Personeelsmanagement

Personeelsmanagement uitleg - toolshero

Personeelsmanagement: in dit artikel wordt Personeelsmanagement praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de functies en de voordelen. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze Human Resource Management pilaar. Veel plezier met lezen!

Wat houdt personeelsmanagement in?

Personeelsmanagement is een onderdeel van Human Resource Management en is vooral gericht op het werven en ontwikkelen van werknemers. De taak van personeelsmanagement kan ook worden gezien als het beheren van personeel, waaronder het verkrijgen, inzetten, en behouden hiervan.

Omdat werknemers de groei van een bedrijf stimuleren, zijn zij een van de meest waardevolle bronnen binnen organisaties. De vaardigheden en capaciteiten van werknemers helpen de organisatie zich te ontwikkelen en een concurrentiepositie in de markt te verwerven. Om deze reden is het aantrekken, verwerven, en behouden van de beste werknemers een cruciaal onderdeel van Human Resource Management.

Gratis e-book bij Toolshero

Personeelsmanagement houdt zich daarnaast ook bezig met het ondersteunen van werknemers. Het doel van personeelsmanagement is om ervoor te zorgen dat werknemers tevreden zijn om voor hun organisatie te werken. Meer in het bijzonder is personeelsmanagement er verantwoordelijk voor dat werknemers worden gedreven om het maatschappelijke doel van de organisatie te behalen.

Het is om deze reden belangrijk om elke werknemer te stimuleren zijn/haar volledige potentie te bereiken. Bovendien is het doel van personeelsmanagement om effectief gebruik te maken van de menselijk hulpbronnen van een bedrijf, en tegelijkertijd de relaties tussen de werknemers en het bedrijf te stimuleren.

Functies van personeelsmanagement

Om personeel te verwerven en te ontwikkelen, is één van de functies van personeelsmanagement het identificeren van de kloof tussen de interne capaciteiten van het bedrijf en de gewenste waarden van werknemers.

Personeelsmanagement is om deze reden verantwoordelijk voor de coördinatie tussen verschillende human resource management-activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot het vaststellen van de behoefte aan personeelsvoorzieningen, training, beloning en overige diensten.

Personeelsmanagers treden meestal op als adviseurs en beleidsschrijvers om ervoor te zorgen dat gelijke kansen ontstaan voor personeel.

Een andere functie van personeelsmanagement is het creëren en onderhouden van een werknemersdatabase die de vereiste werknemersgegevens bevat. Dit omvat het handhaven van werknemersverzekeringen, pensioen en arbeidsvoorwaardenpakket (bezoldigingspakket).

Een volgende functie van personeelsmanagement is het proactief betrokken zijn bij toezicht op de veranderende externe omgeving met betrekking tot wetten en collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarnaast behandelt personeelsmanagement ook de volgende operationele functies.

 1. Verwervingsfunctie
 2. Ontwikkelingsfunctie
 3. Compensatiefunctie
 4. Onderhoudsfunctie
 5. Integratiefunctie
Personeelsmanagement functies - toolshero

Figuur 1 – functies binnen personeelsmanagement

1. Verwervingsfunctie

Deze functie houdt zich bezig met het maken, onderhouden en ontwikkelen van de medewerkersdatabase. Zoals eerder beschreven, is de eerste stap het verwerven van de juiste mensen, maar ook de juiste aantallen. Om deze reden is een essentieel onderdeel van personeelsmanagement het bepalen van de mix van vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om een specifieke functie te vervullen.

Dit omvat het identificeren van taken en verantwoordelijkheden voor een bepaalde werknemersfunctie, maar ook het bepalen van de gewenste combinatie van kenmerken van de potentiële werknemer.

De volgende stap is het selecteren van gekwalificeerde en competente medewerkers. Hoewel dit proces grotendeels wordt uitgevoerd door middel van gesprekken, moeten in sommige situaties ook specifieke tests of een werksimulatie worden uitgevoerd. Deze tests kunnen bevestigen of de potentiële werknemer over de gewenste vaardigheden en capaciteiten beschikt om de open functie binnen de organisatie te vervullen.

Nadat de juiste persoon is geselecteerd, moet de nieuwe werknemer vaak een inductiefase doorlopen. In deze fase maakt de werknemer kennis met de werkomgeving, het beleid van het bedrijf, collega’s en zijn/haar nieuwe manier van werken.

2. Ontwikkelingsfunctie

Deze functie is bedoeld om werknemers te helpen bij het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Het doel is om het juiste medium te vinden om medewerkers op te leiden en zodoende operationele efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.

Personeelsmanagement is om deze reden verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van trainingsprogramma’s voor medewerkers op alle niveau’s binnen de organisatie. Deze functie omvat bovendien het beoordelen van het potentieel van medewerkers.

Zodra het potentieel is bepaald, moet de ontwikkelingsfunctie van personeelsmanagement mogelijkheden identificeren voor persoonlijke trainingsbehoeften. Dit kan bestaan uit het volgen van cursussen die de ontwikkeling van de werknemer verbeteren, om zodoende de organisatorische doelen te bereiken.

Bovendien evalueert personeelsmanagement de loopbaanplanning van individuele werknemers. Het doel is om werknemers te helpen hun carrièreambities te bereiken door middel van het opleiden van de werknemer maar ook door het geven van aanbevelingen op het moment dat de werknemer de organisatie besluit te verlaten.

3. Compensatiefunctie

Dit onderdeel van personeelsmanagement is primair verantwoordelijk voor het bieden van een billijke vergoeding voor ingehuurde werknemers. Het arbeidsvoorwaardenpakket moet in overeenstemming zijn met de werknemer’s bijdrage aan de organisatie. Om deze reden is personeelsmanagement verantwoordelijk voor het onderzoeken van loonclassificaties, waaronder het analyseren van functiebeschrijvingen en de relatie met lonen en loonbeleid.

Personeelsmanagement houdt zich daarom ook bezig met het realiseren van een goed arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief het beoordelen van de impact van eerder ontworpen pakketten op de productiviteit van werknemers.

Dit is belangrijk, aangezien het arbeidsvoorwaardenpakket in relatie staat met de motivatie van de werknemer om organisatorische doelen te bereiken. Dit wordt in groter detail besproken in de Two Factor Theory van Frederick Herzberg.

4. Onderhoudsfunctie

De onderhoudsfunctie van personeelsmanagement beoordeelt en verbetert voortdurend de huidige arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat zij de arbeidsomstandigheden moet beoordelen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Personeelsmanagement is om deze reden verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige werkplek.

De plicht strekt zich uit, maar is niet beperkt tot, het verstrekken van huisvesting, transportservice, onderwijs en zwangerschapsverlof, en sociale uitkeringen.

5. Integratiefunctie

Het primaire doel van deze functie is ervoor te zorgen dat de werknemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de organisatie. Het blijft een uitdaging voor HR om een wederzijdse acceptatie van bijvoorbeeld de lonen of werktijden te bereiken.

Als bijgevolg hiervan ontstaan vaak vakbonden, opgericht door werknemers om werknemers binnen organisaties te vertegenwoordigen. Deze vakbonden proberen een uniforme overeenkomst tussen de werknemer en het bedrijf te realiseren. Personeelsmanagement hecht veel waarde aan het bereiken van gemeenschappelijke afspraken, omdat dit leidt tot snellere groei en hogere productiviteit.

Voordelen van personeelsmanagement

Concurrentievermogen

Personeelsmanagement helpt een bedrijf concurrerend te blijven. Aangezien personeelsmanagement zich bezighoudt met het creëren van de juiste mix van onderwijs waarmee werknemers de vereiste vaardigheden binnen hun functie of branche kunnen ontwikkelen, blijft het bedrijf concurrerend.

Veel organisaties bieden tegenwoordig toegang tot interne online bibliotheken waar werknemers artikelen kunnen lezen of interactieve leerprogramma’s kunnen volgen die hun professionele vaardigheden helpen verbeteren. Wanneer personeelsmanagement effectief wordt uitgevoerd, verwerven de werknemers van de organisatie nieuwe kennis over de branche en verbetert dit tegelijkertijd het vermogen van het bedrijf om met veranderingen om te gaan.

Werknemersbehoud

Effectieve personeelsmanagement verbetert het behoud van werknemers en leidt tot lagere kosten voor het bedrijf. Personeelsmanagement houdt zich bezig met de carrière van elke werknemer. Een primair doel is om gemeenschappelijke tevredenheid te bereiken wat betreft arbeidsvoorwaardenpakketten en ontwikkelingsplannen.

Wanneer de organisatie voldoende middelen heeft om competitieve lonen en andere voordelen aan te bieden, zal zij werknemers aantrekken. Tegelijkertijd is het ook belangrijk voor het bedrijf om het arbeidsvoorwaardenpakket samen met de werknemer voortdurend te evalueren. Op deze manier blijven werknemers tevreden en voelen ze zich gewaardeerd, wat het behoud zal verbeteren.

Teamwerk vanuit personeelsmanagement

Een andere functie van personeelsmanagement is het verbeteren van de relaties tussen medewerkers om zo teamwerk en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. In dit geval zullen medewerkers gemakkelijker met elkaar communiceren, wat de drive voor het bereiken van organisatiedoelen vergroot. Tegelijkertijd leren mensen in de organisatie over andere werkfuncties en respecteren zij die op basis van hun begrip van functies en taken. Dit verbetert de kennis van werknemers over operationele activiteiten, wat een betere samenwerking bevordert.

Het belang van personeelsmanagement

De hoeveelheid geld die wordt uitgegeven aan personeel hangt in werkelijkheid af van de grootte van een bedrijf. Het is aangetoond dat bedrijven die de menselijk factor effectief in hun bedrijf integreren, een sterkere concurrentiepositie en hogere omzet zullen behalen dankzij de verhoogde productiviteit van hun werknemers.

Wanneer een bedrijf de vaardigheden en middelen heeft om de beste potentiële werknemers te werven en in staat is om de vaardigheden van haar werknemers effectief te verbeteren, vormt dit een indrukwekkende intellectuele hulpbron.

Voortdurende verbetering van deze hulpbron zal vervolgens helpen om organisatorische doelen te bereiken. Personeelsmanagement helpt ook bij het identificeren van de kerncompetenties van het bedrijf, waaronder mogelijk ook het bieden van gelijke en concurrerende kansen op het gebied van lonen en voordelen voor haar werknemers.

Dit zal vervolgens de positie van het bedrijf verbeteren bij het aantrekken van de beste werknemers.

Het is om deze reden belangrijk om te bepalen hoeveel geld kan worden uitgegeven aan personeelsmanagement. De integratie van personeelsmanagement zal uiteindelijk kosten besparen en een meer betrokken bedrijf opleveren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg van personeelsmanagement? Ben je zelf actief betrokken bij personeelsmanagement? Of volg je mogelijk een personeelsmanagement cursus? Heb je tips of toevoegingen die je zou willen delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Armstrong, M., & Lorentzen, J. F. (1988). A handbook of personnel management practice. London: Kogan Page
 2. Aswathappa, K. E. M. A. L. (2005). Human resource and personnel management. Tata McGraw-Hill Education.
 3. Cole, G. A. (2002). Personnel and human resource management. Cengage Learning EMEA.
 4. Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (1991). Personnel/human resource management. St. Paul, MN: West Publishing Company.
 5. Werther Jr, W. B., & Davis, K. (1985). Personnel management and human resources.
 6. Werther, W. B., & Davis, K. (1993). Human resources and personnel management.

Citatie voor dit artikel:
Zeeman, A. (2019). Personeelsmanagement. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/human-resources/personeelsmanagement/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 24/01/2019 | Laatste update: 05/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/human-resources/personeelsmanagement/”>Toolshero: Personeelsmanagement</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Alexander Zeeman
Artikel door:

Alexander Zeeman

Alexander Zeeman is Content Manager bij ToolsHero waar hij zich richt op content productie, content management en marketing. Daarnaast studeert hij International Business aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen zijn studie is hij bezig met de ontwikkeling van diverse management competenties en het verbeteren van operationele bedrijfsprocessen.

Tags:

Geef een reactie