Management By Objectives (MBO)

Management by objectives - ToolsHero

Management By Objectives (MBO): in dit artikel wordt het management concept Management By Objectives (MBO) van Peter Drucker praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool op het gebied van strategisch management.

Wat is Management By Objectives (MBO)

Management By Objectives (MBO) is een strategische management aanpak waarbij er een balans wordt gezocht tussen de doelen van medewerkers en de doelen van de organisatie.

Management By Objectives (MBO) is ook bekend als Management By Results (MBR). De kern van Peter Drucker ’s uitgangspunt Management By Objectives is met elkaar doelen stellen en de behaalde resultaten terugkoppelen.

Gratis e-book bij Toolshero

Het stellen van uitdagende maar haalbare doelen bevordert de motivatie en empowerment van medewerkers. Door het verhogen van dit commitment krijgen managers de ruimte om zich te richten op nieuwe ideeën en innovatie die bijdragen aan de ontwikkeling en doelstellingen van organisaties.

Peter Drucker stelt wel een aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • Doelen worden gezamenlijk met medewerkers vastgesteld;
  • Doelen worden zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau geformuleerd;
  • Doelen moeten uitdagend en motiverend zijn;
  • Dagelijkse feedback over de stand van zaken op niveau van coaching en ontwikkeling in plaats van statische management rapportages;
  • Belonen (erkenning, waardering en/ of prestatiebeloning) voor het behalen van de beoogde doelen is een vereiste;
  • Uitgangspunt is groeien en ontwikkelen en niet afrekenen.
Management by Objectives / MBO van Peter Drucker - Toolshero

Figuur 1 – Management by Objectives (MBO)

Management By Objectives stappen

Peter Drucker heeft een vijf stappen proces ontwikkeld om Management By Objectives in de praktijk te brengen.

1. Bepalen of herzien van de organisatiedoelen

Management By Objectives heeft als vertrekpunt strategische organisatorische doelen. Deze komen voort uit de missie en visie van een organisatie (strategische planning).

Als de organisatie deze nog niet heeft geformuleerd, heeft het geen zin om de volgende stappen uit te voeren.

2. Vertalen van organisatiedoelen naar medewerkers

Om de organisatiedoelen organisatiebreed te maken is het van belang dat deze worden vertaald naar medewerkerniveau. Ten behoeve van de effectiviteit gebruikte Peter Drucker het acroniem SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

Bij Management By Objectives is het element Acceptabel cruciaal aangezien het gaat om overeenstemming van de doelstellingen tussen medewerkers en de organisatie.

Het vaststellen van doelen door het management alleen is bij Management By Objectives niet acceptabel. Doelstellingen moeten volgens Management By Objectives op alle niveaus duidelijk en herkenbaar zijn en iedereen moet weten wat zijn of haar verantwoordelijkheid is in deze.
Communicatie is tevens een belangrijk aandachtspunt als het gaat om verwachtingen, feedback maar ook het belonen van behaalde resultaten.

3. Stimuleer de deelname van medewerkers bij het stellen van doelen

Het uitgangspunt is elke medewerker mee te krijgen bij het stellen van persoonlijke doelstellingen die in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie. Dit werkt het beste wanneer doelen en doelstellingen op elk niveau van de organisatie worden besproken en gedeeld, zodat er ook begrip ontstaat waarom bepaalde zaken worden verwacht.

Op deze manier kan iedereen zijn of haar eigen vertaling maken wat daarin haar of zijn bijdrage kan zijn. Deze insteek verhoogt betrokkenheid en commitment van de doelstellingen.

In plaats van het simpelweg volgen van verwachtingen, managers en leidinggevenden weet iedereen in een MBO-aanpak wat er van hun verwacht wordt.

Door het verbreden van de besluitvorming en verantwoordelijkheid door de organisatie heen motiveer je mensen om de problemen waarmee zij worden geconfronteerd op intelligente wijze op te lossen en hen de informatie te geven die ze nodig hebben om soepel in veranderende omstandigheden mee te gaan.

Door middel van dit participatief proces worden persoonlijke doelstellingen, in relatie tot algemene doelstellingen van het team, afdelingsdoelstellingen, business unit doelstellingen en uiteindelijk organisatiedoelstellingen, op scherp gezet.

4. Monitoren van de vooruitgang

Omdat de doelen en doelstellingen SMART zijn, zijn ze meetbaar. Indien deze niet te meten zijn zal er een systeem moeten worden ingericht waarbij er een signaleringsfunctie wordt geactiveerd wanneer er zaken afwijken van de doelstellingen.

Deze signalering moet ook tijdig zijn zodat er grote problemen kunnen worden voorkomen. Aan de andere kant is het van belang dat de afgesproken doelen niet zorgen voor bijvoorbeeld abnormaal gedrag bij medewerkers.

Bijvoorbeeld wanneer er binnen een callcenter max. zeven minuten een servicegesprek moet zijn afgehandeld en medewerkers breken na 6 minuten en 59 seconden het gesprek af. Toezicht hierop en situaties van uitzondering zijn er altijd. Medewerkers ondersteunen bij management by objectives gebeurt niet op jaarlijks niveau via een functioneringsgesprek. Het gaat hier om groei en ontwikkeling.

Elk doel heeft mini doelen en het is de kunst om dit in kleine stapjes te ondersteunen in de vorm van coaching vanuit de managers of leidinggevenden. Creëer een duidelijk pad met voldoende evaluatiepunten zodat de groei en ontwikkeling nauwkeurig kan worden gemonitoord.

5. Evalueer en beloon behaalde prestaties

MBO is ontworpen om op alle niveaus in een organisatie de prestaties te verbeteren. Een uitgebreid evaluatiesysteem binnen een organisatie is dan ook een must.

Doordat de doelen en doelstellingen SMART zijn geformuleerd is het redelijk eenvoudig om te evalueren. Medewerkers worden beoordeeld en beloond op hun behaalde prestaties in relatie tot de gestelde doelen en doelstellingen. Daarbij hoort ook de juiste feedback. Management By Objectives gaat over alles waarom, wanneer, en hoe de doelstellingen worden gerealiseerd.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken je de bovenstaande uitleg over Management By Objectives van Peter Drucker of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren die kunnen bijdragen aan goede organisatie doelstellingen ontwikkeling en het behalen daarvan?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Drucker, P. F. (2007). Management challenges for the twenty-first century. Routledge.
  2. Drucker, P. F. (1995). People and performance: The best of Peter Drucker on management. Routledge.
  3. Rodgers, R. & Hunter, J. E. (1991). Impact of management by objectives on organizational productivity. Journal of Applied Psychology, 76(2), 322.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2010). Management By Objectives (MBO). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/management-by-objectives/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 26/01/2010 | Laatste update: 05/07/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/management-by-objectives/”>Toolshero: Management By Objectives (MBO)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 3.4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie