Behavioral Science Approach

Behavioral Science Approach: in dit artikel wordt Behavioral Science Approach, ook wel “de gedragswetenschappelijke benadering” praktisch uitgelegd. Het komt voor uit verschillende studie van gedragswetenschappen (zoals psychologie, industriële psychologie, sociologie, antropologie, enz.) Het doel is met behulp van de theorieën een effectieve verandering te brengen in het management.

Wat is Behavioral Science Approach?

Behavioral Science Approach richt zich op de psychologische en sociologische processen (houding, motivaties en groepsdynamiek) die de prestaties van werknemers beïnvloeden.

Terwijl de klassieke benadering zich richt op het werk van werknemers, richt de gedragsmatige benadering zich op de werknemers.

Gratis e-book bij Toolshero

Veel van de theorieën in het gedragsperspectief zijn opgenomen in de gedragswetenschappelijke benadering van management. De Hawthorne onderzoek gebruikt bijvoorbeeld de wetenschappelijke methode en wordt beschouwd als een onderdeel van de gedragswetenschappelijke benadering.

Gedragswetenschap binnen de bedrijfsmanagementomgeving is een specifieke toepassing van dit veld en maakt gebruik van een aantal specifieke soorten gedragsobservaties. Dit omvat concepten zoals informatieverwerking, relaties en motivatie en organisatieontwikkeling.

Gedragswetenschappen omvatten twee brede categorieën: neurale – Informatiewetenschappen en sociale – Relationele wetenschappen.

  • Informatieverwerkingswetenschappen houden zich bezig met informatieverwerking van stimuli uit de sociale omgeving door cognitieve entiteiten om deel te nemen aan besluitvorming, sociaal oordeel en sociale perceptie voor individueel functioneren en overleven van organismen in een sociale omgeving. Deze omvatten psychologie, cognitieve wetenschappen, psychobiologie, neurale netwerken, sociale cognitie, sociale psychologie, semantische netwerken, ethologie en sociale neurowetenschappen.
  • Relationele wetenschappen gaat over relaties, interactie, communicatienetwerken, associaties en relationele strategieën of dynamiek tussen organismen of cognitieve entiteiten in een sociaal systeem. Deze omvatten gebieden zoals sociologische sociale psychologie, sociale netwerken, dynamische netwerkanalyse, agent-gebaseerd model en microsimulatie.

Waarom Behavioral Science Approach?

Behavioral Science Approach werd ontwikkeld als reactie om rekening te houden met het gedrag en de motivatie van werknemers. Daaruit zijn er wijzigingen in het management voortgekomen, van een productie-oriëntatie (klassieke leiderschapstheorie) naar een leiderschapsstijl gericht op de menselijke behoefte van de werknemers aan werk gerelateerde tevredenheid en goede werkomstandigheden.

Management is het efficiënte gebruik van middelen, materieel, kapitaal en mens om specifieke doelstellingen en doelen te bereiken. De managementmethoden op basis van gedragswetenschappen zijn:

Organisatie ontwerp

Een effectief organisatieontwerp is belangrijk. De organisatie moet zodanig zijn opgezet dat de opgestelde doelen bereikt kunnen worden. De gebruikte technologie moet regelmatig worden bijgewerkt.

Personeelsmanagement

Human resource is het belangrijkste onderdeel van een organisatie. Juiste methoden voor selectie, training, motivatie, toewijzing van rollen, prikkels en mogelijkheden voor professionele vooruitgang moeten worden gewaarborgd.

Communicatie

Communicatie tussen verschillende niveaus is belangrijk voor het functioneren van het systeem. Onvoldoende informatie in het communicatiesysteem resulteert in: Vertraagde rapportage van gebeurtenissen, vertraagde levering van producten en verminderde efficiëntie van organisatorische functie

Informatie Systeem

Een efficiënt informatiesysteem is van belang om alle gegevens te beheren. Het informatiesysteem speelt een belangrijke rol bij de monitoring en evaluatie.

Management by Objectives (MBO)

De doelstellingen worden hierin vastgelegd voor elke eenheid en subeenheid van het systeem. Plannen om deze doelstellingen te bereiken worden opgesteld en uitgevoerd.

Aan de slag

Met hulp van de theorieën kan je een effectieve organisatorische verandering creëren. Behavioral Science Approach is gebaseerd op de basisprincipes van de benadering van menselijke relaties. Onderstaand de belangrijkste voordelen van Behavioral Science Approach

Behavioral Science Approach voordelen - Toolshero

Studie van menselijk gedrag is het meest van belang voor managementsucces

Ondanks de ontwikkeling van vele benaderingen van managementstudie, is Behavioral Science Approach zeer belangrijk. Het concentreert zich op een studie van menselijk gedrag; deze is verantwoordelijk voor het succes / falen van het management.

Bijdrage aan management

Behavioral Science Approach heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het management op het gebied van groepsdynamiek, motivatie, communicatie en leiderschap.

Basis van organisatiegedrag

Behavioral Science Approach is de basis van een nieuwe managementdiscipline genaamd organisatiegedrag. Opvallende concepten van organisatiegedrag zijn bijvoorbeeld: informele groepen, attitudes, persoonlijkheid, perceptie, individueel en groepsgedrag.

Gedragswetenschap omarmt het principe dat gedrag het gevolg is van een interactie tussen personen en de omgeving. De omgeving bevat verschillende factoren die aanwezig zijn. Een weloverwogen analyse van het gedrag moet rekening houden met de huidige omgeving van het individu.

Een “gedragsbenadering” bestaat uit het zodanig manipuleren van de omgeving dat de waarschijnlijkheid van het doelgedrag naar wens wordt aangepast. Om die kans te vergroten wordt het versterkingsprincipe toegepast. Om de kans te verkleinen wordt het strafbeginsel toegepast. Om gedrag te elimineren wordt het uitstervingsprincipe gebruikt.

Voorbeelden van gedragsbeheer in organisaties zijn:

Versterking

Jouw werkgever heeft op een bepaalde dag problemen ondervonden om voldoende personeel te krijgen. Ze kondigt een nieuw beleid aan dat vrijwilligers op die bepaalde dag, meer loon zouden krijgen om te werken. Dit leidt ertoe dat de medewerkers nu zelf het initiatief tonen door met elkaar te over wie er gaat werken.

De verandering in de omgeving was het nieuwe beleid. De versterking was het aanbod om meer loon uit te keren.

Straf

Een creditcardbedrijf heeft een toename van het aantal late betalingen. Er werd aangekondigd dat de nieuwe kosten voor late betaling worden verhoogd tot de maximaal toegestane limiet. Als gevolg dat het aantal late betalingen daalde.

De verandering in de omgeving was de verandering in de kosten voor te late betaling. De straf was een hogere vergoeding betalen.

Uitsterven

Jouw hond blafte tegen de deur om het huis binnen te komen. Andere aanwezigen hebben snel de deur geopend om de hond binnen te laten.

Je bent het er niet mee eens en start een beleid om het blaffen te negeren en de deur alleen te openen als ze jou / hen in de ogen kijkt en gaat zitten. Als gevolg dat de hond uiteindelijk stopt met blaffen onder deze omstandigheden.

De verandering in de omgeving was de deur te openen als reactie op blaffen. Omdat als de hond blafte de deur niet open zou gaan, was er nooit versterking, dus het blaffen stopte. Er werd een nieuw gedrag geleerd dat werd versterkt

Behavioral Science Approach samenvatting

Behavioral Science Approach gaat breed over het begrijpen van individuele en groepsgedragsdynamiek om zinvolle organisatieontwikkeling te initiëren.

De studie van menselijk gedrag in de context van organisatieverandering is een integraal onderdeel van organisaties in staat stellen om te groeien, zich aan te passen en te leren concurrentievoordeel te behalen.

De eenvoudigste definitie van gedragswetenschap is dat het de studie van menselijk gedrag is. Voor degenen in het digitale marketing vak is gedragswetenschap de wetenschap om de toekomst te voorspellen.

Je kunt gedragswetenschap dus gebruiken door te kijken naar hoe mensen zich in het verleden hebben gedragen, op die manier zal je begrijpen hoe mensen zich in de toekomst zullen gedragen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Behavioral Science Approach of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat deze benadering effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaarveld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Gravetter, F.J. en Forzano, L.B. (2014) Research Methods for the Behavioral Sciences: A Research-Based Experiential Approach
  2. Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Biglan, A. (2016). The Wiley handbook of contextual behavioral science. R. D. Zettle (Ed.). Chichester: Wiley Blackwell
  3. Lomax, R. G. (2000). Statistical concepts: A second course for education and the behavioral sciences. Routledge.
  4. Stangor, C. (2014) Research Methods for the Behavioral Sciences: 4th Edition
  5. Tannenbaum, R., Weschler, I., & Massarik, F. (2013). Leadership and Organization (RLE: Organizations): A Behavioral Science Approach. Routledge.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2019). Behavioral Science Approach. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/verandermanagement/behavioral-science-approach/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/verandermanagement/behavioral-science-approach/”>Toolshero: Behavioral Science Approach</a>

Published on: 06/12/2019 | Last update: 25/02/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 15

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Geef een reactie