OKR methode: voorbeeld en uitleg

OKR methode - Toolshero

OKR methode: in dit artikel wordt de OKR methode, waarbij OKR staat voor Objectives and Key Results, praktisch uitgelegd. Er wordt behandeld wat de methode inhoudt, waarom het gebruikt wordt en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over deze management methodologie die bedacht is door Intel, Red. voor het opzetten, communiceren en monitoren van kwartaaldoelen en resultaten in een organisatie.

Wat is de OKR methode?

OKR staat voor Objectives and Key Results en is oorspronkelijk ontwikkeld door Andy Grove, een van de oprichters van Intel en auteur van High Output Management. John Doerr, van venture capital-bedrijf KPCB, heeft OKR’s later gepopulariseerd door ze bij veel van zijn portfolio-bedrijven te introduceren.

Het doel van de OKR methode is om doelstellingen te koppelen aan meetbare resultaten, waardoor medewerkers samenwerken en in één gelijkvormige richting bewegen. OKR’s worden daarom ook altijd op 3 niveaus omschreven: bedrijfsniveau, teamniveau en persoonlijk niveau. De OKR methode stelt je in principe twee vragen: wat wil ik bereiken en hoe weet ik of de doelen zijn bereikt?

Gratis e-book bij Toolshero

Voorbeeld:
U verkoopt barbecues online. Uw kwartaal doelstelling is het groeien naar 1 miljoen. (Doelstelling)

Uw belangrijkste resultaten kunnen zijn:

 • Het bereiken van de top 3 in de zoekresultaten van Google voor het kopen van barbecues
 • U voert een kortingsactie in van 20% uit in 2 landelijke dagbladen

Waarom de OKR methode?

Als alle activiteiten in het bedrijf bijdragen aan het behalen van de visie en doelstellingen, kunnen we een hoger doel bereiken. Organiseren in zelfsturende teams vereist focus op een gezamenlijk doel. Erg belangrijk is het belang van betrokken en bevlogen medewerkers, dit staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Betrokken medewerkers leveren een hogere toegevoegde waarde wat resulteert in tevreden, loyale en betrokken klanten. Wat vervolgens weer leidt tot duurzame groei en resultaat.

Deze managementmethodologie werkt met twee belangrijke aspecten voor de snelle werkomgevingen van vandaag:

 • trapsgewijze afstemming van doelen;
 • opbreken van een doelstelling in kleinere stappen (de 3-5 sleutelresultaten).

OKR’s worden door bedrijven gebruikt om een van de drie belangrijkste redenen:

 • Focus – Wat doen we en wat doen we niet als bedrijf?
 • Opstelling – Hoe zorgen we ervoor dat de gehele bedrijf richt zich op wat het belangrijkste is?
 • Versnelling – Krijgt je team echt zijn potentieel?

Definities OS en KR’s

Doelstellingen (Objectives)

 • Driemaandelijks
 • Moet meetbaar
 • Kwalitatief (het zijn jouw KR’s die de kwantificering van de doelstelling hebben)
 • Moet in staat zijn om te worden verbonden met of naar beneden te schuiven zodat uw team of individuen in uw team kunnen hun ondersteunende doelstellingen verbinden en afstemmen op de CEO’s, doelstellingen van de uitvoerende of manager
 • Ze informeren het “waar” (waar willen we eindigen?)

“Doelstellingen” verwijzen naar het ding dat moet worden bereikt. Elke doelstelling moet meetbaar zijn. Het moet ook komen met een specifiek tijdschema van een kwartaal of maand. Elke doelstelling heeft een reeks van 3-5 actie-bare stappen

Key Results

Een doelstelling is als een mission statement, alleen voor een kortere periode van tijd. Een goed geformuleerde doelstelling inspireert het team, is moeilijk (maar niet onmogelijk) te doen binnen een bepaald tijdsbestek en kan worden gedaan door de persoon of mensen die het onafhankelijk hebben ingesteld.

Belangrijkste resultaten (Key results)

 • Moet meetbaar zijn (bijvoorbeeld: voltooid / onvolledig is meetbaar)
 • Moet kwantificeerbaar zijn
 • Ze informeren het “wat” (wat gaan we doen om onze Os te bereiken?)

“Belangrijkste resultaten” zijn de stappen die moeten worden genomen om het doel te bereiken waarop zij betrekking hebben. Net als de doelstellingen moeten de belangrijkste resultaten meetbaar zijn en idealiter ook kwantificeerbaar zijn tijdsgebonden.

Aan de slag met de OKR methode

OKR methode uitleg - Toolshero

Figuur 1 – OKR methode uitleg (Andy Grove)

In bovenstaande afbeelding is te zien dat je van de missie en visie jouw doelstellingen kan afleiden. Samen vertellen ze je waar. To-dos zijn de dingen die je doet om jouw belangrijkste resultaten te bereiken. Samen vertellen ze je hoe.

OKR methode: formuleren van doelen

Bij het formuleren van doelen, streef dan naar het voldoen aan de Eisenhower IDEA criteria voor het stellen van doelen:

 • Inspirerend – alleen visionaire, gewaagde en welsprekende doelen brengen mensen en jouw organisatie vooruit.
 • Moeilijk – richt hoog met stretch-doelen ver van de status-quo, ga zelfs zo ver dat iemand zich enigszins ongemakkelijk voelt.
 • Expliciet – maak jouw doel duidelijk, beknopt en gemakkelijk te begrijpen vanaf een eerste en korte blik, zelfs voor een buitenstaander.
 • Haalbaar – alleen committeren aan doelen die in de onderliggende doelperiode bijna of volledig kunnen worden bereikt door het toegewezen team of individu.

Een positief geformuleerd doel met actiewerkwoorden is meer inspirerend dan een passieve verklaring: in plaats van te zeggen “verminder de hoeveelheid snacks”, zou je het actiever kunnen maken door bijvoorbeeld “meer calorieën van gezond voedsel eten” bij het beschrijven van een doel.

OKR methode: belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten leggen uit hoe je een bepaald doel bereikt. Ze zijn kwantitatief, maar altijd meetbaar in hun voortgang. Vaak kiezen mensen ervoor om hun lijst met belangrijkste resultaten te starten met “zoals gemeten door: …”. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de belangrijkste resultaten, want alleen resultaten zijn van belang voor elke mijlpaal op weg naar het behalen van het bijbehorende doel. Een belangrijk resultaat moet dus niet alleen gericht zijn op een mogelijke oplossing.

Houd je bij het formuleren aan de meeste van alle SMART doelen criteria van George T. Doran:

 • Specifiek – richt een specifiek gebied op groei of verbetering en laat weinig tot geen ruimte voor interpretatie.
 • Meetbaar – kwantificeer of suggereer een voortgangsindicator om bij te houden, bijvoorbeeld een aantal of verhouding.
 • Acceptabel – geef aan of het voor jezelf haalbaar is en of er voldoende draagvlak en ondersteuning is om het doel te behalen.
 • Realistisch – geef aan welke resultaten realistisch gezien kunnen worden bereikt, zelfs als deze moeilijk of agressief zijn, gegeven omstandigheden, afhankelijkheden en beschikbare bronnen.
 • Tijdgerelateerd – zo niet standaard aan het einde van de opgegeven periode, geef dan aan op welke datum of gebeurtenis elk resultaat moet worden behaald.

Bijhouden van voortgangsresultaten en eindevaluatie met classificatie

OKR is niet alleen een kader om doelen te stellen, maar het moet ook leiden tot een voortdurende discipline om mensen te helpen samen te werken aan meetbare vooruitgang, in de goede richting.

Doelstellingen en belangrijkste resultaten moeten wekelijks worden beoordeeld om te zorgen voor focus en om ‘instellen en vergeten’ te voorkomen. Meestal worden deze evaluatiesessies gebruikt om continu de voortgang te beoordelen en overwinningen te delen, feedback te krijgen, fouten te delen, problemen te onderzoeken en blokkers samen te bespreken. Wil je de motivatie vergroten? Bespreek dan de successen van je team en probeer individuele bijdragen van teamleden te benadrukken die een verschil hebben gemaakt in elk succes.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de OKR methode of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat deze theorie effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Doerr, J. (2018). Measure what Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Penguin.
 2. Niven, P. R., & Lamorte, B. (2016). Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement with OKRs. John Wiley & Sons.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2018). OKR methode: voorbeeld en uitleg. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/okr-methode/

Gepubliceerd op: 14/11/2018 | Laatste update: 01/11/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/okr-methode/>Toolshero: OKR methode: voorbeeld en uitleg</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie