× Close
Home » Sociologie (Pagina 2)

Sociologie

Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag. Het verwijst naar de samenleving, patronen van sociale relaties, interactie, cultuur en gedrag. Sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de algemene wetenschap van de samenleving.

Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag. Het verwijst naar de samenleving, patronen van sociale relaties, interactie, cultuur en gedrag. Sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de algemene wetenschap van de samenleving.

Traditionele aandachtspunten in de sociologie zijn sociale klassen, religie, recht, sociale mobiliteit, geslacht en meer. De focus van het vakgebied is geleidelijk uitgebreid naar andere onderwerpen zoals economie, leger, controle, het internet en sociaal kapitaal.

Sociaal onderzoek heeft ook invloed in verschillende bedrijfstakken en sectoren. Voorbeelden hiervan zijn beleidsmakers, ontwikkelaars, maatschappelijk werkers en beheerders. Als zodanig is er veel overlap tussen sociaal onderzoek en marktonderzoek. Een socioloog kan bijvoorbeeld ontdekken dat een gegeven land een leeftijdsverschil heeft als gevolg van een epidemie. Deze analytische inzichten helpt mensen in het bedrijfsleven met het vermogen om deze marktgegevens te onderzoeken en de conclusies te trekken die nodig zijn.

Daarnaast kunnen sociologische studies helpen bij het begrijpen van de verschillende motivatoren van medewerkers met verschillende demografische gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat er een verschil zit in de manier waarop mannen en vrouwen hun sollicitatie benaderen. Als de werkgever begrijpt waarom bepaalde populaties passen bij bepaalde gedragspatronen, kan er gewerkt worden aan een meer inclusieve werkplek die aan de behoeften voldoet van iedereen in het bedrijf.

Wat is sociologische verbeelding?

De sociologische verbeelding legt de verbinding uit tussen persoonlijke uitdagingen en grotere sociale kwesties. Het was socioloog C. Wright Mills die zei: ‘Noch het leven van een individu, noch de geschiedenis van een samenleving kunnen worden begrepen zonder beide te begrijpen’. C. Wright Mills schreef ook het boek ‘The Sociological Imagination’. Dit boek moedigt de lezers aan om de lenzen die zij gebruiken om hun eigen leven te bekijken en hun perspectieven te veranderen.

Socioloog en historicus Max Weber is bekend van verschillende boeken en theorieën, waaronder ‘The Protestant Ehtic and the Spirit of Capitalism’. Talcott Parsons was een socioloog gericht op religie en functionalisme, evenals Emile Durkheim. Erving Goffman is bekend geworden met zijn boek ‘The Presentation of Self in Everyday Life’. Een van de eerste sociologen was Augustus Comte, met zijn wet van de drie stadia.

Sociologie theorieën, methodes, modellen en tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte theorieën, sociologische modellen en methoden? Wie zijn succesvolle sociologen en wat kunnen wij van hen leren? Deze artikelen gaan over theorieën, mechanismen en methoden die helpen het sociale leven van de mens en medewerkers te begrijpen.

Sociale interactietheorie van Robert F. Bales

oktober 9th, 2023

Sociale interactietheorie: in dit artikel wordt de sociale interactietheorie , ontwikkeld door Robert Freed Bales praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de theorie van Systematic Multiple Level Observation of Groups (SYMLOG), de term Interaction Process Analysis …

Relatieve deprivatietheorie

oktober 9th, 2023

Relatieve deprivatietheorie: in dit artikel wordt de relatieve deprivatietheorie, ontwikkelend door Garry Runciman praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat deze theorie is, belicht dit artikel ook waarom deze theorie relatief is, de voorwaarden, de sociale bewegingen, de relatie …

Sociaal handelen van Max Weber

oktober 9th, 2023

Sociaal handelen: in dit artikel wordt de theorie van sociaal handelen van Max Weber praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, belicht dit artikel ook de vier soorten plus voorbeelden, de voordelen en een korte samenvatting. Na het lezen …

Impressiemanagement (Goffman)

september 6th, 2023

Impressiemanagement: in dit artikel wordt het concept impressiemanagement, ontwikkeld door Erving Goffman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychologietool.

Wat is impressiemanagement? De betekenis en uitleg

Impressiemanagement, ook wel zelfpresentatie genoemd, is …

Rationele keuzetheorie

augustus 3rd, 2023

Rationele keuzetheorie: in dit artikel wordt de rationele keuzetheorie praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze theorie en informatie over de oorsprong ervan, gevolgd door een uitgebreide uitleg over de belangrijkste concepten uit de theorie. Als laatste …

Social Exchange Theory (SET)

juni 16th, 2023

Social Exchange Theory: in dit artikel wordt de Social Exchange Theory praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat de algemene definitie van deze theorie en een uitleg van de kernprincipes en -aspecten, en de voordelen van sociale uitwisselingstheorie met praktijkvoorbeelden. Veel plezier …

Functionalisme: de betekenis en uitleg

mei 15th, 2023

Functionalisme: in dit artikel wordt functionalisme praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze sociologie theorie.

Wat is functionalisme?

de betekenis van functionalisme

Functionalisme is een theorie die ontwikkeld is in de sociale wetenschappen. De theorie veronderstelt …

Positivisme: de betekenis en uitleg

april 20th, 2023

Positivisme: in dit artikel leer je de basisconcepten van het positivisme te begrijpen. Naast de uitleg van de betekenis en definitie, wordt ook toeglicht wat de wet van het Positivisme is, wat Logisch positivisme is, hoe je het toepast in …

Altruïsme: de betekenis en uitleg

april 12th, 2023

Altruïsme: in dit artikel vind je de betekenis en toepassingen plus voorbeelden van altruïsme. We behandelen tevens altruïsme binnen de psychologie, antropologie en neurobiologie. Ook wordt er gekeken naar de nadelen van en kritiek op altruïsme. Na het lezen …

Feminisme: de betekenis en uitleg

maart 30th, 2023

Feminisme: in dit artikel wordt het onderwerp feminisme praktisch uitgelegd, een politieke en sociale beweging die streeft naar gelijke rechten voor vrouwen. We bespreken de betekenis, geschiedenis en standpunten door de tijd heen. Na het lezen begrijp je deze beweging …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress