Drum Buffer Rope (DBR)

drum buffer rope concept - ToolsHero

Drum buffer rope: in dit artikel wordt het drum buffer rope concept, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagement methode.

Wat is het Drum buffer rope concept?

De Israëlisch natuurkundige Eliyahu Goldratt is de bedenker van onder ander Drum Buffer Rope (DBR). Het drum buffer rope concept geeft inzicht in de toevoer van producten binnen het productieproces van een organisatie; de supply chain.

Daarmee is het drum buffer rope concept een plannings-en planningsoplossing, die afgeleid is van een andere theorie van Goldratt, namelijk Theory of Constraints (ToC). Deze theorie biedt oplossingen voor generieke problemen binnen organisaties, die door middel van wetenschappelijke methoden kunnen worden opgelost.

Gratis e-book bij Toolshero

ToC is een beproefde methode die de doorvoer verhoogt en zich richt op een betrouwbare en kwaliteitsvolle voorraad.

ToC richt zich op het proces van continue verbetering. Mogelijke beperkingen komen aan het licht en van daaruit kunnen organisaties zich richten op effectieve oplossingen. Een soortgelijke werkwijze kent het drum buffer rope concept.

Tempo

Elk productieproces bestaat uit een aantal schakels, die alle een evenredige bijdrage aan het eindproduct leveren. Dat is de basis van waaruit het drum buffer rope concept werkt.

Het is te vergelijken met een groep bergbeklimmers die achter elkaar een bergkam opwandelen en met elkaar verbonden zijn door een touw. De snelheid van de groep wordt bepaald door de langzaamste beklimmer. De snelste zal er namelijk voor zorgen dat anderen het niet kunnen bijbenen en meegesleurd worden, met alle gevolgen van dien.

Om de langzaamste het tempo te laten bepalen is praktisch, het meest veilig en gek genoeg ook het snelste. Hier ligt de basis van het drum buffer rope concept, waarbij een trommel het ritme bepaalt en het touw de zogenoemde schakels in het productieproces met elkaar verbindt.

Deze trommel bepaalt de snelheid van het productieproces. Zijn er bijvoorbeeld schaarse grondstoffen, dan duurt het langer voor het eindproduct van de band rolt. De trommel geeft dan een langzamer ritme aan en bepaalt tevens het ritme voor andere grondstoffen. Het (tijdig) opsporen van verstoringen kan de trommel sneller doen slaan, wat de output van het productieproces zal maximaliseren.

Drum buffer rope concept van Eliyahu Goldratt - toolshero

Synchroniseren

Zoals ook bij de bergbeklimmers het geval is, zullen de langzaamste personen voorop worden geplaatst; zij zijn immers degenen die het tempo bepalen.

Ook bij het drum buffer rope concept is dit een handige methode om mogelijke knelpunten in het productieproces als eerste op te nemen, waardoor de daaropvolgende handelingen en toevoer volgen in hetzelfde tempo.

Het touw geldt als schakel tussen de werkprocessen en wordt ondergeschikt gemaakt en gesynchroniseerd aan de snelheid van de eerste werkprocessen.

Zo wordt er voorkomen dat het werk stagneert en er problemen ontstaan, die moeilijk direct zijn op te lossen. Elk proces is afhankelijk van het andere proces. Dit wordt ook wel seriële interdependentie genoemd.

Ook moet er voorkomen worden, dat de snelheid van de knelpunten het gehele proces zienderogen vertragen. Het touw dat als schakel fungeert, speelt hierin een belangrijke bufferrol en kan de snelheid van de voorste knelpunten opvangen. Het tempo dat de trommel aangeeft, brengt de informatie over de snelheid door naar alle tussenliggende werkprocessen.

Werkwijze

De DBR-werkwijze wordt ten eerste gekenmerkt door het identificeren van de beperkingen c.q. knelpunten in het productieproces. Daarmee kan de trommel, oftewel het tempo, geïdentificeerd worden.

Vervolgens kan er gebruik worden gemaakt van de eerdergenoemde beperkingen. Er kan nu een gedetailleerd processchema worden opgesteld, waarin ook de klanteisen zijn opgenomen en oplossingen voor piekbelastingen.

Ook kan er een buffer worden opgenomen, die als extra tijd wordt ingezet om de trommel te beschermen. Deze buffertijd compenseert procesvariaties, waardoor het productieschema stabiel wordt en beter bestand maakt tegen mogelijke problemen. Het productieproces heeft hierdoor de minste kans op overbelasting en continuïteit is daardoor gewaarborgd.

Beperking

Het kan voorkomen dat het touw tot het uiterste wordt uitgerekt. In dat geval is het noodzakelijk om bij één van de werkprocessen een beperking op te leggen, waardoor de snelheid niet nog meer vooruit gaat.

Er kan zelfs de beslissing worden genomen om het gehele productieproces stil te leggen wanneer ook de buffertijd z’n limiet heeft bereikt. Het is als het ware de stoom van de ketel krijgen en bijtijds een pauze inlassen omdat anders stoppen gaan doorslaan.

Het tempo van de trommel moet niet geleid en verhoogd worden door die ene schakel die sneller werkt; de trommel is juist degene die het tempo bepaalt. Hoe langzamer het tempo, hoe minder het voorraadniveau afneemt en hoe minder productie er geleverd wordt. Hoe sneller de trommel het tempo kan bepalen, hoe meer productie het oplevert en hoe sneller het voorraadniveau afneemt.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben jij bekend met het drum buffer rope concept? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn uw succesfactoren voor goed procesbeheer en continue verbetering?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Gardiner, S. C., Blackstone Jr, J. H., & Gardiner, L. R. (1993). Drum-buffer-rope and buffer management: impact on production management study and practices. International Journal of Operations & Production Management, 13(6), 68-78.
  2. Goldratt, E. M. (2003). Production the TOC way. North river press.
  3. Schragenheim, E., & Ronen, B. (1990). Drum-buffer-rope shop floor control. Production and Inventory Management Journal, 31(3), 18-22.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Drum Buffer Rope (DBR). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/drum-buffer-rope-concept/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 02/01/2018 | Laatste update: 18/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/drum-buffer-rope-concept/>toolshero: Drum Buffer Rope (DBR)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Geef een reactie