Psychoanalyse van Freud: uitleg en betekenis

Psychoanalyse Freud - Toolshero

Psychoanalyse van Freud: in dit artikel wordt de behandelingsmethode psychoanalyse, ontwikkeld door Sigmund Freud praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van de betekenis, wordt de oorsprong van deze theorie / onderzoek, de invloeden, de relatie met gedragstherapie en een uitgebreid voorbeeld toegelicht. Na het lezen begrijp je de basis van deze tool voor psychologie. Veel leesplezier!

Wat is psychoanalyse? De betekenis

Psychoanalyse is een methode voor de behandeling van verschillende psychische stoornissen. Psychoanalyse wordt gevormd door de theorie van psychoanalyse, waarin gefocust wordt op de onbewuste geest; onbewuste mentale processen. Psychoanalyse of de inzet van deze technieken wordt soms omschreven als dieptepsychologie.

Psychoanalyse en de bijhorende methoden zijn vaak het onderwerp van discussies. Het is een controversiële discipline, waarvan de geldigheid en effectiviteit zeer omstreden is. Toch heeft de methode een relatief sterke invloed binnen de psychiatrie.

Gratis e-book bij Toolshero

Oorsprong

Psychoanalyse en de psychoanalyse beweging zijn ontstaan tijdens de klinische onderzoeken en observaties van de Oostenrijker Sigmund Freud. Het is ook Freud die de term psychoanalyse bedacht en geïntroduceerd heeft.

Rond het einde van de negentiende eeuw werkte Freud met Josef Breuer, arts en fysioloog.

Zij deden destijds onderzoek naar patiënten onder hypnose en de manier waarop ideeën en impulsen functioneerden tijdens een hypnotische toestand. Het meest controversiële werk van Sigmund Freud is de theorie van de psychoseksuele stadia.

Deze theorie is net als de psychosociale theorie van Erik Erikson een ontwikkelingstheorie.

Een ander bekend werk van Freud is het boek ‘The Interpretation of Dreams’, waarin hij droominterpretaties bespreekt, wat de basis werd van zijn latere theorie over het Oedipuscomplex.

Definitie psychoanalyse

Psychoanalyse wordt gedefinieerd als een reeks psychologische theorieën en therapeutische technieken die voortkomen uit het werk van Freud en zijn collega’s.

De kern van psychoanalyse is de overtuiging dat alle mensen onbewuste gedachten, verlangens, herinneringen en gevoelens hebben. Psychoanalyse gaat over het helpen omgaan met deze emotionele bagage.

De focus ligt op het vrijuit praten over ervaringen en gevoelens.

Invloeden Sigmund Freud en psychoanalyse

Alfred Adler, een collega van Sigmund Freud, hielp bij het opzetten van de psychoanalyse en was een van de grondleggers van de Weense Psychoanalytische Vereniging.

Adler focuste zijn theorie op het individu als geheel. Dit noemde hij daarom individuele psychologie.

Ook Carl Jung was een vroege aanhanger van Sigmund Freud, dankzij hun gedeelte visie op het onbewuste deel van het brein. Carl Jung was tevens lid van de Weense Psychoanalytische Vereniging.

Sigmund Freud veronderstelde dat persoonlijkheid zich begint te ontwikkelen tijdens de eerste levensjaren en dat de manier waarop ouders met hun kinderen omgaan invloed kan hebben op de emotionele toestand van kinderen en later volwassenen.

Pas recent werd beschreven dat bepaalde gebeurtenissen en ervaringen in de jeugd niet altijd resulteren in schade aan de mentale gezondheid of bepaalde persoonlijkheidskenmerken stimuleren.

Karen Horney ontwikkelde een theorie over neuroses, deels gebaseerd op het werk van Sigmund Freud. Ze wees verschillende ideeën echter af en verklaarde gedeeltes van zijn werk als onnauwkeurig als vernederend voor vrouwen.

Freud’s zesde dochter, Anna Freud, trad in de voetsporen van haar vader na zijn dood en was ook waardevol voor de psychoanalyse.

Is gedragstherapie anders als psychoanalyse?

Gedragstherapie of cognitieve gedragstherapie (CBT) is een nieuwere vorm van psychotherapeutische methoden.

Anders dan bij psychoanalyse, kunnen er met gedragstherapie geen dieper liggende problemen of trauma’s worden opgelost. Het wordt desalniettemin beschouwd als een effectieve manier om een lange lijst van psychische aandoeningen te behandelen.

In tegenstelling tot traditionele psychoanalyse, is gedragstherapie (CBT) gericht op onmiddellijke probleemoplossing en verandering in gedragingen. Een gemiddelde gedragstherapiesessie duurt doorgaans minimaal 20 minuten.

Cursus psychodynamische psychotherapie: gevorderd niveau  

Hoelang duurt psychoanalyse?

Vooruitgang kost veel tijd in veel gevallen. Hoe lang het duurt voordat er positieve ontwikkelingen opgemerkt worden verschilt van patiënt tot patiënt.

Het probleem is niet dat psychoanalyse en psychotherapie tijd kosten, het is dat veel patiënten gefocust zijn op verlichting en resultaten. Het harde werk dat hieraan vooraf gaat is het belangrijkst.

De focus van Freudiaanse therapie is traumatische problemen. Traumatische problemen vergen zonder uitzondering langer dan gedragsproblemen of andere problemen. In complexe gevallen, waarbij sprake is van onverwerkt trauma, is het van belang dat er eerst vertrouwen wordt opgebouwd en gezonde coping mechanismen ontwikkeld worden.

Ook groepstherapie kan een opening zijn voordat meer confronterende technieken worden toegepast. Irwin waarschuwde daarvoor: als mensen suïcidaal of dronken zijn, zijn zij nog niet klaar voor 1-op-1 therapie.

Een psychoanalyse voorbeeld uit de praktijk

Overweeg het volgende voorbeeld. Een gezonde, sterke vijfentwintig jarige heeft een mooie baan en net een huis gekocht. Het lijkt allemaal voor de wind te gaan, maar de persoon heeft een schijnbaar irrationele angst voor ratten.

De angst voor deze beesten doet de persoon rillen bij het zien van een muis of rat, maar ook nachtmerries en paniekaanvallen komen voor. Door deze angst wordt de persoon tot op zekere mate gehinderd in het leven.

Uit psychoanalyse blijkt dat de persoon op zeer jonge leeftijd is gebeten door een grote rat. De wond bloedde en leidde uiteindelijk tot een infectie waarvoor behandeling nodig was.

Een incident dat 2 decennia eerder plaats had gevonden blijkt dus nog steeds een heftige invloed te hebben. Verschillende sessies zorgden ervoor dat de patiënt inziet dat het slechts een ervaring was in het verleden en dat de patiënt nu sterk genoeg is om voor zichzelf te zorgen.

Id, Ego en Superego

Het meest populaire werk van Sigmund Freud gaat over het menselijke psyche. Hij was van mening dat het psyche uit meer dan een aspect bestaat. Hij structureerde het psyche in drie delen: het ID, ego en superego.

Deze ontwikkelen zich allemaal in de verschillende fase van het leven. De drie aspecten dienen niet verward te worden met onderdelen of andere fysieke objecten.

Het ID is volgens Sigmund Freud het primitieve en instinctieve deel van het brein. Dit deel is verantwoordelijk voor het opslaan van seksuele en agressieve driften, evenals verborgen herinneringen.

Het superego werkt als een moreel kompas en het ego is het realistische deel dat bemiddelt tussen de verlangens van het ID en het superego.

Freud en religie

Sigmund Freud geloofde dat mensen op religie vertrouwen om zo een verklaring te vinden voor angsten, spanningen en essentiële levensvragen. Freud verklaarde zelfs dat de mensheid God zelf heeft geschapen, naar hun eigen beeld.

De rol van de geest is iets dat vaak ter sprake kwam bij Sigmund Freud. Hij geloofde dat de geest verantwoordelijk is voor zowel bewuste als onbewuste beslissingen. Deze beslissing zouden worden gebaseerd op drijfveren en krachten.

Het idee dat religie ervoor zorgt dat mensen zich moreel gedragen wordt door Freud aan de kant geschoven. Hij geloofde dat geen andere kracht invloed had op de manier waarop mensen handelen.

Hij geloofde dat mensen zich op een manier gedragen die past bij de groep waarvan zij deel uitmaken.

Groepen zijn volgens Sigmund Freud noodzakelijk om zo narcisme in mensen te verminderen. Dit kan bereikt worden door banden met anderen te ontwikkelen en iedereen op een gelijk niveau te plaatsen.

De gemeenschappelijkheid die ontstaat tussen mensen in groepen stelt de mensen in staat om zich met elkaar te identificeren.

Psychoanalyse samenvatting

Psychoanalyse is een methode voor de diagnostisering en behandeling van verschillende psychische problemen. Psychoanalyse focust zich op de onbewuste geest. Psychoanalyse is minder oppervlakkig dan bijvoorbeeld gedragstherapie, waardoor het langer kan duren voordat een patiënt verbetering merkt.

De grondlegger van de psychoanalyse zoals deze men vandaag kent is Sigmund Freud. De Oostenrijkse onderzoeker staat bekend om zijn controversiële theorieën en ideeën en is vaak het middelpunt van discussie.

De kern van psychoanalyse is Sigmund Freud’s overtuiging dat alle mensen onbewuste gedachten, verlangens en gevoelens hebben. Psychoanalyse helpt mensen om deze emotionele bagage te handelen. De focus in dit soort sessies ligt op het vrijuit praten over ervaringen en gevoelens.

Psychoanalyse is een psychotherapeutische methode, net als gedragstherapie of cognitieve gedragstherapie.

Het verschil tussen de twee is dat met psychoanalyse dieper ingegaan kan worden op traumatische problemen. Psychoanalyse vergt aanzienlijk meer tijd en sessies om tot opmerkelijke vooruitgang te komen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over psychoanalyse? Heb jij ervaring met een therapie gebaseerd op Freud’s onderzoeken? Hoe ga jij om met traumatische gebeurtenissen? Is therapie altijd nodig bij een traumatische gebeurtenis volgens jou? Heb jij andere tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Erdelyi, M. H. (1985). Psychoanalysis: Freud’s cognitive psychology. WH Freeman / Times Books / Henry Holt & Co.
  2. Freud, S., & Bonaparte, P. M. (1954). The origins of psychoanalysis (Vol. 216). London: Imago.
  3. Jung, C. G. (2015). Freud and Psychoanalysis, Vol. 4. Routledge.
  4. Strange, E. (2020). Psychodynamic Psychotherapy: Advanced Level. Retrieved 14/02/2024 from Udemy.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2021). Psychoanalyse (Freud). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/psychoanalyse/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 26/08/2022 | Laatste update: 14/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/psychoanalyse/”>Toolshero: Psychoanalyse (Freud)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.1 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 15

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie