× Close
Home » Posts tagged "Resource leveling"

Resource leveling

Resource leveling: in dit korte artikel wordt resource leveling praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel methoden en technieken, voorbeelden en tips. Veel plezier met lezen!

Resource leveling: in dit korte artikel wordt resource leveling praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel methoden en technieken, voorbeelden en tips. Veel plezier met lezen!

Wat is resource leveling?

Resource leveling is een techniek die gebruikt wordt om de toewijzing van middelen over een bepaalde tijd te optimaliseren, bijvoorbeeld in projectmanagement. Resource leveling wordt ook wel resource allocation of resource smoothing genoemd, en in het Nederlands middelennivellering.

Kort gezegd houdt resource leveling in dat de planning van projectactiviteiten wordt aangepast om zo overbelasting of verkeerde inzet van de middelen te voorkomen. Overbelasting en verkeerde inzet van middelen kunnen ervoor zorgen dat middelen minder efficiënt worden gebruikt.

Het doel is om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen altijd op de juiste plek aanwezig zijn, optimaal verdeeld en benut worden gedurende een project en dat de projectkosten binnen de limieten blijven.

Hierbij wordt rekening gehouden met zoveel mogelijk factoren, zoals de beschikbaarheid van:

  • Personeel
  • Apparatuur
  • Budget
  • Tijd

Door resource leveling, of middelennivellering, zijn projectmanagers beter in staat om de pieken en dalen in de resourcebehoefte te verminderen. Dat leidt uiteindelijk tot een betere beheersing van de planning en een verhoogde productiviteit.

Uiteindelijk worden de beschikbare middelen dan beter ingezet en helpt het bij het minimaliseren van conflicten als het gevolg van een verkeerde inzet van middelen. Dat kan namelijk tot gevolg hebben dat teamleden overbelast raken, wat weer tot gevolg heeft dat de kwaliteit verminderd of dat het project vertragingen oploopt.

Resource leveling omvat verschillende technieken en methoden, zoals het heroverwegen van middelen en activiteiten, het veranderen van de volgorde van taken, het toewijzen van extra middelen of het opnieuw plannen van werkzaamheden. Het uiteindelijke doel is om de middelen op een zo gunstig mogelijke manier in te zetten.

Methoden en technieken voor resource leveling

Hieronder vind je een overzicht van de meest bekende technieken en methoden waarin resource leveling een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Critical Path Method (CPM)

De Critical Path Method (CPM) ondersteunt bij het identificeren van het kritieke pad in een project. Het kritieke pad is de reeks van activiteiten die de langste tijd in beslag nemen om het project te voltooien. Resource leveling wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de middelen gelijkmatig verdeeld worden over de activiteiten op het kritieke pad. Dat is belangrijk om vertragingen en bottlenecks te voorkomen.

Resource smoothing

Resource smoothing is een techniek die inhoudt dat middelen op zo’n manier worden toegewezen dat pieken en dalen in de middelenbezetting worden gladgestreken. Dat betekent dat de duur van bepaalde activiteiten wordt aangepast om bezetting in de balans aan te brengen en overbelasting te voorkomen.

Agile

In sommige methoden voor projectmanagement, zoals Scrum, wordt resource leveling gebruikt in de sprint planning. Het team bepaalt samen welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd met welke beschikbare middelen om zo een evenwicht te behouden in zowel de middelen als de werklast.

Theory of Constraints

In de Theory of Constraints (TOC) wordt het identificeren van de zwakste schakels in een systeem benadrukt. Resource leveling kan worden toegepast om de middelen te optimaliseren voor inzet en beperkingen te verminderen. Daardoor worden de doorvoer en prestaties van het project verbeterd.

Voorbeelden van resource leveling

Hier zijn drie korte voorbeelden van resource leveling in het echte leven:

Voorbeeld 1: teambezetting in een softwareontwikkelingsproject

Stel je voor dat een softwareontwikkelingsteam werkt aan verschillende functies en modules van een applicatie.

Om resource leveling toe te passen, wordt de werklast over de ontwikkelaars verdeeld op basis van hun beschikbaarheid en vaardigheden.

Als sommige ontwikkelaars al overbelast zijn, kunnen bepaalde taken worden herschikt of toegewezen aan ontwikkelaars met een lichtere werklast, zodat de middelen evenwichtig worden ingezet en vertragingen worden voorkomen.

Voorbeeld 2: middelen in een bouwproject

In een bouwproject zijn er verschillende teams en middelen betrokken, zoals aannemers, vakmensen en apparatuur.
Door resource leveling toe te passen, kan de werklast en planning van de verschillende teams worden afgestemd op hun beschikbaarheid.
Als een bepaald team overbelast is, kan het projectmanagement beslissen om extra middelen toe te wijzen of de werklast te herverdelen om ervoor te zorgen dat de projectvoortgang soepel verloopt en er geen knelpunten ontstaan.

Voorbeeld 3: personeelsroosters in een ziekenhuis

In een ziekenhuisomgeving is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste zorgprofessionals beschikbaar zijn op de juiste momenten, rekening houdend met hun beschikbaarheid en vaardigheden.

Resource leveling wordt toegepast om de dienstroosters van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers in balans te brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met variabelen zoals werktijden, vakanties en competenties om ervoor te zorgen dat de zorgkwaliteit gehandhaafd blijft en de werklast gelijkmatig wordt verdeeld.

Deze voorbeelden illustreren hoe resource leveling kan worden toegepast in verschillende situaties om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden benut, waardoor een evenwichtige werklast en een soepele projectuitvoering worden gerealiseerd.

Word lid van Toolshero

Resource leveling tips & tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan de tag resource leveling gaan over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het nivelleren van middelen in verschillende contexten, zoals projectmanagement en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Mis je nog onderwerpen? Vul het contactformulier in of laat een reactie achter onder een van de artikelen.

Critical Path Method (CPM): de uitleg

december 15th, 2023

Critical Path Method (CPM): in dit artikel wordt het concept van Critical Path Method (CPM) praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis), belicht dit artikel het netwerkdiagram, de spelregels, een Critical Path Method voorbeeld en de stappen om deze methode …

Scrum methode: de uitleg

oktober 31st, 2023

Scrum methode: in dit artikel wordt de Scrum methode praktisch uitgelegd. Naast de praktisch uitleg, wordt het belang toegelicht, wat sprints zijn, de rol van een Scrum master en de kernwaarden. Na het lezen begrijp je de basis van deze …

Theory Of Constraints van Eliyahu Goldratt: de uitleg

februari 5th, 2023

Theory of Constraints: in dit artikel wordt het concept Theory Of Constraints (TOC) van Eliyahu Goldratt praktisch uitgelegd. Er wordt behandeld wat de TOC is, hoe het stappenplan eruitziet, wat interne en externe beperkingen zijn en hoe de TOC-methode het …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress