Multi Level Marketing (MLM): de uitleg

Multi Level Marketing MLM definitie - toolshero

Multi-level marketing: in dit artikel wordt Multi-level Marketing (MLM) praktisch uitgelegd. Naast wat dit marketing concept is, licht dit artikel ook het ontstaan, de effectiviteit, en of MLM een goed idee is, toe. Na het lezen begrijp je de basis van deze marketing methode. Veel leesplezier!

Wat is Multi-level Marketing (MLM)?

Multi-level Marketing (MLM), vaak (ten onrechte) in verband gebracht met piramidemarketing, is een bedrijfsmodel waarin MLM-bedrijven een netwerk opbouwen van mensen die zich inzetten om hun product of dienst te verkopen.

In MLM’s worden bestaande distributeurs aangemoedigd om nieuwe distributeurs te werven. Zij krijgen vervolgens een percentage van de omzet van hun rekruten. Deze rekruten worden de downline van de distributeur erboven genoemd.

Gratis e-book bij Toolshero

De distributeurs verdienen ook geld door de directe verkoop van producten aan klanten. Met name gezondheidsproducten, maar ook schoonheids- en thuisverzorgingsproducten worden vaak met een dergelijke strategie de markt opgebracht.

Multi-level Marketing (MLM) is voor veel mensen een aantrekkelijke zakelijke propositie. Het biedt hen namelijk de mogelijkheid om betrokken te raken bij een groot systeem voor het distribueren van producten aan consumenten.

In tegenstelling tot de persoon die vanaf nul een bedrijf start, heeft de MLM-deelnemer direct steun van een leverancier dat de producten levert en soms ook cursussen of opleidingen aanbiedt. De MLM-deelnemer kan op deze manier relatief eenvoudig zijn eigen klantenkring opbouwen.

In de praktijk komt MLM vooral voor in de directe verkoop van producten of diensten aan huis. Onafhankelijke vertegenwoordigers leveren dan producten aan een eindgebruiker. MLM wordt multi-level genoemd vanwege het aspect met meerdere niveaus, waarbij elke vertegenwoordiger de mogelijkheid heeft om andere vertegenwoordigers te werven en op te leiden om hun eigen bedrijf te starten, en geld te verdienen aan de verkoopresultaten van hun downline.

Ontstaan Multi-level marketing (MLM)

De eerste vormen van multi-level marketingorganisaties ontstonden in de jaren veertig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. In die tijd was er veel vraag naar bijvoorbeeld verzorgingsproducten, en de bedrijven wisten niet goed hoe zij al deze potentiële klanten moesten bereiken.

Het idee van zoveel mogelijk distributeurs in een groot netwerk was geboren. Het concept bleek zeer succesvol, en al snel ontstonden verschillende andere bedrijven die deze methode gebruikten. Ook conventionele bedrijven schakelden rap over naar deze toenmalige nieuwe manier van marketing.

In de jaren daarna verspreidde het concept geleidelijk naar Canada, Europe en tenslotte Azië.

Financieel compensatieplan Multi-level Marketing (MLM)

Elk MLM-bedrijf stelt zijn eigen specifieke compensatieplan op. Het gemeenschappelijke element tussen alle MLM’s is dat het compensatieplan uit twee potentiële inkomensstromen bestaat.

De eerste vorm van compensatie wordt uitbetaald door het MLM-bedrijf aan de vertegenwoordigers in de vorm van commissies van hun eigen verkopen. De tweede vorm van compensatie wordt uitbetaald op basis van de verkopen die zijn gedaan door andere distributeurs die onder het netwerk van de hoofdvertegenwoordiger vallen.

Zoals vermeld wordt het netwerk onder een hoofdvertegenwoordiger in de organisatorische hiërarchie van MLM’s downline-distributeurs genoemd.

Effectiviteit van MLM

Van MLM-distributeurs wordt verwacht dat zij de producten rechtstreeks aan de eindgebruikers verkopen door middel van mond-tot-mondreclame en verwijzingen. Ook wordt er van hun verwacht dat zij actief anderen proberen te rekruteren om ook als medeverkopers toe te treden tot de distributieketen van een MLM-bedrijf.

In de praktijk blijkt dat de meeste rekruten geld verliezen met de toetreding tot een dergelijk model. Desalniettemin worden de deelnemers aangemoedigd om vast te houden aan de MLM-overtuiging omdat zij grote rendementen kunnen behalen. De statistische onwaarschijnlijkheid hiervan is al meerdere keren benadrukt, bijvoorbeeld op de website van de Federal Trade Commission.

Piramideschema’s

Niet elke multi-level marketingmogelijkheid is een legitieme zakelijke mogelijkheid. Piramidespelen worden vaak ingezet als manier om te frauderen. Hiermee wordt moedwillig het geld van mensen aangegrepen die niet goed opletten.

Ook piramidestructuren zijn afhankelijk van het werven van mensen om die vervolgens als distributeur van een product of dienst te vernoemen. Net als bij legitieme MLM biedt het piramidespel de mogelijkheid om geld te verdienen door meer distributeurs te werven en aan te melden. Ook wordt er compensatie uitgekeerd voor de prestatieniveaus van de downline.

Verschil piramidestructuren en MLM

Het verschil tussen MLM en de hierboven genoemde piramidestructuren is dat MLM legaal is, en piramidespelen niet. In veel landen is deelname aan een piramideconstructie een strafbaar feit waar een gevangenisstraf op staat. Het kan echter moeilijk zijn om het verschil tussen deze twee te zien, met name voor iemand die opzoek is naar een zakelijke kans.

Dat piramidestructuren vaak illegaal zijn komt door het volgende. Het hele doel van een piramidestructuur is om iemands geld af te pakken en vervolgens te gebruiken om andere slachtoffers te rekruteren. Het doel van MLM is om producten te verplaatsen. De theorie achter een normale MLM is dat hoe groter het netwerk van distributeurs is, hoe meer producten het overkoepelende bedrijf zal verkopen.

Piramidestructuren herkennen

Normale MLM-bedrijven zorgen ervoor dat er geen hoge opstartkosten nodig zijn om distributeur te worden. Illegale piramidespelen vereisen dit vaak wel. Vaak wordt er gevraagd een grote hoeveelheid geld te investeren.

Deze kosten worden als voorraadkosten aangemerkt. Indien het om een legaal MLM-initiatief gaat zal het bedrijf altijd onverkochte voorraad terugkopen. Illegale piramidebedrijven doen dit niet.

Ook wordt er bij piramidestructuren meer nadruk gelegd op het werven van nieuwe distributeurs, in plaats van het verkopen aan eindgebruikers. Hierdoor wordt duidelijk dat het initiatief vooral uit is op het geld dat een nieuwe distributeur moet betalen.

Is multi-level marketing (MLM) een goed idee?

Veel MLM’s hebben een slechte reputatie. Dat komt mede doordat zij vaak gelinkt worden aan de illegale piramidealternatieven. Wel is het zo dat MLM-distributeurs een relatief hoog mislukkingspercentage heeft. Toch is er een aantal dingen waarom de reputatie van legitieme MLM-initiatieven soms ongegrond negatief is.

Als eerste is er veel verkeerde informatie over deze initiatieven in omloop. Het faalpercentage in het bedrijfsleven is sowieso vrij hoog. Ten tweede is het makkelijker om weg te lopen van een bedrijf waarin distributeurs nog maar vijftig euro in hebben geïnvesteerd, dan in een bedrijf waar 5000 euro aan opstartkosten voor nodig waren.

Ook is het zo dat veel MLM-kansen verkeerd worden gepresenteerd. Het draait bij de werving van distributeurs vooral vaak om het snel verdienen van geld, en niet om of de distributeurs het een goed product vinden of het eens zijn met het marketingmodel.

De waarheid is dat MLM-bedrijven functioneren zoals elk ander bedrijf. Een MLM-initiatief kan slagen of mislukken. Het is vooral belangrijk dat nieuwe distributeurs hun eigen marketingstrategieën

Voorbeeld succesvolle MLM

Herbalife Nutrition Ltd. is waarschijnlijk het bekendste multi-level marketing bedrijf van allemaal. Dit spraakmakend multi-levelbedrijf produceert en distribueert allerlei voedingsproducten die gewichtsverlies en gezondheidsverbetering zouden bevorderen. Het complete netwerk van Herbalife bestaat uit meer dan 500.000 distributeurs.

Er zijn verschillende onderzoeken naar de activiteiten van Herbalife uitgevoerd. Ook zijn er verschillende rechtszaken gevoerd tegen het enorme bedrijf. Zakenman William Ackman beschuldigde het bedrijf van piramidespelmethoden.

Herbalife stelt echter altijd dat het grootste gedeelte van haar inkomen afkomstig is uit de verkoop van producten, en niet uit wervingsopbrengsten. Het biedt distributeurs naar eigen zeggen veel bescherming zoals een geld-terug-garantie. Hierdoor komen nieuwe leden niet vast te zitten met veel producten die zij niet kunnen verkopen.

Andere bedrijven die het MLM-bedrijfsmodel gebruiken zijn regelmatig onderdeel van een rechtszaak. De juridische claims tegen deze bedrijven zijn vaak gerelateerd aan de volgende zaken:

 • Nadruk op werving van anderen boven verkoop
 • Gelijkenissen met illegale piramidespelen
 • Prijsafspraken
 • Afpersing in achterkamerdeals
 • Geheime compensatiepakketten
 • Exploitatie van persoonlijke relaties
 • Complexe en vreemde compensatieregelingen
 • Cult-achtige technieken groepen aan worden blootgesteld om enthousiasme te vergroten

Tips om succesvol te worden met MLM

Succes in multi-level marketing (MLM) is afhankelijk van verschillende zaken. Indien jij overweegt om aan een dergelijk initiatief mee te doen, let dan op de volgende zaken.

 1. Zoek een bedrijf dat is aangesloten bij een associatie zoals de Direct Selling Association. Zij eisen van aangesloten bedrijven dat zij ethisch te werk gaan.
 2. Kies een dienst of product dat jou daadwerkelijk interesseert. Als je niet enthousiast kan worden over een product, wordt het lastig om gemotiveerd dit met anderen te delen. Verbruiksartikelen doen het over het algemeen goed. Als iemand het product bevalt, dan komen zij sneller terug.
 3. Houd goed de geschiedenis en de compensatieregeling van het bedrijf in de gaten. Het is belangrijk om te begrijpen hoe het bedrijf geld verdiend. Ook is het belangrijk om aanbevolen marketingtechnieken goed in acht te nemen.
 4. Behandel jouw eigen ‘handel’ als een echt bedrijf. Ondanks dat MLM misschien wel zo bekend staat, is het niet voor iedereen een succesverhaal. Zoals elk bedrijf vereist MLM ook motivatie, goede marketingstrategieën, en innovatieve ideeën. Het succes van MLM of welk ander bedrijf dan ook valt of staat met het werk dat de persoon erachter doet.

Voordelen Multi-level marketing (MLM)

Beginnen met MLM-initiatieven kan een goed idee zijn als het goed wordt uitgevoerd. Het biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere zakelijke kansen:

Financiële voordelen

Houd goed de informatie over gouden droomkastelen in dit artikel in gedachten wanneer u begint met een MLM-initiatief. Het is net als in elk ander bedrijf hard werken en een goede visie is vereist. MLM kan wel daadwerkelijk uitlopen op een succes indien er voldoende tijd en moeite in wordt gestopt. Door meer inspanning te leveren kan er meer aan jezelf worden uitgekeerd in termen van geld.

Veel mensen doen direct selling (multi-level marketing) naast hun gewone baan, en strijken op die manier een extra zakcentje op.

Flexibele werktijden- en plaatsen

Direct selling voldoet aan de behoeften van veel verschillende mensen. MLM stelt de distributeur namelijk in staat om te werken vanuit een zelfgekozen locatie, en op zelf vastgestelde tijden. Dat biedt de mogelijkheid voor leden om volledig hun eigen dag in te richten, afhankelijk van bestaande prioriteiten en verantwoordelijkheden.

Relaties

Een kenmerk van MLM-initiatieven is dat het vooral draait om het opbouwen van een netwerk. Hierdoor komen leden ineens in contact met een hele groep gelijkgestemden die hetzelfde doel delen.

Voor bijvoorbeeld mensen die naar een nieuwe woonplaats verhuizen is dit een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen.

Samenvatting Multi-level Marketing (MLM)

Multi-level marketing (MLM) is een bedrijfsmodel waarin MLM-bedrijven een netwerk van distributeurs opbouwen die voor hen producten of diensten verkopen. De nieuwe distributeurs die zich aansluiten bij MLM-initiatieven krijgen een voorraad producten die zij moeten verkopen, en tevens is het de bedoeling dat zij op hun beurt ook weer nieuwe distributeurs werven. Zij krijgen vervolgens weer een percentage van de omzet van hun geworven leden: de downline.

MLM-kansen worden vaan in verband gebracht met illegale piramidestructuren. Illegale piramidespelen zijn bedoeld om iemands geld te gebruiken om andere nieuwe distributeurs te werven. De producten of diensten die zij hiervoor moeten inkopen blijken waardeloos te zijn, en de nieuwe leden zitten opgescheept met de consequenties. Een normaal MLM-bedrijf vereist echter geen onnodig hoog startersinvestering, en zal altijd niet verkochte voorraden terugkopen van de distributeur.

Ondanks de slechte reputatie bestaan er ook succesverhalen. Zo is Herbalife Nutrition waarschijnlijk een van de grootste MLM-spelers ter wereld, en hebben duizenden mensen een passief inkomen dankzij hen. Toch is ook Herbalife niet onder de radar gebleven van justitie.

Indien met de juiste instelling aan een MLM-initiatief wordt meegewerkt kan het verschillende voordelen opleveren voor nieuwe spelers en distributeurs. Zo biedt MLM de mogelijkheid om een extra passief inkomen te genereren, en is het mogelijk om geheel zelfstandig werktijden en plaatsen samen te stellen.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over multi-level marketing (MLM)? Zou jij een MLM-kans overwegen als het op jouw pad komt? Heb jij in het verleden producten of diensten afgenomen bij een MLM-distributeur? Of ben jij zelf onderdeel van een MLM-keten? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Bloch, B. (1996). Multilevel marketing: What’s the catch?. Journal of Consumer Marketing.
 2. Koehn, D. (2001). Ethical issues connected with multi-level marketing schemes. Journal of business ethics, 29(1-2), 153-160.
 3. Nat, P. J. V., & Keep, W. W. (2002). Marketing fraud: An approach for differentiating multilevel marketing from pyramid schemes. Journal of Public Policy & Marketing, 21(1), 139-151.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Multi Level Marketing (MLM). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/multi-level-marketing-mlm/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 10/05/2020 | Laatste update: 17/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/multi-level-marketing-mlm/”> Toolshero: Multi Level Marketing (MLM)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Geef een reactie