Spaghetti diagram

Spaghetti Diagram / Spaghetti Chart - ToolsHero

Spaghetti diagram: in dit artikel wordt het Spaghetti diagram praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagement methode.

Wat is het Spaghetti diagram?

In veel bedrijven is de ruimte niet altijd even nuttig ingedeeld. Er zijn hoeken waar niemand komt of er is sprake van vervelende omwegen die mensen moeten nemen om bij bijvoorbeeld de printer te komen.

Ook in fabriekshallen geldt hetzelfde; de routing moet optimaal zijn om zoveel mogelijk verspilling tegen te gaan.

Gratis e-book bij Toolshero

Een Spaghetti diagram kan hierbij helpen. Het is een visuele weergave van de route die medewerkers op de werkvloer dagelijks afleggen of producten die door fabriekshallen doorvoer vinden.

Deze weergave is vaak ingewikkeld en lijkt in tekening op de berg spaghetti die op een bord ligt. Daar is de naam ook uit voortgekomen. Door een Spaghetti diagram wordt duidelijk hoe de continue stroomlijn is van een activiteit gedurende een proces.

Het biedt inzicht, waardoor het gemakkelijker wordt om overtolligheid in de werkstroom te identificeren en te verwijderen, waarna het gehele proces zal versnellen. Internationaal is het diagram ook wel bekend onder de naam ‘Spaghetti Chart’.

Lean Six Sigma

Een Spaghetti diagram is een Lean Six Sigma tool en geeft een uitgetekende plattegrond van de werkvloer. Bij Lean Six Sigma gat het om het elimineren van handelingen die onnodig zijn, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden.

Alle overbodige bewegingen van medewerkers en transport van goederen worden in kaart gebracht. Denk hierbij aan het op en neer lopen naar vergaderruimtes, naar andere afdelingen en naar machines. Maar ook het transport van materialen en eindproducten kunnen in het diagram getekend worden.

Zo hebben ziekenhuizen er baat bij om te identificeren hoe patiënten en bezoekers zich verplaatsen. Maar ook voor grote restaurants en supermarkten is het ideaal om te weten wat de werkelijke fysieke stroom en afstanden zijn binnen een werkproces. Dit wordt door het Spaghetti diagram meteen visueel duidelijk.

Toepassing

Een Spaghetti diagram analyseert de afgelegde afstand op de werkvloer, zoals het heen en weer lopen en de verspilde tijd in beweging en/of transport.

Op die manier kan het management bewust worden van alle tijd die activiteiten en bewegingen in beslag nemen en zodoende tot verrassende conclusies komen. In één oogopslag wordt duidelijk, hoeveel niet-efficiënte indelingen en onnodige bewegingen er zijn.

Zo is te zien dat de medewerkers van afdelingen, die fysiek niet dicht bij elkaar zitten maar wel veel moeten samenwerken, enorm veel heen en weer lopen, wat extra tijd kost. Ook hebben sommige bedrijven het faxapparaat of de printer op een specifieke hoek van de afdeling staan. Dat betekent niet alleen veel heen en weer geloop, maar ook wachten op elkaar.

Het Spaghetti diagram kan ertoe leiden dat er een nieuwe lay-out en routing wordt ontworpen, waarbij medewerkers minder heen en weer hoeven te lopen, goederen sneller doorgang vinden en processen efficiënter verlopen.

Spaghetti Diagram opstellen

Voor het tekenen van een Spaghetti diagram is het belangrijk dat er allereerst een goede plattegrond van de werkplek voorhanden is of op papier wordt gezet. Vervolgens wordt er een lijn getekend op deze plattegrond van het beginpunt van het proces tot aan het eindpunt.

Dat kan de beweging zijn van één medewerker of één product. Daarna worden ook de bewegingen van alle andere medewerkers en producten of activiteiten in beeld gebracht. Het moet wel om de feitelijke situatie gaan, die gebaseerd is op de echte waarneming.

Alle faciliteiten, machines, gereedschappen moeten worden weergegeven en de plekken waarnaar de medewerkers zich bewegen. Het is handzaam om de gebieden te markeren, die in het proces tot inefficiëntie leiden, zodat deze direct te herkennen zijn en ter verbetering kunnen worden aangepakt.

Voor het tekenen van een Spaghetti diagram zijn de volgende tips onmisbaar:

  1. Maak het Spaghetti diagram goed op schaal, waardoor de totaal afgelegde afstand beter uit te rekenen is.
  2. Tel de stappen die alle medewerkers afleggen op. Dat is een goede indicatie, als de verhouding (schaal) onbekende is. Daardoor is het gemakkelijker in te schatten waar de inefficiëntie zit.
  3. Houd per medewerker een afzonderlijke lijn, zodat de frequentie per tijdseenheid beter te berekenen is (minuten, kwartieren, uren). Daardoor kan de totale afstand en tijdverspilling worden uitgerekend.
  4. Geef de route zo natuurlijk mogelijk weer. Dat houdt in dat rechte lijnen bijna niet voorkomen; het zullen voornamelijk slingerbewegingen zijn die in het Spaghetti diagram zijn opgenomen.

Spaghetti diagram voorbeeld - ToolsHero

Spaghetti Diagram voorbeeld van een medische situatie

  • Bron: Researchgate

Verbeteringen

Na het opstellen van een Spaghetti diagram wordt duidelijk waar de meeste tijd in gaat zitten. Door de knelpunten te identificeren, kan het management de werkvloer vervolgens anders gaan inrichten, waarna het aantal (transport)bewegingen zal verminderen.

Daardoor legt het Spaghetti diagram een mooie basis om aan de slag te gaan met het opnieuw inrichten van het proces, de werkvloer, de indeling van ruimtes en/of machines. Soms komt men tot de conclusie dat er een ruimte moet bijkomen of dat er een ruimte moet verdwijnen. Een kleine verbouwing behoort dan tot de mogelijkheden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de toepassing van het Spaghetti diagram? Herken het bovenstaande of heb je aanvullingen? Hoe optimaliseer jij de werkstromen? Wat zijn volgens jou andere succesfactoren die bij kunnen dragen aan goed kwaliteitsmanagement?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Alukal, G. (2007). Lean kaizen in the 21st century. Quality progress, 40(8), 69.
  2. Tanco, M., Santos, J., Rodriguez, J. L., & Reich, J. (2013). Applying lean techniques to nougat fabrication: a seasonal case study. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68(5-8), 1639-1654.
  3. Tyagi, S., Cai, X., Yang, K., & Chambers, T. (2015). Lean tools and methods to support efficient knowledge creation. International Journal of Information Management, 35(2), 204-214.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Spaghetti diagram. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/spaghetti-diagram/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/spaghetti-diagram/”>ToolsHero: Spaghetti diagram</a>

Published on: 06/06/2018 | Last update: 11/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie