Inhoudsanalyse uitvoeren voor onderzoek

Inhoudsanalyse - Toolshero

Inhoudsanalyse: in dit artikel wordt de term inhoudsanalyse, of contentanalyse, praktisch uitgelegd in de context van onderzoeksvaardigheden. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg, gevolgd door een stappenplan voor het uitvoeren van een inhoudsanalyse, inclusief een voorbeeld bij elke stap. Ook vind je een overzicht van de voor- en nadelen van het toepassen van een dergelijke analyse in een onderzoek. Veel leesplezier!

Wat is een inhoudsanalyse?

Inhoudsanalyse, of contentanalyse, is een onderzoeksmethode waarmee patronen kunnen worden geïdentificeerd in vastgelegde communicatie.

Door gegevens systematisch te verzamelen uit verschillende soorten teksten, zoals geschreven documenten, toespraken, webinhoud of visuele media, kunnen onderzoekers vervolgens waardevolle informatie ontdekken over de doelen, boodschappen en effecten van communicatie.

Gratis e-book bij Toolshero

Via deze vorm van analyse worden woorden, thema’s en concepten in de teksten gecategoriseerd of “gecodeerd”, waardoor zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses mogelijk zijn.

Kwantitatieve analyse richt zich op het tellen en precies meten van gebeurtenissen, terwijl kwalitatieve analyse tot doel heeft de betekenis en semantische relaties van woorden en concepten te interpreteren en te begrijpen .

Voorbeeld

Een voorbeeld. In een politieke campagne kan een inhoudsanalyse onderzoekers helpen om het belang van werkgelegenheidskwesties te begrijpen.

Door campagnetoespraken van politieke leiders te analyseren, kunnen ze de frequentie van termen zoals werkloosheid, banen en werk kwantificeren en statistisch analyseren naar verschillen in de tijd of tussen kandidaten.

Daarnaast kunnen ze ook een kwalitatieve aanpak hanteren, door het woord werkloosheid in toespraken te onderzoeken, gerelateerde woorden of zinsdelen te identificeren en de betekenissen van deze relaties te analyseren. Het doel ervan is dan om dieper inzicht te krijgen in de bedoelingen en doelgroepen van verschillende campagnes.

In welke vakgebieden worden inhoudsanalyses gebruikt?

Inhoudsanalyse wordt toegepast in verschillende vakgebieden, waaronder marketing, mediastudies, antropologie, cognitieve wetenschap, psychologie en sociale wetenschappen.

De doelen van contentanalyse variëren van het identificeren van correlaties en patronen in communicatie tot het begrijpen van intenties en het analyseren van de gevolgen van communicatie.

Stappenplan voor het uitvoeren van een inhoudsanalyse

Hieronder vind je de stappen die doorlopen worden tijdens het uitvoeren van een inhoudsanalyse. Let op, de aanpak van de analyse kan verschillen per situatie. De stappen waarover je hieronder leest, zijn algemene stappen.

Stap 1: selecteer de inhoud die je wilt analyseren

Begin met het kiezen van specifieke teksten of materiaal dat je wilt onderzoeken in de contentanalyse. Dit kan bronnen omvatten zoals nieuwsartikelen, social media berichten, interviews of documenten.

Voorbeeld: Selecteer een verzameling van 100 krantenartikelen van gerenommeerde bronnen die gaan over klimaatverandering.

Online cursus onderzoeksmethoden voor business studenten  

Stap 2: definieer de eenheden en categorieën van analyse

Bepaal de specifieke eenheden binnen de inhoud die je wilt analyseren en stel categorieën op om deze te classificeren. Eenheden kunnen individuele woorden, zinnen, alinea’s of zelfs hele secties zijn.

Voorbeeld: Definieer een eenheid als een enkele zin in de krantenartikelen en maak categorieën zoals “oorzaken van klimaatverandering”, “effecten op het milieu” en “beleidsaanbevelingen”.

Stap 3: ontwikkel een set regels voor codering

Creëer een duidelijke en consistente set richtlijnen voor het toekennen van codes aan de eenheden op basis van de vastgestelde categorieën. Deze regels zorgen voor een consistente en betrouwbare codering tijdens de analyse.

Voorbeeld: Codeer een zin die de rol van broeikasgassen bespreekt als “BG” en een zin die wijst op oplossingen voor hernieuwbare energie als “HE”.

Stap 4: codeer de tekst volgens de regels

Pas systematisch de coderingsregels toe op de inhoud en ken de juiste codes toe aan elke eenheid.

Lees de inhoud zorgvuldig en interpreteer deze om de meest accurate code te bepalen op basis van de vastgestelde richtlijnen.

Voorbeeld: Lees elke zin in de krantenartikelen en ken de relevante code (BG of HE) toe om aan te geven of de zin broeikasgassen of hernieuwbare energie bespreekt.

Stap 5: analyseer de resultaten en trek conclusies vanuit de inhoudsanalyse

Zodra de codering is voltooid, analyseer je de gecodeerde gegevens om patronen, frequenties en relaties tussen categorieën te identificeren.

Bereken percentages of frequenties om het voorkomen van specifieke codes te kwantificeren. Interpreteer de resultaten om zinvolle conclusies te trekken over de inhoud.

Voorbeeld: Bereken het percentage zinnen gerelateerd aan “oorzaken van klimaatverandering” versus “beleidsaanbevelingen” om de focus van de artikelen te begrijpen. Analyseer hoe vaak de code HE voorkomt in vergelijking met de code BG om de nadruk op hernieuwbare energieoplossingen te beoordelen.

Inhoudsanalyse en sampling

Steekproeftrekking, of sampling, is een belangrijk aspect binnen een inhoudsanalyse. Sampling bepaalt welke teksten in de analyse worden opgenomen.

Er zijn verschillende steekproefmethoden die onderzoekers kunnen gebruiken:

Willekeurige steekproeftrekking

Bij deze methode worden teksten willekeurig geselecteerd uit de populatie.

Willekeurige steekproeftrekking zorgt ervoor dat de geselecteerde teksten representatief zijn voor de grotere populatie.

Het vermindert het risico op vertekening en maakt generalisatie van de bevindingen mogelijk naar een bredere context.

Voorbeeld: Bij een inhoudsanalyse van klantrecensies op een e-commerceplatform kan willekeurige steekproeftrekking worden toegepast om een willekeurige selectie van recensies uit de volledige verzameling beschikbare recensies te verkrijgen.

Doelgerichte steekproeftrekking

Bij doelgerichte steekproeftrekking worden teksten geselecteerd op basis van specifieke criteria of kenmerken die relevant zijn voor de onderzoeksdoeleinden.

Onderzoekers selecteren opzettelijk teksten die waardevolle inzichten bieden of bepaalde thema’s of perspectieven illustreren.

Voorbeeld: Bij een inhoudsanalyse van politieke speeches kan doelgerichte steekproeftrekking worden gebruikt om speeches van belangrijke politieke figuren te selecteren of speeches te kiezen die specifieke beleidskwesties behandelen die relevant zijn voor het onderzoek.

Steekproefeenheden

Steekproefeenheden verwijzen naar de elementen binnen de geselecteerde teksten die geanalyseerd zullen worden.

Onderzoekers moeten de juiste omvang en reikwijdte van de analyse bepalen door de steekproefeenheden te definiëren.

Deze eenheden kunnen variëren afhankelijk van de onderzoeksvraag, zoals individuele woorden, zinnen, alinea’s of volledige documenten.

Voorbeeld: Bij een contentanalyse van online nieuwsartikelen kunnen de steekproefeenheden individuele alinea’s binnen de artikelen zijn. Onderzoekers kunnen ervoor kiezen om de uitspraken in deze alinea’s te analyseren.

Voordelen van inhoudsanalyse in onderzoek

De voordelen van inhoudsanalyses in onderzoek zijn:

Objectiviteit

Contentanalyse maakt gebruik van een systematische en gestructureerde aanpak, waardoor het mogelijk is om objectieve en reproduceerbare resultaten te verkrijgen.

Het biedt een kwantitatieve basis voor analyse en interpretatie.

Grote hoeveelheid gegevens

Contentanalyse stelt onderzoekers in staat om grote hoeveelheden teksten efficiënt te analyseren.

Hierdoor kunnen ze patronen en trends ontdekken die anders moeilijk te identificeren zouden zijn.

Flexibiliteit

Een inhoudsanalyse kan worden toegepast op verschillende soorten teksten, zoals geschreven, mondelinge of visuele bronnen. Dit maakt het een veelzijdige methode die kan worden aangepast aan diverse onderzoeksvragen en disciplines.

Brede toepasbaarheid

Een inhoudsanalyse wordt gebruikt in verschillende vakgebieden, zoals marketing, mediaonderzoek, sociologie, psychologie en meer. Het biedt een waardevol instrument om inzicht te krijgen in communicatieprocessen en de effecten ervan.

Nadelen van inhoudsanalyse in onderzoek

Het gebruik van de inhoudsanalyse kent ook nadelen. Lees ze hieronder.

Beperkt tot geselecteerde inhoud vanuit een inhoudsanalyse

Contentanalyse is afhankelijk van de beschikbaarheid van opgenomen communicatie, zoals geschreven documenten, interviews, sociale mediaberichten, enz. Het kan de interpretatie beperken tot wat daadwerkelijk is vastgelegd en mogelijk belangrijke contextuele informatie missen.

Subjectiviteit

Omdat een inhoudsanalyse de interpretatie van de onderzoeker vereist bij het coderen en analyseren van de gegevens, kan er een zekere mate van subjectiviteit zijn. De persoonlijke vooroordelen of interpretaties van de onderzoeker kunnen van invloed zijn op de resultaten.

Tijdsintensief

Contentanalyse kan een tijdrovende methode zijn, vooral bij het analyseren van grote hoeveelheden teksten. Het vereist geduld en nauwkeurigheid bij het coderen en analyseren van de gegevens.

Mogelijke coderingsproblemen

Het opstellen van coderingsregels kunnen uitdagingen met zich meebrengen. Er kunnen verschillen in interpretatie ontstaan tussen verschillende codes, wat de betrouwbaarheid en consistentie van de analyse kan beïnvloeden.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de inhoudsanalyse? Heb jij ooit een inhoudsanalyse gebruikt voor een onderzoek? Met welke uitdagingen heb jij gekampt tijdens het uitvoeren van deze analyse? Hoe belangrijk is het volgens jou om een representatieve steekproef te hebben bij het uitvoeren van een contentanalyse? Met welke andere zaken kunnen onderzoekers volgens jou de betrouwbaarheid van de inhoudsanalyse waarborgen? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Word lid van Toolshero

Meer informatie

  1. Barick, R. (2021). Research Methods For Business Students. Retrieved 02/16/2024 from Udemy.
  2. Drisko, J. W., & Maschi, T. (2016). Content analysis. Pocket Guide to Social Work.
  3. Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
  4. Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 7(1), 17.
  5. Weber, R. P. (1990). Basic content analysis (Vol. 49). Sage.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Inhoudsanalyse uitvoeren voor onderzoek. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/onderzoek/inhoudsanalyse/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 14/11/2023 | Laatste update: 16/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/onderzoek/inhoudsanalyse/”>Toolshero: Inhoudsanalyse uitvoeren voor onderzoek</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie