Case study: de uitleg en voorbeeld

Case study - Toolshero

Case study: in dit artikel wordt het begrip case study praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en betekenis van de case study. Je leest daarna alles over de bruikbaarheid van de resultaten in deze onderzoeken en een voorbeeld van een zeer opmerkelijke case study. Veel leesplezier!

Wat is een case study? De uitleg

Case study: de betekenis

De case study wordt door John Gerring gedefinieerd als een “intensieve studie van een enkele eenheid of een klein aantal eenheden, met als doel een grotere klasse van vergelijkbare eenheden te begrijpen”.

Een case study (CS) is een diepgaande studie van een bepaalde casus, zoals een persoon, groep of gebeurtenis, binnen een context uit het echte leven. Bijna elk aspect van het leven van de proefpersoon wordt geanalyseerd om patronen en oorzaken van gedrag te identificeren.

Gratis e-book bij Toolshero

Case studies worden gebruikt in verschillende gebieden, zoals onderwijs, geneeskunde, politieke wetenschappen, sociale studies, psychologie en bedrijfskunde (bijvoorbeeld business case).

Een case study hoeft niet noodzakelijkerwijs 1 observatie of proefpersoon te belichten. In dat geval geldt N=1. Het komt vaak voor dat meerdere personen of entiteiten over een of meerdere tijdsperioden worden opgenomen binnen dezelfde case study. Onderzoeken waar meerdere cases worden gecombineerd worden ook wel cross-case-studies genoemd.

Voordelen van een case study

Het gebruik van een case study heeft zowel sterke als zwakke kanten. De onderzoekers die het onderzoek uitvoeren moeten deze voor- en nadelen zorgvuldig overwegen voordat ze beslissen of de CS inderdaad de beste vorm van onderzoek is voor hun specifieke taak.

Een van de grootste voordelen van de case study is dat het onderzoekers in staat stelt om zaken te onderzoeken die onmogelijk te repliceren zijn in een laboratorium of andere setting. Andere voordelen zijn:

 • Onderzoekers kunnen veel informatie verzamelen
 • Biedt de kans om informatie te verzamelen over zeldzame of ongebruikelijke zaken
 • Biedt de kans om hypothesen te ontwikkelen die onderzocht kunnen worden in experimenteel onderzoek

Er kleven ook nadelen aan het gebruik van een case study. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het is soms moeilijk om de resultaten te generaliseren naar een grotere populatie
 • Het aantonen van een oorzaak-gevolgrelatie is in veel gevallen onmogelijk
 • Wetenschappelijk is de case study niet waterdicht

Onderzoekers kunnen ervoor kiezen om case studies uit te voeren voor unieke of recent ontdekte fenomenen. De resultaten die ze verkrijgen, kunnen hen helpen bij het ontwikkelen van follow-up onderzoeksvragen. Deze worden in toekomstige studies dan weer onderzocht.

Een voorbeeld van een Case study

Met name op het gebied van psychologie zijn er opmerkelijk case studies uitgevoerd, waaronder onderzoeken van Sigmund Freud. Veel van zijn theorieën zijn ontwikkeld door het gebruik van deze studies.

Een bekend voorbeeld hiervan is de studie van kleine Hans

Kleine Hans was de zoon van een vriend van Sigmund Freud, Max Graf. Deze kleine jongen was getuige van een ernstig ongeval op straat, waarbij een paard instortte met een veel te zwaar beladen kar. Het vijfjarige jongetje ontwikkelde een grote angst voor paarden en anderen dieren, waardoor hij het huis niet uit durfde, uit angst om dieren tegen te komen.

De vader schreef Sigmund Freud brieven, waarin hij het gedrag van zijn zoon beschreef. De therapeut en cliënt ontmoetten elkaar maar een keer, maar Freud publiceerde de casus als ‘Analysis of a Phobia in a Five-Year-Old Boy’, in 1909.

De vader schreef onder meer over de ontwikkeling van het kleine mannetje en zijn interesse in het mannelijk geslachtsorgaan. De therapeut schreef dit gedrag toe aan de fallische fase van de psychoseksuele ontwikkeling. Tijdens deze fase schakelt de erogene zone over naar de geslachtsorganen.

In dit stadium kunnen ook tekenen van het Oedipus-complex worden waargenomen. Een kind concurreert dan met zijn vader om zijn positie als het centrale middelpunt van de genegenheid van zijn moeder. Freud geloofde dat deze gedachte werd ondersteund door de fantasie die de kleine Hans had beschreven, waarin een giraf en nog een verfomfaaide giraf de kamer binnenkwamen. Toen de jongen de laatste giraf wegnam, protesteerde de andere giraf. Sigmund Freud geloofde dat de giraffen zijn ouders voorstelden. De verfrommelde giraf vertegenwoordigde zijn moeder, met wie hij een bed deelde als de vader afwezig was. De andere giraf stelde zijn vader voor.

Kinderen kunnen ook castratieangst ontwikkelen als gevolg van de angst die ze hebben om de bedreiging die zij vormen voor de relatie van de ouders.

De angst die het jongetje kreeg voor paarden was volgens Sigmund Freud de oorzaak van de angst die hij voor zijn vader had. De angst verplaatste zich daarom naar dieren, die met hun oogkleppen op de man met zijn bril leken. De angst van het kleine jongetje voor paarden verdween volgens Sigmund Freud toen zijn fantasieën de oplossing van zijn castratieangst en de acceptatie van zijn liefde voor zijn moeder aangaven.

Soorten case studies

Er is een aantal verschillende soorten van deze case studies die psychologen en andere onderzoekers gebruiken. De drie belangrijkste types zijn collectieve case studies, instrumentele case studies en intrinsieke case studies. Het type studie dat een onderzoeker gebruikt hangt af van de kenmerken van de casus.

Collectieve case studies

Bij deze vorm van onderzoek wordt een groep personen bestudeerd. Onderzoekers kijken bijvoorbeeld naar een groep mensen in een bepaalde setting, of naar een gehele gemeenschap. Psychologen kijken bijvoorbeeld naar hoe de toegang tot een bepaald medicijn het collectieve mentale welzijn van de mensen in die groep beïnvloedt.

Instrumentele case studies

Een instrumentele case studie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in een bepaald fenomeen. Een onderzoeker die bijvoorbeeld geïnteresseerd is in kinderen met diabetes, kan een onderzoek beginnen op een middelbare school door middel van een bewegingsprogramma. De focus ligt in dit geval niet op de kinderen of het programma, maar op de link tussen kinderen en lichaamsbeweging en de vraag waarom sommige kinderen zwaarlijvig worden.

Intrinsieke case studies

Intrinsieke case studies zijn de case studies waarbij de onderzoeker een persoonlijk belang heeft bij de uitvoering ervan. Jean Piaget, een bekende Zwitserse psycholoog, bestudeerde zijn eigen kinderen. Dit is een goed voorbeeld van hoe intrinsieke studies kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een theorie.

Verkennende case studies

Verkennende case studies kunnen gebruikt worden als opmaat naar meer diepgaand onderzoek. Door deze vorm kunnen onderzoekers meer informatie verzamelen zodat ze hun onderzoeksvragen en hypothesen beter kunnen opstellen.

Beschrijvende case studies

Beschrijvende case studies starten met een theorie. Proefpersonen worden vervolgens in een setting geobserveerd en de informatie die daarbij wordt gewonnen wordt vergeleken met een bestaande theorie.

Verklarende case studies

Verklarende CS’s worden gebruikt om oorzakelijke onderzoeken uit te voeren. Dat betekent dat onderzoekers vooral geïnteresseerd zijn in bepaalde factoren die andere dingen veroorzaken. Hoewel het lastig is om een directe oorzaak-gevolgrelatie te bevestigen met deze studies, is het wel mogelijk om een mogelijk verband te ontdekken. Deze kan dan alleen niet onweerlegbaar worden verklaard.

Stappenplan: hoe schrijf ik een case study?

Wil je aan de slag met het schrijven van een case study? Volg het onderstaande stappenplan.

Stap 1. Selecteer een casus voor jouw case study

Als eenmaal een probleemstelling en onderzoeksvraag is vastgesteld, is de onderzoeker klaar om een specifiek geval te kiezen waarop geconcentreerd wordt. Een goede case study levert in ieder geval het volgende op:

 • Biedt nieuwe of onverwachte inzichten in het onderwerp dat gekozen is
 • Daagt bestaande opvattingen uit of maken deze complexer
 • Stelt praktische acties voor om een probleem op te lossen
 • Opent nieuwe richtingen voor toekomstige onderzoeken

Stap 2. Bouw een theoretisch kader

De tweede stap is het ontwikkelen van een theoretisch kader. Een case study richt zich meer op concrete details en specifieke zaken dan op een algemene theorie. Toch moeten ze een verband hebben met theorie in een bepaald veld. Op die manier is een case study niet slechts een geïsoleerde beschrijving, maar wordt het in verband gebracht met bestaande kennis over een onderwerp.

De studie kan gericht zijn op:

 • Het uitbreiden van een theorie door nieuwe concepten en ideeën te ontdekken.
 • Het uitdagen van een theorie door uitschieters en uitzonderingen te onderzoeken die niet rijmen met bestaande aannames.
 • Ervoor zorgen dat een analyse een solide academische basis heeft met behulp van een literatuuronderzoek. Dat betekent het identificeren van concepten en theorieën om de analyse en de interpretatie ervan te begeleiden en ondersteunen.

Stap 3. Verzamel gegevens voor je case study

Er zijn veel verschillende onderzoeksmethoden die gebruikt kunnen worden om gegevens te verzamelen over een onderwerp. Onderzoekers hebben de neiging om zich te richten op kwalitatieve gegevens en het verzamelen hiervan met methoden als interviews, observaties en de analyse van primaire en secundaire bronnen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat kwantitatieve gegevens verzameld worden, of een combinatie van de twee.

Een voorbeeld van een case study met gemengde methoden is een studie naar de ontwikkeling van windmolenparken in een landelijk gebied. Kwantitatieve gegevens kunnen dan gefocust zijn op cijfers over werkgelegenheid en bedrijfsinkomsten. Kwalitatieve gegevens gaan dan bijvoorbeeld over de percepties en ervaringen van de bevolking en de media-aandacht voor de ontwikkeling van de parken.

Het doel is dan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de casus en de context.

Stap 4. Beschrijf en analyseer de casus

De laatste stap in het schrijven van een case studie is het bij elkaar brengen van alle relevante aspecten om een zo compleet mogelijk beeld te vormen over het onderwerp. Hoe de bevindingen gepresenteerd worden, hangt af van het type onderzoek waar het om gaat.

Sommige studies zijn opgesteld als een wetenschappelijk artikel met aparte hoofdstukken voor methoden, resultaten en discussies. Andere zijn geschreven in verhalende stijl, met doel de casus vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Zorg ervoor dat zoveel mogelijk contextuele details worden weergegeven en deze koppelt aan literatuur en theorie. Bespreek ook hoe deze passen in bredere patronen en discussies.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg in deze blog post over de case study? Heb jij ervaring met het uitvoeren van een case study? Of ben je misschien wel eens het onderwerp van een dergelijke studie geweest? Mis je nog informatie over een bepaald verwant onderwerp? Laat het weten in de opmerkingen

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Kitchenham, B., Pickard, L., & Pfleeger, S. L. (1995). Case studies for method and tool evaluation. IEEE software, 12(4), 52-62.
 2. Stake, R. E. (2008). Qualitative case studies.
 3. Yin, R. K. (2009). How to do better case studies. The SAGE handbook of applied social research methods, 2(254-282).
 4. Yin, R. K. (2003). Designing case studies. Qualitative research methods, 5(14), 359-386.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Case study. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/case-study/

Gepubliceerd op: 31/01/2023 | Laatste update: 04/01/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/case-study”>Toolshero: Case study</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie