Crawford Slip Writing methode

Crawford Slip Writing methode - toolshero

Crawford Slip Writing methode: in dit artikel wordt de Crawford Slip Writing methode praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je deze methode voor brainstormen om problemen in teamverband op te lossen.

Wat is de Crawford Slip Writing methode?

De Crawford Slip Writing methode werd in 1925 ontworpen door Dr. C.C. Crawford, professor aan de universiteit van Zuid-Californië.

Het is een eenvoudige en effectieve methode om te brainstormen en wordt voornamelijk gebruikt door teams. Daarnaast is het een snelle en slimme manier van brainstormen, waarbij ieder teamlid zijn/haar mening mag geven (óók de rustige werknemers) en zijn/haar ideeën onder woorden mag brengen, hoe vreemd die ook klinken.

Gratis e-book bij Toolshero

De Crawford Slip Writing methode kan eenvoudig gebruikt worden in grote of kleine werkgroepen en is een snelle manier om van elke aanwezige persoon informatie te verzamelen.

Deze tool voor brainstormen werd in 1920 in de Verenigde Staten ontworpen als een intellectuele schrijfmethode. Tijd is een belangrijke factor voor deze samenwerkingstool, omdat creativiteit in een kort tijdsbestek tot uitdrukking moet komen. Dat dwingt iedere deelnemer van de groep zijn/ haar ideeën snel en op creatieve manier te ordenen.

Crawford Slip Writing methode - toolshero

Hoe gebruik je de Crawford Slip Writing-methode?

De snelheid van de Crawford Slip Writing methode moedigt creativiteit aan. Daarom wordt de methode vaak gebruik in grote groepen, als de beschikbare tijd beperkt is en de productiviteit hoog moet zijn. Op die manier zijn mensen in de gelegenheid hun gedachten onder woorden te brengen zonder dat over hun ideeën lang en monotoon gediscussieerd hoeft te worden.

De methodiek wordt daarnaast gebruikt in grote groepen. Ook dan is beperkte tijd een gegeven, maar vooral is het belangrijk dat mensen, ondanks de grootte van de groep, het gevoel hebben dat ze erbij horen en hun mening en suggesties kunnen delen.

 1. Geef ieder teamlid een paar vellen papier. Deel zoveel vellen uit als het aantal ideeën dat je wilt verzamelen. Dat mogen kleine vellen papier zijn of een blokje sticky notes.
 2. Vraag de groep om ideeën over het onderwerp dat ter discussie staat. Of je specifiek bent of het juist algemeen houdt, hangt af van wat je nodig hebt of wat je hoopt te vinden in de antwoorden.
 3. Benader het onderwerp met vragen en uitdagingen om de creativiteit van teamleden aan te moedigen, bijvoorbeeld: hoe en op welke manier kunnen we…?
 4. De gespreksleider kan beelden laten zien of woorden zeggen die creatieve antwoorden van het team aanmoedigen.
 5. Na enige tijd verzamel je de antwoorden en sorteer je ze volgens de verschillende afdelingen die aanwezig zijn in de werkgroep.
 6. Leg gelijksoortige ideeën bij elkaar.

Om de deelnemers gefocust te houden, kun je aan het begin van de sessie een tijdslimiet instellen. Als je bijvoorbeeld drie specifieke vragen behandelt, kun je voor elke vraag 10 minuten de tijd geven om eraan te werken. De tijd die je voor elke vraag geeft, hangt natuurlijk af van de complexiteit van het onderwerp en het aantal ideeën dat je wilt ontvangen.

Aanbevelingen voor deelnemers die de Crawford Slip Writing methode gebruiken

 1. Schrijf je ideeën op en wees specifiek
 2. Gebruik één vel papier voor elk idee
 3. Breng je idee duidelijk onder woorden
 4. Beschrijf je idee met een paar steekwoorden

Feedback in de Crawford Slip Writing methode

Nadat je de antwoorden hebt ingenomen, is het belangrijk een analyse te maken om conclusies te kunnen trekken die je helpen inzicht te krijgen in wat je met het team wilt bereiken, of het nu gaat om een oplossing voor een probleem of een besluit dat nodig is om doelstellingen te behalen.

Feedback speelt daarom een belangrijke rol bij het slagen van de werksessie. Op die manier kun je een idee krijgen van de manier waarop je het probleem of de onderhavige kwestie kunt oplossen. Daarnaast is het goed dat teamleden weten wat je van hun ideeën vindt en dat hun input waardevol is voor een succesvolle oplossing.

Het doel van de Crawford Slip Writing methode is om binnen een kort tijdsbestek van elk teamlid informatie te verzamelen waaruit bruikbare suggesties naar voren komen. Op de juiste manier toegepast kan deze methode een fantastisch hulpmiddel zijn voor onder andere het oplossen van problemen, het opsporen van negatieve aspecten in het bedrijf en voor het vergaren van creatieve ideeën om knelpunten te verhelpen.

Zo kun je waardevolle besluiten nemen om de productiviteit van je bedrijf verbeteren.

Houd, als je deze methode toepast, nog rekening met het volgende:

In grote groepen kan het voorkomen dat mensen zich ongemakkelijk voelen of boos of behoedzaam zijn als hen wordt gevraagd mee te doen aan de brainstormsessie. Niet iedereen voelt zich vrij om gedachten, meningen en ideeën te ventileren in het bijzijn van anderen. Creëer in de groep een sfeer van vertrouwen, energie en motivatie, zodat mensen zich voldoende vrij voelen om hun suggesties te delen.

Deze methode kan ook anoniem worden gebruikt.

Voordelen

 • De kosten van deze methode zijn laag. Je hebt alleen pennen, papier, deelnemers en een gespreksleider nodig.
 • Deze methode is geschikt om in een kort tijdsbestek snel creatieve ideeën te verzamelen.
 • Je kunt de methode in teamverband gebruiken of in werkprojecten waar inspiratie nodig is om kwesties aan te pakken.
 • Met deze methode komen ook de verlegen of rustige karakters in je team aan het woord als zij deelnemen aan brainstormsessies.
 • Hoe meer mensen in de groep, hoe meer suggesties je ontvangt.
 • De creativiteit van mensen komt beter tot uitdrukking als suggesties worden opgeschreven. Opschrijven stelt mensen in staat hun gedachten en ideeën duidelijker weer te geven.

Nadelen

 • Deze methode is geschikt voor fysieke bijeenkomsten. Online-sessies leveren mogelijk minder goed resultaat op.
 • De deelnemers noteren – zonder te overleggen met collega’s – hun eigen persoonlijke ideeën.
 • Omdat deze methode veel gebruikt wordt in grote teams is het belangrijk dat je het verloop van de sessie goed organiseert zodat je controle houdt.
 • Als teamleden onvoldoende gemotiveerd zijn, ontbreekt het samenspel en bereikt je groep misschien niet de creativiteit die je graag in de ideeën wilt terugzien.

Het is een eenvoudige maar krachtige methode voor bedrijven.

De Crawford Slip Writing methode is een eenvoudig hulpmiddel dat gebruikt kan worden in om creatieve en effectieve suggesties voor probleemoplossing te vinden, nieuw assortiment of verbeteringen te bedenken, of om nieuwe uitdagingen in de organisatie aan te pakken.

Met slechts pen, papier en motivatie kan iedereen op fantastische ideeën komen. Iedere persoon wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar ideeën te verwoorden en te delen en iedere deelnemer wordt gehoord. Suggesties kunnen aan elkaar worden gekoppeld om de beste oplossing te vinden voor het onderwerp dat tijdens de bijeenkomst ter discussie staat.

Deze methode vergroot de groeipotentie van het bedrijf en zorgt ervoor dat mensen zich betrokken voelen bij het proces en daarmee bijdragen aan de vooruitgang en ontwikkeling van de organisatie.

De bijeenkomst met het team vergt een gedegen voorbereiding. Tijdens de bijeenkomst moeten de juiste vragen aan de orde komen, omdat ze voor deelnemers belangrijk zijn om verband te leggen tussen vraag en creatief idee en om een sfeer van co-creatie te bevorderen.

Aan het begin van de bijeenkomst zet je de problemen of kwesties uitvoerig uiteen. Afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp, gebruik je een presentatie om het team op weg te helpen en iedereen op dezelfde golflengte te krijgen.

Voorbeelden van specifiek zakelijke vragen zijn onder andere:

 • Welke nieuwe producten introduceren we bij het publiek om ons assortiment uit te breiden?
 • Zijn er producten waar veel vraag naar is en die wij nog niet hebben?
 • Hoe kunnen we de effectiviteit van onze productieprocessen verbeteren?
 • Welke verbeteringen kunnen we aanbrengen in de aflevering aan de eindklant?

Met deze of andere noodzakelijke vragen voor de organisatie kun je een aanzet geven tot samenwerking binnen een team.

Creativiteit is een waardevol goed en is een eerste aanzet in deze methode. Organisaties hebben creativiteit nodig om vooruitgang te boeken en met deze methode kun je dat bereiken. Werknemers vinden dit een goed format vanwege de snelheid en de flexibiliteit ervan en omdat de bijeenkomsten kort en doelmatig zijn.

Conclusie

De Crawford Slip Writing methode wordt al meer dan twintig jaar gebruikt om de creativiteit bevorderen in teams die input moeten geven bij belangrijke beslissingen over specifieke onderwerpen.

Dat vraagt van iedere deelnemer mentale behendigheid, initiatief, motivatie en de bereidheid om deel te nemen. Belang hechten aan meningen en de vrijheid om te spreken.

Deze methode biedt verschillende oplossingen, maakt mensen betrokken en zorgt ervoor dat zij weten dat hun bijdragen gewaardeerd worden. Schrijven in plaats van praten tijdens deze sessies heeft voordelen. De methode stelt mensen in staat vrij en ongestoord na te denken en ze worden meer open over wat ze willen zeggen over het onderwerp dat centraal staat.

Bedrijven zijn tegenwoordig meer flexibel als ze in teams werken en steeds vaker wordt begrepen dat motivatie en groepsvorming van groot belang is voor de productiviteit van een organisatie.

De motor van een onderneming is het personeel. Bedrijven geven prioriteit aan human resources, zodat werknemers zich vrij voelen om voorstellen te doen zonder dat zij bang hoeven te zijn voor de reactie. Brainstormen is daarom voor bedrijven een zinvol, eenvoudig en effectief hulpmiddel bij conflicthantering, teamwork en het bedenken van nieuwe alternatieven.

Ideeën kunnen snel en eenvoudig worden verzameld om in de toekomst positieve resultaten te bereiken. Om de doelen van het team te behalen is het belangrijk dat de betrokken mensen een stem krijgen. De samenwerking in teams is onderdeel van het succes om je doel te bereiken.

Samen brainstormen en de verschillende standpunten en meningen in de groep delen en bespreken, is van essentieel belang voor de noodzakelijke verbeteringen en de voortgang van het bedrijf. Daarnaast geeft het werknemers het vertrouwen op een rustige en vaak anonieme manier zijn of haar gedachten kenbaar te maken.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Vind jij het belangrijk om in jouw bedrijf ruimte te bieden aan ideeën die in teamverband ontstaan? Gebruik jij de Crawford Slip Writing methode in jouw bedrijf? Vind je dat het nodig is om deze methode in te voeren in hedendaagse bedrijven? Heb je suggesties of aanvullingen over deze methode?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Crawford, C. C., & Demidovich, J. W. (1983). Crawford slip method. how to mobilize brainpower by think tank technology. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA LOS ANGELES SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION.
 2. Crawford, C. C., Demidovich, J. W., & Krone, R. M. (1984). Productivity Improvement by the Crawford Slip Method. How to Write, Publish, Instruct, Supervise, and Manage for Better Job Performance. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA LOS ANGELES.
 3. Crawford, C. C., Demidovich, J. W., & Ledbetter, W. N. (1984). The Crawford slip method. IEEE Transactions on Professional Communication, (2), 109-110.
 4. Molenaar, K. R., & Wilson, C. R. (2009). A risk-based approach to contingency estimation in highway project development. In Construction Research Congress 2009: Building a Sustainable Future (pp. 786-795).

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2020). Crawford Slip Writing-methode. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/crawford-slip-writing-methode/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/crawford-slip-writing-methode/”>toolshero: Crawford Slip Writing-methode</a>

Published on: 24/11/2020 | Last update: 28/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Article by:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie