8D methode: de uitleg en formulier

8d methode - toolshero

8D methode: in dit artikel wordt de 8D methode, ook bekend als de 8d problem solving method, praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat tevens een te downloaden 8D methode formulier om direct aan de slag te gaan met deze methode. Veel leesplezier!

Wat is de 8D methode? De uitleg

De 8D methode is bedoeld voor het oplossen van problemen op het gebied van product- en procesverbetering. Daarnaast wordt de 8D methode gebruikt om problemen structureel aan te passen. Van oorsprong werd de 8D methode gebruikt in de auto-industrie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de 8D methode in de Verenigde Staten gebruikt in de vorm van een Military Standard 1520. Later werd 8D methode vooral door autofabrikant Ford toegepast en gepromoot in een Team Oriented Problem Solving (TOPS).

Gratis e-book bij Toolshero

In de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelde Ford de 8D methode verder, waardoor het z’n oorsprong vond binnen de automotive.

Tegenwoordig kan de 8D methode gebruikt worden om formele rapporten (8D rapport) te schrijven en kan het van toepassing zijn als werk- en denkwijze voor kleinere problemen.

Ook wordt het als communicatiemiddel tussen bedrijven onderling ingezet, waardoor het proces van probleemoplossing transparant wordt en van toepassing is op de gehele productieketen.

De 8D methode is ook bekend onder de namen 8D probleemoplosmethode, Global 8D, Ford 8D, 8D Analysis of TOPS 8D.

8D methode = 8 disciplines

Deze methode richt zich voornamelijk op probleemoplossingen en bestaat uit acht fasen.

Het helpt kwaliteitsmedewerkers om gestructureerd de oorzaak van problemen binnen een productieproces te vinden en om vervolgens het probleem / de problemen op te lossen.

Daarnaast helpt het om product- of procesverbeteringen door te voeren, waardoor problemen voorkomen kunnen worden. Bij de 8D methode draait het om het mobiliseren van een goed team met voldoende kennis, kunde en ervaring om problemen op te lossen of te voorkomen.

8D methode disciplines - Toolshero

Figuur 1 – 8D methode zijn 8 disciplines voor constructieve probleem aanpak.

De 8D methode is opgebouwd uit acht disciplines, die corrigerende maatregelen omschrijven, op basis van statistische analyse van het probleem. Daaruit ontstaan de volgende acht processtappen:

D1 – Samenstelling team

Het mobiliseren van een goed team is van cruciaal belang. Een multidisciplinair team geniet de voorkeur. Door een gevarieerde samenstelling van kennis, vaardigheden en ervaring kan er vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem worden gekeken.

Behalve een effectief teamleider is het ook goed om vooraf de teamstructuur, doelstellingen, verschillende teamrollen, procedures en regels vast te leggen, zodat het team effectief en snel aan de slag kan gaan en er geen misverstanden ontstaan.

D2 – Probleemomschrijving

Het is goed om het probleem zo objectief mogelijk te omschrijven. De 5W2H analyse (wie, wat, wanneer, waar, waarom, hoe, hoeveel) is een welkome aanvulling op de probleemanalyse en kan goed helpen om tot een eenduidige omschrijving van het probleem te komen.

D3 – Tijdelijke oplossing

Het kan noodzakelijk zijn om het probleem tijdelijk op te lossen. Bijvoorbeeld om een klant snel te helpen en tegemoet te komen, of doordat een deadline gehaald moet worden. Het vinden van de definitieve oplossing is in dat geval van latere zorg.

Het gaat erom dat erger wordt voorkomen, maar heeft wel als doel om de uiteindelijke oplossing later alsnog te implementeren.

D4 – Onderliggende oorzaken opsporen

Voordat een definitieve oplossing wordt gevonden, is het belangrijk om onderliggende oorzaken te identificeren die mogelijk aan het probleem ten grondslag liggen.

Hiervoor kunnen verschillende methoden worden gebruikt, zoals het visgraatdiagram of Ishikawa diagram waarbij er gekeken wordt naar mensen, middelen, machines en methoden, of de 5x waarom methode (wie, wat, wanneer, waarom en waardoor).

Alle oorzaken dienen te worden gecontroleerd en/of bewezen en het is goed om na te gaan, waarom het probleem niet werd opgemerkt op het moment dat het gebeurde.

Tip:
Bekijk ook eens ons artikel over de root cause analyse, een probleemoplossingsmethode gericht op het identificeren van de oorzaken van problemen of gebeurtenissen.

D5 – Vind mogelijke oplossing

Zodra de oorzaak van het probleem bekend is, kan er gericht gezocht worden naar de beste oplossing. Ook in dit geval kan gebruik worden gemaakt van verschillende oplosmethodieken, zoals waardeanalyse en creativiteitstechnieken. Van hieruit kunnen permanente correcties gekozen en gecontroleerd worden die het probleem oplossen.

Het is belangrijk om na te gaan of de gekozen oplossingen geen ongewenste bijwerkingen zullen gaan veroorzaken. Daarom is het goed om ook noodmaatregelen uit te werken, die van pas komen bij onvoorziene gebeurtenissen.

D6 – Oplossingen implementeren

Zodra de definitieve oplossing bekend is, volgt de implementatie. Door terugkerende controles in te plannen, worden mogelijk onderliggende problemen voortijdig geëlimineerd. Ook moeten lange termijn effecten in de gaten worden gehouden en moet er rekening gehouden worden met onvoorziene gebeurtenissen.

D7 – Preventieve maatregelen

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig om het ontstaan van een zelfde soort problemen te voorkomen. Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat de kans op herhaling kleiner wordt.

Vaak is het goed om managementsystemen, besturingssystemen en procedures goed onder de loep te nemen en daar waar nodig te wijzigen.

D8 – Team feliciteren

Door het team te feliciteren met het behaalde resultaat, worden alle leden beloond voor de gezamenlijke inspanning die zij geleverd hebben. Dit is daarom de belangrijkste stap binnen de 8D methode; zonder het team was het probleem niet gevonden en opgelost.

Door het team op een voetstuk te zetten en de opgedane kennis in de gehele organisatie te delen, zal de motivatie om een volgende keer problemen op te lossen, hoog zijn.

De 8D methode draait om teamwork

De nadruk binnen de 8D methode ligt op teamwork. Het team als geheel wordt verondersteld beter en slimmer te zijn dan de som van de kwaliteiten van de deelnemende personen. Niet ieder probleem rechtvaardigt of vereist een 8D analyse.

Bovendien is 8D een op feiten gebaseerd probleem oplossingsproces, dat enkele gespecialiseerde vaardigheden vereist, alsook een cultuur van ononderbroken verbetering.

Het zou kunnen zijn dat er training van de teamleden nodig is, voordat 8D effectief gaat werken binnen een organisatie. Het team moet het belang inzien van samenwerking om zo tot de beste probleemoplossing te komen.

8D methode formulier

Ga aan de slag met de 8D methode! Download het 8D methode formulier en pas jouw kennis direct toe met dit handige 8D sjabloon.

Download het 8D methode formulier

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Is de 8D methode voor jou herkenbaar en toepasbaar in het hedendaagse bedrijfsleven? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of -factoren bij het identificeren en oplossen van problemen? Kun je met deze uitleg aan de slag met het 8D rapport template?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Behrens, B. A., Wilde, I. & Hoffmann, M. (2007). Complaint management using the extended 8D-method along the automotive supply chain. Production Engineering, 1(1), 91-95.
  2. Krajnc, M. (2012). With 8D method to excellent quality. RUO. Revija za Univerzalno Odlicnost, 1(3), 118.
  3. Possley, M. (2016). 8D Team Based Problem Solving – 2nd Edition: An Instructive Example. CreateSpace Independent Publishing Platform

Citatie voor dit artikel:
Kuijk, A. (2017). 8D methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/8d-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 05/11/2017 | Laatste update: 26/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/8d-methode/”>Toolshero: 8D methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Anneke Kuijk
Article by:

Anneke Kuijk

Anneke Kuijk is een tekstschrijver die de kwaliteiten heeft om informatie te analyseren en daar de kern uit te halen. Dit zet ze om in begrijpelijke en goed leesbare teksten. Naast content schrijven, is ze ook actief als docent (taal)inburgering en op vele manieren actief met taal.

Tags:

Geef een reactie