Occupational Safety and Health (OSH): de uitleg

Occupational Safety and Health (OSH) - toolshero

Occupational Safety and Health: in dit artikel wordt Occupational Safety and Health (OSH) praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de IAO-normen, de OSH doelstelling, de Nederlandse ARBO en duurzame verbetering. Na het lezen begrijpt u de definitie en basisprincipes van dit Human Resources concept. Veel plezier met lezen!

Wat is Occupational Safety and Health (OSH)?

Al vanaf de industriële revolutie is er aandacht voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Naarmate de tijd vorderde ontstonden er vanaf half 19e eeuw steeds meer arbeidsbewegingen die zich bekommerden om de gezondheid van werknemers.

Zo werden in Groot-Brittannië de zogenoemde Factory Acts opgericht die in 1833 tot een wet leidde. Daarin stond de slechte gezondheid van kinderen die in katoenfabrieken werkten centraal.

Gratis e-book bij Toolshero

In 1842 werd de Mijnwet van kracht, waardoor er aandacht was voor de enorm gevaarlijke werkomgeving voor arbeiders in de mijnindustrie.

Het was hervormer en Duits staatsman Otto von Bismarck die de eerste sociale verzekeringswetgeving initieerde en in 1884 de allereerste Compensatiewet in de westerse wereld voor werknemers opstelde.

De Occupational Safety and Health (OSH) gaat over arbeidsveiligheid en -gezondheid. In Nederland is de aandacht voor gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk in de ARBO-wetgeving gevat. Wellness, Health and Safety (WHS) is een andere benaming, maar richt zich net als OSH en ARBO op de eerdergenoemde 3 pijlers.

Occupational Safety and Health (OSH) richt zich op een multidisciplinair gebied dat zich bezighoudt met de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers.

Verschillende disciplines komen bij elkaar en doen er onderzoek naar, zoals onder andere geneeskundige, psychologie, epidemiologie, fysiotherapie en ergotherapie. Gezamenlijk adviseren zij over een breed scala aan arbeidsgezondheidskwesties.

Denk hier bijvoorbeeld aan het onderzoeken van risico’s, het vermijden van het werken met schadelijke stoffen, de juiste lichaamshouding op het werk, de frequentie van pauzes, het nemen van preventieve maatregelen en de afwisseling en uitdaging van het werk.

IAO-normen

De bescherming van werknemers tegen werk gerelateerde ziektes en letsel maakt deel uit van het historisch mandaat van de IAO; de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Sinds 1950 hebben de IAO en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een gemeenschappelijke definitie van gezondheid op het werk, waarbij zij aangeven dat het zwaartepunt van gezondheid op het werk op de volgende 3 verschillende doelstellingen ligt:

  1. Het in stand houden en bevorderen van de gezondheid en de arbeidscapaciteit van werknemers;
  2. Het verbeteren van de werkomgeving zodat de veiligheid en gezondheid gewaarborgd wordt;
  3. Ontwikkeling van werkorganisaties en werkculturen om de gezondheid en veiligheid op het werk te ondersteunen en op die manier een positief sociaal klimaat en een soepele werking te bevorderen, waardoor de productiviteit van bedrijven niet in gevaar komt.

De IAO-normen voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn essentiële instrumenten voor regeringen, werkgevers én werknemers om veilige werkwijzen vast te stellen op het werk. Daarnaast geeft de WHO aan, dat OSH alle aspecten van bedrijfsgezondheidszorg moet behandelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Ook ligt het de focus op primaire preventie van mogelijke arbeidsgevaren. Daarnaast richten de IAO-normen zich ook op het wereldwijd gevaar van kinderarbeid, waarin kinderen onder gevaarlijke omstandigheden werken in uiteenlopende sectoren zoals landbouw, mijnbouw, industrie, hotels, fastfoodbedrijven, huishoudelijke service, kledingindustrie en seksbusiness.

Een andere organisatie die zich bekommert over Occupational Safety and Health (OSH) is de International Labour Organization (ILO) die sinds 1919 bestaat. Deze internationale arbeidsorganisatie schat dat jaarlijs circa 22.000 kinderen op het werk worden gedood.

Doelstelling Occupational Safety and Health (OSH)

Occupational Safety and Health (OSH) heeft als doelstelling de veiligheid en gezondheid van een werkomgeving te waarborgen. Daarnaast richt het zich ook op de bescherming van collega’s, familieleden, werkgevers, klanten en mogelijk andere partijen. Recent is in Nederland het Chroom 6 schandaal in opspraak. Het gaat om verf dat onder andere bij Defensie werd gebruikt, met daarin de kankerverwekkende stof Chroom 6.

Door jarenlange blootstelling aan deze schadelijke stof, zijn medewerkers ziek geworden. De stof tast het DNA aan, waardoor tumoren ontstaan en de kans op longkanker het grootste is. Ziek geworden medewerkers klagen nu de Nederlandse staat hiervoor aan.

In de Verenigde Staten wordt de term gezondheid en veiligheid op het werk aangeduid als bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in arbeids- en niet-arbeidsveiligheid, dat zich richt op de veiligheid voor activiteiten buiten het werk om.

Werkgevers hebben een gemeenschappelijke plicht om zorg te dragen voor de veiligheid van hun werknemers. De statutenwet kan daarnaast ook andere algemene taken opleggen, waaronder het invoeren van specifieke taken en het oprichten van overheidsinstanties die bevoegdheden krijgen om alles op het gebied van de veiligheid op het werk te regelen en te controleren.

Nederlandse ARBO en Occupational Safety and Health

In Nederland wordt Occupational Safety and Health (OSH) weergegeven in de Arbeidsomstandighedenwet die in 1999 van kracht ging. Deze wet richt zich op de verbetering van de arbeidsomstandigheden en kent rechten en plichten voor zowel werkgever als werknemer.

In praktijk komt dat erop neer dat werkgevers bijvoorbeeld beschermende kleding en beschermende apparatuur moeten aanbieden, en dat werknemers hier deugdelijk en volgens de veiligheidsvoorschriften mee om moeten gaan. Gebeurt dat niet en is er sprake van een arbeidsongeval, dan is het aan de arbeidsinspectie om te achterhalen bij wie de fout lag.

Heeft een werkgever zich aan de regels gehouden, maar is de werknemer van de veiligheidsnormen afgeweken, dan ligt de schuld bij deze laatste partij.

Het gehele Arbobeleid richt zich op de kwaliteit van werk, de kwaliteit van de werkomgeving en de beleving door de werknemer van de arbeidssituatie.

Daarnaast zijn er drie partijen gemoeid met het Arbobeleid. Als eerste de Arbocoördinator die binnen de organisatie in de gaten houdt of er volgens voorschriften gewerkt wordt. De Arbeidsinspectie voert willekeurige controle uit bij bedrijven en stelt onderzoek in na arbeidsongelukken.

Ook is de AI gemachtigd om dwingende aanwijzingen te geven, boetes op te leggen en eventueel een organisatie stil te leggen. Als laatste is er de Arbodienst die zich richt op risico-inventarisatie, verzuimbegeleiding en functiegerichte keuringen.

Duurzame verbetering vanuit Occupational Safety and Health

Volgens de internationale arbeidsorganisatie ILO zijn veilige arbeidsomstandigheden een fundamenteel mensenrecht en onderdeel van waardig werk. OSH moet ervoor zorgen dat er investeringen door organisaties worden gedaan om de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Dat levert tevreden werknemers op, die gezond, gemotiveerd en verantwoord hun werk uitoefenen. Daardoor zullen er minder bedrijfsongevallen en -ziekten ontstaan wat de productiviteit van organisaties ten goede komt.

Duurzame verbetering van arbeidsomstandigheden moet vooral gebaseerd zijn op de samenwerking tussen werkgevers en werknemers bij bedrijven. Het moet zich vooral richten op de bewustmaking en betrokkenheid van de veiligheid van werknemers.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken de bovenstaande praktische uitleg over Occupational Safety and Health (OSH) of heb je aanvullingen? Hoe wordt er binnen jouw organisatie aandacht besteed aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Alli, B. O. (2008). Fundamental principles of occupational health and safety Second edition. International Labour Office, Geneva.
  2. Niu, S. (2010). Ergonomics and occupational safety and health: An ILO perspective. Applied ergonomics, 41(6), 744-753.
  3. Verbeek, J., Pulliainen, M., & Kankaanpää, E. (2009). A systematic review of occupational safety and health business cases. Scandinavian journal of work, environment & health, 403-412.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Occupational Safety and Health (OSH). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/human-resources/occupational-safety-health-osh/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 21/06/2019 | Laatste update: 09/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/human-resources/occupational-safety-health-osh/”>toolshero: Occupational Safety and Health (OSH)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie