Theory Of Constraints van Eliyahu Goldratt: de uitleg

Theory Of Constraints - Toolshero

Theory of Constraints: in dit artikel wordt het concept Theory Of Constraints (TOC) van Eliyahu Goldratt praktisch uitgelegd. Er wordt behandeld wat de TOC is, hoe het stappenplan eruitziet, wat interne en externe beperkingen zijn en hoe de TOC-methode het systeem continu verbetert. Na het lezen begrijp je de basis van deze strategie tool. Veel leesplezier!

Wat is de Theory Of Constraints (TOC)?

Elke organisatie heeft te maken met beperkingen. Om goed met dergelijke beperkingen om te gaan, ontwikkelde Eliyahu Goldratt de management filosofie Theory Of Constraints (TOC).

Eliyahu Goldratt gaat er van uit dat het genereren van financiën het hoofddoel van elke organisatie is, waarbij andere doelen hiervan een afgeleide zijn. Hij geeft aan dat juist “constraints” (beperkingen) organisaties er van weerhoudt om optimaal geld te verdienen.

Gratis e-book bij Toolshero

Bij de Theory Of Constraints wordt enerzijds gekeken hoe snel er resultaat geboekt wordt. Deze output wordt “throughput” genoemd.

Anderzijds kijkt Theory Of Constraints naar de factor(en) die de snelheid van deze throughput beperken (bottleneck).

Pas wanneer de bottleneck kan worden versterkt of worden doorbroken, zal de throughput verhogen.

Volgens de Theory Of Constraints (TOC) kunnen organisaties zichzelf meten door aandacht voor de volgende drie aspecten te hebben:

Throughput

Throughput (output) is de snelheid waarmee een organisatie geld genereert door verkoop. De output wordt gemeten aan de hand van onder andere geld, aantal producten of aantal diensten.

Inventory

Inventory (voorraad) bestaat uit de investeringen in activa van een organisatie, dat uiteindelijk (snel) is om te zetten in liquide middelen.

Operational Expenses

Operational Expenses (operationele kosten) zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de voorraad (inventory) om te zetten naar throughput (output), zoals arbeidskosten, materiaalkosten en afschrijvingen.

Theory of Constraints (TOC) en zijn toepassingen  

Stappenplan Theory Of Constraints (TOC)

De snelheid van de throughput wordt beperkt door een bottleneck. Om deze bottleneck te identificeren, te versterken of te doorbreken, is het belangrijk om de volgende vijf stappen te doorlopen:

Theory Of Constraints (TOC) stappen - Toolshero

Figuur 1 – Theory Of Constraints (TOC) stappen (Eliyahu Goldratt)

1. Identificeren van de beperkingen

De zwakste schakel van een organisatie wordt geïdentificeerd, waarbij wordt gekeken of het een fysieke of beleidsmatige oorzaak heeft.

2. Doorbreken van de beperkingen

Gezamenlijk wordt er in de organisatie bepaald hoe deze beperking doorbroken kan worden, waardoor de throughput (output) daadwerkelijk wordt verhoogd. Mocht het niet tot verhoging leiden, dan is het raadzaam om van doorbreking van deze beperking af te zien.

3. Gekozen oplossing

De gehele organisatie moet zich scharen achter de gekozen oplossing, waardoor de eerdere beperking wordt opgelost. Daarbij is het wel verstandig om tussen de 3e en 4e stap een evaluatie uit te voeren, waarbij gekeken wordt of de prestaties nog steeds worden beperkt door deze beperking.

4. Versterk of doorbreek de beperking

Eventuele andere aanpassingen worden ingezet om de beperkingen te doorbreken. Het kan dan gaan om wijzigingen in het bestaande systeem (reorganisatie), verhoging van de verkoop of verandering van markt.

Dergelijke aanpassingen vergen de nodig investeringen en worden pas ingezet nadat alle andere opties zijn bekeken.

5. Continu proces van Theory of Constraints

Na doorvoering van de gekozen oplossing en nadat de beperking versterkt of doorbroken is, begint het proces weer opnieuw bij de eerste stap.

Enerzijds wordt er naar de impact van de doorgevoerde oplossing gekeken en anderzijds wordt een volgende, nieuwe beperking opgespoord en doorbroken.

Theory of Constraints: interne en externe beperkingen

Beperkingen kunnen zowel intern als extern deel uitmaken van een organisatie. Interne beperkingen treden op, wanneer er te weinig output is om aan de vraag in de markt te voldoen. Door deze beperking te identificeren en te versterken in de stappen van de Theory of Constraints, kan het worden doorbroken.

Voorbeelden van dergelijke beperkingen zijn de slechte inzet van productiemethoden, gebrek aan competente werknemers en slecht beleid, waardoor een systeem niet optimaal kan functioneren.

Externe beperkingen, duiden op een te grote output ten opzichte van de vraag in de markt. In dat geval doet een organisatie er goed aan om de markt te bewerken, waardoor er meer vraag ontstaat. Daar is echter vaak wel kapitaal voor nodig.

Theory Of Constraints en continuïteit

Eliyahu Goldratt is er voorstander van, om telkens per cyclus naar één beperking in het systeem te kijken.

Door alle aandacht op één beperking te vestigen, kan deze beperking beter worden aangepakt. De andere schakels in het systeem worden op dat moment gezien als ´non-constraints´ en worden daarom niet versterkt of doorbroken.

Na het versterken of doorbreken van de geïdentificeerde beperking ontstaat er automatisch een andere beperking, die vervolgens weer moet worden opgespoord.

Het gehele proces begint dan weer opnieuw. Daardoor zet de Theory Of Constraints (TOC) een organisatie aan tot het continu verbeteren van het systeem.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de Theory Of Constraints (TOC) toe? Herken je het bovenstaande of zijn er meer aandachtspunten? Wat zijn volgens jou succesfactoren die kunnen bijdragen aan een goede uitvoering van de Theory Of Constraints (TOC)?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Goldratt, E. M. and Cox, J. (2005). A Process of Ongoing Improvement. Journal of Manufacturing Technology Management 16.3 (2005): 302.
  2. Goldratt, E. M. (1990). Theory of constraints. Croton-on-Hudson, NY: North River Press.
  3. Goldratt, E. M. (2009). Standing on the shoulders of giants: production concepts versus production applications. The Hitachi Tool Engineering example. Gestão & produção, 16(3), 333-343.
  4. Ghorse, K. (2020) Theory of Constraints (TOC) & its Applications -Crash Course. Retrieved 05/02/2024 from Udemy.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2011). Theory Of Constraint (Goldratt). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/theory-of-constraints/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 10/08/2011 | Laatste update: 05/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/theory-of-constraints/”>Toolshero: Theory Of Constraint (Goldratt)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie