Vijf fasen van rouw (Kübler-Ross)

Het vijf fasen van rouw model, ook bekend als de rouwcurve geeft inzicht in hoe betrokken mensen ingrijpende verandering of verlies in hun leven verwerken.