7 C’s van Communicatie

7 cs van communicatie - toolshero

7 C’s van Communicatie: in dit artikel worden de 7 C’s van Communicatie praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige communicatie techniek.

Wat zijn de 7 C’s van Communicatie?

We communiceren de hele dag door; thuis, op het werk, met de buurvrouw en op de sportclub. We communiceren verbaal, non-verbaal en schriftelijk. Helaas komt de boodschap niet altijd over zoals we deze bedoelen (van zender naar ontvanger: ZBMO model).

RUIS! Dat kan leiden tot miscommunicatie en tot (kleine) misverstanden en onbegrip. De 7 C’s van Communicatie zijn een handige manier om goede communicatie te bewerkstelligen. Deze 7 C’s van Communicatie zorgen voor een nuttige checklist, waardoor zowel schriftelijke als mondelinge communicatie duidelijk, helder, doelgroepgericht en goed gestructureerd verloopt.

Gratis e-book bij Toolshero

7 C’s van Communicatie - ToolsHero

Compleet (Completeness)

Datgene wat gecommuniceerd wordt, moet volledig zijn en goed aansluiten op de belevingswereld van de ontvanger. De boodschap moet gebaseerd zijn op feiten en een complexe boodschap heeft extra aanvullende informatie en/of uitleg nodig. Goede onderverdeling in subonderwerpen, verduidelijken de boodschap, waardoor er een compleet overzicht ontstaat van wat er verteld wordt.

Concreet (Concreteness)

Ook bij concrete communicatie gaat het om een duidelijke boodschap. Het wordt vaak ondersteund door feitenmateriaal zoals onderzoeksgegevens en cijfers. De gekozen woorden kunnen eenduidig geïnterpreteerd worden evenals de zinsopbouw. Niets wordt aan de verbeelding over gelaten.

Charmant (Courtesy)

Behalve rekening te houden met de gevoelens en standpunten van de doelgroep, is het ook belangrijk om het publiek op vriendelijke, hoffelijke en charmante wijze te benaderen. Gebruik van termen waaruit respect voor de ontvanger blijkt, draagt bij aan effectieve communicatie. Datzelfde geldt voor de wijze van aanspreken. Niet iedereen is er meteen van gecharmeerd om met ´je´ te worden aangesproken en ´u´ is wellicht te afstandelijk. Door ´men´ te gebruiken, wordt in één klap een groter publiek aangesproken.

Correctheid (Correctness)

Correct taalgebruik is een pré. In schriftelijke communicatie moeten grammaticale fouten vermeden worden en stijlfouten of verkeerd gebruik van werkwoorden is ook voor mondelinge communicatie niet toereikend. Correct taalgebruik verhoogt bovendien de betrouwbaarheid en de ontvanger voelt zich serieus genomen.

Duidelijkheid (Clarity)

Duidelijke of klare taal, wordt gekenmerkt door ondubbelzinnigheden, korte zinnen en concrete woorden. Wollig taalgebruik is uit den boze, net als formeel taalgebruik of cliché-uitdrukkingen. Door tussenzinnen te vermijden en ´to the point´ te blijven, krijgt de ontvanger een duidelijk beeld van de inhoud van de boodschap. Beknopte informatie, benadrukt de essentie van de boodschap.

Communiceer met doelgroep (Consideration)

Om goed te communiceren is het belangrijk om een goede inleving in de doelgroep te hebben en betrokken te zijn. Door rekening met het publiek te houden, kan de boodschap goed op hen worden afgestemd. Factoren die hierbij onder andere een rol spelen zijn vakkennis, opleidingsniveau, leeftijd en interesse.

Comprimeer / beknoptheid (Conciseness)

Ellenlange zinnen en uitweiden over het onderwerp, maken de boodschap niet duidelijker. Het is daarom belangrijk om ´to the point´ te blijven en in beknopte bewoording te vertellen waar het om gaat. Hiermee wordt tijd bespaard en blijven toehoorders en/of lezers tot het laatst toe aandachtig en geïnteresseerd.

Variaties door de jaren heen

De 7 C´s van Communicatie kennen nog een drietal variaties, die vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk Creativiteit (Creativity), Geloofwaardigheid (Credibility) en Consistentie (Consistency).

Creativiteit (Creativity)

Een tekst wordt pas levendig, wanneer er creatief met woorden en zinsopbouw wordt omgegaan en wanneer korte zinnen worden afgewisseld met langere zinnen. Vooral in teksten waarin met zoekwoorden gewerkt wordt, is creativiteit belangrijk, waardoor het zoekwoord steeds in een andere setting gebruikt wordt.

Geloofwaardigheid (Credibility)

Door een sfeer van vertrouwen in een gesprek of tekst aan te brengen, voeg je geloofwaardigheid toe aan het bericht. Dit kan worden bereikt met een duidelijk en indrukwekkende ‘toon’, welke aangeeft dat je weet dat het onderwerp dat je bespreekt over de juiste informatie bevat.

Consistentie (Consistency)

Een boodschap is pas duidelijk als er consistentie in de verhaallijn zit en er geen tegenstrijdigheden zijn. Wanneer er feiten worden benoemd, is het belangrijk dat er een goede consistente onderbouwing is. Ook het consequent doorvoeren van een bepaalde uitspraak of schrijfwijze draagt bij aan duidelijke communicatie. Wanneer daarin gevarieerd wordt is dat verwarrend voor de ontvanger.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij 7 C’s van Communicatie toe? Herken je het bovenstaande of zijn er meerdere aandachtspunten? Wat zijn volgens jou succesfactoren die bijdragen aan goede toepassing van de 7 C’s van Communicatie?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Aggarwal, Vir Bala and V. S. Gupta (2001). Handbook of Journalism and Mass Communication. Concept Publishing Company.
  2. Murphy, H.A. et al., (2000). Effective Business Communication. McGraw-Hill.
  3. Scott M. Cutlip, Allen H. Center (1952). Effective public relations: pathways to public favor. Prentice-Hall.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2012). 7 C’s van Communicatie. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/7cs-communicatie/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/7cs-communicatie/”>ToolsHero: 7 C’s van Communicatie</a>

Published on: 21/10/2012 | Last update: 27/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie