SFA matrix

SFA matrix - ToolsHero

SFA matrix: in dit artikel wordt de SFA matrix praktisch uitgelegd. Na het lezen van dit artikel zal je begrijpen waar de SFA matrix uit bestaat en hoe je deze krachtige strategie en besluitvorming tool kunt gebruiken. In dit artikel kun je tevens een SFA matrix template downloaden om meteen met deze effectieve hulptool aan de slag te gaan.

Wat is de SFA matrix?

De SFA matrix is ontwikkeld door Gerry Johnson en Kevan Scholes en is een hulpmiddel om strategische mogelijkheden te analyseren. Het acroniem SFA (vanuit het Engels) staat voor:

 • Suitability (geschiktheid): dit is de mate waarin de strategische mogelijkheid geschikt is voor het bedrijf;
 • Feasibility (haalbaarheid): dit is de mate waarin de strategische optie haalbaar is. Hierbij wordt gekeken naar sterktes en zwaktes die voortkomen uit een interne analyse;
 • Acceptability (aanvaardbaarheid): de aanvaardbaarheid van een strategische keuze komt voort door naar twee criteria te kijken: financiële aspecten en de mate waarin de keuze in het straatje van belanghebbenden past.

Strategische keuzes maken is vaak lastig omdat de keuzes verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor een persoon of bedrijf. Door een hulptool te gebruiken zoals dit SFA-model wordt de keuze gebaseerd op de drie criteria beschreven hierboven. Binnen dit toetsingskader worden vervolgens enkele vragen gesteld die het betreffende criterium beschrijven.

Gratis e-book bij Toolshero

Verschillende invalshoeken

Vanuit verschillende invalshoeken wordt er gekeken naar de strategische optie:

Suitability (geschiktheid)

Binnen de invalshoek geschiktheid wordt gekeken of de optie die wordt overwogen geschikt is voor het doel dat bereikt moet worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er een analyse wordt uitgevoerd om te onderzoeken of een bepaald product geschikt is voor de markt waarin het bedrijf opereert.

Wanneer de organisatie een nieuwe markt aanboort, of intenties heeft om dit te doen, is het gebruik van de SFA matrix bij uitstek geschikt om te bepalen of de strategische keuze onderbouwd kan worden. Vragen die gesteld kunnen worden binnen dit criteria zijn:

 • Worden kansen en sterktes benut?
 • Zijn de bedreigingen en zwaktes in kaart gebracht en overwogen?
 • Welk gewenst effect heeft de optie?

Het vaststellen van zwaktes of bedreigingen hoort ook bij het analyseren van de optie. In geval dat een organisatie gaat uitbreiden naar nieuwe markten kan er een DESTEP analyse gemaakt worden waarna vastgesteld kan worden of de omgevingsfactoren geschikt zijn voor expansie. De resultaten van deze analyse kunnen verwerkt worden in de SWOT analyse.

Feasibility (haalbaarheid)

Binnen de invalshoek haalbaarheid wordt getoetst of de overwogen optie in lijn ligt met de mogelijkheden die de organisatie voor handen heeft. Als de optie niet mogelijk is, hetzij vanwege praktische of andere redenen, heeft het geen toegevoegde waarde om de optie verder de analyseren. Hier wordt gekeken of de optie het gaat maken of breken. De haalbaarheid van een optie wordt vastgesteld nadat de resultaten uit de externe analyse verwerkt zijn.
Een aantal factoren die de haalbaarheid van een strategische optie vaststellen zijn:

 • Kan de optie gefinancierd worden?
 • Heeft de organisatie het vereiste niveau?
 • Wat doet de concurrentie van de organisatie?
 • Zijn de verwachtingen realistisch?
 • Zijn de juiste middelen aanwezig?
 • Is de juiste kennis aanwezig?
 • Is de optie ethisch verantwoord?
 • Zijn er geen juridische barrières?

Acceptability (aanvaardbaarheid)

Als er vanuit de invalshoek aanvaardbaarheid gekeken wordt naar de strategische optie, worden veel externe factoren meegenomen. Bij het aanboren van een nieuwe markt kan een koffie-exporteur uit Colombia bijvoorbeeld analyseren hoeveel de te verwachten winst bedraagt (prognose ROI), welke risico’s de expansie met zich meebrengt en of alle belanghebbenden het eens zijn met de nieuwe stap. Vaak zijn de aandelenhouders, die ook onder de belanghebbenden vallen, diegenen die zorgen dat de organisatie van kapitaal wordt voorzien. Het daarom ook van groot belang dat deze achter de organisatie blijven staan.
Enkele zaken die beoordeeld moeten worden zijn:

 • De winstgevendheid van de optie
 • De financiële risico’s
 • Invloeden vanuit de omgeving (belanghebbenden)

Hoe moet de SFA matrix ingevuld worden?

Aangezien sommige factoren zwaarder zullen wegen in de beslissing of de strategische optie geschikt is voor een organisatie, is het zaak dat de matrix zorgvuldig wordt opgesteld. Per invalshoek worden verschillende vragen gesteld waaraan verschillende maximum waardes gekoppeld worden. Per vraag wordt dan een waardering toegekend. De gemiddelde scores van de criteria worden dan vergeleken met elkaar. Hoe hoger de score, hoe hoger de kansen.

De weging en waardering van een vraag kan bepaald worden op verschillende manieren. Voor elke organisatie gelden andere prioriteiten en zullen sommige criteria zwaarder wegen. Voor het vaststellen hiervan zijn analyses nodig om de keuze te rechtvaardigen. Ook is het een goed idee om de opinie van experts in een moeilijke keuze mee te nemen. Het vaststellen van wegingen op deze manier is kwalitatief. De wegingen kunnen ook kwantitatief vastgesteld worden. Dit gebeurt vaak met kwantificeerbare informatie zoals resultaten uit financiële analyses.

SFA matrix voorbeeld - toolshero

Conclusie

Door het zorgvuldig te analyseren van strategische opties wordt de kans van slagen ten opzichte van andere opties vastgesteld. Door vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de opties wordt een compleet gevormd over de mogelijke uitkomsten en risico’s van de mogelijkheden. Door middel van een toetsingskader kan vervolgens een score worden toegekend aan de drie hoofdcriteria. De SFA-methode is dan ook een effectieve, uitgebreide en accurate methode om strategische keuzes te rechtvaardigen.

SFA matrix template

Nu je de theorie over de SFA matrix gelezen hebt kun je jouw kennis direct toepassen in de praktijk. Analyseer en prioriteer de strategische opties die je hebt en ga aan de slag met deze SFA-matrix template.

Download het SFA matrix template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Gebruik jij de SFA matrix voor het rechtvaardigen van de strategische keuzes die je maakt? Heb jij toevoegingen aan het bovenstaande? Wat zijn volgens jou de voordelen van het SFA model?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Johnson, G., & Scholes, K. (1993). Exploring corporate strategy. New York: Prentice Hall.
 2. Thompson, A. A., & Strickland, A. J. (2001). Strategic management: Concepts and cases. Boston, Mass: McGraw-Hill/Irvin
 3. Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D. and Regner, P. (2010). Exploring Strategy. 10th ed. Pearson.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2018). SFA matrix. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/sfa-matrix/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/sfa-matrix/>toolshero: SFA matrix</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Geef een reactie