× Close
Home » Posts tagged "Strategische besluitvorming"

Strategische besluitvorming

Strategische besluitvorming: in dit korte artikel wordt Strategische besluitvorming praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de de kenmerken, de voordelen, en tips. Veel plezier met lezen!

Strategische besluitvorming: in dit korte artikel wordt Strategische besluitvorming praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de de kenmerken, de voordelen, en tips. Veel plezier met lezen!

Wat is strategische besluitvorming?

Per jaar nemen managers honderden beslissingen. Zij doen dit niet alleen om verkoopcijfers op korte termijn te stimuleren, maar denken ook aan het grote geheel en nemen beslissingen die het bedrijf naar de plek brengen waar het wil zijn. Dit wordt strategische besluitvorming genoemd. De beslissingen in deze vorm van besluitvormingen worden genomen op basis van de missie en visie van een bedrijf, of de doelstellingen.

Een voorbeeld. Een manager van een kattenvoerbedrijf merkt dat zijn klanten liever hogere kwaliteit en vers voedsel willen in plaats van kattenvoer dat verkocht wordt in zeer grote hoeveelheden voor een lage prijs. De missie van het bedrijf is om het beste kattenvoerbedrijf van het land te zijn. Om het bedrijf af te stemmen op de veranderende behoeften van de klanten besluit de manager om de focus op zijn producten te verschuiven naar kwaliteit en versheid. Dit betekent een kortere houdbaarheidsdatum, maar ook een hogere marge vanwege het feit dat katteneigenaren bereid zijn meer te betalen voor vers voer.

De definitie van strategische besluitvorming omvat dus in ieder geval de missie & visie en zowel korte als lange termijndoelen. De beslissingen hebben betrekking op de gehele omgeving waarin het bedrijf actief is, alle middelen in de organisatie en alle interactie tussen het bedrijf en daarbuiten.

Enkele kenmerken van dit type besluitvorming worden hieronder weergegeven.

  • Strategische beslissingen omvatten vaak belangrijke voorstellen van de verdeling van middelen.
  • Strategische beslissingen hebben betrekking op meer dan een activiteit.
  • Strategische beslissingen brengen vaak ingrijpende beslissingen met zich mee.
  • Strategische beslissingen zijn complex van aard.
  • Strategische beslissingen worden gemaakt op het hoogste niveau van de organisatie en brengen risico’s met zich mee.

Voordelen strategische besluitvorming

Strategische besluitvorming is onlosmakelijk verbonden met strategische planning omdat het gaat om de verdeling van middelen de koers van het bedrijf op de lange termijn.

Hoewel veel organisaties het belang van strategische planning en besluitvorming inzien, komt het ook voor dat documenten als de missie en visie van het bedrijf onaangeroerd blijven.

Het effectief inzetten van strategische besluitvorming brengt enkele voordelen met zich mee.

  • Effectieve besluitvorming maakt het mogelijk voor organisaties om proactief te zijn.
  • Het versterkt het richtingsgevoel van de organisatie.
  • Het versterkt operationele efficiëntie.
  • Effectieve besluitvorming helpt het bedrijf winstgevend te zijn.
  • Strategische besluitvorming helpt een bedrijf duurzaam te opereren.

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

Wat zijn de meest bekende en effectieve methoden voor besluitvorming? Hoe kan ik beoordelen of mijn missie & visie in lijn liggen met de besluiten die gemaakt worden? Is het mogelijk om een missie of visiestatement te wijzigen? Hoe belangrijk is strategische besluitvorming voor het behalen van succes in de toekomst? De artikelen gelinkt aan strategische besluitvorming gaan over verschillende onderwerpen rondom besluitvorming op hoog niveau.

Convergent denken: de uitleg en betekenis

februari 14th, 2024

Convergent denken: in dit artikel wordt convergent denken en divergent denken praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze manier van denken die wordt gebruikt voor probleemoplossing. Covergent denken is ontwikkeld door de psycholoog Joy Paul Guilford

Paired Comparison methode

september 17th, 2023

Paired Comparison: in dit artikel wordt de Paired Comparison methode, ook bekend als de vergelijkingsanalyse praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de zes basisstappen en een uitgewerkt voorbeeld uit de praktijk. Na het lezen begrijp je …

Lineair programmeren: de uitleg

augustus 31st, 2023

Lineair programmeren: in dit artikel wordt lineair programmeren praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de oorsprong, de algoritmen, de stappen van het proces en een rekenvoorbeeld. Na het lezen begrijpt u de basisprincipes van dit wiskundig …

Bedrijfsexperimenten: de uitleg

augustus 27th, 2023

Bedrijfsexperimenten: in dit artikel worden verschillende vormen van bedrijfsexperimenten praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze ondersteunende functie voor besluitvorming, de verschillende experimenten, en de toegevoegde waarde van experimenten voor zowel de organisatie als de …

Futures Wheel (Glenn)

augustus 27th, 2023

Futures Wheel: in dit artikel wordt het Futures Wheel van Jerome Glenn praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige besluitvorming tool.

Wat is het Futures Wheel?

De Amerikaanse wetenschapper Jerome C. Glenn is vooral bekend …

Amos Tversky biografie en quotes

augustus 20th, 2023

Amos Tversky (Amos Nathan Tversky: 16 maart 1937 – 2 juni 1996) was een Israëlische psycholoog en een van de meest invloedrijke figuren als het gaat om de ontdekking van systematische menselijke cognitieve vooroordelen en het omgaan met risico’s. Amos

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)