× Close
Home » Posts tagged "Doelen stellen"

Doelen stellen

Doelen stellen: in dit korte artikel wordt Doelen stellen praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de SMART-criteria, diverse methoden en technieken en tips. Veel plezier met lezen!

Doelen stellen: in dit korte artikel wordt Doelen stellen praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de SMART-criteria, diverse methoden en technieken en tips. Veel plezier met lezen!

Doelen stellen, wat houdt dat in?

Doelen stellen, of goal setting, verwijst naar het proces van het definiëren van specifieke en meetbare doelen die iemand kan en wil bereiken. Goal setting houdt in dat iemand bewust nadenkt over wat hij of zij wil bereiken, waarom dat belangrijk is en welke stappen er genomen moeten worden om het doel te realiseren.

Goede doelen moeten voldoen aan verschillende criteria, zoals de SMART-criteria. Hieronder vind je deze criteria uitgelegd.

Specifiek

Een goed doel is duidelijk en specifiek. Het moet zeer precies aangeven wat er bereikt moet worden, zodat er geen verwarring kan ontstaan over de gewenste uitkomst.

Meetbaar

Een doel moet daarnaast meetbaar zijn. Het is belangrijk dat voortgang en succes gemeten kunnen worden. Door meetbare criteria te verbinden aan het doel en de voortgang te evalueren, kan worden vastgesteld of het doel bereikt is of dat meer inspanningen nodig zijn.

Acceptabel

Een goed doel is acceptabel. Dat betekent dat de gestelde doelen in overeenstemming moeten zijn met de organisatorische of persoonlijke belangen en ethiek. Het doel moet verder passend en aanvaardbaar zijn voor de persoon of de organisatie die het nastreeft zodat het geen negatieve consequenties heeft of conflicteert met belangrijke principes.

Realistisch

Een goed doel is realistisch. Realistische doelen zijn doelen die haalbaar zijn binnen de beschikbaar gestelde tijd met de beschikbare middelen en capaciteiten. Het is belangrijk om rekening te houden met de tijd, middelen en vaardigheden die nodig zijn om het doel te bereiken.

Tijdsgebonden

Tijdgebonden betekent dat goede doelen een tijdslimiet hebben. Door een deadline vast te stellen, wordt er een gevoel van urgentie gecreëerd. Daardoor worden factoren als motivatie en focus versterkt.

Actie Prioriteiten Matrix (APM)

augustus 26th, 2023

Actie Prioriteiten Matrix: in dit artikel wordt de Actie Prioriteiten Matrix (APM) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige effectiviteit tool. In dit artikel kun je tevens een Actie Prioriteiten Matrix template downloaden om …

Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

juli 4th, 2023

Big Hairy Audacious Goal (BHAG): in dit artikel wordt het Big Hairy Audacious Goal (BHAG) concept van Jim Collins praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie methode.

Wat is een Big Hairy Audacious Goal

Ikigai: de betekenis en uitleg

mei 29th, 2023

Ikigai: in dit artikel wordt Ikigai praktisch uitgelegd. Naast de uitleg en de betekenis van Ikigai, worden ook het model, de toepassingen ervan en twee voorbeelden beschreven. Tevens bevat dit artikel een handige template om hier direct zelf mee aan …

Taxonomie van Bloom: de uitleg

mei 12th, 2023

Taxonomie van Bloom: in dit artikel wordt de Taxonomie van Bloom praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg over de taxonomie van Bloom, gevolgd door informatie over de verschillende soorten kennis die gebruikt worden in het …

Eisenhower matrix: de uitleg plus template

april 6th, 2023

Eisenhower matrix: in dit artikel wordt de Eisenhower matrix praktisch uitgelegd. Naast wat de Eisenhower matrix is, belicht dit artikel het belang van het prioriteren van taken, enkele voorbeelden en een praktisch template om te beginnen met het optimaliseren van …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)