Major System

Major System - toolshero

Major system: in dit artikel wordt het Major System concept praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige effectiviteit tool.

Wat is het Major System?

Het Major System is een mnemotechniek, waardoor het gemakkelijker is om getallenreeksen te onthouden. Het is bovendien een fonetisch nummersysteem, waarbij getallen worden omgezet in medeklinker-geluiden en daarna in woorden, door klinkers toe te voegen. Volgens mnemonische principes is het gemakkelijker om afbeeldingen dan om cijfers te onthouden. Het Major System is hierop gebaseerd.

Waarschijnlijk is het vernoemd naar de 19e eeuwse Poolse militaire adviseur en majoor Beniowski. In ballingschap in Engeland was hij activist van radicale organisaties. Er zijn meerdere uitvinders verbonden aan het Major System en ook hebben er de afgelopen eeuwen diverse variaties de revue gepasseerd.

Gratis e-book bij Toolshero

Zo wordt het toegekend aan de Franse expert in fotografie en geheugensteuntjes Francis Fauvel Gourand en later in de 20e eeuw gepopulariseerd door de Amerikaanse goochelaar, mentalist en geheugentrainer Harry Lorayne. Ook de Duitse geschiedkundige Johann Just Winckelmann duikt regelmatig op als de uitvinder van het Major System aan het einde van de 17e eeuw.

Mnemonisch systeem

Het Major System is een zogenoemd mnemonisch systeem. Dit is een geheugenkunst die ervoor zorgt dat men op een gemakkelijk manier veel dingen tegelijkertijd kan onthouden. Denk bijvoorbeeld aan jaartallen, lange reeksen getallen, de gezichten van mensen, boodschappenlijstjes of grote lappen tekst.

Het is erop gebaseerd dat gegevens met een ingewikkelde structuur of helemaal geen structuur, te onthouden zijn door middel van een alternatieve structuur waarmee het wordt geassocieerd. Wanneer op een parkeerterrein, zo groot als een voetbalveld, de auto bij F-1 is geparkeerd, is de kans groot dat de bestuurder het niet meer kan terugvinden.

Zodra er een plaatje bij F-1 staat met een mand vol Fruit (begint met een F) dan blijft dat plaatje mét de letter-cijfercombinatie in het hoofd van de bestuurder zitten en kan hij zijn auto gemakkelijk terugvinden.

Naast Major System zijn er nog meerdere mnemonische methodes, waarvan het Geheugenpaleis één van de bekendste is. Door middel van een virtuele wandeling door bijvoorbeeld het eigen huis, kunnen er voorwerpen of grote getallenreeksen door mensen onthouden worden. De eerste reeks cijfers van een oneindig getal als ‘pi’ is op die manier te onthouden en te reproduceren; 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 ….

Aan degene die het moet onthouden wordt gevraagd om de voordeur te visualiseren en hier het nummer 314 op te zien. In de hal hangt een ballon met 159 erop. Op het kastje onder de spiegel staat een houten lijstje met hierop 265 en op de huiskamerdeur staat een grote 358 geschilderd. Door al deze getallen telkens in te prenten en te associëren met de voorwerpen in het ‘geheugenpaleis’, kunnen al deze cijferreeksen gemakkelijk onthouden en gereproduceerd worden.

Ook een taalmethode door middel van ritme en muziek is een gangbaar mnemonisch systeem. Door middel van een rijmpje of liedje kunnen dingen goed onthouden worden, alsook het gebruik van acroniemen zoals TV-tas dat staat voor de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ook ‘roggbiv’ is hiermee te vergelijken, waarmee de volgorde van de kleuren van de regenboog goed te onthouden zijn; rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet.

Hoe werkt het Major System?

In dit mnemonische systeem worden geluiden toegewezen aan cijfers. In de meest voorkomende vorm worden klinkers en medeklinkers genegeerd. Deze kunnen worden gebruik als opvulling om er herkenbare woorden mee te maken. Elk cijfer wijst naar een reeks vergelijkbare geluiden met vergelijkbare mond- en tongposities. De link is fonetisch; het gaat om de medeklinkergeluiden en niet de daadwerkelijke spelling.

Met behulp van het Major System kunnen zo numerieke reeksen gemakkelijk onthouden worden, zoals alle soorten codes, jaartallen, creditcardnummers en telefoonnummers. De meest voorkomende afspraak is als volgt:
Major System afspraken - toolshero

Naast bovenstaande is het goed om te weten dat klinkers, dubbele letters en de letters W, H, Y, X genegeerd worden. Het volgend voorbeeld laat zien welk getal er wordt onthouden bij het woord ‘Satelite’:
Major System voorbeeld - toolshero

De volledige code voor ‘Satelite’ is dan ‘0151’.

Evolutie

Er kan gebruik worden gemaakt van afbeeldingen die het exacte aantal medeklinkers in het nummer bevatten. Ook kunnen medeklinkers als algemene richtlijn gebruikt worden, met combinatie van extra medeklinkers. Zolang het voor de gebruiker logisch is en hij weet welke koppeling er tussen de nummerreeks en woorden gemaakt wordt, maakt het niet uit hoe de lettercombinatie eruit ziet.

In de huidige woordenlijst van het Major System staan momenteel meer dan 60.000 woorden, die verdeeld zijn over circa 25.000 codes. In de loop van de afgelopen eeuwen is het systeem geëvolueerd en wordt elk cijfer meestal geassocieerd met 1 of meerdere medeklinkers. Daarnaast kunnen er ook mnemonische beelden gemaakt worden, waarbij het aan te bevelen is om met ten minste 1 vast beeld te werken voor elke getal tussen 0-9 en 00-99. Ook kan het helpen om met de afzonderlijk gemaakte woorden zinnen te vormen, die als een mantra of rijmpje kunnen worden opgezegd.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het Major System? Gebruik jij het Major System om dingen makkelijker te kunnen onthouden? Heb jij tips of aanvullingen welke je zou willen delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Bellezza, F. S. (1983). Mnemonic-device instruction with adults. In Cognitive strategy research (pp. 51-73). Springer, New York, NY.
  2. Bower, G. H. (1970). Analysis of a mnemonic device: Modern psychology uncovers the powerful components of an ancient system for improving memory. American Scientist, 58(5), 496-510.
  3. McCarty, D. L. (1980). Investigation of a visual imagery mnemonic device for acquiring face–name associations. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 6(2), 145.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Major System. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/effectiviteit/major-system/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/effectiviteit/major-system/”>toolshero: Major System</a>

Published on: 02/07/2019 | Last update: 28/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 31

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie