7 38 55 regel (Mehrabian)

7 38 55 regel - Toolshero

7 38 55 regel: in dit artikel wordt de 7 38 55 regel van Albert Mehrabian praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze communicatie theorie. Veel leesplezier

Wat is de 7 38 55 regel?

Wereldwijd communiceren we met elkaar door middel van taal, gebaren, tekens en pictogrammen. Het is bijna onmogelijk om niet te communiceren. Om meer inzicht in communicatie te krijgen, onderzocht hoogleraar in de psychologie Albert Mehrabian, in de jaren zeventig het relatieve belang van verbale en non-verbale communicatie. De invloed van non-verbale communicatie is sterker dan in eerste instantie werd aangenomen.

Albert Mehrabian onderzocht de effecten van tegenstrijdige boodschappen van gevoelens en opvattingen. Hoe komt het dat iemand die stampvoetend hard schreeuwt ´ik ben niet boos´ toch niet geloofwaardig overkomt?

Gratis e-book bij Toolshero

Zodoende dat Albert Mehrabian een communication theory ontwikkelde waarin hij aantoonde dat slechts 7% van wat wij communiceren, bestaat uit de letterlijke inhoud van de boodschap. Het vocale stemgebruik, zoals de toon, intonatie en volume, neemt 38% in beslag en maar liefst 55% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal. Over zijn bevinden schreef hij het boek Silent Messages.

Dit 7–38–55 model wordt vandaag de dag nog steeds veelvuldig gebruikt. De percentages nooit wetenschappelijk bevestigd. De eerste twee percentages (38, 55) worden regelmatig bij elkaar opgeteld (samen 93) en buiten de context gebruikt. Volgens Mehrabian is dit echter te kort door de bocht en niet volledig.

7 38 55 regel - Toolshero

Figuur 1 – de 7 38 55 regel in een diagram.

7 38 55 regel: de oorzaak

Maar hoe is het te verklaren, dat de mens eigenlijk maar voor 7% naar de inhoudelijke boodschap luistert volgens het communicatie model? Dat heeft met het natuurlijk instinct te maken.

De eerste mens had een onontwikkeld stemgeluid en was aangewezen op non-verbale communicatie en de uitstoot van klanken. Hierdoor is de non-verbale communicatie diep geworteld in de hersens en gebruiken we dit vandaag de dag nog steeds primair.

De drie elementen van de 7 38 55 regel

Volgens Albert Mehrabian bestaat intermenselijke communicatie uit drie elementen:

Gesproken woorden

Wat wordt er letterlijk gezegd.

Intonatie

Hoe wordt iets gezegd (stemgebruik).

Lichaamstaal

Welke houding, gezichtsuitdrukking en gebaren heeft iemand. Het gesproken woord is hierbij onderdeel van de verbale communicatie en de intonatie en de lichaamstaal zijn beide onderdeel van de non-verbale communicatie. Intonatie is daarvan de vocale factor en lichaamstaal de non-vocale factor. Gezamenlijk wordt er wel over de 3V´s gesproken: Verbaal, Vocaal en Visueel.

Dominant

De non-verbale elementen tonen vooral de gevoelens en meningen van een persoon. Wanneer iemand iets zegt, kan het zijn dat zijn lichaamstaal en intonatie domineren. Hierdoor is er geen overeenstemming is met wat hij zegt en wat hij uitstraalt.

Het is absoluut een fabel, dat we wereldwijd met anderstaligen kunnen communiceren, louter door middel van non-verbale communicatie. Het gaat om de wisselwerking, waarbij de non-verbale elementen dominant zijn.3

Congruentie

De communication theory gaat het behalve om deze wisselwerking ook om het feit dat de non-verbale en verbale elementen elkaar ondersteunen en congruent aan elkaar zijn. Wat iemand vertelt, krijgt dan meer kracht en overtuiging door de gebaren en intonatie die hij daarbij maakt.

De boodschap komt absoluut ongeloofwaardig over wanneer er geen sprake is van congruentie en de ontvanger kan daardoor volledig op het verkeerde been worden gezet. Onbewust focust hij nu eenmaal meer op de non-verbale elementen, die gezamenlijk altijd zullen domineren.

Samenvatting 7 38 55 regel

Het belang van communicatie werd onderzocht door onder anderen Albert Mehrabian. Hij focuste zich met name op het effect van tegenstrijdige boodschappen. Iemand die heel schreeuwt dat hij niet boos is, is over het algemeen niet erg geloofwaardig. Hij ontwikkelde een model waarin hij uitlegt dat slechts 7% van onze communicatie bestaat uit de letterlijke inhoud van een boodschap. De rest bestaat uit intonatie, lichaamstaal en volume. De verdeling is als volgt:

  • 7% letterlijke boodschap
  • 38% intonatie en volume
  • 55% lichaamstaal

Om deze reden wordt dit model ook wel de 7 38 55 regel genoemd. Het model wordt vandaag de dag nog veel gebruikt.

Vanouds had de mens een onderontwikkeld stemgeluid. Daardoor waren mensen voornamelijk aangewezen op non-verbale communicatie en de uitstoot van klanken. Non-verbale communicatie is daarom diepgeworteld in het menselijk brein.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken je de praktische uitleg van de 7 38 55 regel van Albert Mehrabian of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succesfactoren die kunnen bijdragen aan goede communicatie / communicatieve vaardigheden?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Mehrabian, A. (1981). Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes. Wadsworth.
  2. Mehrabian, A. (1972). Non verbal Communication. Aldine-Atherton.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2012). 7 38 55 regel (Mehrabian). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/7-38-55-regel/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 14/10/2012 | Laatste update: 04/07/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/7-38-55-regel/”>Toolshero: 7 38 55 regel (Mehrabian)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 3.9 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 13

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Eén reactie op “7 38 55 regel (Mehrabian)”

  1. Maarten schreef:

    Hey, helaas is deze theorie van Mehrabian inmiddels achterhaald. Zijn onderzoek richtte zich vooral op het overdragen van emoties en houdingen, niet op het overdragen van informatie. Ook had zijn onderzoek slechts 37 proefpersonen. Niet genoeg dus om zulke grote conclusies met zekerheid aan te kunnen koppelen. Een interessant stuk hierover is de publicatie van David Lapakko ‘Communication is 93% Nonverbal: An Urban Legend Proliferates’.

Geef een reactie