× Close
Home » Posts tagged "Psychometrie"

Psychometrie

Psychometrie: in dit korte artikel wordt Psychometrie praktisch uitgelegd. Naast wat het is definitie en betekenis, belicht dit artikel ook de testen en tips. Veel plezier met lezen!

Psychometrie: in dit korte artikel wordt Psychometrie praktisch uitgelegd. Naast wat het is definitie en betekenis, belicht dit artikel ook de testen en tips. Veel plezier met lezen!

Wat is psychometrie?

De betekenis van psychometrie is dat een vakgebied is binnen de psychologie dat zich met name bezighoudt met het meten. Het gaat hier om zowel de theorie als de techniek van het meten.

Psychometrie omvat het bezig zijn met het objectief meten van latente constructies die niet met het blote oog kunnen worden waargenomen.

Voorbeelden van latente constructies zijn bijvoorbeeld intelligentie, psychische stoornissen, motivatie, persoonlijkheid en leerprestaties.

De niveaus waarop individuen die dit soort testen ondergaan beoordeeld kunnen worden, zijn afgeleid van wiskundige modellen.
De input hiervoor wordt verkregen uit de waargenomen reacties van personen op de testen.

Mensen die zich bezig houden met psychometrie worden ook wel eens psychometrici genoemd, maar niet iedereen die hiermee bezig is draagt deze titel.

Mensen die met psychometrie werken hebben meestal een specifieke opleiding of een andere kwalificatie.

Naast traditionele academische instellingen werken deze mensen ook voor psychologische instellingen, waaronder de Psychometric Society.

Deze instelling zet zich in voor de bevordering van kwantitatieve metingen in de psychologie, het onderwijs en andere sociale wetenschappen.

Definitie psychometrie in psychologie

De term psychometrie is afgeleid van de Griekse woorden voor mentaal en meten. Er worden door verschillende onderzoekers definities aan de term gegeven.

Galton definieert psychometrie als ‘de kunst van het opleggen van metingen en getallen aan operaties van de geest’.

Denny Borsboom van de Universiteit van Amsterdam definieert psychometrie als een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de constructie en toepassing van beoordelingsinstrumenten, meetinstrumenten en geformaliseerde modellen die kunnen dienen om waarneembare verschijnselen te verbinden met theoretische attributen.

Psychometrie test voor intelligentie

De eerste psychometrische instrumenten werden ontwikkeld om intelligentie te meten. Dit soort testen staan tegenwoordig bekend als IQ testen.

Eén van de eerste van deze testen werd ontwikkeld in Frankrijk, door Alfred Binet en Theodore Simon. De test kreeg de naam Test Binet-Simon. Deze test werd aangepast voor Amerikaans gebruik door Lewis Terman van Standord University. Hij gaf er vervolgens de naam Stanford-Binet IQ-test aan.

Psychometrie test voor persoonlijkheid

Een ander belangrijk aandachtspunt van de psychometrie is persoonlijkheid. Een brede reeks aan testen en methodes zijn in de loop der jaren ontwikkeld voor het meten van persoonlijkheid.

Hoewel er niet een algemeen aanvaarde theorie of instrument is voor het meten van persoonlijkheid, zijn enkele van de meest bekende de Minnesota Multiphasic Personality Inventory, de Big Five methode en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI test).

Psychometrische testen in de bedrijfswereld

De Society for Human Resource Management (SHRM) beschrijft de verschillende types testen die werkgevers graag gebruiken om potentiële werknemers te werven en te plaatsen.

Cognitieve tests

Het meest voorkomende type cognitieve test is de IQ test voor intelligentie. Andere types tests evalueren het verbale, wiskundige of redeneringsvermogen van mensen. Wervingsmanagers gebruiken deze tests voor het meten van specifieke kennis- of vaardigheidsgebieden.

Persoonlijkheidstests

Persoonlijkheidstests proberen aspecten van de persoonlijkheid van een toekomstige medewerker te meten, zoals motivatie, houding en emotioneel aanpassingsvermogen.

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid wordt ingezet om te kijken of iemand het werk kan doen als diegene wordt aangenomen. Deze tests geven informatie over het vermogen om te kunnen functioneren zoals is vastgelegd in de functievereisten van een baan.

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan de tag psychometrie gaan over uiteenlopende onderwerpen die gerelateerd zijn aan motivatie, persoonlijkheid, persoonlijke ontwikkeling, human resources en psychologie. Mis je een onderwerp? Laat het dan weten in de opmerkingen of stuur een bericht via ons contactformulier.

Situational Judgement Test (SJT): uitleg en tips

maart 21st, 2024

Situational Judgement Test: in dit artikel wordt de Situational Judgement Test (SJT) praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van deze test, licht dit artikel ook de ontwikkeling en een voorbeeld situatie toe. Dit artikel bevat tevens Situational Judgement Test tips. …

Big five test doen: de uitleg

februari 27th, 2024

Big five test: in dit artikel wordt de Big five test en persoonlijkheidsmodel praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat de algemene definitie van de Big Five Persoonlijkheidstest, de eigenschappen die worden onderzocht zoals extraversie, neuroticisme en vriendelijkheid, en praktische voorbeelden. Nadat …

MBTI test: de uitleg en vragenlijst

februari 26th, 2024

MBTI test: in dit artikel wordt de MBTI test, ook bekend als de 16 persoonlijkheidstypen van Isabel Myers en Katharine Briggs praktisch en uitgebreid met voorbeelden uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige team- en …

Utrecht Work Engagement Scale (UWES)

november 14th, 2023

Utrecht Work Engagement Scale (UWES): in dit artikel wordt het concept Utrecht Work Engagement Scale (UWES) praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van dit concept, gevolgd door een beschrijving van het onderwerp werkbetrokkenheid en informatie …

Likertschaal: de uitleg

juli 19th, 2023

Likertschaal: in dit artikel wordt de term Likertschaal, ook bekend als de 5 punts Likertschaal praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van deze term, gevolgd door een algemene uitleg over dit wetenschappelijk concept. Je leest verder over …

Rensis Likert biografie en boeken

juni 21st, 2023

Rensis Likert (5 augustus 1903 – 3 september 1981) was een Amerikaanse organisatie- en sociale psycholoog die vooral bekend werd door zijn bijdragen aan de psychometrie, de studie van organisatiegedrag en zijn managementtheorie. Rensis Likert is daarnaast bekend van …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress