Human Capital Management (HCM)

Human Capital Management definitie en uitleg - toolshero

Human Capital Management (HCM): in dit artikel wordt Human Capital Management (HCM), ook bekend als menselijk kapitaalmanagement, praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de basisprincipes van deze tool voor personeelsbeheer. Veel leesplezier!

Wat is Human Capital Management (HCM)?

Human Capital Management (HCM) is een benadering van human resource management die de waarde van personele middelen in termen van activa ziet. Men noemt dit ook wel Menselijk Kapitaalmanagement. Gewoonlijk kunnen activa in geldwaarde worden gemeten en kunnen ze zich ontwikkelen door in deze activa te beleggen. Om deze reden is het doel van Human Capital Management (HCM) om te proberen de waarde van werknemers te identificeren en investeringsmogelijkheden te identificeren, zodat de waarde van de personele middelen toeneemt.

Een cruciaal element van het beheer van menselijk kapitaal is daarom om voortdurend in de mensen te investeren om ervoor te zorgen dat deze menselijke middelen zinvol werk leveren en een gewenst kwaliteitsniveau leveren. Op basis van deze informatie kan worden geconcludeerd dat Human Capital Management (HCM) vanuit winstoogpunt gericht is op werknemers.

Gratis e-book bij Toolshero

Een andere manier om Human Capital Management (HCM) te beschrijven, is dat het zich bezighoudt met verschillende processen die bedrijven gebruiken om de prestaties van werknemers systematisch te analyseren in termen van menselijke input, bijbehorende kosten en behaalde organisatorische resultaten. HCM maakt gebruik van meerdere tools om deze gegevens te meten, welke helpen om processen en prestaties effectief te meten.

Tegenwoordig gebruiken veel grote bedrijven verschillende computerprogramma’s die helpen de waarde van het beheer van menselijk kapitaal te bepalen. Deze technologieën worden ook wel menselijk kapitaalmanagement-technologieën genoemd en zijn kosten effectiever dan eerdere benaderingen vanwege cloud-gebaseerde programmering.

De organisaties van vandaag kunnen de informatie van personele middelen vanaf elke locatie en op elk moment beheren dankzij beveiligde databanken die overal ter wereld toegankelijk zijn. Deze op de cloud gebaseerde technologieën voor Human Capital Management (HCM) bieden ook voordelen voor werknemers. Werknemers hebben toegang tot persoonlijke en professionele informatie, evalueren de voortgang van hun leer- en ontwikkelingsplannen en hebben toegang tot informatie over salarissen en werknemersvoordelen.

HCM-technologieën worden steeds verder ontwikkeld en worden steeds toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het is een benadering die werkgevers gebruiken om de kennis van werknemers te verbeteren, hun vooruitgang te evalueren en om een manier te vinden om het behoud van werknemers te vergroten.

Het komt erop neer dat werknemers in Human Capital Management (HCM) worden gezien als activa, waarin moet worden geïnvesteerd om hun betrokkenheid en productiviteit te vergroten om de bedrijfswaarde te verrijken.

Functies van Human Capital Management

Selfservice als hoofdfunctie

De kernfunctie van Human Capital Management is het bereiken van selfservice voor alle afdelingen. Zowel werknemers als managers moeten vanaf elke locatie toegang hebben tot de vereiste informatie zonder hulp van de manager personeelszaken. Door een intranetportaal te gebruiken waar de meeste gegevens worden opgeslagen, hebben medewerkers toegang tot nieuwsartikelen, nieuw ingehuurde werknemers, informatie over betaaldata of kunnen ze zelfs enige tijd vakantie aanvragen.

Een andere functie van een dergelijk portaal is dat het een helpdesk kan bieden waarin medewerkers vragen kunnen stellen over het werk of persoonlijke omstandigheden. Indien nodig kan een extra afspraak worden gemaakt om de situatie te bespreken.

Management van personeel

De tweede functie van Human Capital Management is dat tijd en aanwezigheid snel kunnen worden vastgelegd. Grote bedrijven hebben soms een inlogportaal dat het tijdstip aangeeft waarop een werknemer het gebouw binnengaat totdat deze persoon weer vertrekt. Op deze manier worden vaak gemaakte fouten voorkomen, terwijl tegelijkertijd het aantal gewerkte uren wordt geregistreerd. Het kan bovendien helpen wanneer een arbeidsschema moet worden opgesteld.

Het kan soms gebeuren dat een werknemer meer uren werkt dan is overeengekomen in het contract. In veel gevallen moeten deze uren worden gecompenseerd en soms is de vergoeding hoger dan het reguliere salaris. Een andere reden kan zijn dat werknemers te veel uren werken en dat de werknemer daarom enkele dagen vrij moet nemen. In dit geval biedt HCM hulp bij het plannen van arbeid en het identificeren van de beste alternatieve oplossing als de eerder beschreven situatie zich voordoet.

Personeelsoptimalisatie

De personeelsoptimalisatie van Human Capital Management houdt zich bezig met het optimaal plannen van het personeel op basis van vaardigheden en prestaties. Het omvat de hele organisatie en met gebruik van de op de cloud gebaseerde programmering kunnen de medewerkers op verschillende locaties worden beheerd. Door gebruik te maken van deze functie wordt het eenvoudig analyses te maken op het gebied van investeringskapitaal en verkregen organisatorische resultaten.

Als blijkt dat een werknemer zich niet in de verwachte periode heeft ontwikkeld of als de werknemer niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan dit een teken zijn dat er een wijziging moet worden aangebracht in de personeelsplanning.

Talent management

De laatste functie van Human Capital Management houdt zich bezig met het hele proces van werving van werknemers tot het behoud van werknemers. Menselijk kapitaalmanagement stelt HR-managers in staat om te werken aan prestatie- en leermodules. Het wordt ook gebruikt om compensatie en voordelen te registreren.

De talentmanagementfunctie wordt bovendien gebruikt om toppresteerders te identificeren. Het helpt om te bepalen wie in het bedrijf klaar is om door te groeien naar een hogere positie in de organisatie.

Waarom Human Capital Management?

Bij Human Capital Management draait het allemaal om tijdbesparing op het gebied van administratieve taken, zodat de gewonnen tijd kan worden besteed aan investeringen in werknemers. Deze nieuwe benadering houdt zich daarom meer bezig met de menselijke factor, zodat personeelsontwikkeling plaatsvindt.

Met de juiste integratie van Human Capital Management wordt tijd bespaard in operationele processen. Het is niet meer nodig om verschillende programma’s te gebruiken om gegevens te beheren. Bovendien biedt HCM-software volledige analyses van werknemers, welke gebruikt kunnen worden voor het nemen van managementbeslissingen.

De operationele processen worden soepeler verwerkt. Deze tijd kan vervolgens worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het begeleiden van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Een ander belangrijk onderdeel is dat de bespaarde tijd bovendien kan worden gebruikt om leer- en ontwikkelingsplannen te maken die het personeel echt helpen ontwikkelen totdat ze de gewenste werkprestaties met de gewenste kwaliteiten bereiken. Omdat werknemers efficiënter kunnen worden geëvalueerd, wordt het ook duidelijker wie zich in het team heeft ontwikkeld tot een niveau om nieuwe functies in de organisaties over te nemen.

Human Capital Management (HCM) verhoogt de kans op tevreden en productieve werknemers. Nieuw aangenomen werknemers of afgestudeerden vertegenwoordigen ook een groot deel van het toekomstige personeelsbestand. Deze nieuwe generatie is gedreven door technologie en wil toegang hebben tot hun persoonlijke informatie en andere gewenste informatie met betrekking tot de functie, zoals loonstrookjes op elke plaats en op elk moment. Het is daarom van essentieel belang voor de bedrijven van vandaag om de nieuwe trends en technologieën bij te houden die aan de behoeften en wensen van de millennials voldoen.

Conclusie

Human Capital Management houdt zich bezig met de waarde van werknemers en hoe deze waarde de bedrijfsresultaten kan verbeteren. Het behandelt ook het digitalisatieproces van activiteiten op het gebied van personele middelen. Dit bereikt een hogere efficiëntie en effectiviteit bij activiteiten op het gebied van personele middelen.

Met de juiste integratie van menselijk kapitaalmanagement zal de betrokkenheid van medewerkers worden verbeterd. Communicatie verloopt sneller vanwege de voortdurende toegang tot toegang tot informatie en er worden minder fouten gemaakt.

Menselijk kapitaalmanagement verbetert ook de bedrijfsinformatie op het gebied van rapportage. Computerprogramma’s kunnen werknemersgegevens snel evalueren en deze gegevens omzetten in gedetailleerde rapporten die vervolgens kunnen worden gebruikt voor managementbeslissingen. Bovendien verloopt de bewerking vlekkeloos en worden er minder fouten gemaakt.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken je de uitleg van Human Capital Management? Had je ooit gehoord van HCM? Hoe is de organisatie van personeelsactiviteiten op je werk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Baron, A.,Armstrong, M. (2007). Human capital management: achieving added value through people. Kogan Page Publishers.
  2. Bontis, N., Serenko, A. (2007). The moderating role of human capital management practices on employee capabilities. Journal of Knowledge Management, 11(3), 31-51.
  3. Cooper, A. C., Gimeno-Gascon, F. J., Woo, C. Y. (1994). Initial human and financial capital as predictors of new venture performance. Journal of business venturing, 9(5), 371-395.
  4. Hayton, J. C. (2003). Strategic HCM in SMEs: An empirical study of entrepreneurial performance. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 42(4), 375-391.
  5. Snell, S. A.,Dean Jr, J. W. (1992). Integrated manufacturing and human resource management: A human capital perspective. Academy of Management journal, 35(3), 467-504.
  6. Van Marrewijk, M., Timmers, J. (2003). Human capital management: New possibilities in people management. Journal of Business Ethics, 44(2-3), 171-184.
  7. Wright, P. M., McMahan, G. C. (2011). Exploring human capital: putting ‘human’back into strategic human resource management. Human resource management journal, 21(2), 93-104.
  8. Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean Jr, J. W., Lepak, D. P. (1996). Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Academy of management Journal, 39(4), 836-866.

Citatie voor dit artikel:
Zeeman, A. (2019). Human Capital Management (HCM). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/human-resources/human-capital-management-hcm/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 16/12/2019 | Laatste update: 08/07/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/human-resources/human-capital-management-hcm/”>Toolshero: Human Capital Management (HCM)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Alexander Zeeman
Article by:

Alexander Zeeman

Alexander Zeeman is Content Manager bij ToolsHero waar hij zich richt op content productie, content management en marketing. Daarnaast studeert hij International Business aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen zijn studie is hij bezig met de ontwikkeling van diverse management competenties en het verbeteren van operationele bedrijfsprocessen.

Tags:

Geef een reactie