× Close
Home » Posts tagged "Softwareontwikkelmethode" (Page 4)

Softwareontwikkelmethode

Wat is een softwareontwikkelmethode?

Een softwareontwikkelmethode is een methode of techniek die ingezet wordt bij het ontwikkelen van software.

Wat is een softwareontwikkelmethode?

Een softwareontwikkelmethode is een methode of techniek die ingezet wordt bij het ontwikkelen van software.

Het is een breed begrip waarin ook de verschillende fasen van softwareontwikkeling zoals design, ontwikkeling en testen zijn opgenomen. Dit staat ook bekend als de Systems Development Life Cycle (SDLC). Een softwareontwikkelmethode definieert specifieke eisen en producten die nodig zijn om een projectteam een applicatie te laten ontwikkelen of optimaliseren.

De geschiedenis van raamwerken voor softwareontwikkeling is relatief jong. Aan het eind van de jaren zestig kwam Software Development Methodologie pas op gang. Het belangrijkste doel van dit methodologische raamwerk was het ontwikkelen van grootschalige zakelijke systemen. De meeste ontwikkeling was in deze tijd gericht op gegevensverwerking en rekenroutines.

Verschillende methoden voor softwareontwikkeling

Moderne softwareontwikkelmethoden worden omschreven als agile. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn het Scaled Agile Framework (SAFe), Large-Scale Scrum (LeSS), en DevOps. In de jaren negentig van de vorige eeuw ontstonden Rapid Application Development (RAD), Basic Scrum, Rational Unified Process (RUP) en Extreme Programming (XP). Andere vormen van softwareontwikkeling zijn prototyping, iteratieve en incrementele ontwikkeling, watervalmethode, Spiral Development.

Alle professionals hebben tools nodig om hun werk te kunnen doen. Waar een timmerman hamers, zagen, meetlinten en dergelijke nodig heeft, heeft een softwareontwikkelaar ook de juiste tools nodig om hun taken effectief uit te voeren. Softwareontwikkelmethoden spelen een zeer belangrijke rol in de IT-wereld.

Hulpmiddelen voor softwareontwikkeling zijn methoden en benaderingen, zoals beschreven hierboven, maar ook omvatten ook de hulpmiddelen die het leven van een ontwikkelaar eenvoudiger maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld communicatiesystemen, gebruikspanels en andere oplossingen.

Programmeertools

Een programmeertool kan elk hulpprogramma of softwareprogramma zijn dat softwareontwikkelaars gebruiken voor het creëren, bewerken, onderhouden of uitvoeren van programmeeracties.

Een programmeertool wordt om deze reden ook een softwareontwikkelingstool genoemd. De term verwijst doorgaans naar eenvoudige programma’s die worden gecombineerd om een taak uit te voeren. Het vermogen om deze verschillende tools productief in te zetten is een kenmerk voor een succesvolle software-engineer.

Voorbeelden van dergelijke tools zijn een broncode-editor en een compiler. Deze worden continue ingezet. Andere tools worden gebruikt afhankelijk van de editor, de broncodetaal en de gekozen ontwikkelingsmethodologie.

Word lid van Toolshero

Tips & tricks

Wat zijn de meest effectieve en gebruikte methodes voor softwareontwikkeling? Wat is het verschil tussen iteratieve en incrementele softwareontwikkeling? Hoe kan ik verschillende tools combineren voor gewenst resultaat? Wat hebben de verschillende benaderingen voor softwareontwikkeling met elkaar te maken? De artikelen gelinkt aan softwareontwikkelingmethodes gaan over praktische onderwerpen rondom softwareontwikkeling.

Jeff Sutherland biografie, quotes en boeken

augustus 15th, 2023

Jeff Sutherland (Jeffrey Victor Sutherland, geboren 20 juni 1941) is de bedenker en mede ontwikkelaar van de Scrum methode, een raamwerk voor product management. In dit artikel tref je zijn quotes, zijn publicaties en zijn biografie. Samen met …

Test Driven Development (TDD)

mei 24th, 2023

Test Driven Development (TDD): in dit artikel wordt Test Driven Development (TDD) praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en algemene uitleg over dit concept, gevolgd door een beschrijving van de principes waarop deze methode voor softwareontwikkeling is gebaseerd. …

Watervalmethode: de uitleg

mei 23rd, 2023

Watervalmethode: in dit artikel wordt de watervalmethode praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat deze methode is, wordt ook de oorsprong toegelicht, de fasen, de Watervalmethode versus Agile, enkele voorbeelden uit de praktijk, voordelen en nadelen en kritiek op de …

RASCI matrix: de uitleg plus voorbeeld

mei 11th, 2023

RASCI matrix: in dit artikel wordt RASCI matrix praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor projectmanagement. Er komt tevens een RACI vs RASCI matrix uitleg aan bod en er wordt een toelichting gegeven …

Capability Maturity Model Integration (CMMI)

april 29th, 2023

Capability Maturity Model Integration: in dit artikel wordt het Capability Maturity Model Integration (CMMI) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige implementatie- en ontwikkelingstool. Veel plezier!

Wat is het Capability Maturity Model Integration (CMMI)?

Het …

Alternatieven analyse: de uitleg en stappen

maart 15th, 2023

Alternatieven analyse (alternative analysis): in dit artikel wordt de alternatieven analyse praktisch uitgelegd. Het artikel omvat de definitie van de alternatieven analyse, gevolgd door uitleg over het nut en bruikbaarheid van deze techniek. Veel leesplezier!

Wat is een alternatieven analyse?

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress