Paired Comparison methode

Paired comparison - Toolshero

Paired Comparison: in dit artikel wordt de Paired Comparison methode, ook bekend als de vergelijkingsanalyse praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de zes basisstappen en een uitgewerkt voorbeeld uit de praktijk. Na het lezen begrijp je de basis van deze besluitvorming methode. Veel leesplezier!

Wat is de Paired Comparison methode?

Om beslissingen te nemen is Paired Comparison methode een handig tool; het betekent een gepaarde vergelijkingsanalyse, waarin relatieve waarden met elkaar worden vergeleken en uitgewerkt. Het is vaak moeilijk om uit verschillende en uit elkaar liggende opties de beste te kiezen.

Op een visuele manier worden alle mogelijke opties tegen elkaar af gewogen, waardoor het in één overzicht duidelijk wordt welke beslissing het beste is. Daardoor kan het relatieve belang van tegenstrijdige criteria simpel tegen elkaar worden afgewogen. Wanneer er geen objectieve gegevens zijn om de beslissing te nemen, is Paired Comparison methode zeer handzaam.

Gratis e-book bij Toolshero

Paired Comparison methode en prioriteiten

Paired Comparison methode kan gebruikt worden in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer het onduidelijk is welke prioriteiten van belang zijn of wanneer evaluatiecriteria subjectief zijn.

Ook daar waar mogelijke opties met elkaar concurreren helpt deze analyse, omdat er uiteindelijk voor de meest effectieve oplossing wordt gekozen. De prioriteiten kunnen beter gesteld worden als er tegenstrijdige eisen in het geding zijn.

6 stappen van de Paired Comparison methode

Om Paired Comparison methode toe te passen, is het verstandig om een groot vel papier of een flipover te gebruiken. Door onderstaande stappen één voor één uit te voeren, zal de analyse het beste werken.

Stap 1: Tabel opstellen

Maak een tabel met rijen en kolommen en vul hierin de opties die met elkaar vergeleken gaan worden in de eerste rij en de eerste kolom in (de rij- en kolomkoppen).

De lege cellen die nu ontstaan, blijven voorlopig leeg. Is er sprake van 4 opties, dan ontstaan er 4 rijen en 4 kolommen en 16 cellen; zijn het 3 opties dan ontstaan er 3 rijen en 3 kolommen en 9 cellen, enzovoorts.

Stap 2: Letters toewijzen

Elke optie krijgt nu een letter toegewezen (A, B, C, enzovoorts). In de rij- en kolomkoppen staan de opties vermeld, nu met een letter erbij waardoor de opties goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

Stap 3: Cellen blokkeren

Het is van belang dat de cellen in de tabel waarin dezelfde opties samenkomen, worden geblokkeerd. Ook moeten de cellen geblokkeerd worden, waarvan de vergelijking al een keer in de tabel is voorgekomen. Elke vergelijking kan maar eenmaal worden gemaakt.

Stap 4: Opties vergelijken

In de overige cellen worden de opties uit de rijen vergeleken met die uit de kolommen. De letter van de belangrijkste optie wordt genoteerd. Wordt A bijvoorbeeld met C vergeleken maar is C een belangrijkere optie, dan komt er in de betreffende cel een C te staan.

Stap 5: Gradaties toewijzen

Het verschil in belangrijkheid krijgt nu een gradatie die bijvoorbeeld oploopt van 0 (geen verschil) tot 3 (belangrijk verschil).

Stap 6: Resultaten opstellen

De resultaten worden nu geconsolideerd door het bij elkaar optellen van alle waarden voor elk van de betreffende opties. Eventueel kunnen deze totalen worden omgezet in percentages.

Paired Comparison methode voorbeeld

Om de werking van een Paired Comparison methode duidelijk te maken volgt het volgend voorbeeld. Stel dat een commercieel bedrijf een keuze moet maken tussen drie verschillende Customer Relation Management (CRM) -systemen.

De eerste optie is een CRM-systeem van een bekend en gerenommeerd merk, de tweede optie is een CRM-systeem dat gekoppeld is aan een clouddienst en de derde optie is een CRM-systeem dat opgebouwd is uit losse modules.

Deze opties krijgen een letter en worden in de kolom- en rijkoppen ingevuld. Vanuit stap 3 zijn er een aantal cellen geblokkeerd en blijven er in dit voorbeeld 4 cellen open staan (zie het voorbeeld).

Invullen

De tabel is nu klaar om verder te worden ingevuld. Er is voor de scoreschaal 0-3 gekozen. Elke optie wordt met elkaar vergeleken, waarna de winnende optie uit de bus komt rollen. Zo wordt A met B vergeleken, B met C, en C met A.

In de eerste vergelijking blijkt A belangrijker dan B; in de openstaande cel komt daarom de letter A te staan. In de tweede vergelijking blijkt C belangrijker dan optie B en daarom komt in de open cel een C te staan.

De laatste vergelijking is A ten opzichte van C en ook hier is A belangrijker. In de open cel komt daarom een A te staan.

Vervolgens wordt er naar de belangrijkheid gekeken. Als A vele malen belangrijker is dan B, komt er een 3 achter A te staan. Als A ten opzichte van C nauwelijks belangrijk is, dan scoort het daarom een 1. Ten slotte is optie C matig belangrijker dan B en scoort daarom een 2.

Evaluatie

Nu alle cellen zijn ingevuld, kunnen de resultaten bekeken worden. Als eerste worden alle scores opgeteld. In de afbeelding hieronder zijn alle stappen uitgewerkt.

Paired Comparison voorbeeld - toolshero

Figuur 1 – uitgewerkt voorbeeld van Paired Comparison

Optie A, met een bekend CRM-systeem gaan werken, is de duidelijke winnaar. Het percentage is een simpele rekensom van het deel van de punten ten opzichte van het totaal aantal punten dat te verdelen is.

De beste keuze is door deze analyse in één oogopslag duidelijk geworden. Wel moet er rekening mee worden gehouden, dat deze werkwijze een hulpmiddel is en niet als de enige vorm van besluitvorming gezien mag worden.

Wanneer blijkt dat het werken met de Modules CRM (C) toch de voorkeur geniet bij de meesten binnen het bedrijf, kan dat zeker als uiteindelijk beslissing worden meegenomen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben jij bekend met de Paired Comparison methode? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Hoe ga jij om met het nemen van beslissingen en welke tips wil je delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. David, H. A. (1963). The method of paired comparisons (Vol. 12). London.
  2. Silverstein, D. A., & Farrell, J. E. (2001). Efficient method for paired comparison. Journal of Electronic Imaging, 10(2), 394-399.
  3. Tarrow, S. (2010). The strategy of paired comparison: Toward a theory of practice. Comparative political studies, 43(2), 230-259.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Paired Comparison methode. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/besluitvorming/paired-comparison/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 21/01/2018 | Laatste update: 17/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/besluitvorming/paired-comparison/>toolshero: Paired Comparison methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie