× Close
Home » Sociologie (Page 2)

Sociologie

Wat is sociologie? De definitie

Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag. Het verwijst naar de samenleving, patronen van sociale relaties, interactie, cultuur en gedrag. Sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de algemene wetenschap van de samenleving.

Wat is sociologie? De definitie

Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag. Het verwijst naar de samenleving, patronen van sociale relaties, interactie, cultuur en gedrag. Sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de algemene wetenschap van de samenleving.

Traditionele aandachtspunten in de sociologie zijn sociale klassen, religie, recht, sociale mobiliteit, geslacht en meer. De focus van het vakgebied is geleidelijk uitgebreid naar andere onderwerpen zoals economie, leger, controle, het internet en sociaal kapitaal.

Sociaal onderzoek heeft ook invloed in verschillende bedrijfstakken en sectoren. Voorbeelden hiervan zijn beleidsmakers, ontwikkelaars, maatschappelijk werkers en beheerders. Als zodanig is er veel overlap tussen sociaal onderzoek en marktonderzoek. Een socioloog kan bijvoorbeeld ontdekken dat een gegeven land een leeftijdsverschil heeft als gevolg van een epidemie. Deze analytische inzichten helpt mensen in het bedrijfsleven met het vermogen om deze marktgegevens te onderzoeken en de conclusies te trekken die nodig zijn.

Daarnaast kunnen sociologische studies helpen bij het begrijpen van de verschillende motivatoren van medewerkers met verschillende demografische gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat er een verschil zit in de manier waarop mannen en vrouwen hun sollicitatie benaderen. Als de werkgever begrijpt waarom bepaalde populaties passen bij bepaalde gedragspatronen, kan er gewerkt worden aan een meer inclusieve werkplek die aan de behoeften voldoet van iedereen in het bedrijf.

Wat is sociologische verbeelding?

De sociologische verbeelding legt de verbinding uit tussen persoonlijke uitdagingen en grotere sociale kwesties. Het was socioloog C. Wright Mills die zei: ‘Noch het leven van een individu, noch de geschiedenis van een samenleving kunnen worden begrepen zonder beide te begrijpen’. C. Wright Mills schreef ook het boek ‘The Sociological Imagination’. Dit boek moedigt de lezers aan om de lenzen die zij gebruiken om hun eigen leven te bekijken en hun perspectieven te veranderen.

Socioloog en historicus Max Weber is bekend van verschillende boeken en theorieën, waaronder ‘The Protestant Ehtic and the Spirit of Capitalism’. Talcott Parsons was een socioloog gericht op religie en functionalisme, evenals Emile Durkheim. Erving Goffman is bekend geworden met zijn boek ‘The Presentation of Self in Everyday Life’. Een van de eerste sociologen was Augustus Comte, met zijn wet van de drie stadia.

Sociologie theorieën, methodes, modellen en tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte theorieën, sociologische modellen en methoden? Wie zijn succesvolle sociologen en wat kunnen wij van hen leren? Deze artikelen gaan over theorieën, mechanismen en methoden die helpen het sociale leven van de mens en medewerkers te begrijpen.

Standpunttheorie

juli 14th, 2022

De standpunttheorie beschrijft een postmodernistisch perspectief op de mens en kennisverdeling, gebaseeerd op het Marxisme.

Sociaal handelen (Weber)

maart 16th, 2022

De theorie van sociaal handelen gaat over hoe belangrijk menselijk gedrag is met betrekking tot oorzaak en gevolg in de sociale sfeer.

Social Exchange Theory

februari 25th, 2022

Social Exchange Theory is een psychologische theorie waarin sociaal gedrag bestudeerd wordt. Sociale beslissingen worden beïnvloedt door kosten en baten.

Relatieve deprivatietheorie

februari 25th, 2022

Relatieve deprivatietheorie is een theorie die de subjectieve ontevredenheid die wordt veroorzaakt door de relatieve positie van een persoon ten opzichte van de situatie of positie van een ander verklaart.
© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X