Onderzoekcyclus: de uitleg

Onderzoekcyclus - Toolshero

Onderzoekcyclus: in dit artikel wordt de onderzoekcyclus praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een opsomming van de onderzoeksfasen en een lijst met vragen die elke onderzoeker zichzelf zou moeten stellen voor en tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Daarna vind je een uitleg over elke fase van de cyclus en tips voor beginnende onderzoekers. Veel leesplezier!

Wat is een onderzoekcyclus?

Een onderzoekcyclus is een reeks fasen die de gebruiker door het proces van onderzoek leidt. De cyclus bestaat grofweg uit de volgende fasen:

 1. Analyseren
 2. Vaststellen research methoden
 3. Gegevensverzameling
 4. Evalueren
 5. Documenteren
 6. Herhalen

Deze fasen komen verderop in dit artikel aan bod, inclusief een beschrijving van de taken en resultaten uit elke fase.
Omdat elk onderzoek uniek is, is het belangrijk om jezelf constant de volgende vragen te stellen:

Gratis e-book bij Toolshero

 • Wat ga ik onderzoeken?
 • Waarom ga ik dit onderzoeken?
 • Wie ga ik onderzoeken?
 • Hoe ga ik mijn onderzoek uitvoeren?
 • Waar ga ik mijn onderzoek uitvoeren?
 • Wanneer ga ik mijn onderzoek uitvoeren?

Onderzoekscyclus: de fasen van onderzoek

Onderzoek is een essentieel proces voor het verkrijgen van inzichten en het ontdekken van nieuwe informatie in een specifiek vakgebied. De onderzoekscyclus omvat verschillende fasen, waaronder het analyseren van het probleem, het bepalen van onderzoeksmethoden, het verzamelen van gegevens, het analyseren en evalueren van de gegevens, het rapporteren en documenteren van de bevindingen en het herhalen van het proces.

In dit artikel zullen we elke fase in detail verkennen om een beter beeld te schetsen van de onderzoekscyclus.

Onderzoekcyclus fasen - Toolshero

Figuur 1 – de fasen van een onderzoekcyclus

Fase 1. Analyseren

De eerste fase van de onderzoekscyclus is het analyseren van het probleem of het onderwerp dat onderzocht wordt. Onderzoekers moeten de onderzoeksvraag, de reikwijdte van de studie en de achtergrond van het onderwerp definiëren, inclusief de betekenis ervan in het vakgebied. Deze fase vereist ook een grondige review van bestaande literatuur en onderzoek, en het identificeren van eventuele beperkingen. Ook het definiëren van onderzoeksvragen is onderdeel van deze eerste fase.

Fase 2. Bepalen van onderzoeksmethoden

De volgende fase is het bepalen van de onderzoeksmethoden die gebruikt worden, inclusief onderzoeksontwerp, methoden voor gegevensverzameling en technieken voor gegevensanalyse. Onderzoekers moeten de meest geschikte methoden voor hun studie selecteren op basis van de onderzoeksvraag, de beschikbaarheid van gegevens en tijdsbeperkingen.

Online cursus onderzoeksmethoden voor business studenten  

Fase 3. Gegevensverzameling

De derde fase omvat het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Onderzoekers moeten ervoor zorgen dat de gebruikte methoden voor gegevensverzameling betrouwbaar en geldig zijn, en rekening houden met ethische overwegingen zoals het verkrijgen van geïnformeerde toestemming van deelnemers en het handhaven van vertrouwelijkheid.

Fase 4. Evaluatie en analyse van gegevens

De vierde fase is het evalueren en analyseren van de verzamelde gegevens om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit omvat het schoonmaken en organiseren van de gegevens en het uitvoeren van statistische analyse met behulp van geschikte software. De resultaten van de analyse worden vervolgens geïnterpreteerd en conclusies worden getrokken op basis van de bevindingen.

Fase 5. Rapporteren en documenteren

De vijfde fase is het rapporteren en documenteren van de bevindingen. Onderzoekers moeten de onderzoeksvraag, methoden, resultaten en conclusies op een duidelijke en beknopte manier presenteren. Het rapport moet goed georganiseerd en gemakkelijk te lezen zijn, en de bevindingen moeten op een manier worden gepresenteerd die betekenisvol is voor het beoogde publiek. Onderzoekers moeten ook een discussie opnemen over de beperkingen van de studie en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

Fase 6. Herhalen

De laatste fase van de onderzoekscyclus omvat het herhalen van het proces om de onderzoeksvraag en -methoden te verfijnen. Onderzoekers moeten mogelijk aanvullende studies uitvoeren om beperkingen of vragen die voortvloeien uit de oorspronkelijke studie aan te pakken. Dit iteratieve proces stelt onderzoekers in staat om hun methoden en bevindingen voortdurend te verfijnen, wat leidt tot nauwkeurigere en betrouwbaardere resultaten.
Concluderend is de onderzoekscyclus een cruciaal proces dat zorgvuldige overweging en planning vereist. Door de onderzoekscyclus te volgen, kunnen onderzoekers ervoor zorgen dat hun studies goed ontworpen, geldig en betrouwbaar zijn. Dit iteratieve proces stelt onderzoekers in staat om hun methoden en bevindingen voortdurend te verfijnen, wat bijdraagt aan de vooruitgang van hun vakgebied.

Tips en aanbevelingen

Voor iedereen die net begint in de wereld van onderzoek kan het een ontmoedigende taak zijn om te navigeren. Maar met de juiste aanpak en mindset kunnen beginnende onderzoekers zichzelf op weg helpen naar succes. Hier zijn enkele tips en aanbevelingen voor degenen die net aan hun onderzoeksreis beginnen:

1. Begin met een duidelijke onderzoeksvraag

Voordat je aan een onderzoeksproject begint, is het belangrijk om een duidelijke onderzoeksvraag in gedachten te hebben. Dit zal je onderzoek sturen en je gedurende het proces gefocust houden.

2. Voer een grondige literatuurstudie uit

Het is belangrijk om bestaande literatuur over je onderwerp te onderzoeken om ervoor te zorgen dat je onderzoeksvraag nog niet is beantwoord of onderzocht. Bovendien kan een literatuurstudie waardevolle inzichten en informatie bieden die je onderzoeksontwerp en -methoden kunnen ondersteunen.

3. Kies passende onderzoeksmethoden

Afhankelijk van je onderzoeksvraag en beschikbare middelen, moet je mogelijk verschillende onderzoeksmethoden selecteren, zoals enquêtes, interviews of experimenten. Het is belangrijk om methoden te kiezen die geschikt zijn voor je onderzoeksvraag en valide en betrouwbare resultaten kunnen opleveren.

4. Verzamel en analyseer gegevens zorgvuldig

Gegevensverzameling en -analyse zijn cruciale onderdelen van elk onderzoeksproject. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je gegevens nauwkeurig worden verzameld en geanalyseerd met behulp van passende statistische technieken.

5. Communiceer je bevindingen effectief

Zodra je onderzoek is voltooid, is het belangrijk om je bevindingen duidelijk en effectief te communiceren naar je doelgroep. Dit kan het schrijven van rapporten of het maken van presentaties omvatten die goed georganiseerd en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Door deze tips en aanbevelingen te volgen, kunnen beginnende onderzoekers zichzelf op weg helpen naar succes in hun onderzoeksinspanningen. Vergeet niet om gefocust te blijven, grondig te zijn en je bevindingen effectief te communiceren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de onderzoekcyclus? Herken jij de onderzoekcyclus van de periode waarin jij een scriptie of ander onderzoek moest schrijven? Is de onderzoekcyclus zoals in dit artikel beschreven accuraat volgens jou? Of zou jij fasen of zaken willen toevoegen? Welke andere tips en aanbevelingen kan jij delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Barick, R. (2021). Research Methods For Business Students. Retrieved 02/16/2024 from Udemy.
 2. Berman, P. S., Jones, J., & Udry, J. R. (2000). Research design. National Longitudinal Study of Adolescent Health.
 3. Fox, W., & Bayat, M. S. (2008). A guide to managing research. Juta and company Ltd.
 4. Verhoeven, N. (2007). Doing research. The Hows and Whys of Applied Research. Boom Lemma Uitgevers.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Onderzoekcyclus. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/onderzoek/onderzoekcyclus/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 26/07/2023 | Laatste update: 14/11/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/onderzoek/onderzoekcyclus/>Toolshero: Onderzoekcyclus</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie