Clean Language van David Grove

Analytisch luisteren

Waarderend luisteren

Stereotype Content Model (SCM)

Actief luisteren

Empathisch luisteren