Vacatures

Filter de vacature zoekresultaten

page #0
 1. Projectmanager

  Waterschap Brabantse Delta

  Waterschap Brabantse Delta
  Waterschap Brabantse Delta
  Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze (...)
  Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.   Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.   Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.   Spreekt deze werkomgeving je aan, lees dan verder of deze vacature is wat je zoekt. Binnen de afdeling Ontwerp & Realisatie zoeken wij een: Projectmanager 36 uur   De afdeling Ontwerp en Realisatie voert projecten uit voor het waterschap die gerelateerd zijn aan het watersysteem en draagt zorg voor het opdrachtgeverschap richting externe en interne partijen. Er wordt gewerkt aan een aantal programma’s die leiden tot concrete projecten en opgaven. De afdeling werkt volgens het IPM (Integraal Project Management)-model. Dit model bestaat uit 5 rollen: projectmanager, technisch manager, omgevingsmanager, manager project beheersing en contract manager. De projecten worden veelal gekenmerkt door een groot aantal stakeholders.   De functie Door interne mobiliteit komt op korte termijn deze functie vacant. Het betreft twee grote projecten zijnde het HWBP project Geertruidenberg Amertak en het integrale project Waterhuishouding Waalwijk. Je managet deze projecten en legt daarbij verantwoording af aan de interne opdrachtgever. Daarbij is afstemming met bestuurders, stakeholders en interne belanghebbenden van groot belang. Als projectmanager geef je leiding aan je IPM kernteam, waarbij ruimte is voor innovatie, competentie ontwikkeling en team ontwikkeling.   Competenties Je beschikt over een brede kennis op het gebied van waterbeheer /- veiligheid in een complex omgevingskader. Je bent in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in een visie en in een strategisch plan van aanpak. Je kan een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. Je bent besluitvaardig, resultaatgericht, communicatief sterk en kan goed organiseren. Je bent iemand die initiatief neemt, open staat voor vernieuwingen en deze ook brengt. Je delegeert goed naar je team, bent procesgericht en omgevingsbewust.   Wij vragen Wij zoeken een kandidaat die beschikt over de juiste competenties. Je hebt enkele jaren aantoonbare ervaring. We vragen academisch werk- en -denkniveau (of hbo+), aantoonbare affiniteit met waterbeheer en een grote dosis enthousiasme. Ervaring met projectleiding van watersysteem gerelateerde opgaven en kennis van procesgericht werken en IPM werkmethodiek is vereist.   Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.   Wij bieden Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen. Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta   Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.797,- en maximaal € 5.399,- bruto per maand (schaal 12). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Dit budget kun je aanwenden voor  bijvoorbeeld het kopen van extra verlof of het genereren van extra inkomen). Tot slot geldt een collectieve salarisverhoging per 1 april 2019 van 3,25%.   Interesse? Solliciteren kan tot en met 6 januari 2019 via het online sollicitatieformulier. Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Frank Pulles, afdelingshoofd Ontwerp & Realisatie (076-5641048) en over de procedure met Fieke Spoormakers, HR Medewerker (076-5641833). De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 23 januari 2019. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.brabantsedelta.nl/werken-bij-ons.   Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
  1. hbo__wo
  2. nederland-noord-brabant
  3. water-beheersing__waterschappen
 2. Senior applicatiebeheerder procesautomatisering/-informatisering

  Waterschap Brabantse Delta

  Waterschap Brabantse Delta
  Waterschap Brabantse Delta
  Senior applicatiebeheerder procesautomatisering/-informatisering Locatie: Breda, 32-36 uur De organisatie Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. (...)
  Senior applicatiebeheerder procesautomatisering/-informatisering Locatie: Breda, 32-36 uur De organisatie Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water. Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continu in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend. Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden. Het team ICT-diensten Binnen de afdeling facilitaire zaken verzorgt het team ICT-diensten de gehele aanbodkant van de ICT bij het waterschap. Leden van het team werken in ICT-projecten, in beheer en ontwikkeling van applicaties, ICT-middelen en de systeem- en netwerken. In het team werken databasebeheerders, applicatiebeheerders, systeem- en netwerkbeheerders, securityspecialisten, informatie- en integratiespecialisten. Voor de uitbreiding van het team is per direct een vacature voor een: Senior applicatiebeheerder procesautomatisering en -informatisering De functie In 2018 zijn de ambities voor Brabantse Delta vastgesteld voor procesautomatisering (PA; de industriële automatisering) en procesinformatisering (PI) . Deze ambities moeten leiden tot een nieuwe geïmplementeerde waterschapsbrede PA/PI-architectuur. Om dit te realiseren moeten de beheerprocessen ingericht zijn conform standaard beheerraamwerken. Daarnaast moet er uitvoering gegeven worden aan een investeringsplan. Als applicatiebeheerder lever je hier een belangrijke bijdrage aan. De senior applicatiebeheerder werkt samen in een netwerkteam met collega’s uit het team ICT-diensten, de informatieadviseurs, de functioneel beheerders van de afdeling beheren en innoveren en de technisch beheerder van de afdeling onderhoud en techniek. Binnen het domein procesautomatisering en -informatisering beheer je de daarbij ingezette applicaties. Denk aan onder andere applicaties voor bedienen op afstand (TMX en BOA), applicaties voor onderstations, rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen en datamanagementsystemen van meetgegevens (WISKI en iHistorian). Meldingen en wijzigingen los je zelf op of stuurt de leverancier aan. Je schakelt hiervoor met de functioneel beheerders, technisch beheer en/of leveranciers. Over het deel van het applicatiebeheer wat is uitbesteed aan leveranciers voer je de regie. Tevens zet je je deskundigheid in bij het projectmatig (door)ontwikkelen van applicaties, het opzetten van nieuwe ICT-voorzieningen en de daarbij behorende beheerprocessen. Gezien de ambities in de PA/PI visie is dit een belangrijke taak, terwijl de continuïteit van de bestaande applicaties geborgd moet blijven. In de rol van senior volg en analyseer je de ontwikkelingen van de applicaties in de procesautomatisering en –informatisering, onderhoud je de kennis van processen en activiteiten binnen watersystemen en waterketen en draag je bij aan de ontwikkeling en implementatie van de visie op procesautomatisering. Je begeeft je op het snijvlak van de tactische naar de operationele uitvoering. Wij vragen Een collega die: proactief is, initiatief neemt en resultaatgericht is; gericht is op samenwerken, feedback kan geven en ontvangen; gewend is om gestructureerd en volgens de afgesproken beheerraamwerken te werken; in staat is om vernieuwingen in technologie en veranderingen in de manier van werken als een uitdaging te zien en makkelijk op te pakken; oog heeft voor ontwikkelingen in het vakgebied en daar actief op inspeelt; bereid is zich verder te ontwikkelen; communicatief en schriftelijk vaardig is. Je hebt: een afgeronde (technische) hbo-opleiding; ruime ervaring met het beheren van applicaties; ruime ervaring met het regievoeren op uitbesteed applicatiebeheer; kennis en ervaring met werken volgens beheerraamwerken zoals BiSL, ASL en/of ITIL; enkele jaren ervaring in de procesautomatisering en kennis van de processen afvalwaterketen en watersystemen (is een pre); een analyserend en probleemoplossend vermogen; een klant- en servicegerichte instelling; het vermogen het grote geheel te overzien en vooruit te kijken op basis van technologische ontwikkelingen en visie. Wij bieden Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen. Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta of kijk op www.brabantsedelta.nl. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.046,- en maximaal € 4.210,- bruto per maand (schaal 10). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Dit budget kun je aanwenden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof of het genereren van extra inkomen. Tot slot geldt een collectieve salarisverhoging per 1 april 2019 van 3,25%. Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden. Interesse? Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bert Visschers, teamleider ICT-diensten, telefoonnummer 076 564 10 26. Voor overige vragen kun je terecht bij Evelien Boekhout, HR adviseur, telefoonnummer 076 564 11 75. Solliciteren kan tot en met 8 januari 2019 via het online sollicitatieformulier. De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 15 januari 2019. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
  1. wo__hbo
  2. nederland-noord-brabant
  3. water-beheersing__waterschappen
 3. Senior adviseur besturingstechniek

  Waterschap De Dommel

  Waterschap De Dommel
  Waterschap De Dommel
  Procesautomatisering binnen De Dommel is volop in ontwikkeling. Data en daarmee informatie worden dan ook steeds belangrijker in ons werk. Terugkoppeling van deze ingewonnen informatie en de overzichtelijke verwerking hiervan is cruciaal. Dit begint echter allemaal bij een juiste en goed onderhouden technische (...)
  Procesautomatisering binnen De Dommel is volop in ontwikkeling. Data en daarmee informatie worden dan ook steeds belangrijker in ons werk. Terugkoppeling van deze ingewonnen informatie en de overzichtelijke verwerking hiervan is cruciaal. Dit begint echter allemaal bij een juiste en goed onderhouden technische infrastructuur. Voor onder andere het coördineren, ontwikkelen en implementeren van de maatregelen die voortkomen uit de visie op procesautomatisering zijn we op zoek naar een:   Senior adviseur besturingstechniek Fulltime, 36 uur per week   Initiatiefrijk en innovatief De functie Je werkt graag in een multidisciplinaire omgeving. Je bent sparringpartner en adviseur voor directie en management. Je stelt kaders, ontwikkelt, verbetert en beheert de standaarden op het gebied van PA. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en doorontwikkelen van de gehele technische infrastructuur. Je bent hierin richtinggevend en beslist mede over architectuurkeuzes. Daarnaast zorg je ervoor dat deze toegepast en gebruikt worden. Dit doe je door binnen projecten je adviezen te geven aan bouwteams en door deel te nemen aan projectgroepen. Je bent een verbinder tussen verschillende disciplines en processen en je zorgt voor samenwerking en het delen van kennis. Kortom, jij helpt ons om onze infrastructuur nog verder te professionaliseren.   Wie ben jij? Vakvolwassen in de industriële automatisering. Afgeronde relevante hbo-/wo-opleiding in het vakgebied. Verbinder met belanghebbende processen. Innovatief gedreven. Bekend met het ontwikkelen van en beheren van de PAstandaardisatie. Je weet van aanpakken, houdt het overzicht en bent adviesvaardig. Helder in woord en geschrift. Kennis en vaardigheid met projectmanagement. Kennis van veiligheid IEC62443, SIEMENS S7, Unity van Schneider en iFIX (SCADA). Je beschikt over een rijbewijs B. Wij bieden Beloning vindt plaats in schaal 11 (minimaal € 3401,- en maximaal € 4767,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, salaristabel per 1-1-2019). Bovenop het salaris is er een individueel Keuze Budget (IKB) van 20% van het jaarsalaris voor de inzet van verlof, betalen van opleidingen of uitkeren als salaris. Persoonlijk Basis Budget (PBB) voor de inzet van ontwikkeling (€ 5.000,-). Ter informatie, Waterschap De Dommel vraagt bij een aanstelling een verklaring omtrent gedrag. Heb je interesse? Je kunt solliciteren via het online sollicitatieformulier. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Evert-Jan van den Dungen, manager Technische Infrastructuur, tel.: 0411 618 229. Voor proces werving en selectie kun je contact opnemen met Els van Suijlekom, personeelsconsulent, tel.: 0411 618 340.     Bedrijfsinformatie Werken bij Waterschap De Dommel is samen werken aan water. Een mooi gebied in Midden-Brabant met overal water, in beken zoals Beerze, Dommel en Keersop. Dagelijks werken ruim 430 medewerkers met zorg aan schoon, voldoende en veilig water. Met een wereld waarin we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer.   De Dommel is een flexibele werkgever waar je zelf aan het roer staat voor een goede balans tussen werk en privé. Als je wil werken aan persoonlijke ambities en je loopbaan, dan ondersteunt onze Brabantaquademie je daarin. Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling vinden we belangrijk. Spreekt een werkomgeving je aan die informeel, slagvaardig en samenwerkingsgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen? Reageer dan op deze vacature. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dommel.nl. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
  1. hbo__wo
  2. nederland-noord-brabant
  3. water-beheersing__waterschappen
 4. Senior Business Developer

  Radboudumc

  Radboudumc
  Radboudumc
  Senior Business Developer Functieomschrijving In deze functie heb je als doel om de in het Radboudumc ontwikkelde kennis en nieuwe technologiëen op het gebied van Life Sciences & Health te commercialiseren. Daartoe: zorg je voor optimale bescherming van intellectueel eigendom, bijvoorbeeld door (...)
  Senior Business Developer Functieomschrijving In deze functie heb je als doel om de in het Radboudumc ontwikkelde kennis en nieuwe technologiëen op het gebied van Life Sciences & Health te commercialiseren. Daartoe: zorg je voor optimale bescherming van intellectueel eigendom, bijvoorbeeld door octrooiaanvragen te begeleiden; identificeer je potentiële partners en financiers voor de produktontwikkeling en exploitatie opvan het intellectueel eigendom; onderhandel en onderhoud je daaruit voortvloeiende overeenkomsten zoals onderzoeks- en licentieovereenkomsten; stel je businesscases op en begeleid je de oprichting van spin-offs; adviseer en ondersteun je de directies van aan het Radboudumc gelieerde spin-offs op business-inhoudelijk, netwerk en IP gebied; zoek je proactief naar financieringsmogelijkheden voor medisch wetenschappelijke innovatieve projecten en spin-offs, bijvoorbeeld via durfinvesteerders (VC’s), subsidies of samenwerking met bedrijven; ben je mede-verantwoordelijk voor het signaleren en benutten van kansen die economische subsidies bieden en helpt deze tot een succesvol resutaat te brengen; in het kader van voorgelegde business cases of businessplannen volg je relevante marktontwikkelingen en verricht je marktonderzoek; bouw je aan een netwerk van relaties van interne partners, zoals onderzoekers en klinische staf en externe partners zoals bedrijven, kennisinstellingen en venture capitalists; coach je onderzoekers in het contact met het bedrijfsleven en beheer je een portfolio van diverse projecten; organiseer je samenwerking met industrie; ondersteun je onderzoekers en afdelingen in het zakelijke verkeer: waarde bepaling en, prijsstelling van diensten. Profiel Wij zoeken iemand met een achtergrond in de medisch technologische sector die zowel de taal van de academische wereld als die van het bedrijfsleven verstaat en spreekt. En verder voldoet aan de volgende eisen: Afgeronde bèta studie of Economie / Bedrijfskunde wo-opleiding. Ervaring in MedTech industrie in bijvoorbeeld productontwikkeling, research, marketing en/of business development. In staat om relaties op te bouwen en te netwerken. Uitstekende onderhandelingsvaardigheden, je staat stevig in je schoenen. Tactvol, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kan omgaan met verschillende, soms tegengestelde, belangen. Toont initiatief, creativiteit en beschikt over een uitstekend (zelf)oplossend vermogen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel om zelfstandig projecten vorm te geven. Kan perfect in multidisciplinaire teams functioneren, is servicegericht en flexibel. Kan verschillende rollen spelen en/of communicatiestijlen hanteren. Beschikt over een relevant nationaal en internationaal netwerk. Analytisch en resultaatgericht. Ervaring met economische subsidies en investeringen is een pre. Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels. Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken. Organisatie De afdeling Valorisatie bestaat uit een team van ruim 20 fte dat in een open sfeer een bijdrage levert aan die missie door zich te richten op: Beschikbaar maken van kennis en technologie voor patienten via relevante partijen. Realiseren en stimuleren van subsidies en financiering, inclusief proof-of-principlebinnen een instelling. Initiëren en stimuleren van duurzame netwerken tussen enerzijds onze Research Thema’s en Technology Centers en anderzijds het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen.   De afdeling is onderverdeeld in vier teams: Business Development,  Regionale Economische Ontwikkeling, Grant Support Office, Juridische Zaken. Het Business Development team stimuleert onderzoeksfinanciering en impact via commerciële partners en slaat de brug tussen wetenschap en de markt. De nadruk ligt op het beschermen van intellectueel eigendom, het stimuleren van de samenwerking met het bedrijfsleven (zowel lokaal als internationaal), bijdragen aan de regionale  economische ontwikkeling en het vermarkten van innovaties, via licenties aan bestaande bedrijven of via spin-offs. Het Radboudumc Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie. Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen. Arbeidsvoorwaarden Salaris volgens cao academische ziekenhuizen. 36 uur per week. 1 jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.    Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc. Opmerkingen en contactinformatie Een assessment en het natrekken van de referenties kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Joram Sjoerts, manager Business Development Team via (024) 361 89 34.    Graag solliciteren vóór 4 januari via het online sollicitatieformulier. Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.
  1. wo
  2. nederland-gelderland
  3. medisch
 5. Asset Digitalisation Consultant

  SKF B.V.

  SKF B.V.
  SKF B.V.
  Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een ervaren: Asset Digitalisation Consultant    Wellicht ken je SKF als wereldleider in producten en systemen voor de lagerindustrie. Daarnaast spelen wij een toonaangevende rol op het gebied van diensten waaronder technische consultancy, conditiebewaking (...)
  Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een ervaren: Asset Digitalisation Consultant    Wellicht ken je SKF als wereldleider in producten en systemen voor de lagerindustrie. Daarnaast spelen wij een toonaangevende rol op het gebied van diensten waaronder technische consultancy, conditiebewaking en opleidingen. Met behulp van de inherente vaardigheden en deskundigheid van onze circa 45.000 medewerkers zijn we in staat onze doelstelling te realiseren om intelligentere, duurzamere en innovatievere klantoplossingen te creëren. SKF is een uitgesproken mondiaal bedrijf dat werkzaam is in meer dan 130 landen en een uitgebreide reeks industrieën en klanten wereldwijd van diensten voorziet.   SKF Industrial Sales Benelux biedt een compleet aanbod van Rotating Equipment Performance oplossingen voor industriële klanten. Onze kennisintensieve diensten dragen bij aan het verhogen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van industriële installaties. SKF zet sterk in op digitalisering en wij dagen je uit om met ons mee te groeien! Functieomschrijving Als Consultant werk je in projectvorm op locatie samen met onze klanten en de collega Consultants en Service Engineers. Taken omvatten o.a.: Analyseren van onderhoudsprocessen en gerelateerde gegevens in IT-systemen (EAM, bv. SAP, Ultimo, Maximo) en OT-systemen (bv. ICS, SCADA). Optimaliseren van EAM-data d.m.v. analyses, rapportages, migraties of interfacing. Functioneel applicatiebeheer van SKF-informatiesystemen (inrichten voor, en trainen van gebruikers). Volgen van de ontwikkelingen in de industriële digitalisering (IT-OT convergentie, IIoT, Industrie 4.0).   Functie-eisen Je beschikt over hbo-/wo werk- en -denkniveau, technisch-bedrijfskundig of ICT. Je bent een teamspeler en zelfstarter met een klantgerichte instelling. Je kunt projectmatig werken, bent communicatief sterk, resultaatgericht en beschikt over analytisch denkvermogen. Je hebt kennis van EAM-informatiesystemen, databases en rapportage- en visualisatietools (bv. Access, VBA, SQL). Je hebt meerdere jaren ervaring in de industriële onderhoudswereld én met onderhoudsmethodieken zoals FMECA, RCM, CBM en RCA. Je leert graag bij om de SKF Cloud systemen (AMST, @pitude, Enlight) te kunnen implementeren en beheren. Je hebt voldoende technische kennis om met ontwikkelaars te kunnen samenwerken. Zo kun je rapportages en interfaces functioneel en technisch ontwerpen. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal. Frans is een pre. Je hebt een flexibele instelling voor wat betreft werktijden en bereidheid om te reizen binnen de Benelux.   Ons aanbod Wij bieden jou de kans te werken in een innovatieve en professionele omgeving die onderdeel uitmaakt van een groot, succesvol bedrijf met een uitstekende reputatie. Je gaat onderdeel uitmaken van een team van gemotiveerde consultants. Je hebt de mogelijkheid om jezelf professioneel verder te ontwikkelen in een carrière binnen SKF; hierbij zullen wij je alle ondersteuning bieden. Daarnaast bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden. Kijk voor meer informatie op www.skf.com.   Interesse? Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Graag solliciteren via het online sollicitatieformulier voor 30 december 2018. Een online assessment en intelligentietest kunnen deel uitmaken van het wervingsproces.   About SKF SKF works to reduce friction, make things run faster, longer, cleaner and more safely. Doing this in the most effective, productive and sustainable way has made the SKF Group a leading global supplier of products, solutions and services within rolling bearings, seals, mechatronics, services and lubrication systems. Services include technical support, maintenance services, condition monitoring, asset efficiency optimization, engineering consultancy and training. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
  1. hbo__wo
  2. nederland
  3. industrie
 6. Teamleider Beheer en Onderhoud

  Waterschap Rivierenland

  Waterschap Rivierenland
  Waterschap Rivierenland
  Teamleider Beheer en Onderhoud Tiel, 36 uur Vacaturenummer: T-WBH 106040-101540 (E) Het beheer van water is in goede handen dankzij effectief teammanagement. Over jouw werk Jij gaat sturing geven aan een team van adviseurs, die samen de tactische laag vormen op het gebied van waterbeheer, dijkbeheer, peilbeheer en (...)
  Teamleider Beheer en Onderhoud Tiel, 36 uur Vacaturenummer: T-WBH 106040-101540 (E) Het beheer van water is in goede handen dankzij effectief teammanagement. Over jouw werk Jij gaat sturing geven aan een team van adviseurs, die samen de tactische laag vormen op het gebied van waterbeheer, dijkbeheer, peilbeheer en wegbeheer. Jij zorgt ervoor dat de adviezen over aanpassingen aan onze wateren, dijken, stuwen, wegen, en dergelijke, vanuit beheer en onderhoud integraal worden bekeken en uitgewerkt. Uiteraard neem je hierbij de inbreng van de werkvloer én van de inwoners van ons werkgebied ook mee. En omgekeerd werkt het net zo: interne adviezen en innovaties neem je mee bij de implementatie van nieuw beleid en de opgeleverde projecten. Jij begrijpt het belang van assetmanagement en gebiedsgericht werken. Je zoekt de verbinding tussen collega’s, tussen het waterschap en de inwoners van ‘ons’ gebied en tussen de centrale en decentrale overheid. En je: zorgt samen met je team voor de juiste managementinformatie; geeft invulling aan de rol van opdrachtgever, als het gaat om de aanpassingen aan onze assets (wateren, dijken, stuwen, wegen, e.d.) die projectmatig worden gerealiseerd; je stimuleert en enthousiasmeert medewerkers om hun werk naar beste kunnen uit te voeren en om zich te blijven ontwikkelen. Wij zijn water In het prachtige waterrijke gebied tussen de Rijn, de Lek en de Maas zorgen wij – Waterschap Rivierenland – voor droge voeten en schoon oppervlaktewater. We onderhouden sloten en vaarten, verstevigen dijken, leggen vispassages aan en beheren polderwegen. Kortom, wij doen belangrijke dingen voor 'onze inwoners' op het gebied van water, veiligheid, recreatie en werk. Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie staan bij ons dan ook hoog in het vaandel. Want wij zijn water. Jij ook? Dompel je dan onder in de wondere waterwereld van Waterschap Rivierenland en solliciteer gelijk op onze functie van teamleider Beheer en Onderhoud. Over jouw team Jouw nieuwe team (14 fte’s) is het team Tactisch Advies & Wegbeheer, dat valt onder de afdeling Beheer en Onderhoud. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat het werk dat buiten wordt uitgevoerd klopt met de strategische, beleidsmatige en bestuurlijke visie en keuzes. Daardoor spelen jullie een belangrijke rol binnen de projecten van het waterschap. Daarnaast dragen jullie in de toekomst het wegbeheer mogelijk over aan de gemeente en dat is een flink proces om in goede banen te leiden. De afdeling Beheer en Onderhoud is verantwoordelijk voor het op orde houden van het waterhuishoudkundige systeem in het hele beheergebied van het waterschap. Die taak wordt uitgevoerd door gestructureerd (groen)onderhoud en beheer aan de watergangen, dijken, wegen, wegbermen en terreinen. Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor het operationele vaarwegbeheer op de Linge, het operationeel peilbeheer, het operationele wegbeheer en de dijkbewaking. Op deze afdeling werken dan ook 125 mensen, die zijn verdeeld over 5 decentrale teams en 3 centrale teams. Per 1 januari 2019 zijn de 3 centrale teams opgedeeld in een operationeel team, een tactisch adviserend team, inclusief het wegbeheer en een team dat de bedrijfsvoering ondersteunt. Over jou Jij bent een verbinder en een bouwer. Met veel bevlogenheid stuur jij je team aan en coach je ze door de veranderende werkomgeving. Dat gaat je goed af, dankzij je uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Hierdoor voel jij bovendien heel goed de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen aan. En wat ook erg meehelpt, is dat je een oplossingsgerichte werker bent, die beslissingen neemt vanuit overzicht. Ook heb je nog: minimaal hbo-werk- en -denkniveau, en ben je bekend met beheer en onderhoud; een duidelijke visie op assetmanagement en op gebiedsgericht en projectmatig werken; enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie, in een non-profit- of overheidsorganisatie. Over wat je van ons kunt verwachten Wij bieden je in ieder geval een dynamische, interessante baan, voor 36 uur in de week. Verder bieden wij je nog (op fulltime basis): een salaris in schaal 12 dat tussen de € 3.797,00 en € 5.399,00 bruto per maand ligt; een Individueel KeuzeBudget (IKB), ter waarde van ongeveer 20% van je salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Over hoe je kunt solliciteren Zie jij het wel zitten om een mooie maatschappelijke bijdrage te leveren en onze adviseurs aan te sturen? Stuur dan gelijk je sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, via het online sollicitatieformulier. Wil je eerst nog wat meer informatie? Dan mag je altijd bellen met Koot van Bavel, afdelingshoofd Beheer en Onderhoud, via 0344 - 64 94 33, of via 06 - 51 52 22 78. Of kijk op www.wsrl.nl voor meer informatie over onze organisatie. Het Waterschap Rivierenland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.
  1. hbo
  2. nederland-gelderland__nederland-noord-brabant__nederland-utrecht
  3. water-beheersing__waterschappen
 7. Production Supervisor

  Apotex Nederland B.V.

  Apotex Nederland B.V.
  Apotex Nederland B.V.
  Production Supervisor ploegendienst Met jouw gevoel voor leiderschap bijdragen aan de gezondheid van mensen? Een veelzijdige rol vervullen bij een groot, groeiend, internationaal bedrijf? Ervaring binnen een productieomgeving? Samenwerken met een team collega’s in een goede sfeer? Dat kan met deze vacature bij (...)
  Production Supervisor ploegendienst Met jouw gevoel voor leiderschap bijdragen aan de gezondheid van mensen? Een veelzijdige rol vervullen bij een groot, groeiend, internationaal bedrijf? Ervaring binnen een productieomgeving? Samenwerken met een team collega’s in een goede sfeer? Dat kan met deze vacature bij Apotex Nederland: Apotex Nederland als werkgever Apotex Nederland maakt deel uit van de internationale Apotex Groep en is hierdoor één van de grootste generieke farmaceutische bedrijven ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Canada. Apotex is vertegenwoordigd in een groeiend aantal Europese landen. Vanuit Leiden richt Apotex zich op de productie, het verpakken en de verkoop van een kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen. Op ons kantoor en productieomgeving werken 250 medewerkers. De sfeer is informeel en open. De functie Production Supervisor Als Production Supervisor ben je verantwoordelijk voor het plannen, leiden en controleren van het gehele productieproces. Je realiseert de productieplanning binnen de wettelijke en kwalitatieve richtlijnen. Daarnaast zorg je voor verdere optimalisatie van de farmaceutische en logistieke processen. Je initieert verbetertrajecten om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Je komt daarbij met verbetervoorstellen en werkt investeringsvoorstellen uit, op projectmatige basis, ter verdere optimalisatie van de afdeling. Je geeft leiding aan een Production Coördinator en een team van 15 operators die werkzaam zijn op 6 subafdelingen. Je zorgt ervoor dat de operators optimaal ingezet worden. In probleemsituaties weet je jouw technische en leidinggevende ervaring in te zetten. Het betreft een functie in 3 ploegen. Later dit jaar zal dit een 4 ploegendienst worden. Je rapporteert aan de Manufacturing Manager. Vereisten Wij zijn op zoek naar een kandidaat die beschikt over: hbo- werk- en -denkniveau; minimaal 5 jaar werk- en 2 jaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de semiprocesindustrie (farmacie of levensmiddelen); ervaring met implementatie van verbeterprocessen; een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Verder ben je in staat om: goed te kunnen samenwerken, anderen te motiveren en in hectische situaties het overzicht te bewaren; proactief te handelen en bezit je overtuigingskracht; de juiste prioriteiten te stellen; klantgericht op te treden; open en duidelijk te communiceren. Het aanbod Bij Apotex Nederland kun je als Production Supervisor rekenen op professionele ondersteuning, waaronder een trainings-module en vaktechnische cursussen. Daarbovenop bieden we je: een marktconform salaris; 13e maand; 8% vakantiegeld; 25 vakantiedagen en 6 ATV dagen; premievrij pensioen; collectieve korting zorgverzekering. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de Manufacturing Manager, tel.: 071-5243100. Of kijk op www.apotex.com. We nodigen je graag uit om te solliciteren! Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
  1. hbo
  2. nederland-noord-holland__nederland-zuid-holland
  3. farmacie
 8. Manager Customer Service

  Tiger Nederland

  Tiger Nederland
  Tiger Nederland
  Manager Customer Service Fulltime, Geldrop Weet jij hoe je binnen een Customer Service afdeling een zo efficiënt en effectief mogelijk proces van orderadministratie en klantondersteuning kan uitbouwen en kan jij je afdeling op een enthousiasmerende en motiverende wijze aansturen? Vind je tevens uitstekend je weg (...)
  Manager Customer Service Fulltime, Geldrop Weet jij hoe je binnen een Customer Service afdeling een zo efficiënt en effectief mogelijk proces van orderadministratie en klantondersteuning kan uitbouwen en kan jij je afdeling op een enthousiasmerende en motiverende wijze aansturen? Vind je tevens uitstekend je weg binnen een dynamische omgeving en ervaar je verandering als een uitdaging? Bij Tiger zijn wij op zoek naar een ervaren Customer Service Manager met leidinggevende, coachende en oplossende capaciteiten, die in staat is om de internationale afdeling Customer Service van een groeiend bedrijf verder vorm te geven. Wat ga je doen? Je bepaalt de taakverdeling en motiveert je team om hun talenten, verantwoordelijkheden en capaciteit optimaal te benutten. De afdeling Customer Service staat centraal en is het gezicht van de organisatie naar onze klanten. Als Customer Service Manager heb je een spilfunctie, waarin je over de volledige breedte van de organisatie betrokken bent. Je bent verantwoordelijk voor zowel de strategische als operationele activiteiten binnen je afdeling, een efficiënter proces met een hogere klanttevredenheid dragen bij aan de commerciële resultaten van de organisatie. Je bent eindverantwoordelijk voor het operationele beheer van onze klanten in al haar facetten, zoals de volledige operationele afstemming tussen klant, sales, finance, productie en logistiek. In samenwerking met de diverse Sales Managers stem je de wensen en eisen van onze klanten of diensten af, waarmee jij met het Customer Service team een optimale dienstverlening en klanttevredenheid weet te realiseren. Je draagt zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijk proces van orderadministratie en klantondersteuning en stuurt de afdeling aan op het realiseren van de gestelde KPI’s. Daarnaast fungeer je als een centraal punt van kritische informatie voor zowel sales als de rest van de organisatie. Je rapporteert aan de Managing Director van Tiger. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: Ontwikkelen en verbeteren van Customer Service medewerkers en processen op basis van behoeften van de klant voor bestellingen, documenten en informatie. Het verbeteren van klanttevredenheid ten aanzien van service. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe bedrijfsprocessen, systemen en procedures. Het aansturen en begeleiden van de afdeling Customer Service op kwaliteit, doorlooptijden, leveringsvoorwaarden en klanttevredenheid. Coachend leidinggeven aan het team (+/- 10fte), zodat jij iedere dag het optimale uit jouw medewerkers weet te halen. Zorgdragen voor een proactieve afstemming met de interne organisatie. Verantwoordelijk voor het initiëren van procesverbeteringen in de keten tussen klanten en de interne organisatie met een belangrijke focus op E-Commerce. Eindverantwoordelijke voor een goede afhandeling van orderverwerking, interne en externe klachten. Herken jij jezelf hierin? We zijn op zoek naar een zelfstandig werkende Customer Service Manager met een afgeronde hbo-opleiding met 8 tot 10 jaar relevante werkervaring, waarvan minimaal 3 jaar relevante (people)managementervaring in een commerciële organisatie. Je weet als geen ander te zorgen voor een prettige werksfeer. Je staat voor de klant en het team, geeft duidelijk richting en bent vanuit een continue drive om processen en medewerkers te verbeteren, slagvaardig in het nemen van beslissingen. Als manager ben je makkelijk benaderbaar en sta je open voor de input van je team en weet je een hechte samenwerking te creëren. Beschik je daarnaast over uitstekende communicatieve vaardigheden (Nederlands, Duits en Frans), ben je analytisch sterk, ondernemend en resultaatgericht, met kennis van ERP en CRM. Dan is ons wensenlijstje compleet. De organisatie “At Coram, our aim is to make you feel good about your daily routines in the most personal space in your home. We design, create and sell bathroom accessories and shower areas, with the highest standards in aesthetics, functionality and ease of use.” Tiger is onderdeel van Coram International. Coram is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van kwalitatieve badkamerproducten, die eenvoudig te installeren zijn. Coram streeft naar een marktpositie in de top tien van grootste spelers in Europa op basis van sterke merken, innovatief design en intensieve samenwerking met business partners. Onze merken Tiger, Sealskin, Geesa en Impey worden verkocht via verschillende verkoopkanalen. Coram is eigendom van een Nederlandse familie. Het aanbod Een uitdagende functie met inhoud waarbinnen jouw ervaring echt tot z’n recht komt, bij een marktleidende speler op de badkamerartikelen- en sanitairmarkt, met grote ambities. Verder kun je rekenen op: Een goed marktconform salaris. Voldoende vakantiedagen en goede pensioenregeling. Alle ruimte voor inventiviteit en persoonlijke ontwikkeling. En natuurlijk enthousiaste collega’s! Enthousiast geworden en toe aan een nieuwe stap? Mail dan je sollicitatie met cv naar Charlotte Janssen, HR-Adviseur: hr@coram.nl. Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met Charlotte op: 06-15171487. Kijk op www.tiger.nl voor meer informatie over onze organisatie.   Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
  1. hbo
  2. nederland-noord-brabant
  3. handel__groothandel
 9. Kwaliteitsmanager Food & Agri

  Aminola

  Aminola
  Aminola
  Ben jij geordend, analytisch sterk en werk je overzichtelijk? Beschik je over gedegen kennis op het gebied van kwaliteit in de foodbranche of heb je ervaring in de uitvoering van een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem? Dan is Aminola wellicht op zoek naar jou! In verband met de groei van onze organisatie zijn wij (...)
  Ben jij geordend, analytisch sterk en werk je overzichtelijk? Beschik je over gedegen kennis op het gebied van kwaliteit in de foodbranche of heb je ervaring in de uitvoering van een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem? Dan is Aminola wellicht op zoek naar jou! In verband met de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een: Kwaliteitsmanager Food & Agri 32-40 uur per week, Barneveld Aminola Sinds juni 2013 zijn wij actief in de import, distributie en productie van hoogwaardige, plantaardige ingrediënten voor de diervoeder- en levensmiddelenindustrie. Met een vooral internationale oriëntatie zijn wij actief in diverse landen binnen en buiten Europa en houden wij ons onder andere bezig met het importeren van ingrediënten uit Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Wij onderscheiden ons door een sterke focus op kwaliteit, betrouwbaarheid, innovatie en een vooruitstrevende service. Werkzaamheden Bijhouden en handhaving van overeengekomen protocollen/werkwijzen/procedures. Registreren en afhandelen van klachten van klanten/leveranciers, aanbevelingen geven richting het team. Bieden van support aan klanten op het gebied van productkwaliteit, technologie, wet- en regelgeving, en questionnaires. Voorbereiden en begeleiden klantaudits en opvolgen van eventuele non-conformities. Begeleiden en/of uitvoeren van (interne/externe) audits door controlerende en certificerende instanties en adequate afhandeling van verbeterpunten. Beheren en harmoniseren van de diverse kwaliteitssystemen (BRC, GMP+ en SKAL). Beheren en opstellen van alle productspecificaties (zoals MSDS product labels) met betrekking tot kwaliteit voedselveiligheid en wettelijkheid. Uitvoeren van goedkeuringsprogramma’s voor (nieuwe) buitenlandse leveranciers. Opstellen, bewaken en uitvoeren analyseplannen. Begeleiding en organiseren van trainingen en andere kwaliteitsbijeenkomsten voor het team. Zorgdragen voor risk assessments. Adviserende rol naar het management en het team. Kennis en vaardigheden Je beschikt over een afgeronde hbo-/wo-opleiding richting Levensmiddelentechnologie of soortgelijks. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in een food, feed, farmacie productieomgeving. Je hebt kennis en praktische ervaring met de gangbare kwaliteitssystemen in de (dier)voeding zoals HACCP, GMP+ en BRC. Je bent communicatief sterk en doortastend op verschillende niveaus, zowel intern als extern. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pre. Je beschikt over de volgende competenties: Pragmatisch / oplossingsgericht Klantgericht Organisatiesensitief Analytisch, nauwkeurig en gestructureerd Zelfstandig kunnen werken Wij bieden Wij bieden een mooie functie in een dynamische organisatie die volop in beweging is. Je krijgt genoeg mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Tegenover jouw kwaliteiten, inzet, expertise en prestaties staan goede arbeidsvoorwaarden. Wij hebben de intentie om je voor langere tijd aan onze organisatie te binden. Solliciteren? Stuur je cv en motivatie naar jobs@aminola.com. Voor vragen over deze vacature kun je ons bereiken via 085-4013622 of kijk op onze website www.aminola.com. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
  1. hbo__wo
  2. nederland-gelderland__nederland-utrecht
  3. handel__groothandel
 10. Conversion Optimization Specialist

  Instant Magazine

  Instant Magazine
  Instant Magazine
  Conversion Optimization Specialist Understanding user-psychology through data is your passion, curiosity is your second nature. Description It is your primary goal to get website visitors, trial users and clients to do what we want them to do. In this position, you combine a customer-centric approach and data to (...)
  Conversion Optimization Specialist Understanding user-psychology through data is your passion, curiosity is your second nature. Description It is your primary goal to get website visitors, trial users and clients to do what we want them to do. In this position, you combine a customer-centric approach and data to optimize the customer journey, from awareness to conversion to becoming a customer, from onboarding to advocacy. Ownership You set up our overall conversion optimization strategy. With A/B testing and in-depth customer & user behaviour data analysis, you provide essential insights into the organisation. These insights will help to improve our multichannel communication efforts organisation wide. Team You are part of the marketing team, closely collaborating with our Product Marketer, Product Owner, Growth Marketer and Content Strategist. Main KPI's Structure: Implementing Business Intelligence & Data Visualization Software. Self-Reliance: Improve no-touch sales conversion. From 0% of new trials in 2018 to 10% of new Inbound trails in December 2019. So, 10% of trials that become a client, do so without pro-active support from us.   Key responsibilities Structuring our customer info and user-behavior data. Advising and implementing Business Intelligence & Data Visualization Software. Provide ongoing web analytics. Finding conversion bottlenecks and suggest technical and communicative improvements. Setting up A/B tests. Executing quantitative and qualitative usability research. Competences Curious Self-reliant Result driven Customer oriented Communicative   Functional requirements At least 2 years of relevant work experience. Fluent in English, good understanding of Dutch. Google Analytics Expert. Aware of important online persuasion techniques. Tech-savvy. You understand the value of Online Marketing.   Desired experience SaaS B2B HubSpot CRM   Tech Stack Google Analytics. Google Tag Manager. Google Optimize or other A/B testing software. Usability tools (we use Hotjar and Mixpanel). Are you up for the challenge? Apply now via the application form. For more information visit instantmagazine.recruitee.com. Acquisition is not appreciated.
  1. mbo__hbo
  2. nederland-noord-holland__nederland-flevoland__nederland-utrecht
  3. media__uitgeverijen__tv
page #1
 1. Validatie Specialist

  Apotex Nederland B.V.

  Apotex Nederland B.V.
  Apotex Nederland B.V.
  Apotex Nederland, gevestigd in Leiden, maakt deel uit van de Apotex Groep, één van de grootste generieke farmaceutische bedrijven ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Canada. Apotex is vertegenwoordigd in een groeiend aantal Europese landen. In Nederland richt Apotex zich op de productie, het (...)
  Apotex Nederland, gevestigd in Leiden, maakt deel uit van de Apotex Groep, één van de grootste generieke farmaceutische bedrijven ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Canada. Apotex is vertegenwoordigd in een groeiend aantal Europese landen. In Nederland richt Apotex zich op de productie, het verpakken en de verkoop van een kwalitatief hoogwaardig assortiment generieke, OTC en gezondheidsproducten. Op korte termijn zijn wij op zoek naar een: Validatie Specialist 40 uur per week De functie In deze functie ben werk je samen met een collega. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het validatie en product quality review programma van Apotex Nederland. Tevens vervul je een belangrijke rol in het change control proces. Je speelveld is de productie- en verpakkingsafdeling. Je bent geïnteresseerd in het productieproces en de werking van onze machines. Denk daarbij aan tabletteermachines en verpakkingslijnen. Je houdt het validatiemasterplan bij met betrekking tot de status van ruimtes, apparatuur, processen en computersystemen. Je stelt validatieprotocollen en validatierapporten op en voert zelf validatiestudies uit. Daarnaast beoordeel je validatieprotocollen en validatierapporten die opgesteld zijn door anderen. Voor het product quality review programma stel je periodiek rapporten op voor de producten van Apotex Nederland, waarin de productieprocessen en analyses geëvalueerd worden. Aan de hand van deze gegevens constateer je trends en bepaal je verbeteringsacties voor het productieproces. In het change control proces beoordeel je beoogde veranderingen (changes), je onderzoekt de invloed op de validatiestatus (impact assessment) en geef je akkoord namens QA voor bepaalde changes. Je rapporteert aan de QA Manager. De ideale kandidaat Je vindt het leuk om je duidelijk op schrift uit te drukken. Je kunt goed problemen analyseren en samen met anderen te zoeken naar een oplossing. Je gaat daarbij nauwgezet, initiatiefrijk en creatief te werk. Het profiel Wij zijn op zoek naar een collega die beschikt over: een afgeronde hbo-opleiding bijvoorbeeld Chemie of Farmakunde; daarnaast is het belangrijk dat je enige jaren ervaring hebt binnen de farmacie; vooral met het opzetten van validatiestudies; verder ben je bekend met GMP-regelgeving en beheers je de Nederlandse en Engelse taal. Het aanbod Apotex Nederland biedt jou de mogelijkheid om binnen een dynamische, groeiende organisatie mee te bouwen aan het succes. Je mag rekenen op professionele ondersteuning, waaronder een inwerktraject en vaktechnische cursussen. Bij Apotex heerst een informele en open werksfeer. Uiteraard biedt Apotex Nederland je een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen. Als je hier (of over het salaris) meer wilt weten neem dan contact met mij op. Informatie Neem dan contact op met de QA Manager, tel. 071-5243100. Of kijk op www.apotex.com voor meer informatie over onze organisatie. Wanneer je enthousiast bent geworden en wilt solliciteren dan kun je een motivatie en cv sturen aan Tinka Smith-Tolsma, HR sr officer/Recruiter E-mail: t.smith@apotex.com. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
  1. hbo
  2. nederland-zuid-holland
  3. farmacie