Trainingen

In samenwerking met Springest, bieden wij een aantal trainingen aan. Word een expert in jouw vakgebied en leer de laatste ontwikkelingen en trends toe te passen! Of verdiep je eens in een nieuw onderwerp om kennis, vaardigheden en competenties te verbreden.

Vijfhart IT-Opleidingen, winnaar Computable Award'Opleider van het jaar' : Leren programmeren in Python
Deze training wordt verzorgd door Vijfhart IT-Opleidingen, winnaar Computable Award 'Opleider van het jaar'

Lesmethode :

Klassikaal

Algemeen :

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk

Je eigen Raspberry PI computer
Iedere deelnemer krijgt een Raspberry Pi computer met voorgeïnstalleerd besturingssysteem en volledige Python omgeving. Tijdens de cursus kunnen daarop de oefeningen worden gemaakt en na afloop van de cursus neem je de computer mee naar huis!

Waarom leren programmeren in Python?
Het leren van de programmeertaal Python is voor elke (toekomstige) softwareontwikkelaar een aanwinst. Het kunnen programmeren in Python is een veel gevraagde specialisatie in steeds meer vacatures en dit zal in 2019 alleen maar verder toenemen. Dit komt onder andere omdat het programmeren in deze taal redelijk eenvoudig te leren is en de programmeertaal bij uitstek interessant is voor mensen die zich meer willen bezighouden met kunstmatige intelligentie, big data, cyber security-projecten en machine learning. En laten dit nu net onderwerpen zijn waar veel bedrijven zich verder in willen specialiseren.

Wat ga je leren tijdens deze 5-daagse cursus?
De 5-daagse cursus 'Leren programmeren in Python' is specifiek bedoeld voor iedereen die nog geen ervaring heeft met programmeren en wil starten met het leren programmeren in Python. Tijdens de cursus behandelen we de essentiële aspecten van het programmeren in het algemeen en van de programmeertaal Python in het bijzonder. Je leert de begrippen kennen die een rol spelen bij het programmeren, met name de beginselen van algoritmiek: in welke stappen kom je van de probleemstelling naar een oplossing.
We gaan concreet in op de syntax van de programmeertaal Python en leren we je omgaan met de uitgebreide mogelijkheden van Python waardoor je al snel Python-programma's kunt bouwen. Op de laatste dag van de cursus gaan we in op de object-georiënteerde programmeerstijl, die ook bruikbaar is in Python.
Heb je al enige ervaring met het programmeren van andere talen, dan adviseren wij je om deze 3-daagse cursus te volgen.

Doel :

Na afloop van de cursus kun je zelfstandig een Python-programma schrijven, of samen met anderen aan een project deelnemen.

Doelgroep :

Deze cursus is bedoeld voor gebruikers die de programmeertaal Python willen leren maar nog geen (of weinig) programmeer-kennis en -ervaring hebben.

Voorkennis :

Voor het volgen van de cursus is geen programmeerervaring nodig. Je leert in deze cursus de kneepjes van het programmeren zelf én de syntax van de programmeertaal Python.

Onderwerpen :


- Inleiding algoritmiek
   - Alledaagse menselijke algoritmes versus programmeeralgoritmes.
   - Life cycle van computer-programma.
   - Inleiding Python:
   - Positionering
   - Eigenschappen
   - Toepassingen
   - Praktisch gebruik
   - Versie 2 versus versie 3
   - Python shell
   - Scripting
- Basistypes
   - Constanten en variabelen
   - Typering
   - Naamgeving en commentaar
   - Strings en getallen
   - Expressies en operators
   - Elementaire string manipulaties
   - Slices nemen
   - Overzicht van datatypes en hun eigenschappen
   - References
   - Mutable versus immutable
- Programmastructuren
   - Indentatie als blokstructurering
   - Code style (PEP8)
   - Booleans
   - Uitgebreide behandeling van control structures if-elif-else, for-else en while-else
   - Statements break en continue
   - Functies enumerate en range
   - Best practises
   - Inleiding tot exception afhandeling (EAFP)
   - Dummy statement pass
- Meer over sequences en strings
   - Operaties op sequences
   - Specifieke string methods
   - Twee varianten voor string-formattering
- Meer over lists
   - Specifieke list methods
   - Operators voor lists
   - List comprehension
   - Functies sorted en reversed
- Bits en bytes
   - Decimale, binaire, octale en hexadecimale representatie
   - String-formattering voor deze representaties
   - Bit-manipulaties (and, or, xor, shift)
   - Introductie encoding
   - Little versus big endian (endianess)
- Bestanden
   - Binaire versus tekstuele bestanden
   - Open modes
   - Lezen van en schrijven naar bestanden
   - Current offset wijzigen
   - Gebruik van stdin, stdout en stderr
- Encoding
   - Unicode sandwich
   - Encode versus decode
   - Verschillende encoding standaards
   - Default encoding
   - Data-types 'bytes' en 'bytearray'
- Meer over dictionaries, tuples en sets
   - Toepassing van dictionaries
   - Methods voor dictionaries
   - Toepassing van tuples en tuple-notatie
   - Gebruik van sets en frozensets
- Functies
   - Doel van functie
   - Functie definiëren
   - Functie aanroepen
   - Docstrings
   - Parameter overdracht en default waarden
   - Call-by-value versus call-by-reference
   - Return waarden
- Modules
   - Toepassing van modules
   - Importeren van modules
   - Herkomst van modules
   - Test-code in module
   - Docstrings
- Meer over functies
   - Geneste functie-definities
   - Namespaces
   - Scope regels met voorbeelden
   - Functies als parameter
   - Standaard functies map en filter
   - Lambda expressies
   - Generator functies
- Exceptions
   - EAFP motto (Easier to Ask for Forgiveness than Permission)
   - Standaard exception types
   - Eigen exception types
   - Exceptions afvangen
   - Acties bij afvangen van exceptions
   - Exceptions genereren met raise
   - Statement with
- Globaal overzicht Python Standard Library
   - Opvragen van commandoregel parameters, programma exit
   - Tijdsfuncties
   - Filenaam-globbing
   - Filesysteem tree walk
   - Gebruik van subprocessen
   - Eenvoudige netwerkfaciliteiten
   - Serialisatie
- Introductie object-oriëntatie
   - Introductie object-oriëntatie (OO)
   - Classes en instances
   - Data abstraction
   - Inheritance
   - Polymorphism
   - Dynamic binding
   - Procedureel versus object-georiënteerd programmeren
- Object-oriëntatie en classes in Python
   - Ontwerpen van classes in Python
   - Constructor en destructor methods
   - Inheritance (afgeleide classes)
   - Polymorfisme en dynamic binding
   - Speciale class methods
   - Operator overloading
   - Subclasses voor ingebouwde data-types
- Reguliere expressies (bonusonderwerp)

Regio's & Data

Alle regio's

 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Den Haag
 • Utrecht
 • Eindhoven
 • Groningen
 • Tilburg
 • Almere / Lelystad
 • Nijmegen
 • Breda
 • Enschede
 • Apeldoorn
 • Haarlem
 • Arnhem
 • Zaanstad
 • Amersfoort
 • Haarlemmermeer
 • 's-Hertogenbosch
 • Zoetermeer
 • Dordrecht
 • Maastricht
 • Zwolle
 • Leiden
 • Emmen
 • Ede
 • Westland
 • Deventer
 • Delft
 • Leeuwarden
 • Middelburg
 • Brussel
 • Antwerpen
 • Alkmaar
 • Venlo
 • Assen
 • Drachten
 • Alphen aan den Rijn
 • Hilversum
 • Heerenveen
 • Roermond
 • Veenendaal
 • Gouda
 • Terneuzen

Alle data

 • woensdag 9 oktober 2019 / Nieuwegein
 • maandag 21 oktober 2019 / Nieuwegein
 • woensdag 27 november 2019 / Nieuwegein
 • maandag 9 december 2019 / Eindhoven
 • woensdag 18 december 2019 / Nieuwegein
 • donderdag 9 januari 2020 / Nieuwegein
 • donderdag 30 januari 2020 / Nieuwegein
 • woensdag 26 februari 2020 / Nieuwegein
 • woensdag 25 maart 2020 / Nieuwegein
 • donderdag 9 april 2020 / Nieuwegein
 • donderdag 14 mei 2020 / Nieuwegein
 • maandag 6 juli 2020 / Nieuwegein
 • maandag 27 juli 2020 / Nieuwegein
 • maandag 17 augustus 2020 / Nieuwegein