek

Neem de tijd om je veldonderzoek ervaring te evalueren. Wat waren de sterke punten en uitdagingen van je onderzoek? Wat zou je in de toekomst anders doen? Reflecteer op mogelijke verbeteringen en leerpunten voor volgende onderzoeken.

Voorbeelden van bekend veldonderzoek

Tijdens het uitvoeren van veldonderzoek zijn er talloze interessante ontdekkingen gedaan. Hier zijn drie voorbeelden van ontdekkingen die zijn gedaan tijdens het uitvoeren van veldwerk:

Nieuwe diersoorten

Veldonderzoek heeft geleid tot de ontdekking van verschillende nieuwe diersoorten. Bijvoorbeeld, in 2018 ontdekten onderzoekers tijdens een onderzoeksexpeditie in de regenwouden van Ecuador een nieuwe soort boomkikker.

Deze ontdekking benadrukte het belang van veldwerk bij het identificeren van biodiversiteit en het begrijpen van de ecologische systemen waarin deze soorten leven.

Ecologische veranderingen aan de hand van veldonderzoek

Veldonderzoek heeft ook geholpen bij het identificeren van ecologische veranderingen en het begrijpen van hun oorzaken.

Bijvoorbeeld, door het bestuderen van koraalriffen in verschillende delen van de wereld, hebben wetenschappers ontdekt dat het bleken van koraal, een gevolg van klimaatverandering, een verwoestend effect heeft op de gezondheid van koraalriffen.

Deze ontdekkingen hebben geleid tot bewustwording en actie om deze bedreigde ecosystemen te beschermen en te behouden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over veldwerk? Heb je ooit eerder gehoord van veldonderzoek? Heb jij zelf wel eens veldonderzoek uitgevoerd? Wat zijn volgens jou de voordelen van deze onderzoeksmethode ten opzichte van bijvoorbeeld onderzoek in een laboratorium? Heb je tips of andere opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Barick, R. (2021). Research Methods For Business Students. Retrieved 02/16/2024 from Udemy.
 2. Burgess, R. G. (Ed.). (2003). Field Research: A sourcebook and field manual (Vol. 4). Routledge.
 3. Burgess, R. G. (2002). In the field: An introduction to Field Research (Vol. 8). Routledge.
 4. Edmondson, A. C., & McManus, S. E. (2007). Methodological fit in management Field Research. Academy of management review, 32(4), 1246-1264.
 5. McKinnon, J. (1988). Reliability and validity in Field Research: some strategies and tactics. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 1(1), 34-54

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Veldonderzoek. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/onderzoek/veldonderzoek/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 21/08/2023 | Laatste update: 16/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/onderzoek/veldonderzoek/”>Toolshero: Veldonderzoek</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 6

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie