Waarderend luisteren

Therapeutisch luisteren

Clean Language van David Grove

Analytisch luisteren

Actief luisteren

Empathisch luisteren