× Close
Home » Posts tagged "Doelen stellen"

Doelen stellen

Doelen stellen: in dit korte artikel wordt Doelen stellen praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de SMART-criteria, diverse methoden en technieken en tips. Veel plezier met lezen!

Doelen stellen: in dit korte artikel wordt Doelen stellen praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de SMART-criteria, diverse methoden en technieken en tips. Veel plezier met lezen!

Doelen stellen, wat houdt dat in?

Doelen stellen, of goal setting, verwijst naar het proces van het definiëren van specifieke en meetbare doelen die iemand kan en wil bereiken. Goal setting houdt in dat iemand bewust nadenkt over wat hij of zij wil bereiken, waarom dat belangrijk is en welke stappen er genomen moeten worden om het doel te realiseren.

Goede doelen moeten voldoen aan verschillende criteria, zoals de SMART-criteria. Hieronder vind je deze criteria uitgelegd.

Specifiek

Een goed doel is duidelijk en specifiek. Het moet zeer precies aangeven wat er bereikt moet worden, zodat er geen verwarring kan ontstaan over de gewenste uitkomst.

Meetbaar

Een doel moet daarnaast meetbaar zijn. Het is belangrijk dat voortgang en succes gemeten kunnen worden. Door meetbare criteria te verbinden aan het doel en de voortgang te evalueren, kan worden vastgesteld of het doel bereikt is of dat meer inspanningen nodig zijn.

50 Persoonlijke ontwikkeling en -productiviteitsvaardigheden ontwikkelen online  

Acceptabel

Een goed doel is acceptabel. Dat betekent dat de gestelde doelen in overeenstemming moeten zijn met de organisatorische of persoonlijke belangen en ethiek. Het doel moet verder passend en aanvaardbaar zijn voor de persoon of de organisatie die het nastreeft zodat het geen negatieve consequenties heeft of conflicteert met belangrijke principes.

Realistisch

Een goed doel is realistisch. Realistische doelen zijn doelen die haalbaar zijn binnen de beschikbaar gestelde tijd met de beschikbare middelen en capaciteiten. Het is belangrijk om rekening te houden met de tijd, middelen en vaardigheden die nodig zijn om het doel te bereiken.

Tijdsgebonden

Tijdgebonden betekent dat goede doelen een tijdslimiet hebben. Door een deadline vast te stellen, wordt er een gevoel van urgentie gecreëerd. Daardoor worden factoren als motivatie en focus versterkt.

Eisenhower matrix: de uitleg plus template

mei 30th, 2024

Eisenhower matrix: in dit artikel wordt de Eisenhower matrix praktisch uitgelegd. Naast wat de Eisenhower matrix is, belicht dit artikel het belang van het prioriteren van taken, enkele voorbeelden en een praktisch template om te beginnen met het optimaliseren van …

OKR methode: voorbeeld en uitleg

mei 27th, 2024

OKR methode: in dit artikel wordt de OKR methode, waarbij OKR staat voor Objectives and Key Results, praktisch uitgelegd. Naast wat het is, benadrukt dit artikel ook waarom dit belangrijke, veel voorkomende OKR-definities en OKR-voorbeelden zijn. Na het lezen …

Ikigai model: de betekenis en uitleg

maart 19th, 2024

Ikigai model: in dit artikel wordt het Ikigai model praktisch uitgelegd. Naast de uitleg en de betekenis van Ikigai, worden ook het model, de toepassingen ervan en twee voorbeelden beschreven. Tevens bevat dit artikel een handige Ikigai template om hier …

Corporate Governance: de uitleg en betekenis

maart 7th, 2024

Corporate Governance: in dit artikel wordt Corporate Governance praktisch uitgelegd. Dit artikel belicht de betekenis van corporate governance, welke belanghebbenden erbij betrokken zijn, hoe het er in de praktijk kan uitzien (bij Enron) en wat er van bestuursleden verwacht wordt. …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress