× Close
Home » Posts tagged "Humanistische psychologie" (Pagina 2)

Humanistische psychologie

Humanistische psychologie: in dit korte artikel wordt humanistische psychologie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de kernaspecten, vormen van therapie, de voordelen en tips. Veel plezier met lezen!

Humanistische psychologie: in dit korte artikel wordt humanistische psychologie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de kernaspecten, vormen van therapie, de voordelen en tips. Veel plezier met lezen!

Wat is humanistische psychologie?

Humanistische psychologie is een benadering voor de psychologie die in de twintigste eeuw ontstond als een reactie op de theorieën over psychoanalyse en het behaviorisme van Sigmund Freud en BF Skinner.

Abraham Maslow stelde vast dat er een derde behoefte bestond in de psychologie, een derde kracht. De humanistische denkrichting van de psychologie kreeg tractie dankzij hem, Abraham Maslow.

Tot de oorspronkelijke theoretici van humanistische theorieën behoren naast Abraham Maslow ook Carl Rogers en Rollo May. Zij waren van mening dat voorgaande benaderingen ontoereikend waren om de menselijke natuur te verklaren.

Doel

Het doel van humanistische psychologie is om de cliënt te helpen geloven dat alle mensen van nature goed zijn. Het hanteert een holistische benadering en besteedt in het bijzonder aandacht aan het fenomeen van creativiteit, evenals vrije wil en positief menselijk potentieel. Het moedigt mensen aan om zichzelf te zien als een hele persoon, die groter is dan de som van alle afzonderlijke delen van de mens. Het moedigt daarnaast zelfonderzoek aan, in plaats van het bestuderen van andere mensen.

Humanistische psychologie erkent daarnaast spiritualiteit als belangrijk onderdeel van de psyche. Het is ook gekoppeld aan het opkomende veld van de transpersoonlijke psychologie.

Kernaspecten van de humanistische psychologie

  • Mensen kunnen niet beschouwd worden als de som van hun delen
  • Mensen bestaan in een unieke context en kosmische ecologie
  • Mensen zijn zelfbewust, ook over hun eigen bewustzijn
  • Mensen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid vanwege hun vermogen om keuzes te maken
  • Mensen zoeken naar betekenis, waard en creativiteit

Kortom, de focus van de humanistische psychologie ligt op de persoon zelf en zijn zoektocht naar zelfactualisatie.

Therapie

Therapievormen die gebaseerd zijn op de humanistische psychologie richten zich dus voornamelijk op zelfbewustzijn en reflexiviteit onder cliënten. Het helpt gemoedstoestanden en gedragingen aan te pakken en te veranderen naar meer gezonde en doordachte acties. Dit soort therapie gaat daarom goed samen met mindfulness en gedragstherapie.
Maslow en Rogers liepen voorop bij het leveren van cliëntgerichte therapie. Ze maakten onderscheid tussen het zelfbeeld van mensen en de perceptie van de samenleving over zichzelf. Deze benadering wordt gezien als een meer positieve vorm van psychologie.

Andere vormen van humanistische therapie zijn:

Logotherapie

Logotherapie is een therapeutische benadering die gericht is op het helpen van individuen bij de zoektocht naar de zin van het leven. De methode is bedacht door Victor Frankl, die stelde dat het hebben van een zinvol leven belangrijk is om te willen blijven leven.

Gestalt-therapie

Het doel van Gestalt-therapie is om de cliënt meer bewust te maken van zijn ervaringen in de wereld. Therapeuten die deze methode uitoefenen, hebben niet als doel om de cliënt zelf te veranderen. Cliënten worden vooral aangemoedigd om zich te concentreren op zelfbewustwording en dingen in het hier en nu te verwerken.

Existentiële therapie

Existentiële therapie heeft tot doel om cliënten te helpen bij het accepteren en overwinnen van angsten die inherent zijn aan het menszijn. Cliënten worden vooral begeleid in het leren om verantwoordelijkheid te nemen voor gemaakte keuzes.

Narratieve therapie

Narratieve therapie is een doelgerichte vorm van therapie waarbij verandering wordt gebruikt om te onderzoeken hoe taal wordt gebruikt om problemen te construeren en in stand te houden.

Voordelen van humanistische therapie

De voordelen van humanistische therapie worden uiteengezet door een artikel van de Association for Humanistic Psychology. Een van de voordelen die genoemd wordt is dat het een kans biedt om uit een onrustige wereld terug te komen naar het gezonde pad van zelfreflectie en zelfbewustzijn. De vrijheid die de cliënt krijgt in deze vorm van therapie om zelf te beslissen over het verloop van de therapie, wordt gemaximaliseerd.

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan de tag humanistische psychologie, gaan over verschillende methoden, theorieën en technieken die te maken hebben met de humanistische psychologie. Mis je nog onderwerpen? Vul het contactformulier in of laat een reactie achter onder een artikel.

Piramide van Maslow: de uitleg

mei 10th, 2023

Piramide van Maslow: in dit artikel wordt de Piramide van Maslow oftewel of de behoeftepiramide van Maslow praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige motivatie theorie.

Wat is de Piramide van Maslow? De uitleg

Cognitieve gedragstherapie: de uitleg

april 5th, 2023

Cognitieve gedragstherapie: in dit artikel wordt de cognitieve gedragstherapie praktisch uitgelegd. Naast de uitleg, worden de meest 10 voorkomende denkfouten uitgelicht. Afrondend wordt in dit artikel stilgestaan bij de enkele technieken en voordelen. Veel leesplezier!

Wat is cognitieve gedragstherapie? De

Abraham Maslow biografie, theorie en quotes

maart 29th, 2023

Abraham Maslow (1908 – 1970) was een bekende Amerikaanse klinisch psycholoog. Abraham Maslow was vooral een specialist op het gebied van de humanistische psychologie en bekend geworden met zijn baanbrekende theorie over menselijke behoeftehiërarchie (hierarchy of needs). Dit …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)