Holmes en Rahe stress test: de uitleg

Holmes en rage stress test - toolshero

Holmes en Rahe stress test: in dit artikel wordt de Holmes en Rahe stress test praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige stress management tool. In dit artikel vind je ook een Holmes en Rahe stress test template om zelf mee aan de slag te gaan. Veel leesplezier!

Wat is de Holmes en Rahe stress test?

Het waren de Amerikaanse psychiaters Thomas Holmes en Richard Rahe, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw een schaal ontwikkelde, waarop stress gemeten kon worden. Met de test kan de impact van langdurige stress beter begrepen worden.

De stressschaal omvat een lijst met 43 stressvolle levensgebeurtenissen in het menselijk leven, die kunnen leiden tot ziekte.

Gratis e-book bij Toolshero

In 1967 onderzochten Thomas Holmes en Richard Rahe de medische dossiers van meer dan 5.000 patiënten. Zij wilden bepalen in hoeverre stressvolle gebeurtenissen hun ziekten hadden kunnen veroorzaken.

Met het onderzoek toonden zij het verband tussen stress en ziekte aan en de resultaten werden gepubliceerd als de Social Readjustment Rating Scale (SRRS), die later bekend werd als de Holmes en Rahe Stress Scale.

Lijst

Hieronder volgend de meest ingrijpende levensgebeurtenissen die van toepassing kunnen zijn in het menselijk volwassen leven en die voor stress zorgen.

Elke gebeurtenis wordt een Life Change Unit (LCU) genoemd en heeft een ander ‘gewicht’ voor stress. Hoe meer gebeurtenissen de persoon optelt, hoe hoger de score en hoe hoger de kans op ziekte.

Naast de levensgebeurtenis (LCU) staat de score die telt wanneer deze gebeurtenis van toepassing is. Is de levensgebeurtenis niet van toepassing, dan wordt er ook geen score ingevuld. De score is een ruwe schatting van hoe stress de gezondheid van de mens kan beïnvloeden.

In de Holmes en Rahe stress test wordt vervolgens de totale score opgeteld. Blijkt dat een score tussen 300 en 600 te liggen dan is er een hoog tot zeer hoog risico om in de nabije toekomst ziek te worden.

Een score tussen 150 en 299 geeft een matig tot hoog ziekterisico in de nabije toekomst en mensen die een score hebben die onder de 150 ligt, hebben het laagste risico op ziekte.

Holmes en Rahe stress test volwassenen - toolshero

Figuur 1 – Holmes en Rahe stress test voor volwassenen

Niet volwassen

Holmes en Rahe hebben ook een aangepaste schaal ontwikkeld voor niet-volwassenen met in totaal 39 levensgebeurtenissen.

De score is gelijk als die van de Holmes en Rahe stress test voor volwassenen.

Holmes en Rahe stress test niet-volwassenen - toolshero

Figuur 2 – Holmes en Rahe stress test voor niet-volwassenen


Stress Management: 40+ easy ways to deal with stress  

Impact

Zowel de lijst voor volwassenen als voor niet-volwassenen toont diverse LCU’s die een enorme impact op het menselijk leven kunnen hebben.

Een aantal van deze LCU’s worden hier kort toegelicht. Met name het overlijden van een echtgenoot en een scheiding laten diepe sporen na op mensen. Dit heeft vooral te maken met de jarenlange verbintenis tussen mensen, waarin abrupt een einde komt.

Ook een gevangenisstraf van zichzelf of van een naaste vallen in dezelfde categorie. Het overlijden van een naast familielid brengt naast verdriet ook een gemis met zich mee. Dit moet een plek krijgen.

De wijze waarop het familielid is gestorven, is bovendien bepalend voor de mate van stress die het met zich meebrengt. Zo is een plots dodelijk ongeval van een andere orde dan een slopende ziekte.

Daarnaast gelden een huwelijk en ontslag als LCU’s met een grote impact. Bij een huwelijk spelen zaken als voorbereiding, aanstaande schoonfamilie en voldoen aan de wens van de huwelijkspartner een grote rol. Bij ontslag kan er naast het gemis van het ritme van de dag ook grote schaamte de hoek om komen kijken.

Zowel de bovenstaande LCU’s als die van niet-volwassenen hebben bijna allemaal te maken met een verandering in gezinssituatie en / of de gezinssamenstelling.

Dat is ook de reden dat de dood van een ouder bovenaan staat in de lijst van niet-volwassenen, gevolgd door een ongeplande (tiener)zwangerschap met eventuele abortus tot gevolg. Net als bij ontslag speelt hier schaamte een grote rol in.

Ook de echtscheiding van ouders is voor kinderen en jongeren erg ingrijpend. Het gaat vaak gepaard met een schuldgevoel en de pijn van het moeten kiezen tussen één van de ouders. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van gescheiden ouders de ruzies voorafgaand als minder stressvol ondervonden dan de scheiding zelf.

Ook een gevangenisstraf van een ouder speelt een grote rol. Opvallend is, dat in de lijst wordt aangegeven dat het om een straf van meer dan 1 jaar moet gaan. Dat heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de ingrijpende verandering in de gezinssituatie.

Voor korter tijd lijkt het alsof de ouder voor zakenreis weg is. Hoe langer de periode van afwezigheid, hoe groter de impact. Dat geldt ook voor de dood van een broer of zus, wat erg ingrijpend is.

Desalniettemin scoren slechte schoolresultaten ook hoog. Vaak gaat dit gepaard met verminderde acceptatie door de sociale omgeving.

Wanneer het niet goed gaan op school en wanneer kinderen of jongeren niet sociaal geaccepteerd worden, kan dat zelfs leiden tot een zelfmoordpoging.

Langdurige stress

Stress is een abstract begrip. Formeel voelt de mens stress, wanneer er het gevoel ontstaat dat er geen controle over dingen is. Ook wanneer zaken worden opgelegd door anderen of als er hoge verwachtingen door de omgeving wordt opgelegd.

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van social media, waarbij mensen zich verplicht voelen om mee te gaan met de stroom en te reageren op wat er op hen afkomt. Het vermogen om te voldoen aan de eisen die worden gesteld, is de sleutel tot een stresservaring.

Zowel veel stresssituaties tegelijk als langdurige blootstelling aan een stresssituatie kunnen voor een negatieve stresservaring zorgen.

Zo zal iemand met grote schulden wat al 3 jaar duurt, meer stress ervaren dan iemand die verhuist, een baby krijgt en verandert van baan.

Daarnaast zijn niet alle ongewone gebeurtenissen even moeilijk om mee om te gaan. De stress van echtscheiding is van totaal andere orde dan meer verantwoordelijkheid op het werk krijgen.

Zodoende dat het van wezenlijk belang is in Holmes en Rahe stress test de totale stressscore op de juiste manier te kunnen beoordelen en meten.

Alleen dan kan Holmes en Rahe stress test gebruikt worden om stress beter te beheersen.

Maatregelen nemen

Wanneer blijkt dat het risico op stress hoog is, dan is het goed om maatregelen te nemen. Natuurlijk is dit lang niet altijd even gemakkelijk. Desondanks is bewustwording van stressfactoren al een eerste stap om verdere stress te elimineren.

Een verhuizing of een aankomende pensionering kan niet voorkomen worden. Ervaart iemand echter problemen met conflictsituaties dan is het mogelijk om dit contact te minimaliseren of hier een vaardigheidscursus voor te volgen.

Word lid van Toolshero

Holmes en Rahe stress test template

Nu je hebt gelezen over de Holmes en Rahe stress test kun je jouw eigen levensgebeurtenissen, het stressniveau en het risico op mogelijke gevolgen analyseren. Ga aan de slag met deze template.

Download het Holmes en Rahe stress test template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat zijn jouw ervaringen met de Holmes en Rahe stress test? Is de lijst van ingrijpende levensgebeurtenissen compleet volgens jou? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Hoe ga jij om met stress?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of psychosomatic research.
  2. Noone, P. A. (2017). The holmes–rahe stress inventory. Occupational Medicine, 67(7), 581-582.
  3. Tennant, C., & Andrews, G. (1976). A scale to measure the stress of life events. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 10(1), 27-32.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Holmes en Rahe stress test. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/human-resources/holmes-en-rahe-stress-test/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 18/06/2019 | Laatste update: 29/12/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/human-resources/holmes-en-rahe-stress-test/>toolshero: Holmes en Rahe stress test</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie