Exponentiële organisaties: de uitleg

Exponentiële organisaties - ToolsHero

Exponentiële Organisaties: in dit artikel wordt het concept van Exponentiële Organisaties, ontwikkeld door Salim Ismail, Mike Malone en Yuri van Geest praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige innovatie en organisatie tool.

Wat zijn exponentiële organisaties?

Exponentiële Organisaties richten zich op schaalvergroting. Hiermee zijn zij in staat om in korte tijd uit te groeien tot grote, machtige ondernemingen. De bekendste op dit moment zijn bedrijven als Netflix, Tesla, WhatsApp, Uber en Bitcoin en veel startups.

Eén van de grondleggers van deze nieuwe manier van denken is Canadese businessexpert en ondernemer Salim Ismail. Samen met Mike Malone en Yuri van Geest schreef hij het boek ‘Exponential Organizations’, waarin zij uitleg geven over de veranderende maatschappij waarin wij leven.

Gratis e-book bij Toolshero

Centrale coördinatie

Bedrijven die al tientallen jaren succesvol zijn, hebben er tegenwoordig vaak moeite mee om overeind te blijven. De reden is simpel. Vanuit de oude manier van bedrijfsvoering zijn veel van deze organisaties gewend om vanuit centrale coördinatie alle activiteiten aan te sturen.

In een betrekkelijk stabiele omgeving en voorspelbare toekomst werkt dit prima. Maar op dit moment veranderen de markt én de omgeving snel en is de toekomst minder voorspelbaar door toenemende veranderende technologie en innovatie. Daardoor worden de productlevenscycli steeds korter.

Exponentiële organisaties en institutionele innovatie

Om te overleven in deze nieuwe, snel veranderende maatschappij, is het belangrijk dat bedrijven nadenken over een nieuwe structuur en aanpassing van hun organisatie. Door middel van institutionele innovatie moet er een heroverweging gemaakt worden van alle relaties, structuren, processen en modellen van de organisatie.

Ook zal kapitaal, talent en informatie op een andere manier moeten worden samengebracht, waardoor onder andere productiemodellen en processen vereenvoudigen. Exponentiële Organisaties zijn hiertoe in staat en realiseren zich dat zij zichzelf in een veranderende tijd op een andere manier moeten organiseren.

Exponentiële organisaties hebben nieuwe succesfactoren

Exponentiële Organisaties innoveren continu en investeren hierin. Zij zijn zich bewust van snelle veranderingen en de daarmee gepaard gaande grote onzekerheid. Vanuit een starre hiërarchische structuur een organisatie leiden hoort hier niet meer bij.

Daarin ligt onder ander hun kracht. Zij hebben een aantal handig manieren om overeind te blijven in een toenemende veranderende omgeving. Deze nieuwe succesfactoren zijn te vatten in de acroniemen SCALE en IDEA.
Exponentiële Organisaties model - Toolshero

Externe SCALE

Dit acroniem richt zich op externe elementen die Exponentiële Organisaties als nieuwe succesfactoren gebruiken. De letters staat voor de volgende begrippen:

1. Personeel op Oproepbasis (Staff on Demand)

Door personeelsleden alleen in te huren op momenten dat zij nodig zijn, kan veel geld bespaard worden. Daarbij is het van groot belang om een goede pool te hebben waaruit geput kan worden. Freelancers en zelfstandigen (ZZP-er’s) met specifieke kennis en expertise komen hiervoor in aanmerking.

2. Gemeenschap & Publiek (Community & Crowd)

Door een grote schare fans te creëren en met het grote publiek goed te communiceren, is een organisatie in staat om nieuwe ideeën te toetsen en daar waar nodig financiering en/of crowdfunding rond te krijgen.

3. Algoritmen (Algorithms)

Algoritmen leggen de basis voor computertaal. Wij leven in een wereld waarin data verzameld en gedeeld wordt via computers, clouds en andere digitale platforms. Zonder kan een bedrijf niet meer. Het is dé manier om klantinformatie te verzamelen en met klanten te communiceren.

4. Activa (Leveraged Assets)

Zonder geld is het moeilijk om nieuwe investeringen te doen. Daarom moeten bedrijven altijd alert zijn om op welke manier ook, activa te genereren. Dat kan onder andere door dienstverleningen aan te bieden of toegang tot een platform, tegen betaling van een klein maandelijks bedrag in de vorm van bijvoorbeeld een abonnement.

5. Betrokkenheid (Engagement)

Het is goed voor een bedrijf als gebruikers en afnemers betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door prijsvragen uit te schrijven of gebruikers te vragen mee te denken naar oplossingen over mogelijke probleemstellingen.

Interne IDEAS

Daar waar SCALE zich als acroniem richt op de externe elementen, richt IDEAS zich op de interne elementen die Exponentiële Organisaties als succesfactoren inzetten:

1. Interfaces

Via interfaces kunnen twee systemen met elkaar communiceren. Dat betekent dat een organisatie op deze manier goed contact kan onderhouden met hun klanten en gebruikers. Interfaces zijn onmisbaar voor Exponentiële Organisaties.

2. Dashboards

Met behulp van een dashboard is een organisatie in staat om de bedrijfsprestaties te volgen en te monitoren. Gebruikersgegevens zijn direct inzichtelijk en kunnen gekoppeld worden aan interfaces.

3. Experimenteren (Experiments)

Exponentiële Organisaties hebben geen angst om te experimenteren. Daardoor staan zij open voor procesverbeteringen en kunnen zij snel reageren op feedback van hun gebruikers.

4. Autonomie

Bij Exponentiële Organisaties is er amper nog ruimte voor hiërarchische lagen. Door teams zelfstandig en autonoom te laten functioneren, kunnen er sneller besluiten worden genomen en zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun daden.

5. Sociaal (Social)

Onderlinge verhoudingen tussen personeelsleden en afdelingen is belangrijk. Om hun samenwerking en communicatie zo min mogelijk te belemmeren helpen zogenoemde activiteiten streams hen om ‘realtime’ gesprekken met elkaar te voeren, ongeacht waar iedereen zich bevindt of om welke tijdstip het gaat. Daardoor hoeven zij niet op elkaar te wachten en kunnen zij direct aan de slag.

Massive Transformative Purpose (MTP)

Volgens co-auteur Yuri van Geest van het gelijknamige boek, zijn Exponentiële Organisaties 10x beter, sneller en goedkoper dan traditionele organisaties.

Exponentiële Organisaties geven een helder antwoord op de ‘waarom’ vraag. De auteurs noemen dit MTP; Massive, Transformative, Purpose, dat zich richt op een hoger doel om tot een radicale verandering te komen. Dat leidt uiteindelijk tot een betere wereld.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben jij bekend met het concept van Exponentiële Organisaties? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn jouw succesfactoren om op innovatieve manieren te overleven in deze continue veranderende maatschappij?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Ismail, S., Malone, M. S., & Van Geest, Y. (2014) (2014). Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it). Diversion Books.
  2. Starbuck, W. H. (Ed.). (1971). Organizational growth and development. Harmondsworth: Penguin Books.
  3. Website Exponential Organizations: https://exponentialorgs.com/

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Exponentiële Organisaties. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/innovatie/exponentiele-organisaties/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 06/02/2018 | Last update: 27/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/innovatie/exponentiele-organisaties/>toolshero: Exponentiële Organisaties</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie