De toekomstige banen en vaardigheden

Toekomst werknemers en vaardigheden - ToolsHero

We leven op dit moment in een tijd waarin we overvloeit worden met nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en blockchain. Omdat we er niet meer omheen kunnen draaien heeft Mckinsey een onderzoek opgestart om de banen die verloren gaan en nieuwe banen die komen door automatisering te bestuderen.

Inleiding

Technologie maakt het leven gemakkelijker, maar het kan ook veel uitdagingen met zich meebrengen. Als robots banen zullen overnemen, wat voor werk moeten deze werknemers gaan uitvoeren? Ondanks er wordt verwacht dat bijna iedereen werkzaam zal zijn 2030 zal de transformatie ingewikkelde complicaties met zich meebrengen.

De impact van automatisering op het werk

Mckinsey stelt dat de meeste banen theoretisch gezien geautomatiseerd kunnen worden met de huidige gedemonstreerde technologische ontwikkelingen. Als gevolg hiervan zullen de werkplaatsen op korte en lange termijn veranderingen ervaren. De snelheid van de transformering is namelijk afhankelijk van externe factoren zoals de kosten voor de ontwikkeling, de aanschaf en het exploiteren van deze technologieën. Op grond van deze factoren en met de huidige snelheid van ontwikkelingen wordt er gespeculeerd dat 30 procent van de banen is geautomatiseerd in 2030. Daar staat tegenover dat er nieuwe banen bijkomen en dat automatisering minder effect heeft op managementfuncties en banen waarin de menselijke factor een cruciale rol speelt.

Nieuwe baan mogelijkheden

Doordat het ouderdom toeneemt en de economie groeit stijgen de inkomens. Om deze reden wordt er gespeculeerd dat de banen in de gezondheidszorg met 70 procent zal toenemen voor 2030. Door onderhoudsprocessen in de bouw en additioneel vastgoed wordt er bovendien ook verwacht dat de baankansen in architectuur, engineering en in de bouw zullen groeien met een potentie van 200 miljoen nieuwe arbeidsposities voor 2030. Daarnaast zullen bedrijven en overheden moeten investeren in duurzame energie om de opwarming van aarde tegen te gaan. De verwachting is dat er binnen een decennium tot 10 miljoen nieuwe banen zullen komen in de fabricage, constructie en installatie van deze investeringen. Ten slotte is er een opkomende trend dat huishoudelijke taken gecommercialiseerd worden en een boost zal geven aan de arbeidsparticipatie. Er wordt verwacht dat dit tot 90 miljoen nieuwe banen zal creëren.

Desondanks de komst van nieuwe banen wordt er verwacht dat er binnen een decennium 400 tot 800 miljoen individuen nieuw werk moeten zoeken of moeten bijscholen om te werken in een andere sector. Voor landen met welvarende economieën wordt er gespeculeerd dat er tot 30 procent van de arbeiders bijgeschoold moeten worden om competitief te blijven op de arbeidsmarkt.

Een baan voor iedereen

Op dit moment is het voor sommige mensen nog de vraag of er genoeg banen zullen zijn voor iedereen door automatisering, maar het verleden laat zien dat door creatieve destructie het vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt gepositioneerd op het markt equilibrium. Daarentegen is dat wel afhankelijk van het nationale inkomen, salarissen en sectoren in verschillende landen. Landen met hoge inkomens kunnen gemakkelijker automatisering implementeren en landen met lagere inkomens kunnen de kwaliteit van eindproducten verbeteren. Vervolgens is economische groei essentieel om werkgelegenheid te creëren en om deze reden zal het effect van automatisering verschillen in verschillende landen.

Automatisering en vaardigheden

Het is in het algemeen zo dat de opleidingseisen voor banen waarin individuen kunnen groeien hoger zijn dan de banen die worden vervangen door automatisering. De werknemers van de toekomst zullen het meeste tijd besteden aan het aansturen van personeel, het toepassen van expertise en het communiceren met anderen. Het is vrijwel zeker dat zij minder tijd zullen besteden aan fysieke activiteiten zoals het verzamelen en verwerken van data. Om deze reden moeten toekomstige werknemers werken aan sociale vaardigheden, creativiteit en rationeel denken. De huidige goed betaalde banen en sommige beroepen met lagere lonen zoals verpleegkundige en onderwijsassistentes zullen groeien, terwijl een groot gedeelte van de middeninkomensberoepen een daling zullen ervaren. Het is belangrijk om in geachte te houden dat deze trends van toepassing zijn in welvarende economieën. In opkomende landen zoals China en India zal de banengroei vooral toenemen in middeninkomensberoepen zoals kleinhandel verkopers en leerkrachten.

Hoe moet er met de veranderingen worden omgegaan?

Door de voordelen van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en blockchain worden bedrijven bijna gedwongen om te automatiseren. Doordat de veranderingen snel komen zullen individuen deze technologieën moeten accepteren en leren omgaan met de uitdagingen. De overheid zal een ondersteunde rol moeten hebben waarin individuen worden bijgeschoold, omdat bijscholing belangrijker wordt dan ooit tevoren. Om de banengroei te stimuleren zal de overheid continu economische groei moeten realiseren. Vervolgens zal een goede doorstroming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt cruciaal zijn om met de veranderingen om te gaan. Om dit te kunnen verwerkelijken zal de overheid ondersteuning moeten bieden voor werklozen om hun baankansen te vergoten of extra zekerheden te bieden. Anderzijds zullen bedrijven de veranderingen als eerste ervaren. Zij zullen dus ook de eerste zijn die hun strategieën en de vraag van werknemers opnieuw moeten evalueren.

Rode draad

De huidige leiders zullen bedrijfsprocessen opnieuw moeten ontwerpen om hogere productiviteit te realiseren. Zij zullen moeten werken aan digitale en analytische capaciteiten, zodat er gewerkt kan worden met big data. Een effectief wervingsstrategie kan niet worden uitgesloten om de juiste talenten aan te trekken.

Individuen zullen proactief moeten handelen om competitief te blijven op de markt. Zij zullen continu moeten blijven leren en werken aan veelgevraagde vaardigheden. Voorbereiden op een digitale wereld kan niet meer worden uitgesloten en om deze reden zullen nieuwe werkmethodes moeten worden geïdentificeerd.

Meer informatie

Voeg deze link toe aan je website:
<a href=”https://www.toolshero.nl/trending/toekomstige-banen-en-vaardigheden/”>ToolsHero.nl: De toekomstige banen en vaardigheden </a>

Deel jouw ideeën!

Deel dit artikel als je denkt dat het interessant is voor anderen. We zijn altijd nieuwsgierig naar wat je verwacht te vinden op het ToolsHero platform. We zouden graag je visie, suggesties of opmerkingen over dit artikel ontvangen. Met praktische en inspirerende korte artikelen willen we onze bezoekers helpen aan nieuwe inzichten voor persoonlijk en zakelijk gebruik.

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Tags:

Geef een reactie