Business Intelligence Model (BIM)

Business Intelligence Model (BIM) - toolshero

Business Intelligence Model: in dit artikel wordt het Business Intelligence Model (BIM) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool.

Wat is het Business Intelligence Model (BIM)

Het Business Intelligence Model (BIM) is een model en biedt de mogelijkheid voor bedrijven om onbewerkte gegevens om te zetten in zinvolle en bruikbare informatie om een effectief strategisch plan in elkaar te zetten, en tactische en operationele inzichten voor besluitvorming te creëren binnen een gegeven tijdsframe.

Uiteindelijk moet deze kennis bij de juiste mensen komen, op het juiste moment en via het juiste kanaal. Organisaties verzamelen grote hoeveelheden aan informatie. Dit zijn vaak onbewerkte gegevens zoals feiten en grote datareeksen.

Gratis e-book bij Toolshero

Deze gegevens, data, moeten worden verwerkt en geïnterpreteerd omdat het de weg opent voor nieuwe kansen binnen de organisatie wat een concurrentievoordeel kan betekenen.

Het doel van Business Intelligence (BI) is afhankelijk van de strategie van de organisatie. Dit vaak worden afgeleid uit het bedrijfsdoel of mission statement.

Richard Millar Devens presenteerde de term Business Intelligence (BI) in de Cyclopaedia van zakelijke en commerciële anekdotes in 1865.

Later, in 1958, werd er door IBM computerwetenschapper Hans Peter Luhn een artikel geschreven over het potentieel van BI door het gebruik van technologie.

Applicaties en hulpmiddelen Business Intelligence Model (BIM)

Business Intelligence (BI) is geen product of systeem op zichzelf. Vaker wordt aan het Business Intelligence Model (BIM) gerefereerd als een architectuur waarin een verzameling van geïntegreerde operationele en beslissingsondersteunende applicaties en databases zijn opgenomen.

Deze verstrekken het bedrijfsleven eenvoudige toegang tot bedrijfs- en marktgegevens. Dergelijke Business Intelligence (BI) applicaties ondersteunen activiteiten en besluitvormingsmomenten (DSS), systemen, rapportages, analytische online verwerkingsmomenten (OLAP), statistische gegevensanalyse, prognoses en datamining.

DSS

Het Decision Support System (DSS) is een computerondersteund systeem gebruikt door managers en planners voor het maken van beslissingen. DSS combineert menselijk denken en modelleersystemen om goed geïnformeerde en overwogen beslissingen te maken.

DSS wordt bijvoorbeeld toegepast in logistieke oplossingen. Een bedrijf met een grote inventarislijst kan DSS gebruiken om bewegingen teweeg te brengen in de supply chain.

OLAP

Online Analytical Processing (OLAP) is een andere effectieve IT-oplossing die veel gebruikt wordt in de besluitvorming van het bedrijfsleven. Met het systeem kunnen snel berekeningen worden gemaakt voor analyse en rapportage, twee belangrijke elementen in de besluitvorming.

Het systeem heeft toegang tot gecentraliseerde bedrijfsgegevens die deze razendsnel analyseert. De inzichten die hierbij worden gevormd worden meegenomen in de besluitvorming. Toepassingen als DSS en OLAP komen ook terug in het Business Intelligence Model (BIM).

OLAP, niet te verwarren met OLTP, gaat vaak gepaard met enorme hoeveelheden gegevens, Big Data. Denk hierbij aan bankmedewerkers die analyseren hoe het internetbankiergebruik van hun klanten er uitziet. OLAP vraagt eerst gegevens van de bankrekeningen van alle klanten op, analyseert de gebruiksactiviteiten en presenteert vervolgens de inzichten op een eenvoudige manier.

Data warehouses

Voor de toepassingen beschreven hierboven heeft de software dus toegang nodig tot veel data, al dan niet gecentraliseerd. Data komt in veel verschillende vormen. Sommige gegevens zijn afkomstig uit systemen, andere komen uit een database die werd beheerd door een bepaalde afdeling, etc.

Het betreft vaak automatisch gegenereerde rapporten, of juist handmatig bijgehouden lijsten in Excel.

Business Intelligence Model (BIM) stappenplan

Over Business Intelligence (BI) wordt vaak moeilijker gedacht dan nodig. Vanzelfsprekend is het verzamelen en verwerken van bedrijfs- of marktgevoelige informatie een delicate activiteit, maar met de zes stappen uit het Business Intelligence Model (BIM) wordt het eenvoudiger.
Business Intelligence Model (BIM) stappenplan - toolshero

1. Verzamelen en invoeren

De eerste stap is het verzamelen van gegevens en die aan het Business Intelligence (BI) systeem koppelen. Afhankelijk van welk systeem gebruikt wordt, kan het systeem opdracht gegeven worden om zoveel mogelijk relevante data uit een gecentraliseerde database te halen, maar er kunnen ook Excel bestanden aan toegevoegd worden.

Er is een hoge diversiteit aan soorten bronnen en gegevens en die hebben allemaal een eigen manier van opvragen en invoeren.

2. Voorbereiden

Niet alle data is beschikbaar in de goede vorm na het invoeren. Dat is met name het geval wanneer meerdere soorten data, bijvoorbeeld kwalitatieve en kwantitatieve informatie samen gebruikt moeten worden. Hierom moet de data worden voorbereid op de analyse.

Dit gebeurt in deze fase voorbereiden. Ruwe data wordt hier getransformeerd tot een overzichtelijke verzameling van gegevens.

Over het algemeen gaat er veel tijd in deze fase verloren, maar deze fase is essentieel om betrouwbaar en efficiënt te kunnen analyseren. Ruwe data kan worden ingegeven in statistiekensoftware zoals IBM’s SPSS die deze opschoont en in categorieën indeelt. Zijn de datasets zo groot als het geval is bij Big Data zijn andere, geavanceerdere technologieën nodig.

3. Filteren

Nu alle data verzameld, opgeschoond en ingevoerd is moet er een selectie worden gemaakt met relevante data. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld gegevens beschikbaar zijn over klantgedrag van 5 jaar geleden, en dat de manager alleen de resultaten van de afgelopen twee jaar wil gebruiken.

4. Analyseren

Staan de gegevens in werkbare vorm, dan kan er begonnen worden met de eigenlijke analyse. Dit is waar het om draait in het Business Intelligence Model (BIM). Hier wordt besloten welke doorsnedes gemaakt moeten worden van de data. Gemiddelden per maand en jaar, per segment, correlaties tussen twee variabelen, alles wat gewenst is op dat moment voor de organisatie.

De mogelijkheden met data zijn eindeloos en extra inzichten kunnen gevormd worden door berekeningen toe te voegen.

5. Uitvoeren/rapportage

De analyse wordt samengevat in een analysemodel. Een effectief analysemodel maakt het mogelijk om eenvoudig en duidelijk inzichten te ontlenen op basis van rapporten en dashboards. Dit wordt uitvoer genoemd en vormt de basis voor bijvoorbeeld een strategische keuze. De uitvoer kan op verschillende manier plaatsvinden: professionele rapporten, eenvoudige cijferlijstjes, interactieve grafische resultatenoverzichten, infographics etc.

6. Delen

In de laatste fase van het Business Intelligence Model (BIM) wordt er nagedacht over hoe de resultaten die gevormd zijn in de vorige fase bij de juiste personen belanden op de juiste tijd.

Dikwijls wordt er snel een mailtje opgesteld met hierin een bijgevoegd Excel-bestandje, maar het gevaar hiervan is dat er snel verschillende kopieën van het bestand in de rondte gaan. Complexere informatieoplossingen hebben vaak een intern informatieportaal. Hierin worden rapporten en dashboards toegankelijk voor iedereen die daar toegang tot heeft gekregen.

Privacy en data

Organisaties verzamelen en analyseren zoveel gegevens over bijvoorbeeld consumenten dat overheden overal ter wereld strenge regels hebben opgesteld die bedoeld zijn om de consumenten controle te geven over de manier waarop hun gegevens worden verzameld en gebruikt.

Zo heeft de Europese Unie bijvoorbeeld de GDPR: General Data Protection Requirements in gebruik genomen in 2018. De Verenigde Staten hanteren het vergelijkbare California Consumer Privacy Act (CCPA).

Deze algemene regels leggen de regels vast voor bedrijven in het verzamelen, opslaan, gebruiken en delen van gegevens. Wanneer organisaties zich niet aan de regels houden kunnen ze rekening houden met flinke straffen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het Business Intelligence Model (BIM)? Hoe pas jij het gebruik van Business Intelligence (BI) toe binnen jouw organisatie of activiteiten? Wat zijn volgens jou cruciale aspecten voor het vergaren, analyseren en verwerken van onbewerkte data? Heb jij tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Anandarajan, M., Anandarajan, A., & Srinivasan, C. A. (Eds.). (2012). Business intelligence techniques: a perspective from accounting and finance. Springer Science & Business Media.
  2. Lahrmann, G., Marx, F., Winter, R., & Wortmann, F. (2011, January). Business intelligence maturity: Development and evaluation of a theoretical model. In 2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1-10). IEEE.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Business Intelligence Model (BIM). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/business-intelligence-model-bim/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/business-intelligence-model-bim/”>toolshero: Business Intelligence Model (BIM)</a>

Published on: 11/03/2019 | Last update: 11/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie