Allocatie van middelen

Missie

Bedrijfstransformatie

Moderne portefeuilletheorie

Functionele strategie

Horizontale integratie

MOST-analyse

Resource Dependence Theory (RDT)

CSR piramide van Carroll