Strengths Based Leadership (Gallup)

Strengths Based Leadership - Toolshero

Strengths Based Leadership: in dit artikel wordt Strengths Based Leadership praktisch uitgelegd. Hoogtepunten van dit artikel zijn: wat op sterktes gebaseerd leiderschap is, wat de drie sleutels tot effectief leiderschap zijn en wat op sterktes gebaseerd leiderschap betrokkenheid, kwaliteiten en zwakke punten met zich meebrengt. Na het lezen begrijp je de basis van deze leiderschapsfilosofie. Veel plezier met lezen!

Wat is Strengths Based Leadership?

Strengths Based Leadership is het boek dat de Amerikaanse consultant Tom Rath en de Britse consultant Barry Conchie in 2013 uitbrachten, uit naam van het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau Gallup Incorporated. Het bureau Gallup kreeg vooral bekendheid vanwege hun opiniepeilingen.

In het boek ‘Strengths-Based Leadership’ staan de ontwikkelde leiderschapsstijlen van de afgelopen eeuw in de schijnwerpers en wordt de nadruk gelegd op het zogenoemde ‘sterke-punten’ van leiderschap, ook wel de ’kracht van leiderschap’ genoemd.

Gratis e-book bij Toolshero

Rath en Conchie onthullen in het boek de resultaten van een 30-jarig onderzoek, dat Gallup deed om achter de geheimen van effectief leiderschap te komen. Deze ‘sterke punten’ van leiderschap zijn inmiddels door velen omarmd.

De Gallup wetenschappers onderzochten in al die jaren leiderschap en daarvoor bestudeerden zij een miljoen werkteams, voerden zij meer dan 20.000 diepte-interviews met leidinggevenden en interviewden zij meer dan 10.000 medewerkers wereldwijd.

3 sleutels

Strength Based Leadership biedt specifieke strategieën voor leiderschap. Rath en Conchie identificeren drie sleutels rondom de kracht van leidinggeven. Deze drie sleutels vormen de basis voor effectief leiderschap:

Strengths Based Leadership basis - Toolshero

Figuur 1- de drie succes sleutels van Strengths Based Leadership

1. Leer je eigen sterke punten kennen en investeer in de sterke punten van anderen

Door het beste uit zichzelf te halen, is een leidinggevende beter in staat om dit uit te stralen naar anderen.

Elk mens kent ook zwakkere punten. Het is de kunst voor een leidinggevende om deze niet te benadrukken en ze proberen achterwege te laten.

Focus op de kracht helpt in leiderschap. Dat geldt ook voor de sterke punten van mensen in de omgeving. Het leidt tot grote positieve veranderingen, door de aandacht te richten op hetgeen wat mensen goed kunnen binnen een organisatie.

2. Selecteer mensen met de juiste sterke punten, voor het opstellen van je team

Medewerkers vinden het prettig om op hun sterke kwaliteiten geselecteerd te worden. Zij voelen zich hierdoor gewaardeerd en dat draagt bij aan hun inzet en motivatie.

Wanneer medewerkers de kans krijgen te werken vanuit eigen talenten en kracht, zullen zij beter presteren en meer voldoening uit hun werk halen. Door hen te laten ontwikkelen, zullen zij tot bloei komen, innovatiever, behulpzamer en loyaler zijn. Dat levert uiteindelijk een positieve bijdrage aan het welzijn binnen de organisatie.

3. Krijg inzicht en voldoe vervolgens aan de basisbehoeften van je medewerkers

Het levert een positieve bijdrage aan de werkhouding van medewerkers, door erachter te komen wat zij belangrijk in hun werk vinden.

Door hierop in te spelen, zullen zij zich meer gewaardeerd voelen en er niet voor terugdeinzen zich beter in te zetten voor de organisatie. Hun loyaliteit zal toenemen.

Betrokkenheid

In veel gevallen denken leidinggevenden dat zij goed werk leveren, maar zijn medewerkers juist ontevreden over hun direct leidinggevende.

Uit het onderzoek van Gallup komt naar voren dat medewerkers hun leidinggevende meestal niet mensgericht en empathisch vinden. Zij ervaren hun leidinggevende als een directief en autoritair persoon.

Zij geven aan behoefte te hebben aan meer ruimte voor ontplooiing, een betrokken leidinggevende en dat zij meer waardering willen voor hun talenten en vaardigheden.

Strengths Based Leadership stelt de medewerker als mens centraal. Daardoor wordt het ook wel positief of talentgericht leiderschap genoemd. Volgens het Gallup onderzoek zijn medewerkers die op basis van hun sterke punten geselecteerd en gestimuleerd worden, tot wel 6x meer betrokken bij hun werk.

Een effectieve leidinggevende is sterk in het aanboren en aanmoedigen van de talenten en de energie van zijn medewerkers. Het is de taak van leidinggevenden om ervoor zorgen dat medewerkers op de juiste plek ingezet worden en daar hun talenten en kracht het beste kunnen benutten.

Daarnaast vervullen leidinggevenden een voorbeeldfunctie en zijn zij in staat anderen te inspireren en te stimuleren. Dat verhoogt hun prestaties, productiviteit en betrokkenheid.

Strengths Based Leadership: de leiderschapskwaliteiten

Strengths Based Leadership is erop gericht om de intrinsieke behoeften van medewerkers aan te tippen en hen de juiste ondersteuning te geven, waardoor zij boven zichzelf uit zullen stijgen. Daarnaast zijn er nog meer leiderschapskwaliteiten van toepassing om tot effectief leidinggeven te komen.

Uit het onderzoek van Gallup komt naar voren dat de ideale leider niet bestaat. Buiten het feit dat de situatie ook bepalend is voor de stijl van leidinggeven, vertonen effectief leidinggevenden over het algemeen bepaalde overlappende kenmerken.

Als eerste hebben zij visie en zijn zij in staat om dit ook naar hun medewerkers uit te dragen. Zo zijn zij passievol en kunnen hiermee hun omgeving stimuleren en betrekken bij de organisatie en de bedrijfsvoering.

Zij hebben focus op het proces en de kwaliteit van de uitvoering van het werk. Daaraan kan de prestatie gekoppeld worden. Effectieve leiders volgen de vooruitgang en ondersteunen hun medewerkers hierin.

Strengths based leadership - Toolshero

Figuur 2 – Leiderschapskwaliteiten

Zwakke punten van de Strengths Based Leadership filosofie

Strengths Based Leadership lijkt wellicht eenzijdig gericht te zijn op de sterke punten van de leidinggevenden en zijn medewerkers. Desondanks is het ook belangrijk om te weten wat de zwakke punten van zowel de leidinggevende als zijn ondergeschikten zijn. Zwakke punten kunnen immers een prestatierisico opleveren.

Bovendien kunnen sterke punten pas nog meer belicht en optimaal ingezet worden, wanneer men bewust is van z’n eigen zwaktes en deze op de juiste wijze weet te doseren.

Er vindt transformatie plaats, wanneer de sterkte punten de zwakke punten overschaduwen en in de juiste mate en in de juiste context worden geplaatst.

Niet langer hoeven zwakke punten genegeerd te worden. Ze kunnen extra aandacht krijgen en worden omgebogen naar sterke punten. Ook is het mogelijk om de zwakke punten te compenseren en ervoor te zorgen dat de kracht van anderen op de juiste manier worden ingezet.

In plaats van medewerkers te dwingen om aan een bepaald projecten te werken, kan er beter de nadruk worden gelegd op hun kwaliteiten. Wanneer zij van elkaar weten wat zij voor elkaar in teamverband kunnen betekenen, zal er sprake zijn van een ‘best fit’.

Het is de effectief leider die hierin een belangrijke rol speelt en zijn medewerkers motiveert en stimuleert om tot grotere prestaties te komen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Zou je de Strengths Based Leadership filosofie kunnen toepassen binnen de hedendaagse organisaties? Herken de bovenstaande praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren die talent binnen een organisatie kunnen stimuleren?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Linley, P., Govindji, R., & West, M. (2007). Positive psychology approaches to public services leadership: An introduction to strengths-based leadership. International Journal of Leadership in Public Services, 3(4), 44-55.
  2. Rath, T., & Conchie, B. (2008). Strengths based leadership: Great leaders, teams, and why people follow. Simon and Schuster.
  3. Welch, D., Grossaint, K., Reid, K., & Walker, C. (2014). Strengths-based leadership development: Insights from expert coaches. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 66(1), 20.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Strengths Based Leadership (Gallup). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/strengths-based-leadership/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 13/10/2018 | Laatste update: 15/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/strengths-based-leadership/”>Toolshero: Strengths Based Leadership (Gallup)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie