Organizational Culture Inventory (OCI)

Organizational Culture Inventory (OCI) - toolshero

Organizational Culture Inventory: in dit artikel wordt het Organizational Culture Inventory (OCI) concept praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige verandermanagement en management tool.

Wat is een Organizational Culture Inventory (OCI)?

Een Organizational Culture Inventory (OCI), oftewel een organisatiecultuur inventaris, laat zien hoe medewerkers met elkaar omgaan, wat zij gemeen hebben en wat er van hen verwacht wordt in hun gedrag.

Gedragsnormen beïnvloeden de productiviteit en effectiviteit op de lange termijn, alsook de betrokkenheid van elke individuele medewerker.

Gratis e-book bij Toolshero

Het OCI is bedacht en ontworpen door de Amerikaanse hoogleraar in management Robert A. Cooke en de Amerikaanse klinische psycholoog J. Clayton Lafferty. Inmiddels is OCI een gepatenteerde methode die wereldwijd door organisaties gebruikt wordt.

Beoordeling van cultuur

Een Organizational Culture Inventory (OCI) is een veel gebruikte evaluatie voor het meten van de organisatiecultuur binnen bedrijven. Het geeft uiteindelijk een beoordeling van de organisatiecultuur.

Deze organisatiecultuur omschrijft het gedrag van de medewerkers en het gedrag dat zij onderling van elkaar verwachten binnen de organisatie. Een OCI gaat verder dan de bedrijfscultuur alleen; het gaat om culturele dimensies die van toepassing zijn op alle soorten organisaties.

Een OCI meet niet alleen de kenmerken van de organisatiecultuur, maar benoemt ook de werkplekcultuur die het nauwst verband houdt met het gedrag en de presentaties van alle medewerkers en managers.

Door middel van OCI kan de organisatiecultuur kwantitatieve gemeten worden, waardoor dit abstract gegeven gemakkelijker te omschrijven en te begrijpen is. Het beschrijft de organisatiecultuur in termen van wat nodig is om te passen en te voldoen aan de verwachting. Op basis van vragenlijsten wordt OCI uitgevoerd. Daarnaast zijn er twee vormen van OCI beschikbaar:

1. OCI-Standaard – meet de huidige cultuur

Inventarisatie van de organisatiecultuur geeft inzicht in het gedrag van medewerkers en managers, dat de huidige cultuur stuurt en vormgeeft.

De gedeelde gedragsnormen worden duidelijk; het gedrag waarvan medewerkers en managers denken ermee aan de verwachtingen te voldoen.

De antwoorden van alle medewerkers worden weergegeven in de Human Synergistics Circumplex. Hierdoor wordt helder om welke relatieve constructieve, passieve, agressieve en defensieve normen het binnen de organisatie gaat.

2. OCI-Ideaal – meet de ideale cultuur

De ideale cultuur wordt geïdentificeerd; dit is de cultuur die het best past om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Het wordt duidelijk wat de optimale cultuur is, die binnen een organisatie geprefereerd wordt.

Zowel medewerkers als managers laten nu weten, wat zij het meest effectief gedrag vinden dat in het voordeel van hun bedrijf werkt. Dit resulteert in een beeld van de ideale cultuur, op basis van gedeelde waarden en overtuigingen van alle medewerkers.

Op die manier kan de huidige cultuur worden vergeleken met de ideale cultuur. De overlappingen moeten worden gekoesterd en de mogelijke hiaten bieden kans voor verandering.

Verandering in organisatiecultuur

De OCI kan worden gecombineerd met de Organizational Effectiveness Inventory (OEI) dat de effectiviteit van structuren, systemen, technologieën en vaardigheden en/of kwaliteiten meet in de huidige organisatiecultuur. De OEI stelt het in staat om tot verandering te komen als het gaat om het realiseren van culturele doelen.

Door middel van OEI kunnen veranderingen gemakkelijker tot stand komen, omdat het de negatieve impact van de huidige organisatiecultuur op de resultaten in beeld brengt.

Met dit uitgangspunt kan de huidige cultuur naar het ideaalbeeld gebracht worden. De door de OCI gemeten cultuur heeft een directe (positieve) invloed op de activiteiten en het functioneren van medewerkers. Dat heeft ermee te maken dat het zich richt op werkvoldoening, motivatie, teamwerk en de kwaliteit van de producten en/of diensten.

Organizational Culture Inventory voordelen

Organizational Culture Inventory (OCI) kent veel voordelen voor een organisatie. Het geeft medewerkers niet alleen inzicht in hun eigen handelen, maar ook in de normen en de omgang met elkaar, dat zij van belang achten om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

Daardoor wordt het gemakkelijker om een visie op de ideale cultuur te creëren.

Door OCI toe te passen, krijgen medewerkers op elk niveau inzicht in het belang van culturele transformatie. Hierdoor zullen zij meer betrokken zijn en meer kwaliteit en betrouwbaarheid bieden. Het meet de bereidheid van medewerkers om met een cultuurverandering mee te gaan en hier open voor te staan.

Door Organizational Culture Inventory (OCI) kunnen eventuele belemmeringen die dit in de weg staan, worden aangepakt. Zelfs wanneer bedrijven met elkaar gaan samenwerken of fuseren en twee organisatieculturen mogelijk gaan botsen, biedt OCI uitkomst. Als laatste houdt het iedereen binnen een organisatie scherp, door keer op keer te evalueren en met elkaar in gesprek te blijven over de culturele waarden.

Circumplex-model

De Organizational Culture Inventory (OCI) maakt gebruik van het (Human Synergistics) Circumplex-model, dat 12 soorten gedragsnormen meet. Deze gedragsnormen zijn weer onderverdeeld in 3 algemene cultuursoorten: Constructief, Passief-Defensief en Agressief-Defensief.

Deze normen karakteriseren de organisatiecultuur en via een Organizational Culture Inventory (OCI) ontstaat er zo een schat aan informatie. Vier van deze normen zijn positief en zorgen voor ondersteunend constructief gedrag.

Ze bieden probleemoplossingen en besluitvorming van hoge kwaliteit, waardoor teamwerk, productiviteit en effectiviteit op de lange termijn zal toenemen. Acht van deze gedragsnormen daarentegen, zijn disfunctioneel en kunnen leiden tot onnodig conflict, ontevredenheid en stress bij medewerkers. Daarmee doen ze afbreuk aan effectieve prestaties.

Organizational Culture Inventory (OCI) Circumplex model - toolshero

Vragenlijsten

Een OCI werkt als volgt; aan de hand van vragenlijsten worden medewerkers óf in groepsverband óf individueel geïnterviewd. Daarnaast is er de keuze voor een computer-gescoorde of een hand-gescoorde versie waarmee alle gegevens verzameld, geïnventariseerd en geanalyseerd worden.

De computer-gescoorde versie bestaat uit 96 items, terwijl de hand-gescoorde versie uit maar liefst 120 item bestaat. De resultaten worden uitgewerkt in het eerdergenoemde Circumplex-model. Hieruit wordt duidelijk wat elke individuele medewerker voor overtuigingen heeft en welke waarden en normen hij belangrijk vindt.

Ook is hieruit af te lezen hoe de gedeelde gedragsverwachtingen binnen de organisatie zijn, door alle overtuigingen en perspectieven van verschillende medewerkers met elkaar te combineren.

Al met al duurt een Organizational Culture Inventory (OCI) ongeveer 20 minuten om te voltooien, waarbij een marge van 15 minuten extra is toegestaan. Vooral bij de hand-gescoorde versie kan het iets langer duren, voordat deelnemers alle vragen hebben beantwoord.

Unit-profielen

Uiteindelijk leidt een Organizational Culture Inventory (OCI) tot specifieke unit-profielen van verschillende niveaus, afdelingen of andere groepen binnen een organisatie. Ook kunnen er unit-profielen ontstaan per regio, branche of divisie.

Dergelijke unit-profielen kunnen mogelijke subculturen die binnen de organisatie aanwezig zijn, aan het licht brengen. Dat biedt een schat aan informatie, waarbij bijvoorbeeld verklaard kan worden waarom bepaalde afdelingen mogelijk beter presteren dan andere afdelingen binnen het bedrijf.

Daarnaast kan met een OCI-Ideaal een visie gecreëerd worden, die van belang is om optimale prestaties in de toekomst mee te maximaliseren.

Ook de OCI-Ideaal zal dan bestaan uit dezelfde items die zijn opgenomen in de OCI-standaard. De groepen die de beide lijsten invullen, kunnen nu hun eigen verwachtingen omtrent gewenst gedrag meenemen en aangeven wat het bedrijf nodig heeft om op de lange termijn goed te functioneren.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Organizational Culture Inventory (OCI)? Kun jij het model gebruiken in jouw (veranderende) organisatie? Gebruik jij het OCI om de huidige organisatiecultuur, de ideale organisatiecultuur of om beide in kaart te brengen? Heb je tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Cooke, R. A., & Rousseau, D. M. (1988). Behavioral norms and expectations: A quantitative approach to the assessment of organizational culture. Group & Organization Studies, 13(3), 245-273.
  2. Cooke, R. A., & Szumal, J. L. (2000). Using the organizational culture inventory to understand the operating cultures of organizations. Handbook of organizational culture and climate, 4, 1032-1045.
  3. Xenikou, A., & Simosi, M. (2006). Organizational culture and transformational leadership as predictors of business unit performance. Journal of managerial psychology, 21(6), 566-579.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Organizational Culture Inventory (OCI). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/verandermanagement/organizational-culture-inventory-oci/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 15/07/2019 | Laatste update: 05/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/verandermanagement/organizational-culture-inventory-oci/”>Toolshero: Organizational Culture Inventory (OCI)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 16

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie