Innovatiematrix: de uitleg

Innovatiematrix: in dit artikel wordt de innovatiematrix praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de competentie en toewijding. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze strategische innovatie tool. Veel leesplezier!

Wat is de innovatiematrix?

De innovatiematrix is een visualisatie waarin verschillende aspecten van innovatie bij elkaar gebracht worden. Er bestaan verschillende innovatiematrixen. In dit artikel wordt de basis innovatiematrix met de vier verschillende soorten innovatie behandeld, en de op competentie gebaseerde innovatiematrix. Uiteraard zijn er nog meerdere soorten innovatie.

Innovatie wordt vaak verkeerd begrepen, en dat komt mede doordat elke innovatie vanuit hetzelfde perspectief bekeken wordt.

Gratis e-book bij Toolshero

Innovatie is een diverse activiteit, en komt voor in laboratoria, universiteiten en onderzoekcentra. Maar ook tijdens een koffie of een biertje na het werk zijn mensen aan het denken om iets te verbeteren of een probleem op te lossen. Verschillende soorten problemen en issues worden op verschillende manieren benaderd.

Onder andere Galileo, Newton, Nikola Tesla en Steve Jobs worden gerekend tot de meest succesvolle innovators en uitvinders ooit.

Innovatiematrix: 4 types innovatie

Albert Einstein zei ooit: ‘Als ik 20 dagen had om een probleem op te lossen, dan spendeerde ik er 19 aan het definiëren van het probleem’. Het definiëren van het probleem is dus de belangrijkste stap in het oplossen ervan.

Het vermogen om een probleem te definiëren is een belangrijk aspect in het kiezen van de juiste strategie om een probleem op te lossen.

Het andere aspect in het kiezen van de juiste innovatiestrategie is het vermogen om het domein en de skills te definiëren om het probleem op te lossen.

Baanbrekende innovaties (Breakthrough Innovation)

Deze innovaties worden ook wel eens radicale innovaties, of revolutionaire innovaties genoemd. In de matrix is te zien dat het probleem hierbij doorgaans goed geformuleerd is, maar dat de weg er naartoe, de skills en het domein nog enigszins onduidelijk is.

Thomas Kuhn noemde deze innovaties revolutionair, omdat het voor een paradigmaverschuiving zorgt. Hetzelfde gebeurde toen de structuur van DNA werd ontdekt, of toen de chip werd uitgevonden.

Verstorende innovaties (Disruptive Innovation)

Het was professor Clayton Christensen die het concept disruptieve innovatie introduceerde.

Hij zag dat veel organisaties hun innovatie op de ‘best mogelijke’ manier vormgaven, door te luisteren naar klanten en te investeren in research & development, maar dat deze best practices in sommige situaties dodelijk kunnen zijn.

Hij ontdekte dat wanneer de basis van concurrentie verandert, zoals concurrenten of technologische ontwikkelingen, organisaties steeds beter worden in het innoveren van producten die de mensen steeds minder willen.

Basisonderzoek (Basic Research)

Linksonder in de innovatiematrix staat basisonderzoek. De baanbrekende innovaties komen bijna nooit volledig uit de lucht vallen. Vaak gaat er een grote ontdekking aan vooraf.

Als Albert Einstein zijn visie en ontdekkingen over zwarte gaten niet met de wereld gedeeld had, waren de sterrenkundigen met de Event Horizon Telescope er wellicht niet in geslaagd het fenomeen op de foto te zetten.

Basisonderzoek wordt uitgevoerd door grote bedrijven die investeren in R&D, universiteiten, overheidsinstellingen, non-profit onderzoekcentra en individuen.

Innovatieondersteuning (sustaining innovation)

Met sustaining innovation wordt ook wel incrementele innovatie bedoeld. De meeste innovatie wordt uitgevoerd omdat iets beter dient te presteren dan dat het nu kan.

Het doel is dat bestaande mogelijkheden verbeterd en uitgebreid worden. Zoals te zien in de innovatiematrix zijn de problemen goed gedefinieerd en is de weg er naartoe ook duidelijk.

Innovatiematrix: competentie & toewijding

Innovatie gebeurt dus in veel sectoren, op veel manieren en op verschillende momenten. Een overzicht van welke innovators er zijn en hoeveel capaciteit zij hebben kan in de volgende innovatiematrix geplot worden.

Innovatiematrix 4 typen innovatie - toolshero

Figuur 1 – innovatiematrix: 4 types innovatie

De innovatiematrix heeft twee dimensies. Over de verticale lijn wordt de mate van innovatiecompetentie weergegeven. Dit is het vermogen van een organisatie om nieuwe ideeën te bedenken en te implementeren. Over de horizontale lijn wordt de mate van toewijding van de organisatie tot innovatie weergeven.

Het gaat onder andere over hoe belangrijk innovatie is voor de organisatie, hoeveel moeite en middelen zij investeren in innovatie, en hoe innovatie een onderdeel uitmaakt van de kerncompetenties van een bedrijf.

Geen innovatiecapaciteit (No Innovation Capacity)

Deze categorie innoveert eigenlijk niet. Dat hoeft niet slecht te zijn. Sommige organisaties innoveren niet, en zorgen wel voor veel extra waarde. Soms zijn deze bedrijven succesvol vanwege hun sterke positie in de markt, anderen presteren gemiddeld of hebben het lastig.

Denken aan innovatie (Thinking About Innovation)

De bedrijven in deze categorie zijn nog geen grote innovators, maar beginnen langzaam te praten over innovatie en beginnen ook langzaam het belang in te zien van innovatie voor de organisatie.

Vaak komt dit initiatief vanuit het hogere management, bijvoorbeeld uit de visie van de CEO. Ondanks dat er meer aandacht besteed wordt aan innovatie in deze categorie dan aan de eerste categorie, zijn deze bedrijven zeker nog niet goed in innovatie.

Praten maar niet doen (Talk But No Action)

De derde categorie van de innovatiematrix zijn de bedrijven die veel bezig zijn met innovatie in termen van aandacht, maar waarbij innovatie nog niet goed wordt uitgevoerd. Er worden officiële innovatieprogramma’s geïntroduceerd en bijeenkomsten georganiseerd, maar innoveren niet.

Onbedoelde innovatie (Unintentional Innovation)

Deze categorie innovators innoveren al onder een bepaalde naam, maar denken zelf geen goede innovators te zijn. Over het algemeen zijn deze bedrijven wel in staat om effectief te innoveren, maar hebben niet de structuur en middelen om dat goed te ondersteunen.

Gemiddeld in alles (Average at Everything)

Deze organisaties hebben met de tijd het voor elkaar gekregen om een goede innovatiestructuur aan te brengen in de organisatie, en worden ook steeds beter in innoveren. Deze groep heeft zeker de potentie om uit te groeien tot goede innovators.

Potentiële sterren (Potential Stars)

Deze bedrijven uit de innovatiematrix kunnen goed innoveren, en wijzen daarom ook steeds meer middelen toe aan innovatie als bedrijfsactiviteit.

Er wordt gesproken van organisaties die zeer toegewijd zijn aan innovatie, en hebben de hele business ingericht met innovatie als vertrekpunt. Deze groep organisaties kunnen gemiddeld tot goed nieuwe ideeën genereren, en hebben de potentie om uit te groeien tot absolute sterren.

Moeiteloze innovators (Effortless Innovators)

Moeiteloze innovators zijn de groep bedrijven die al lang bezig zijn met innovatie. De hele structuur is optimaal ingedeeld en er zijn voldoende middelen beschikbaar.

Deze groep is echt goed in innoveren. Er wordt niet overmatig veel geld besteed aan innovatie, maar er wordt wel geprobeerd om bewust te innoveren.

Bewusteloze sterren (Unconscious Stars)

Deze bedrijven lijken op de groep onbedoelde innovatie, maar zijn beter in het uitvoeren van nieuwe ideeën. Vaak het hier wel om incrementele innovaties, maar de bedrijven kunnen een grote hoeveelheid ideeën genereren en ook daadwerkelijk uitvoeren.

Wereldklasse innovators (World Class Innovators)

Bij de groep wereldklasse innovators gaat het om de allerbesten op dit gebied: Google, Apple, Proctor & Gamble etc. Alles bij deze bedrijven is ingericht op innovatie, en vaak zijn deze organisaties de leiders in hun industrie.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de innovatiematrix? Wat is volgens jou het belang van innoveren voor organisaties? Welke types innovatie herken jij bij bekende en grote organisaties in jouw omgeving? Hoe belangrijk is een visie gebaseerd op innovatie volgens jou? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Busarovs, A. (2013). Open innovation: current trends and future perspectives. Humanities and Social Sciences, 21(2), 103-119.
  2. Huizingh, E. K. (2011). Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation, 31(1), 2-9.
  3. Kyffin, S., & Gardien, P. (2009). Navigating the innovation matrix: An approach to design-led innovation. International Journal of Design, 3(1).

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Innovatiematrix. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/innovatie/innovatiematrix/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 28/08/2019 | Laatste update: 09/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/innovatie/innovatiematrix/”>Toolshero: Innovatiematrix</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie