Brain dump methode

Brain dump methode: in dit artikel wordt de Brain dump methode praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat een algemene definitie van het begrip Brain Dump, de betekenis ervan en een praktijkvoorbeeld. Na het lezen begrijp je de definitie, betekenis en basis van deze tool voor brainstormen en creativiteit. Veel plezier met lezen!

Wat is de brain dump methode?

Het menselijk brein zit voortdurend vol met allerlei ideeën, maar lang niet altijd neemt men de tijd om er eens goed voor te gaan zitten en het de vrije loop te laten gaan. Brain dump is een goede methode om dit nu eens wel voor elkaar te krijgen.

Zowel in individuele situaties als in groepsverband is Brain dump een geweldige manier om alle gedachten uit het hoofd te krijgen en op te schrijven. Brain dump maakt het hoofd leeg en zorgt ervoor dat alle creativiteit eruit wordt gehaald. Het ordent ideeën, plannen en oplossingen. Zo komen alle gedachten op een kladblaadje terecht.

Gratis e-book bij Toolshero

De brain dump methode en brainstormsessie

Eén van de toepassingen van de brain dump methode is tijdens een brainstormsessie. Veel deelnemers hebben vaak al vooraf nagedacht over de mogelijke oplossingen en ideeën die zij tijdens de bijeenkomst willen inbrengen. Zo kunnen zij al in een bepaalde richting sturen en anderen hierin meenemen. Dat lijkt geweldig, maar het stagneert het brein om te graven naar andere ideeën die wat verder weggestopt zitten. Daardoor zullen deelnemers ook minder openstaan voor de ideeën van anderen.

De focus ligt doorgaans teveel op hun eigen creatieve voorstellen en daarmee hopen zij tijdens de bijeenkomst medestanders te vinden die meegaan in hun ideeën. Om iedereen evenveel kansen te geven en om de deelnemers elkaar niet te laten beïnvloeden, is Brain dump een mooie oplossing.

Spelregels

Brain dump leidt tot veel originelere resultaten tijdens een brainstormsessie. Het is een gemakkelijke manier die alle deelnemers te stimuleren. Daardoor zijn zij in staat om los te komen van de ideeën die zij wellicht al in het hoofd hebben. De spelregels zijn simpel en werken het beste in drie fasen:

Brain dump fasen model - Toolshero

Figuur 1 – de fasen voor een Brain dump

Fase 1 – start met pen en papier

Als eerste is er een groot vel papier en een pen nodig voor elke deelnemer. Dat kan variëren van een A4 tot A5 formaat papier. Elke deelnemer gaat apart zitten en krijgt de kans om na te denken. Het onderwerp kan gekozen worden, maar mag ook zeer algemeen zijn.

Bijvoorbeeld ‘wat kunnen we doen om onze klanten aangenaam te verrassen’. Doorgaans zijn 10 minuten voldoende om iedereen de kans te geven alle ideeën die opborrelen op te schrijven. Het maakt niet uit of het om goede of slechte bijdragen gaat; alles is toegestaan. Het gaat hier om de kwantiteit en simpelweg alles kan worden opgeschreven.

Fase 2 – bespreken met elkaar

Na de eerste fase is het tijd om alle ideeën met elkaar in de groep te bespreken. De voorzitter doet er goed aan om iedereen aan het woord te laten, zodat alle ideeën gedeeld kunnen worden. Wanneer er aanvullingen en/of alternatieven benoemd worden, dan is dat geen probleem.

Discussie en argumenteren moet beide vermeden worden, omdat dit de creativiteit de grond in boort. Het kan in deze fase helpen om de ruimte op te zoeken. Al lopend door de zaal krijgt iedereen de kans zijn ideeën op te lezen en naar de anderen luisteren terwijl zij zich voortbewegen. Dit stimuleert hen om goed na te denken over de ideeën van anderen.

Fase 3 – vernieuwende ideeën

In de tweede fase heeft iedereen de kans gekregen om zijn ideeën te delen en eventueel toe te lichten. De groep zal nu een selectie maken en de meest vernieuwende ideeën eruit filteren. Deze worden onder de loep genomen en van hieruit kunnen actiepunten worden opgesteld.

Natuurlijk kunnen er ook combinaties gemaakt worden van verschillende ideeën, waardoor de creativiteit nogmaals wordt aangewakkerd. Ook kan er voor gekozen worden om alle aangedragen punten voorlopig te laten rusten en na bijvoorbeeld een week weer bij elkaar te komen en de draad op te pakken. Na een korte periode van bezinning hebben deelnemers erover kunnen nadenken, wat de kwaliteit van de ideeën vaak ten goede komt.

Voordelen van de brain dump methode

De brain dump methode is een eenvoudig, maar krachtig manier om grip op plannen en creatieve ideeën te krijgen. De meeste mensen zitten met een hoofd vol gedachten van een drukke werkdag, waardoor zij niet toekomen om aan andere zaken te denken.

Met Brain dump worden ze verplicht gesteld dit wel te doen en van alles op papier te zetten. In groepsverband weet elke deelnemer dat zijn bijdrage serieus wordt meegenomen. Daarnaast kunnen zij vrij luisteren naar de ideeën van anderen, zonder de angst dat hun eigen ideeën in de prullenbak verdwijnen.

Een brain dump zorgt ervoor dat er gebrainstormd kan worden met als resultaat een zee aan productieve ideeën. Bovendien is het verstandig om met regelmaat deze methode toe te passen, zodat de creativiteit aangewakkerd blijft. Andere goede en alternatieve brainstorm methoden zijn Geforceerde verbindingen, negatief brainstormen en Starbursting.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre ben je bekend met brain dump en andere brainstorming technieken? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of -factoren bij het generen van nieuwe ideeën en concepten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Baillie, C. (2006). Enhancing students’ creativity through creative thinking techniques. Developing creativity in higher education, 142-155.
  2. Galagan, P. (1997). Smart companies. Training & Development, 51(12), 20-25.
  3. Lofthouse, V. A. (2007). Creative idea generation for refillable body wash products. In International Conference on Engineering Design.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Brain dump methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/brain-dump/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 26/04/2018 | Laatste update: 05/17/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/brain-dump/”>Toolshero: Brain dump methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie