Alexander Graham Bell biografie en quotes

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell (3 maart 1847 – 2 augustus 1922) was een Schotse uitvinder, wetenschapper en engineer. Alexander Graham Bell wordt gecrediteerd voor het uitvinden en patenteren van de eerste telefoon. Hij was daarna een van de oprichters van de American Telephone and Telegraph Company (AT&T).

Voorbeelden van andere uitvindingen van Alexander Bell zijn de draagvleugelboten, optische telecommunicatie en diverse uitvindingen op het gebied van luchtvaart. Ook was hij de grondlegger van vroege versies van de metaaldetector. Bovendien was hij van 1898 tot 1903 de tweede president van het tijdschrift van de National Geographic Society.

Wie was Alexander Graham Bell? Zijn biografie

Alexander Graham Bell werd geboren in Edinburgh, in Schotland. Het huis waarin hij geboren werd stond op South Charlotte Street en heeft tegenwoordig een inscriptie waarmee het de geboorte van Hall eert. Alexander had twee broers: Melville James Bell en Edward Charles Bell. Beide broers zouden op jonge leeftijd aan tuberculose.

Gratis e-book bij Toolshero

Vader Alexander Melville Bell was een foneticus, moeder Eliza Grace Bell een toegewijde huismoeder. Alexander kreeg bij de geboorte een naam: Alexander. Toen hij 10 jaar oud was, vroeg hij zijn ouders om een tweede naam, net als zijn broers. Daarom werd aan zijn naam de naam Graham toegevoegd, naar de naam van een goede vriend van zijn vader. Voor mensen die dichtbij Alexander stonden bleef hij Aleck.
Het gezin ging gedurende zijn jeugd naar een presbyteriaanse kerk in de omgeving.

De jeugd van Alexander Graham Bell

Al op jonge leeftijd toonde Alexander Bell een grote nieuwsgierigheid naar de wereld toe. Hij verzamelde botanische exemplaren en voerde al snel verschillende experimenten uit. Dit deed hij vaak samen met zijn jeugdvriend Ben Herdman, een jongetje uit de buurt.

De ouders van Ben opereerden een korenmolen. Toen Alexander 12 jaar oud was, bouwde hij een apparaat dat de roterende peddels combineerde met een set nagelborstels. Het resultaat was een eenvoudige ontvelmachine, die gebruikt werd in de molen. In ruil voor deze uitvinding gaf de vader van Ben, John Herdman, de jongens een ruimte in de werkplaats van de molen. Hier konden de jongens doorgaan met dingen uitvinden.

De jonge Alexander had een gevoelig karakter. Hij hield van kunst, muziek en poëzie. Zonder dat hij hiervoor een opleiding volgde, leerde hij de piano te bespelen. Hij genoot ook van buikspreken en vermaakte familieleden voortdurend tijdens bezoeken. De jongen was normaal gesproken stil en introspectief en was verdrietig over het feit dat zijn moeder geleidelijk aan doof werd. Hij leerde hierop een handmatige vingertaal, vergelijkbaar met gebarentaal, waardoor hij in stilte gesprekken met zijn moeder kon voeren.

Hij bedacht ook een techniek waarmee hij gemoduleerde tonen tegen zijn moeder kon maken die zij kon onderscheiden. Hierdoor zou ze hem met enige helderheid kunnen volgen. Hij verdriet maakte plaats van fascinatie en de jonge Bell besloot later om akoestiek te gaan studeren.

De familie van de kant van zijn vader waren allemaal voordrachtskunstenaars. Zijn vader publiceerde verschillende stukken over dit onderwerp, waarvan er nog steeds vele bekend zijn. Een voorbeeld hiervan is The Standard Elocutionist uit 1860. In deze handleiding legt zijn vader methoden uit om doofstommen te kunnen leren om woorden te articuleren en lipbewegingen van andere mensen te lezen.

Visible Speech

Alexander leerde ook Visible Speech van zijn vader. Dit is een manier om elk symbool met het bijbehorende geluid te identificeren. Alexander werd hier zo goed in, dat hij in het openbaar demonstraties gaf. Hij werd een waar fenomeen en verbaasde menig toeschouwer. Hij kon zichtbare spraak ontcijferen in vrijwel elke spraak, van Latijn, tot Schots-Gaelisch en Sanskriet. Hij reciteerde nauwkeurig geschreven taal zonder dat hij ook maar enige kennis van uitspraak had.

Onderwijs en verdere uitvindingen op het gebied van geluid

Alexander Bell kreeg net als zijn broers thuisonderwijs van zijn vader. Hij werd wel ingeschreven aan de Royal High School in Edinburgh, maar zijn schoolperiode werd gekenmerkt door matige cijfers en absenteïsme. Hij was vooral geïnteresseerd in de wetenschappen, met name biologie. Andere vakken benaderde hij met grote onverschilligheid, tot ongenoegen van zijn vader.

Na het verlaten van de school reisde de jonge Bell naar London om bij zijn opa te wonen, op Harrington Square. Hier kreeg de jonge Bell een innige relatie met zijn opa. Er vonden serieuze discussies plaats en avondlange studies. Het was tijdens deze periode dat Bell zijn liefde voor leren ontdekte.

De vader van Bell moedigde hem aan om zijn interesse in spraak te ontwikkelen. Hij nam zijn zonen daarop mee naar een automaat die was ontwikkeld door Sir Charles Wheatstone, gebaseerd op eerder werk van Baron Wolfgang von Kempelen. Deze ‘mechanische man’, bootste een menselijke stem na. De broers kochten daarop het boek van Von Kempelen en bouwden hun eigen automaat.

Vader Bell was zeer geïnteresseerd in het project en spoorde de jongens aan met de belofte van een grote prijs als ze succesvol waren. De broer van Alexander hield zich bezig met het strottenhoofd en de keel van de machine, terwijl Alexander werkte aan het meer complexe brein en schedel van de automaat. Hun inspanningen resulteerden in een levensecht hoofd dat enkele woorden kon spreken.

Geïntrigeerd door het ontwerp bleven de jongens experimenteren. Dit keer met een levend onderwerp, de hond van de familie. Alexander leerde het beest te grommen en stak zijn hand in de bek van de hond om de lippen en stembanden te manipuleren. Hij kreeg het voor elkaar om de hond enkele klanken te laten produceren die een beetje overeenkwamen met de klanken in de zin ‘how are you grandma?’. Deze experimenten zetten Alexander ertoe om serieus werk te maken van zijn interesse in geluid, waarna hij begon met het onderzoeken van resonantie door het gebruik van stemvorken.

Familietragedie

In 1865 verhuisde de familie Bell terug naar London. Alexander keerde terug naar Weston House als assistent-meester en werkte in zijn vrije tijd aan experimenten met geluid. Hij concentreerde zich vooral op elektriciteit om geluid over te brengen. Hij installeerde een telegraafdraad van zijn kamer in Somerset College naar een kamer van zijn vriend.

Het volgende jaar studeerde hij aan de Universiteit van Edinburgh en studeerde later af aan het University College of London. Eind 1867 werd Alexander Bell ziek, maar niet zoals zijn broer Edward. Terwijl Alexander herstelde, werd zijn broer zieker en zieker. Edward stierf. Na zijn dood verhuisde Alexander terug naar huis. Zijn oudere broer Melville was inmiddels getrouwd en woonde ergens anders.

Alexander hielp zijn vader door lezingen en demonstraties te geven over zichtbare spraak. Zijn eerste leerlingen waren twee doofstomme meisjes die zichtbare vorderingen maakte dankzij de inspanningen van Alexander. In mei 1870 stierf ook zijn broer Melville aan complicaties van de ziekte tuberculose. Een waar familiedrama. Alexander werd ook weer ziek, maar genas. Hij ging met tegenzin een relatie aan met Marie Eccleston, die niet bereid was om met hem Engeland te verlaten.

Daarop reisde de inmiddels 23-jarige Alexander af naar Canada, samen met zijn ouders en de weduwe van zijn broer, Caroline Margaret Ottaway. Hier verbleef het gezelschap bij Thomas Henderson, een predikant en familievriend. Al snel kocht de familie zelf een stuk grond met boerderij. Het perceel bevatte een boomgaard, een boerderij, varkensstal, kippenhok en een koetshuis, grenzend aan de Grand River.

Op dit perceel zette Alexander zijn eigen werkplaats op. Hij deed dit in het omgebouwde koetshuis. Ondanks zijn verzwakte gezondheid bij aankomst in Canada, knapte Alexander snel op en werd weer gelukkig. Hij bleef interesse tonen in de studie van de menselijke stem en ontdekte dat ook de Mohawk-taal kon omschrijven in Visible Speech. Voor zijn bijdragen ontving hij de titel van Honorary Chief en nam hij deel aan de ceremonie waar hij de hoofdtooi droeg van de stam. Hij danste traditionele dansen en kreeg een erepositie in de groep.

Werken met dove mensen

In de jaren 1870 zette Alexander Graham Bell zich voornamelijk in voor dove mensen door hen training te geven in Visible Speech. Hij reisde af naar Boston en bleek succesvol in het opleiden van instructeurs. Hij werd daarna gevraagd om hetzelfde te doen bij verschillende andere instellingen, waaronder het American Asylum for Deaf-mutes en de Clarke School for the Deaf in Northampton.
Gedurende zijn hele leven probeerde Bell doven en slechthorenden te integreren in de wereld van horende mensen. Hij moedigde logopedie en liplezen aan, boven gebarentaal.

Verdere experimenten

Naast zijn werk met dove mensen bleef Bell zich interesseren voor experimenten met geluid. Hij werd professor vocale fysiologie aan de Boston University of Oratory. Hier werd hij meegesleept door de opwinding die ontstond onder wetenschappers en uitvinders die in de stad woonden. Hij zette zijn onderzoeken en experimenten voort en probeerde een manier te ontdekken om muzieknoten en spraak over te brengen tussen mediums.

Hoewel zeer geïnteresseerd, vond hij het moeilijk om genoeg tijd te besteden aan zijn experimenten. Vanwege een kwakkelende gezondheid besloot hij terug te keren naar Boston in 1873. Hier besloot hij om zich volledig te focussen op zijn experimenten met geluid.

Hij richtte een privépraktijk op in Boston en had slechts twee studenten: Georgie Sanders van 6 jaar en de 15-jarige Mabel Hubbard. Deze leerlingen zouden een belangrijke rol spelen in zijn experimenten. De vader van George, Thomas Hubbard, was een rijke zakenman. Hij bood Bell een verblijfsplaats aan in de buurt van Salem bij de oma van Georgie, compleet met ruimte voor experimenten. De afspraak was dat hij student Georgie zou blijven helpen en steunen.

Mabel was een intelligente en aantrekkelijke vrouw. Ze was veel jonger dan Alexander, maar Alexander werd verliefd op haar. Later zou het stel trouwen.

De telefoon van Alexander Graham Bell

Vanaf 1874 kwamen de experimenten van Bell in een stroomversnelling en volgde een fase waarin zijn onderzoek de vormende fase inging. Zowel in zijn nieuwe laboratorium als in zijn ouderlijke huis werd vooruitgang geboekt. Hij experimenteerde bijvoorbeeld met een phonautograph, een soort penachtige machine die vormen van geluidsgolven kon tekenen op rookglas.

Bell dacht dat het mogelijk zou zijn om golvende elektrische stromen op te wekken die overeenkwamen met geluidsgolven. Hij was ook in de veronderstelling dat meerdere metalen rieten die op een frequentie zijn afgestemd, zoals op een harp, golvende stromingen weer in geluid kunnen opzetten. Hij had toen nog geen werkend prototype.

Telegraafverkeer nam in die tijd snel toe. Orton had een contract gesloten met uitvinders Thomas Edison en Elisha Gray om een manier vast te stellen om meerdere telegraafberichten op een telegraaflijn te verzenden. Dit was erop gericht om de kosten te drukken.

Een toevallige ontmoeting tussen elektrotechnisch ingenieur Thomas Watson en Alexander Graham Bell zorgde ervoor dat hij nieuwe hoop kreeg op het uitvinden van een werkend prototype. Met financiële steun van Sanders en Hubbard huurde Alexander Thomas Watson in als zijn assistent. Samen experimenteerden het stel met akoestische telegrafie. Per toeval tokkelde Watson aan een van de rieten, en Bell hoorde aan het ontvangende einde van de draad de boventonen van het riet. Deze boventonen zijn nodig voor het overbrengen van spraak. Daarop concludeerde het stel dat maar 1 riet nodig was, en niet meerdere zoals ze eerder dachten.

Race naar het patentkantoor

Ondertussen experimenteerde ook Elisha Gray met akoestische telegrafie. Hij bedacht een manier om spraak over te brengen met een waterzender. Hij diende een aanvraag voor een patent in. Diezelfde ochtend diende de advocaat van Bell ook een aanvraag in. Er is nog steeds discussie over wie als eerste arriveerde.

Bell’s patent met nummer 174.465 werd op 7 maart 1876 verleend door het US Patent Office. Dezelfde dag keerde Bell terug naar Boston en hervatte zijn werk. Op 10 maart 1876 slaagde Bell erin op de telefoon werkend te krijgen. Hij sprak de zin: ‘Mr. Watson, kom hier’, door de vloeibare zender. Watson, aan de andere kant van de lijn, hoorde deze zin luid en duidelijk.

Alexander Graham Bell werd nog steeds beschuldigd van het stelen van het ontwerp van Gray. Maar Bell gebruikte het ontwerp van Gray pas nadat het patent van Gray was verleend voor het bewijzen van zijn methode.

Snel doorspoelend naar januari 1915: dezelfde twee mannen – Bell en Watson – spraken toen telefonisch met elkaar via een 3400 mijl lange draad tussen New York en San Francisco, wat het eerste ceremoniële transcontinentale telefoongesprek was.

Familieleven van Alexander Graham Bell

Alexander Bell trouwde met zijn vroegere student Mabel Hubbard op 11 juli 1877, een paar dagen nadat de Alexander Bell Telephone Company was opgericht, waar hij CEO was. Samen kregen ze vier kinderen: Elsie May Bell, Marian Hubbard Bell, Edward Bell en Robert Bell. De twee laatstgenoemden stierven als baby. Het stel woonde in Nova Scotia, op het landgoed Beinn Bhreagh.

In 1915 vond het eerste transcontinentale telefoongesprek plaats, opnieuw tussen Alexander Bell en Thomas Watson.

Alexander Bell stief aan de complicaties van diabetes op 2 augustus 1922 op zijn privélandgoed in Cape Breton, Nova Scotia. Hij werd 75 jaar.

Word lid van Toolshero

Bekende quotes

 1. “Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun’s rays do not burn until brought to a focus.”
 2. “Before anything else, preparation is the key to success.”
 3. “When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us.”
 4. “Great discoveries and improvements invariably involve the cooperation of many minds. I may be given credit for having blazed the trail, but when I look at the subsequent developments I feel the credit is due to others rather than to myself.”
 5. “Sometimes we stare so long at a door that is closing that we see too late the one that is open.”
 6. “What this power is I cannot say; all I know is that it exists and it becomes available only when a man is in that state of mind in which he knows exactly what he wants and is fully determined not to quit until he finds it.”
 7. “Educate the masses, elevate their standard of intelligence, and you will certainly have a successful nation.”
 8. “A man, as a general rule, owes very little to what he is born with – a man is what he makes of himself.”
 9. “Dumbness comes from the fact that a child is born deaf and that it consequently never learns how to articulate, for it is by the medium of hearing that such instruction is acquired.”
 10. “America is a country of inventors, and the greatest of inventors are the newspaper men.”
 11. “Dumbness comes from the fact that a child is born deaf and that it consequently never learns how to articulate, for it is by the medium of hearing that such instruction is acquired.”
 12. “The most successful men in the end are those whose success is the result of steady accretion.”
 13. “I do not recognize the right of the public to break in the front door of a man’s private life in order to satisfy the gaze of the curious… I do not think it right to dissect living men even for the advancement of science. So far as I am concerned, I prefer a post mortem examination to vivisection without anesthetics.”
 14. “In this experiment, made on the 9th of October, 1876, actual conversation, backwards and forwards, upon the same line, and by the same instruments reciprocally used, was successfully carried on for the first time upon a real line of miles in length.”
 15. “From my earliest childhood, my attention was specially directed to the subject of acoustics, and specially to the subject of speech, and I was urged by my father to study everything relating to these subjects, as they would have an important bearing upon what was to be my professional work.”
 16. “A man’s own judgment should be the final appeal in all that relates to himself.”
 17. “The nation that secures control of the air will ultimately control the world.”
 18. “I would impress upon your minds the fact that if you want to do a man justice, you should believe what a man says himself rather than what people say he says.”
 19. “Morse conquered his electrical difficulties although he was only a painter, and I don’t intend to give in either till all is completed.”
 20. “It is a neck-and-neck race between Mr. Gray and myself who shall complete our apparatus first. He has the advantage over me in being a practical electrician – but I have reason to believe that I am better acquainted with the phenomena of sound than he is – so that I have an advantage there.”
 21. “It is not, of course, complete yet – but some sentences were understood this afternoon… I feel that I have at last struck the solution of a great problem – and the day is coming when telegraph wires will be laid onto houses just like water or gas – and friends converse with each other without leaving home.”
 22. “Neither the Army nor the Navy is of any protection, or very little protection, against aerial raids.”
 23. “I have discovered that my interest in my dear pupil, Mabel, has ripened into a far deeper feeling than that of mere friendship. In fact, I know that I have learned to love her very sincerely.”
 24. “My knowledge of electrical subjects was not acquired in a methodical manner but was picked up from such books as I could get hold of and from such experiments as I could make with my own hands.”
 25. “It is hardly an exaggeration to say that oral teachers and sign teachers found it difficult to sit down in the same room without quarreling, and there was intolerance upon both sides. To say ‘oral method’ to a sign teacher was like waving a red flag in the face of a bull, and to say ‘sign language’ to an oralist aroused the deepest resentment.”
 26. “Such a chimerical idea as telegraphing vocal sounds would indeed, to most minds, seem scarcely feasible enough to spend time in working over. I believe, however, that it is feasible and that I have got the cue to the solution of the problem.”
 27. “My knowledge of electrical subjects was not acquired in a methodical manner but was picked up from such books as I could get hold of and from such experiments as I could make with my own hands.”
 28. “Man is the result of slow growth; that is why he occupies the position he does in animal life. What does a pup amount to that has gained its growth in a few days or weeks, beside a man who only attains it in as many years.”
 29. “Don’t keep forever on the public road, going only where others have gone, and following one after the other like a flock of sheep. Leave the beaten track occasionally and dive into the woods. ‘Every time you do so you will be certain to find something that you have never seen before. Of course it will be a little thing, but do not ignore it. Follow it up, explore all around it; one discovery will lead to another, and before you know it you will have something worth thinking about to occupy your mind. All really big discoveries are the results of thought.”
 30. “Mr. Watson — Come here — I want to see you.” [First intelligible words spoken over the telephone]
 31. “Concentrate all your thoughts on the task at hand. The sun’s rays do not burn until brought to a focus.”
 32. “Leave the beaten track behind occasionally and dive into the woods. Every time you do, you will be certain to find something you have never seen before.”

Boeken en publicaties van Alexander Graham Bell

 • 1974. Teacher of the Deaf. Northampton, MA: Clarke School for the Deaf.
 • 1969. Memoir Upon the Formation of a Deaf Variety of the Human Race.
 • 1920. Is Race Suicide Possible?. Journal of Heredity, 11(8), 339-341.
 • 1918. The duration of life and conditions associated with longevity: a study of the Hyde genealogy. Genealogical Record Office.
 • 1914. How to Improve the Race: Success Possible, but not by Processes Employed with Lower Animals—Little Gain from Preventing Marriage of Undesirables—Important Point Is Formation of a Prepotent, Desirable Stock by Marriages of Desirable People with Each Other—This Prepotent Stock Will Then Raise the Level of the Great Bulk of Normals. Journal of Heredity, 5(1), 1-7.
 • 1912. Sheep-breeding experiments on Beinn Bhreagh. Science, 36(925), 378-384.
 • 1908. A few thoughts concerning eugenics. Journal of Heredity, (1), 208-214.
 • 1906. The Mechanism of Speech: Lectures Delivered Before the American Association to Promote the Teaching of Speech to the Deaf: to which is Appended a Paper Vowel Theories, Read Before the National Academy of Arts and Sciences. Funk & Wagnalls.
 • 1904. The multi-nippled sheep of Beinn Bhreagh. Science, 19(489), 767-768.
 • 1903. The tetrahedral principle in kite structure. Judd & Detweiler.
 • 1891. Marriage an Address to the Deaf. Gibson Bros.
 • 1889. Reading as a Means of Teaching Language to the Deaf. Science, (329), 402-404.
 • 1884. Upon the formation of a deaf variety of the human race. US Government Printing Office.
 • 1884. Fallacies concerning the deaf. American Annals of the Deaf and Dumb, 29(1), 32-69.
 • 1883. Upon a method of teaching language to a very young congenitally deaf child. American annals of the deaf and dumb, 28(2), 124-139.
 • 1881. Upon the production of sound by radiant energy. Gibson Brothers, printers.
 • 1880. The photophone. Science, (11), 130-134.
 • 1880. On the production and reproduction of sound by light. American journal of science, 3(118), 305-324.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Alexander Graham Bell. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/bekende-auteurs/alexander-graham-bell/

Gepubliceerd op: 19/03/2023 | Laatste update: 19/03/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a https://www.toolshero.nl/bekende-auteurs/alexander-graham-bell/”>Toolshero: Alexander Graham Bell</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie