Vijf fasen van rouw van Elisabeth Kübler-Ross

Het vijf fasen van rouw model, ook bekend als de rouwcurve geeft inzicht in hoe betrokken mensen ingrijpende verandering of verlies in hun leven verwerken.