Persoonlijkheidstests: wat is jouw persoonlijkheidstype?

Persoonlijkheidstypen en -tests - Toolshero

Heb jij wel eens een persoonlijkheidstest gedaan, voor jezelf of wellicht als onderdeel van een sollicitatiegesprek? Het kan waardevol inzicht bieden in jouw unieke persoonlijkheid of die van een ander. Daarnaast kan het eigenschappen benadrukken waar je aan zou kunnen werken of die juist meer naar de voorgrond mogen treden.

Steeds meer bedrijven voeren persoonlijkheidstesten uit als onderdeel van hun selectieproces bij het aannemen van mensen. Het idee is dat dergelijke tests het ware karakter van een potentiële werknemer kunnen valideren. Tijdens een standaard sollicitatiegesprek kunnen kandidaten zichzelf namelijk beter voordoen en negatieve eigenschappen verbergen.

Met een persoonlijkheidstest kan worden beoordeeld of iemand echt geschikt is voor een functie en goed past bij het bedrijf als geheel. Voor een bedrijf kan een goede match het personeelsverloop verminderen en de productiviteit verhogen. Voor een individu kan het de zelfontwikkeling verbeteren en de carrièremogelijkheden vergroten. Laten we daarom een nadere blik werpen op persoonlijkheidstests en -typen.

Gratis e-book bij Toolshero

Wat zijn persoonlijkheidstypen?

Wanneer we Googlen op ‘persoonlijkheidstypen’, stuiten we meteen op de bekende 16 Myers-Briggs persoonlijkheidstypen. Deze typen zijn gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung.

Volgens Jung heeft ieder mens een dominante levenshouding en een primaire functie. Dit classificeert hem of haar als een bepaald persoonlijkheidstype.

Jung-persoonlijkheidstypen

Carl Jung gebruikte vier psychologische functies: denken en voelen (rationele functies) en gevoel en intuïtie (irrationele functies). Daarnaast maakte hij onderscheid tussen twee fundamentele levenshoudingen: introversie en extraversie.

Door deze levenshoudingen en functies te combineren, ontstaan de 8 Jung persoonlijkheidstypen:

  1. Het extraverte denktype
  2. Het introverte denktype
  3. Het extraverte gevoelstype
  4. Het introverte gevoelstype
  5. Het extraverte gewaarwordingstype
  6. Het introverte gewaarwordingstype
  7. Het extraverte intuïtieve type
  8. Het introverte, intuïtieve type

Jung introduceerde zijn persoonlijkheidstheorie als een model om verschillende personen te categoriseren voor het geven van psychotherapie. Het doel was om middels psychotherapie een harmonieus evenwicht te vinden tussen de verschillende houdingen en functies.

Myers Briggs persoonlijkheidstest (MBTI)

Het was eigenlijk niet de intentie van Jung dat zijn model gebruikt zou worden om mensen te labelen voor sollicitatiegesprekken. Niettemin is de Myers Briggs persoonlijkheidstest, of de MBTI test, een van de meest populaire tests die er is. De MBTI-test en tabel zijn ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en gebaseerd op de persoonlijkheidstypen van Carl Jung.

De test helpt bij het identificeren van iemands redenen en motivaties, wat de ideale werkomgeving is voor die persoon en hoe hij of zij met collega’s omgaat. Het is ook een nuttig hulpmiddel om mensen zichzelf beter te leren begrijpen.

MBTI 16 persoonlijkheidstypes - Toolshero

Figuur 1 – MBTI 16 verschillende types

Ontdek jouw MBTI-persoonlijkheidstype op ons platform door de MBTI-test te doen. Of verdiep je er verder in via de onderstaande cursussen.

Big Five-persoonlijkheidstest

Een meer wetenschappelijke benadering van persoonlijkheidstests is de Big Five test. Recruiters gebruiken deze test al jaren en de methode wordt ook gebruikt voor het trainen of coachen van mensen. Volgens de Big Five persoonlijkheidstest bestaat een persoonlijkheid uit vijf kenmerken, te onthouden met het acroniem OCEAN: Openness (openheid), Conscientiousness (zorgvuldigheid), Extraversion (extraversie), Agreeableness (aanvaardbaarheid) en Neuroticism (neuroticisme).

Big five test persoonlijkheidsmodel - Toolshero

Figuur 2 – De vijf eigenschappen van de Big Five persoonlijkheidstest van Lewis Goldberg

Benieuwd hoe jij in deze vijf kenmerken past? De cursus ‘The Ultimate Management and Leadership Skills’ wijdt een volledig college aan de Big Five-persoonlijkheidstypen, evenals aan de eerder besproken MBTI-typen. We hebben hieronder ook een gespecialiseerde cursus over het Big 5-model gekoppeld.

DISC persoonlijkheidstest

De DISC test is ontwikkeld door de psycholoog William Moulton Marston. Door gebruik te maken van de DISC persoonlijkheidstest mensen kun je een goed inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheid en die van anderen.

Het acroniem DISC vertegenwoordigt vier persoonlijkheidsstijlen die temperamenten worden genoemd: Dominant, Invloed (beïnvloedend), Stabiel en Consciëntieus. De test geeft inzicht in gedrag en verschillen tussen individuen. Het benadrukt ook hoe onze behoeften ons gedrag beïnvloeden.

Iedereen heeft een voorkeur voor één temperament, maar er zijn ook verschillende persoonlijkheidsstijlen mogelijk. De DISC persoonlijkheidstest rangschikt de typen als twee paren van tegenstellingen. Aan de ene kant hebben we Direct versus Indirect en aan de andere kant hebben we Taakgericht versus Mensgericht.

DISC test / DISC model van William M. Marston - Toolshero

Figuur 3 – Het DISC model raamwerk

De DISC test is onafhankelijk door verschillende universiteiten onderzocht en bleek een betrouwbaarheid van 90% te hebben. Verdiep je in deze test door de ‘Complete DISC Personality Masterclass’ te volgen, of door de DISC-vragenlijst op ons platform in te vullen.

Persoonlijkheidstype A en B

Persoonlijkheidstypen A en B zijn twee contrasterende persoonlijkheidstypen, afkomstig uit een theorie ontwikkeld door cardiologen Meyer Friedman en Ray Rosenman.

Type A-persoonlijkheden uit deze theorie zijn competitiever, beter georganiseerd, ambitieuzer, ongeduldiger en bewuster dan type B-persoonlijkheden. Mensen met een type B-persoonlijkheid zijn daarentegen minder gevoelig voor stress, nemen meer tijd voor de meeste dingen, houden meer van gezelligheid en zijn creatiever.

Het type A persoonlijkheid heeft vaak een negatief imago. De theorie beschrijft dat mensen met dit persoonlijkheidstype vaak een geweldige arbeidsethos hebben, maar een onrealistisch gevoel van urgentie. Voor hen is kwantiteit vaak belangrijker dan kwaliteit en ze zijn door hun rusteloze karakter gevoeliger voor een burn-out.

Het persoonlijkheidstype B is hiervan het tegenovergestelde. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn over het algemeen meer ontspannen en kunnen zaken gemakkelijker uitstellen tot het laatste moment. Ze zijn geduldiger, creatiever en toleranter. Ze worden niet snel boos of geïrriteerd en hebben hun emoties beter onder controle dan mensen met persoonlijkheidstype A.

Herken jij kenmerken van deze persoonlijkheidstypen bij jezelf? In theorie zouden mensen alleen een type A- of type B-persoonlijkheid hebben. In werkelijkheid functioneert het echter meer op een spectrum. Daarom zijn sindsdien ook andere persoonlijkheidstypen besproken. Dit worden type C- en D-persoonlijkheden genoemd.

Lees meer over de persoonlijkheidstypen A en B en handige tips in ons artikel over dit persoonlijkheidsmodel.

Enneagram

Rond 1900 werd het Enneagram in het westen geïntroduceerd door de Armeniër Georgi I. Gurdjieff. Als spiritueel leraar gebruikte hij het als kosmologisch model. Hij maakte het onderscheid tussen essentie (het werkelijke wezen van een persoon) en persoonlijkheid.

De vader van de moderne variant van het Enneagram is Oscar Ichazo, die hierover in de jaren vijftig een boek schreef. Het Enneagram werd voor het eerst gebruikt door psychologen in de jaren zeventig. Tot op heden wordt het Enneagram beschouwd als een pseudowetenschappelijke methode om persoonlijkheidstypen te identificeren.

Het beschrijft negen basismodellen van ons gedrag, in termen van behoeften, aannames en positieve en minder positieve motieven in het leven. Door inzicht te krijgen in het Enneagram kun je je eigen gedrag en dat van anderen beter begrijpen. Bovendien geeft het suggesties voor persoonlijke groei.

Enneagram model - Toolshero

Figuur 4 – De 9 types van het Enneagram model

Om jouw Enneagram-persoonlijkheidstype te achterhalen, kun je de test downloaden op ons platform. Als je het Enneagram op elk aspect van je leven wilt leren begrijpen, interpreteren en toepassen, kijk dan eens naar The Enneagram: Nine Type In Depth (ook hieronder gelinkt).

Hulpmiddelen ter verdieping

Nu je meer te weten bent gekomen over persoonlijkheidstypen en de verschillende persoonlijkheidstests die er zijn, wil je je hier misschien verder in verdiepen.

Hieronder vind je de eerder genoemde cursussen waarmee je beter kennis kunt maken met de verschillende besproken persoonlijkheidstests. Ze kunnen je helpen jezelf en anderen beter te leren kennen en begrijpen. Meer informatie over deze tests vind je ook op ons platform.

Citatie voor dit artikel:
Baas, S. (2024). Persoonlijkheidstests: wat is jouw persoonlijkheidstype?. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/blog/persoonlijkheidstypen-en-tests/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 27/02/2024 | Laatste update: 27/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/blog/persoonlijkheidstypen-en-tests/”>Toolshero: Persoonlijkheidstests: wat is jouw persoonlijkheidstype?</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Sheryl Lynn Baas
Article by:

Sheryl Lynn Baas

Sheryl Lynn Baas is onze Communicatiemanager bij Toolshero en je herkent haar misschien wel van onze video's. Sheryl’s academische achtergrond ligt in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en ze is de oprichter van de Sheryl Lynn Foundation, een stichting voor kinderen en educatie op de Filipijnen. Ze is een manusje-van-alles en deelt verder haar gaven als spiritueel coach, presentator en DJ. Leuk weetje: Sheryl is voormalig Miss Nederland 2006.

Tags:

Geef een reactie