× Close
Home » Posts tagged "Motivatietheorie" (Page 2)

Motivatietheorie

Wat is een motivatietheorie?

De betekenis

Menselijke motivatie is de reden voor acties, bereidheid en doelen van personen. Het woord motivatie is een afgeleide van het woord motief dat zoveel betekent als de behoefte die bevrediging vereist.

Wat is een motivatietheorie?

De betekenis

Menselijke motivatie is de reden voor acties, bereidheid en doelen van personen. Het woord motivatie is een afgeleide van het woord motief dat zoveel betekent als de behoefte die bevrediging vereist.

Voorbeelden van behoeften zijn wensen of verlangens die zijn verworven door invloed van samenleving, levensstijl of cultuur. Indien er gesproken wordt over motivatie, gaat het over ofwel intrinsieke ofwel extrinsieke motivatie. Het verschil wordt duidelijk gemaakt in onder andere de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan.

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudstheorieën en procestheorieën. De inhoudstheorieën richten zich vooral op wat mensen precies motiveert, terwijl procestheorieën zich richten op hoe menselijk gedrag wordt gemotiveerd. De inhoudstheorieën zijn de eerste wetenschappelijke theorieën over motivatie. Op de werkvloer hebben de theorieën grote impact gehad op de manier waarop management wordt uitgevoerd.

Voorbeelden van bekende inhoudstheorieën over motivatie zijn de behoeftepiramide van Abraham Maslow, de ERG-theorie van Alderfer, de motivatietheorie van McClelland, en de tweefactorentheorie van Frederick Herzberg. Voorbeelden van bekende procestheorieën over motivatie zijn de bekrachtigingstheorie van Skinner, de verwachtingstheorie van Victor Vroom, de theorie van het stellen van doelen van Locke, en de gelijkheidstheorie van Adam.

Het laatste decennium is de interesse voor motivatietheorieën en methoden gegroeid in het bedrijfsleven. Dit komt omdat uit onderzoek is gebleken dat de meest productieve werknemers degene zijn die goed gemotiveerd zijn. Daarom is het belangrijk dat de werkgever zoveel mogelijk motivator- en hygiënefactoren verbeterd.

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Tips en tricks

Wat zijn de meest bekende en effectieve motivatietheorieën? Hoe kan ik deze theorieën gebruiken om te werken aan mijn eigen motivatie? Hoe is mijn motivatie van invloed op mijn prestaties en doelen? Hoe kan ik op een effectieve en duurzame manier motivatie ontwikkelen? De artikelen met de tag motivatietheorie gaan over de verschillende methoden en stijlen van motivering op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

ERG theorie (Alderfer)

april 14th, 2022

Leer meer over de ERG theorie van Clayton Alderfer om bepaalde persoonlijke behoeftes en motivatie beter te begrijpen en te beïnvloeden.

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)

april 21st, 2018

In dit artikel wordt de zelfdeterminatietheorie of Self Determination Theory, ontwikkeld door Edward L. Deci en Richard Ryan praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijk geluk en motivatie gedachtegoed.

Wat is de zelfbeschikkingstheorie

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X